Een vorm verwijderen uit een SmartArt-afbeelding

U kunt een vorm verwijderen vanuit het tekstvenster of vanuit de SmartArt-afbeelding.

In dit artikel

Vormen verwijderen (overzicht)

Een vorm verwijderen uit het tekstvenster

Een vorm verwijderen uit een SmartArt-afbeelding

Vormen verwijderen (overzicht)

Als u een regel tekst op niveau 1 verwijdert en er ook tekst op niveau 2 is, wordt de eerste regel tekst op niveau 2 op niveau 1 geplaatst (de bovenste vorm). In de volgende illustratie hebben de vormen Een, Twee en Drie tekst op niveau 2 die bestaat uit opsommingstekens en letters.

Lijstindeling met verticale punthaak met twee tekstniveaus

Als u tekst op niveau 1 uit vorm Twee verwijdert, wordt de tekst op niveau 2, C, op niveau 1 geplaatst.

Lijstindeling met verticale punthaak met tekst op niveau 2 die een niveau hoger is geplaatst

U kunt geen vorm verwijderen als deze deel uitmaakt van een grotere vorm. Zo is het in de indeling Accentlijst voor flexafbeeldingen in het type Lijst in de volgende illustratie niet mogelijk om alleen de kleine cirkelvormige vorm in een van de drie grotere vormen te verwijderen. U moet alle gekoppelde vormen selecteren en vervolgens kunt u de grotere vorm verwijderen. (Gekoppelde vormen zijn alle vormen waaruit een grotere vorm is opgebouwd). In het volgende voorbeeld zijn de gekoppelde vormen geselecteerd.

SmartArt-afbeelding Flexlijst 1 met geselecteerde gekoppelde vormen

U kunt ook geen achtergrondvormen verwijderen, zoals de pijlvormen of de scheidingsbalk in de indeling Neutraliserende pijlen (type Relatie).

Naar boven

Een vorm verwijderen uit het tekstvenster

  1. Selecteer de regel tekst van de vorm die u wilt verwijderen.

  2. Druk tweemaal op DELETE.

Opmerking : Als u een vorm op het hoogste niveau hebt die zowel andere vormen als een assistentvorm bevat, wat in het tekstvenster te zien is, en vervolgens de vorm op het hoogste niveau verwijdert, wordt de assistentvorm automatisch bovenin de hiërarchie geplaatst.

Naar boven

Een vorm verwijderen uit een SmartArt-afbeelding

  1. Klik op de rand van de vorm die u wilt verwijderen.

  2. Druk op DELETE.

Opmerking : 

  • U moet op de rand van een vorm klikken om deze te verwijderen. Als u een vorm wilt verwijderen die tekst bevat en u binnen de vorm klikt in plaats van op de rand van de vorm en vervolgens op DELETE drukt, wordt wel wat tekst verwijderd, maar niet de vorm zelf.

  • Als u een vorm probeert te verwijderen die samen met andere vormen een grotere vorm uitmaakt (een gekoppelde vorm), wordt alleen de tekst in de geselecteerde vorm verwijderd. Als u bijvoorbeeld in de laatste illustratie (met geselecteerde gekoppelde vormen) de grote witte vorm selecteert die zich boven op de kleinere gekleurde rechthoeken bevindt en vervolgens op DELETE drukt, wordt de tekst in de witte vorm verwijderd, maar niet de vorm zelf. U kunt echter met behulp van opvulkleuren en lijnstijlen de illusie wekken dat de vorm is verwijderd.

  • Als u een vorm op het hoogste niveau of de tekst bij die vorm hebt aangepast, kunnen wijzigingen in die vorm verloren gaan wanneer een andere vorm van een lager op het hoogste niveau wordt geplaatst.

  • Als u een verbindingsvorm (zoals een lijn of een pijl) selecteert waarmee vormen aan elkaar worden gekoppeld of met elkaar worden verbonden, wordt alleen de tekst in die vorm verwijderd omdat u geen verbindingsvormen kunt verwijderen. U kunt echter met behulp van opvulkleuren en lijnstijlen de illusie wekken dat de vorm is verwijderd.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×