Een vel met verschillende etiketten typen

Deze informatie is van toepassing op het maken van een vel met etiketten die niet identiek zijn. U kunt bijvoorbeeld een vel met etiketten voor badges maken waarbij elk etiket is gepersonaliseerd met de naam van een individu.

Als u etiketten wilt maken en afdrukken met informatie uit een adreslijst of database, zoals een adreslijst of een Excel-werkmap, raadpleegt u Etiketten maken voor een grootschalige mailing.

In dit artikel

Het etikettenvel maken en de etiketten typen

De etikettekst opmaken

Een afbeelding toevoegen aan etiketten

Het etikettenvel maken en de etiketten typen

 1. Start Word.

  Er wordt standaard een leeg document geopend. Sluit dit document niet. Als u het toch sluit, zijn de opdrachten in de volgende stap niet beschikbaar.

 2. Klik op het tabblad Verzendlijsten in de groep Maken op Etiketten.

  Afbeelding van lint in Word

 3. Laat het vak Adres leeg.

 4. Als u het type etiket en andere opties wilt selecteren, klikt u op Opties.

 5. Kies in het dialoogvenster Opties de gewenste opties en klik op OK.

  Het dialoogvenster Opties

  1. Klik op het type printer waarmee u etiketten afdrukt

  2. Klik op de pijl naast de lijst Etiketproducent en selecteer de producent van uw etikettenvellen

  3. Selecteer het nummer in de lijst dat overeenkomt met het productnummer op de verpakking van uw etiketten

  Als u het productnummer van uw etikettenvellen niet kunt vinden in de lijst onder Productnummer, raadpleegt u

  Naar boven

  .

 6. Klik onder Afdrukken op Volledige pagina met hetzelfde etiket.

 7. Klik op Nieuw document.

  Er wordt een nieuw document gemaakt dat het vel met etiketten bevat. Voor de indeling van de etiketten wordt een tabel gebruikt. Als er geen lijnen tussen de etiketten worden weergegeven, klikt u onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling en klikt u vervolgens in de groep Tabel op Rasterlijnen weergeven.

 8. Typ de gewenste tekst in elk etiket en breng de gewenste wijzigingen aan in de opmaak en het kleurenschema door de opties op de tabbladen Start en Pagina-indeling in te stellen. Wanneer u klaar bent, kunt u de etiketten opslaan en afdrukken, net zoals u documenten in Word opslaat en afdrukt.

Ik kan het productnummer niet vinden in de lijst

U kunt uw etiketten afdrukken, maar u moet eerst een aantal instellingen aanpassen.

 1. Meet de etiketten op het vel op en noteer de afmetingen en het aantal etiketten dat op één vel past.

  Belangrijk : Meet de etiketten zorgvuldig op. Het etiketformaat dat door de fabrikant wordt aangegeven, kan namelijk iets groter zijn dan de werkelijke afmetingen. Een etiket met de afmetingen 2,54 bij 5,08 cm (1 bij 2 inch) kan in werkelijkheid bijvoorbeeld een hoogte van 2,38 cm en een breedte van 4,92 cm hebben.

 2. Klik in de lijst Productnummer op een type etiket dat ongeveer dezelfde grootte heeft uw etiketten.

  Als het gewenste type etiketten niet in de lijst Productnummer voorkomt, kunt u misschien een van de andere etiketten in de lijst gebruiken, of kunt u zelf een nieuw formaat voor etiketten maken.

 3. Klik op Details en vergelijk de afmetingen van de etiketten en het aantal etiketten per vel (bij etiketten voor laser- en inkjetprinters) of het aantal kolommen op het etikettenformulier (bij etiketten voor matrixprinters).

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als de afmetingen en de indeling overeenkomen met die van uw etiketten, gebruikt u het geselecteerde etiket.

  • Als de afmetingen en de indeling niet overeenkomen met uw etiketten, klikt u op Annuleren en gaat u door met stap 5.

 5. Klik in het dialoogvenster Opties op het type printer (Rollenprinters of Paginaprinters) en klik vervolgens op Nieuw.

 6. Typ een naam in het vak Etiketnaam, selecteer de hoogte, breedte, marges en andere opties voor het etiket en klik vervolgens op OK.

  Het nieuwe etiket wordt in het vak Productnummer weergegeven als Etiketnaam- Aangepast. Het etiket wordt ook in de categorie Overige/aangepast geplaatst. De volgende keer dat u uw aangepaste etiket wilt gebruiken, moet u dus Overige/aangepast selecteren in de lijst Etiketproducent.

De etikettekst opmaken

 1. Selecteer de etikettekst. Als alle tekst van de etiketten op dezelfde manier wordt opgemaakt, drukt u op Ctrl+A om alle tekst te selecteren.

 2. Pas op het tabblad Start in de groep Lettertype de gewenste opmaak toe. U kunt ook op het startpictogram van het dialoogvenster Lettertype klikken voor meer opties.

Belangrijk : Als u de extra ruimte tussen de regels in de adressen op uw etiketten wilt verminderen, selecteert u de regels, klikt u op het startpictogram van het dialoogvenster Alinea op het tabblad Start en typt u vervolgens 0 nadat u de vakken hebt gespatieerd.

Een afbeelding toevoegen aan etiketten

Als u een afbeelding wilt toevoegen aan etiketten die u met een paginaprinter (in plaats van met een rollenprinter) afdrukt, moet u deze aan elk etiket toevoegen:

 1. Plaats de cursor waar u de afbeelding wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Afbeelding of Illustratie.

  Afbeelding van Word-lint

 3. Zoek de afbeelding en dubbelklik er vervolgens op.

 4. Als u het formaat van de afbeelding wilt aanpassen, selecteert u deze en sleept u met een hoekformaatgreep totdat de afbeelding de gewenste grootte heeft. De verhouding tussen de hoogte en de breedte wordt niet verstoord door het slepen met de hoekgreep.

 5. Als de afbeelding niet is uitgelijnd met de tekst van het etiket, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en gaat u als volgt te werk:

  1. Wijs Tekstterugloop aan en klik op Meer indelingsopties.

  2. Open het tabblad Tekstterugloop en klik onder Terugloopstijl op Om kader.

  3. Klik op het tabblad Afbeeldingspositie, klik onder Horizontaal op Uitlijning en klik vervolgens op de gewenste uitlijning: Links, Centreren of Rechts.

  4. Klik op OK.

   Tip : Als u dezelfde afbeelding voor elk etiket wilt gebruiken, kunt u de grootte en de positie op het eerste etiket instellen en de afbeelding vervolgens kopiëren en in uw andere etiketten plakken.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×