Een trendlijn of gemiddelde aan een grafiek toevoegen

Een trendlijn of gemiddelde aan een grafiek toevoegen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u gegevenstrends of zwevende gemiddelden wilt weergeven in een grafiek die u hebt gemaakt, kunt u een trendlijn toevoegen. U kunt ook de trendlijn verder doortrekken dan op basis van de actuele gegevens mogelijk is, om zo toekomstige waarden te helpen voorspellen. De volgende lineaire trendlijn is twee kwartalen langer doorgetrokken en de duidelijk opwaartse trend suggereert een veelbelovende ontwikkeling van de toekomstige verkopen.

Grafiek met trendlijn

U kunt een trendlijn aan niet-gestapelde 2D-grafieken toevoegen, zoals vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- en bellendiagrammen.

U kunt geentrendlijn toevoegen aan gestapelde, 3D-, radar-, cirkel-, oppervlak- of ringdiagrammen.

Een trendlijn toevoegen

 1. Klik in de diagram op de gegevensreeks waaraan u een trendlijn of zwevend gemiddelde wilt toevoegen:

  De trendlijn begint op het eerste gegevenspunt in de gegevensreeks die u hebt gekozen.

 2. Klik op de knop Grafiekelementen de knop grafiekelementen naast de rechterbovenhoek van de grafiek.

 3. Schakel het selectievakje Trendlijn in.

 4. Als u een ander type trendlijn wilt kiezen, klikt u op de pijl naast Trendlijn en klikt u vervolgens op Exponentieel, Lineaire voorspelling of Zwevend gemiddelde met twee perioden. Klik op Meer opties als u meer mogelijkheden wilt zien.

 5. Als u Meer opties kiest, klikt u op de gewenste optie in het deelvenster Trendlijn opmaken onder Opties voor trendlijn.

  Koppeling naar persoonlijke sjablonen

  • Als u Polynoom hebt geselecteerd, voert u in het vak Graad de hoogste macht voor de onafhankelijke variabele in.

  • Als u Zwevend gemiddelde hebt geselecteerd, voert u het aantal perioden in waarover het zwevend gemiddelde moet worden berekend in het vak Periode.

Tip :  Een trendlijn is het nauwkeurigst als de R-kwadraatswaarde (een getal van 0 tot 1 dat aangeeft hoe dicht de geschatte waarden voor de trendlijn liggen bij de actuele gegevens) (bijna) gelijk is aan 1. Deze R-kwadraatswaarde wordt automatisch berekend zodra u een trendlijn toevoegt aan uw gegevens. U kunt deze waarde in de grafiek weergeven door het selectievakje R-kwadraat in grafiek weergeven in te schakelen (deelvenster Trendlijn opmaken, Opties voor trendlijn).

In de onderstaande secties vindt u meer informatie over opties voor trendlijnen.

Gebruik dit type trendlijn om een optimaal passende rechte lijn te maken die wordt gebruikt voor eenvoudige lineaire gegevensverzamelingen. Gegevens zijn lineair als het patroon in de gegevenspunten een lijn vormt. Een lineaire trendlijn wordt meestal gebruikt om een regelmatige stijging of daling weer te geven.

Een lineaire trendlijn gebruikt deze vergelijking om de best passende lijn te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

vergelijking

waarbij m de richtingscoëfficiënt is en b het snijpunt.

De volgende lineaire trendlijn toont duidelijk aan dat de verkoop van koelkasten gelijkmatig is gestegen gedurende een periode van 8 jaar. De R-kwadraatswaarde (een getal van 0 tot 1 dat aangeeft hoe dicht de geschatte waarden voor de trendlijn liggen bij de actuele gegevens) is 0,9792, wat betekent de trendlijn vrij nauwkeurig is.

Spreidingsdiagram met een lineaire trendlijn

Deze trendlijn, een optimaal passende, gebogen lijn, is bij uitstek geschikt voor gegevens die eerst snel stijgen of dalen en zich vervolgens stabiliseren. Een logaritmische trendlijn kan worden gebruikt voor zowel negatieve als positieve waarden.

Een logaritmische trendlijn gebruikt deze vergelijking om de best passende lijn te berekenen door de punten volgens de kleinste-kwadratenmethode:

vergelijking

waarbij c en b constanten zijn en ln de natuurlijke logaritmische functie is.

De volgende logaritmische trendlijn geeft de verwachte groei van het aantal dieren in een afgebakend gebied weer. Met het kleiner worden van de ruimte heeft het aantal dieren zich gestabiliseerd. De R-kwadraatswaarde is 0,933, wat aangeeft dat de trendlijn redelijk nauwkeurig is.

Spreidingsdiagram met een logaritmische trendlijn

Deze trendlijn is geschikt wanneer gegevens schommelingen vertonen. Als u bijvoorbeeld winst en verlies analyseert bij een grote gegevensverzameling. De graad van het polynoom wordt bepaald door het aantal schommelingen in de gegevens of het aantal buigingen (pieken en dalen) in de curve. Een tweedegraads polynoom bevat meestal slechts één piek of dal. Een derdegraads polynoom bevat meestal één of twee pieken of dalen. Een vierdegraads polynoom bevat meestal maximaal drie pieken of dalen.

Een polynomiale of curvilineaire trendlijn gebruikt de volgende vergelijking om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

vergelijking

waarin b en Variabele constanten zijn.

De volgende tweedegraads polynomiale trendlijn (één piek) geeft de relatie weer tussen de rijsnelheid en het brandstofverbruik wordt aangetoond. De R-kwadraatswaarde is 0,979, wat aangeeft dat de trendlijn vrij nauwkeurig is.

Spreidingsdiagram met een polynomiale trendlijn

Deze trendlijn is een curve die wordt gebruikt voor het vergelijken van meetgegevens waarmee een versnellingsgraad wordt aangeduid, zoals de acceleratie van een racewagen per seconde. De machtstrendlijn kan niet worden gebruikt als de gegevens nulwaarden of negatieve waarden bevatten.

Een machtstrendlijn gebruikt de volgende vergelijking om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

vergelijking

waarbij c en b constanten zijn.

Opmerking : Deze optie is niet beschikbaar als de gegevens negatieve waarden of nulwaarden bevatten.

In het volgende voorbeeld laat de grafiek met de maateenheid voor afstanden de afstand uitzetten in meter per seconde. Aan de machtstrendlijn kunt u duidelijk zien dat de acceleratie toeneemt. De R-kwadraatswaarde is 0,986, wat aangeeft dat de trendlijn zo goed als perfect nauwkeurig is.

Spreidingsdiagram met een machtstrendlijn

Deze trendlijn is een gebogen lijn die bij uitstek geschikt is voor gegevenswaarden die steeds sneller stijgen of dalen. U kunt geen exponentiële trendlijn maken als de gegevens nulwaarden of negatieve waarden bevatten.

Een exponentiële trendlijn gebruikt de volgende vergelijking om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

vergelijking

waarbij c en b constanten zijn en e het grondtal van de natuurlijke logaritme is.

In het volgende voorbeeld wordt een exponentiële trendlijn gebruikt om aan te tonen dat de hoeveelheid koolstof 14 in een object daalt naarmate het object ouder wordt. De R-kwadraatswaarde is 0,990, wat aangeeft dat de nauwkeurigheid van de trendlijn nagenoeg optimaal is.

Grafiek met een exponentiële trendlijn

Deze trendlijn vlakt de schommelingen af om een patroon of trend duidelijker zichtbaar te maken. Het zwevende gemiddelde wordt vastgesteld op basis van een bepaald aantal gegevenspunten (dat u opgeeft in het vak Periode) waarvan het gemiddelde wordt genomen. Deze gemiddelde waarde wordt weergegeven als een punt op de lijn. Als u Periode bijvoorbeeld instelt op 2, wordt het gemiddelde van de eerste twee gegevenspunten gebruikt als eerste punt voor de trendlijn. Het gemiddelde van het tweede en derde gegevenspunt wordt gebruikt voor het tweede punt in de trendlijn, enzovoort.

Een trendlijn met zwevend gemiddelde gebruikt de volgende vergelijking:

vergelijking

Het aantal punten op een trendlijn met eenzwevend gemiddelde komt overeen met het totale aantal punten in de reeks minus het aantal dat u opgeeft in het vak Periode.

In een spreidingsdiagram, wordt voor de trendlijn uitgegaan van de volgorde van de x-waarden die in de grafiek zijn uitgezet. Voor een beter resultaat kunt u het beste eerst de x-waarden sorteren voordat u een zwevend gemiddelde toevoegt.

De volgende trendlijn met een zwevend gemiddelde wordt gebruikt om een patroon in het aantal verkochte huizen in een periode van 26 weken weer te geven.

Spreidingsdiagram met een trendlijn met zwevend gemiddelde

Zie ook

Stapsgewijze instructies voor het maken van een grafiek

Een combinatiegrafiek met een secundaire as maken

Gegevens voor een grafiek selecteren

Elementen van de indeling van een grafiek

Gegevenslabels toevoegen aan een grafiek

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×