Een tijdlijn maken in Visio

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Tijdlijnen in Visio kunt u plannen en bekend projectschema's te maken met projectfasen en deadlines in een indeling die u gemakkelijk te lezen en begrijpen.

U zoekt de juiste sjabloon waarmee u wilt beginnen door te klikken op Bestand > Nieuw en Tijdlijn te typen in het zoekvak.

Een basisshape voor de tijdlijn toevoegen

 • Sleep vanaf het stencil Tijdlijnshapes een van de tijdlijnshapes (Blok, Lijn of Cilindrisch) naar de tekenpagina.

 • Het dialoogvenster Tijdlijn configureren wordt geopend. Stel de datum en tijd voor Begin en Einde in. Deze datums worden toegevoegd aan het begin en einde van de tijdlijn. Voltooi de instellingen op de tabbladen Tijdsduur en Timenotatie en klik op OK.

Tip: Als u een van deze instellingen achteraf wilt wijzigen, kunt u het dialoogvenster Tijdlijn configureren opnieuw openen door met de rechtermuisknop op de tijdlijn te klikken en te klikken op Tijdlijn configureren.

Mijlpalen, intervallen en markeringen toevoegen

Type markering

Gebruik

Mijlpaal

Een specifieke belangrijke datum aangeven in de tijdlijn (bijvoorbeeld de datum waarop een schrijfproject moet worden ingeleverd bij de uitgever).

Interval

Een belangrijke tijdspanne aangeven op de tijdlijn (bijvoorbeeld de tijd die nodig is om een eerste conceptversie te schrijven).

Markering Vandaag

Geeft aan hoeveel tijd is verstreken sinds het project is begonnen. De markering Vandaag verschuift automatisch terwijl de datum verandert om de huidige status van uw schema aan te geven ten opzichte van de eerstvolgende deadline.

Een mijlpaal aangeven op een tijdlijn

 1. Sleep een mijlpaalshape van het stencil Tijdlijnshapes rechtstreeks naar de tijdlijn.

 2. Typ of selecteer in het dialoogvenster Mijlpaal configureren de datum en tijd voor de mijlpaal.

 3. Typ in het vak Beschrijving het label dat u wilt weergeven voor de mijlpaal.

 4. Kies in de lijst Datumnotatie hoe u de datum wilt weergeven.

 5. Klik op OK.

Snel van een mijlpaal als datum wilt wijzigen, Sleep de mijlpaal waar u deze op de tijdlijn. De datum op de mijlpaal wijzigingen zodat deze overeenkomt met de nieuwe positie. U kunt ook de mijlpaal wijzigen door het dialoogvenster Mijlpaal configureren opnieuw openen door met de rechtermuisknop op de mijlpaal, te klikken op Mijlpaal configurerenen vervolgens de datum te wijzigen.

Een tijdspanne aangeven op een tijdlijn

 1. Sleep een intervalshape rechtstreeks naar de tijdlijn.

 2. Stel de begin- en einddatum voor de tijdspanne in, typ een label en kies de datumnotatie.

 3. Klik op OK.

Sleep de selectiegrepen of verplaatst u de gewenste positie op de tijdlijn interval naar de tijdspanne van een interval, snel wijzigen. De datum op de wijzigingen interval dat overeenkomt met de nieuwe positie. U kunt ook de tijdsduur tijdsinterval wijzigen door in het dialoogvenster Interval configureren opnieuw openen door met de rechtermuisknop op het interval, te klikken op Interval configurerenen vervolgens de gegevens te wijzigen.

De tekst van een tijdlijn verplaatsen

Tijdlijnen kunnen soms vol raken. Als u uw tijdlijn beter leesbaar maken, klikt u op de gele besturingsgreep van een shape en sleep deze naar waar u de tekst plaatsen.

Verstreken tijd op een tijdlijn aangeven

 • Sleep de shape Verstreken tijd rechtstreeks naar de tijdlijn. De linkerkant van de shape wordt uitgelijnd met het begin van de tijdlijn en de rechterkant met de huidige datum.

 • Sleep de shape Vandaag (markering) naar de tijdlijn. De shape wordt geplaatst op de huidige datum.

Telkens wanneer u een tijdlijn opent die de shape Verstreken tijd of Vandaag (markering) bevat, worden de shapes uitgelijnd met de huidige datum.

Details weergeven voor een deel van een tijdlijn

U kunt een segment van een tijdlijn uitvouwen als een tweede tijdlijn om zo meer details weer te geven. De uitgevouwen tijdlijn vertegenwoordigt een segment van de oorspronkelijke tijdlijn, maar u kunt er afzonderlijk mee werken.

Als u een mijlpaal of interval toevoegt aan de oorspronkelijke tijdlijn, wordt deze ook toegevoegd aan de uitgevouwen tijdlijn. Maar als u een mijlpaal of interval toevoegt aan de uitgevouwen tijdlijn, wordt deze niet toegevoegd aan de oorspronkelijke tijdlijn.

Details weergeven voor een gedeelte

 1. Sleep de shape Uitgevouwen tijdlijn naar de pagina.

 2. Geef in het dialoogvenster Tijdlijn configureren de gewenste opties op en klik op OK.

Het gedeelte van de uitgevouwen tijdlijn wordt met streepjeslijnen aangegeven in de oorspronkelijke tijdlijn.

Gedeelde mijlpalen en intervallen worden automatisch gesynchroniseerd, zodat als u ze wijzigt in de ene tijdlijn, ze ook veranderen in de andere tijdlijn.

Standaard gebruikt de uitgevouwen tijdlijn hetzelfde shapetype als de oorspronkelijke tijdlijn. Als u het shapetype wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de uitgevouwen tijdlijn, wijst u Type tijdlijn aan en kiest u een optie.

Als u snel de tijdspanne van een uitgevouwen tijdlijn wilt wijzigen, versleept u de gele besturingsgrepen. De datum van de uitgevouwen tijdlijn verandert in overeenstemming met de nieuwe positie.

Een tijdlijn aanpassen

Hier vindt u de acties die u uitvoeren kunt om een tijdlijn aanpassen.

Wat wilt u wijzigen

Stappen

Begin- of einddatum van project

Klik met de rechtermuisknop op de tijdlijn, klik op Tijdlijn configureren en selecteer de nieuwe begin- of einddatum.

Aantal onderverdelingen van een tijdlijnbalk

Met de rechtermuisknop op de tijdlijn, klik op Tijdlijn configurerenen kies een verschillende schaal tijdseenheid zoals dagen, maanden, jaren, kwartalen of jaren.

Datums en onderverdelingen van de tijdlijn weergeven of verbergen

Klik met de rechtermuisknop op de tijdlijn, klik op Tijdlijn configureren en ga naar het tabblad Tijdnotatie. Schakel selectievakjes in of uit om datums en markeringen op de tijdlijn weer te geven of te verbergen.

Pijlpunten op een tijdlijnbalk weergeven of verbergen

Klik met de rechtermuisknop op de tijdlijn, wijs Pijlpunt aan en selecteer een optie.

Type mijlpaal

Met de rechtermuisknop op de mijlpaal, wijs Type mijlpaal instellenen selecteer een stijl.

Datum van mijlpaal

Klik met de rechtermuisknop op de mijlpaal, klik op Mijlpaal configureren en voer een datum in.

Positie van mijlpaal

Klik met de rechtermuisknop op de mijlpaal, wijs Positie aan en selecteer een stijl.

Datum en beschrijving van mijlpaal weergeven of verbergen

Klik met de rechtermuisknop op de mijlpaal, wijs Elementen weergeven aan en schakel opties in of uit.

Beschrijving van mijlpaal of tijdspanne

Dubbelklik op de tekst bij de mijlpaal of het interval, typ een nieuwe beschrijving en druk op Esc.

Intervaltype

Klik met de rechtermuisknop op het interval, wijs Type interval instellen aan en selecteer een stijl.

Intervalbeschrijving boven of onder de datum weergeven

Klik met de rechtermuisknop op het interval, wijs Beschrijving van positie aan en selecteer een optie.

Intervaldatum, beschrijving en percentage voltooid weergeven of verbergen

Klik met de rechtermuisknop het intervalmijlpaal, wijs Elementen weergeven aan en schakel opties in of uit.

Datums van tijdspanne

Klik met de rechtermuisknop op het interval, klik op Interval configureren en voer de datums in.

Positie van tekst bij een mijlpaal, interval of markering Vandaag

Selecteer de shape. Versleep een besturingsgreep om de afstand en hoek tussen de tekst en de tijdlijnbalk te wijzigen.

Tussentijdse markeringen

Klik met de rechtermuisknop op de tijdlijn, wijs Tussentijdse markeringen aan en selecteer een stijl.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×