Een taal van het toetsenbord inschakelen of wijzigen

Een taal van het toetsenbord inschakelen of wijzigen

Nadat u de toetsenbordindeling voor twee of meer talen in het Windows-besturingssysteem hebt ingeschakeld, kunt u de taalbalk gebruiken om te schakelen tussen talen waarvoor verschillende toetsenbordindelingen worden gebruikt.

Notities : 

 • Als u een toetsenbordtaal wilt instellen voor zowel Windows als Office, volgt u de taalinstructies voor Windows.

 • Als u alleen een paar symbolen of vreemde tekens wilt invoegen en u alleen in talen met een Romeins alfabet typt (bijvoorbeeld Engels of Spaans), kunt u symbolen invoegen zonder dat u naar een andere toetsenbordindeling hoeft over te schakelen.

Op basis van de taal van de toetsenbordindeling wordt bepaald welke tekens tijdens het typen op het scherm worden weergegeven. Dankzij de verschillende indelingen kunt u alle tekens voor een bepaalde taal typen, inclusief diakritische tekens zoals de umlaut (ä) in het Duits en de tilde (ñ) in het Spaans.

Nadat u de toetsenbordindeling van een taal hebt ingeschakeld, kunt u eenvoudig schakelen tussen toetsenbordtalen met de taalbalk.

Belangrijk : Als u de spelling of grammatica van een tekst wilt controleren, moeten de taalprogramma's voor de taal waarin u typt, zijn geactiveerd en is mogelijk een taalpakket of taalinterfacepakket vereist. Zie voor meer informatie:

Een toetsenbordindeling voor een andere taal inschakelen:

 1. Klik in een Office-programma op Bestand > Opties > Taal.

 2. Selecteer onder Bewerkingstalen kiezen de gewenste taal in het vak Extra bewerkingstalen toevoegen en klik op Toevoegen.

  Lijst met extra bewerkingstalen toevoegen

 3. De nieuwe taal wordt weergegeven in de lijst erboven, onder Bewerkingstaal.

 4. Als u Niet ingeschakeld ziet staan naast de taal onder Toetsenbordindeling, is de toetsenbordindeling niet ingeschakeld.

  Bewerkingstaal niet ingeschakeld

  Ga als volgt te werk:

  1. Klik op Niet ingeschakeld.

  2. Klik in het dialoogvenster Talen toevoegen dat wordt geopend op Een taal toevoegen, selecteer uw taal in de lijst en klik op Toevoegen.

  3. Sluit het dialoogvenster Talen toevoegen. Uw taal wordt nu weergegeven als Ingeschakeld onder Toetsenbordindeling in de sectie Bewerkingstalen kiezen.

  Als naast de taal Niet geïnstalleerd wordt weergegeven, is mogelijk een taalpakket of taalinterfacepakket vereist. Zie voor meer informatie:

Wanneer u via de taalbalk de taal wijzigt, wordt de toetsenbordindeling aangepast aan het bijbehorende toetsenbord voor die taal.

Gebruik de taalbalk in de volgende gevallen:

 • U wilt schakelen tussen talen met een Romeins alfabet (zoals Engels, Spaans of Frans) en een taal met een niet-Romeins alfabet (zoals Arabisch of Chinees).

 • U wilt schakelen tussen talen met een niet-Romeins alfabet, zoals Grieks of Russisch.

 • U wilt liever de oorspronkelijke toetsenbordindelingen gebruiken wanneer u typt in verschillende talen met een Romeins alfabet.

Opmerking : Nadat u de toetsenbordindeling hebt ingeschakeld voor twee of meer talen, wordt de taalbalk in de meeste gevallen automatisch weergegeven op de taakbalk of op het bureaublad. Zie Waar is de taalbalk? als de taalbalk niet automatisch wordt weergegeven nadat u een toetsenbord hebt ingeschakeld.

 1. Nadat u de gewenste toetsenbordtaal hebt ingeschakeld, opent u het document en plaatst u de cursor in het document waar u tekst in een andere taal wilt typen.

 2. Klik op het taalpictogram Indicator voor het Engelse toetsenbord op de taalbalk en klik op de taal die u wilt gebruiken.

  Toetsenbordsneltoets  Druk op Alt+Shift om tussen toetsenbordindelingen te schakelen.

  Opmerking : Het pictogram Indicator voor het Engelse toetsenbord is een voorbeeld; het geeft aan dat de actieve toetsenbordindeling is ingesteld op Engels. Het werkelijke pictogram op uw computer hangt af van de taal van de actieve toetsenbordindeling.

  Als u voor één taal meerdere toetsenbordindelingen hebt ingesteld, kunt u tussen indelingen schakelen door op de taalbalk op het pictogram voor de toetsenbordindeling te klikken en vervolgens de gewenste toetsenbordindeling te selecteren. De naam van de indicator wordt aangepast aan de actieve toetsenbordindeling.

  voorbeeldindicatoren voor toetsenbordindelingen op de taalbalk

 3. Herhaal stap 1 en 2 om tussen verschillende taken te schakelen.

Tip : De taal van de taalprogramma's die door het programma worden gebruikt, kunt u zien op de statusbalk. De statusbalk is alleen beschikbaar in de volgende Microsoft Office-programma's: PowerPoint, Visio en Word. Als u deze optie wilt inschakelen, klikt u met de rechtermuisknop op de statusbalk statusbalk en klikt u op Taal. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u op dit gedeelte van de statusbalk klikken om het dialoogvenster Taal te openen en de taal van de geselecteerde tekst in te stellen.

Naar boven

In de meeste gevallen wordt de taalbalk automatisch weergegeven op het bureaublad of de taakbalk nadat u twee of meer toetsenbordindelingen hebt ingeschakeld in Windows. U ziet de taalbalk niet als deze is verborgen of slechts één toetsenbord is ingeschakeld in Windows.

Als u de taalbalk niet ziet, kunt u het volgende om te controleren of de taalbalk wordt verborgen:

In Windows 10 en Windows 8

 1. Druk op de Windows-logotoets+X om een lijst met opdrachten en opties weer te geven. (Dit is in feite een snelle manier om bij het Configuratiescherm te komen.)

  Configuratiescherm in Office 2016 Windows 8

 2. Klik op Configuratiescherm.

 3. Klik onder Klok, taal en regio op Invoermethoden wijzigen.

 4. Klik op Geavanceerde instellingen.

 5. Schakel onder Invoermethode wijzigen het selectievakje De taalbalk van het bureaublad gebruiken wanneer deze beschikbaar is in en klik vervolgens op Opties.

  Invoermethoden wisselen in Office 2016 Windows 8

 6. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen op het tabblad Taalbalk en zorg dat de optie Zwevend op het bureaublad weergeven of Gekoppeld aan de taakbalk weergeven is geselecteerd.

  Office 2016 Windows 8 Tekstservices en invoertalen

In Windows 7

 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik onder Klok, taal en regio op Toetsenbord of andere invoermethoden wijzigen.

 3. Klik in het dialoogvenster Land en taal op Toetsenborden wijzigen.

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen op het tabblad Taalbalk.

  Dialoogvenster Tekstservices en invoertalen

 5. Controleer onder Taalbalk of de optie Verborgen is geselecteerd. Als dit het geval is, selecteert u Zwevend op het bureaublad weergeven of Gekoppeld aan de taakbalk weergeven.

In Windows Vista

 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik onder Klok, taal en regio op Toetsenbord of andere invoermethoden wijzigen.

 3. Klik in het dialoogvenster Landinstellingen op Toetsenborden wijzigen.

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen op het tabblad Taalbalk.

  Dialoogvenster Tekstservices en invoertalen

 5. Controleer onder Taalbalk of de optie Verborgen is geselecteerd. Als dit het geval is, selecteert u Zwevend op het bureaublad weergeven of Gekoppeld aan de taakbalk weergeven.

In Windows XP

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik op Datum, tijd, taal en landinstellingen, klik op Land- en taalinstellingen en klik op Extra talen toevoegen.

 3. Klik in het dialoogvenster Landinstellingen op het tabblad Talen en klik op Details.

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen op de knop Taalbalk.

 5. Controleer in het dialoogvenster Instellingen voor de taalbalk of de optie Taalbalk op het bureaublad weergeven is geselecteerd. Als dit niet het geval is, selecteert u de optie en klikt u op OK. De taakbalk wordt nu weergegeven op het bureaublad.

Naar boven

Zie ook

Een toetsenbordtaal inschakelen in Office 2007

Een taal toevoegen of taalvoorkeuren instellen in Office

Spelling en grammatica in een andere taal controleren in Office

Symbolen invoegen

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×