Een taal toevoegen of taalvoorkeuren instellen in Office

Office 365-abonnement, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

U kunt met de taalopties voor Office een taal toevoegen of de taal kiezen waarin de Help en scherminfo worden weergegeven.

U kunt de taalinstellingen vinden in het dialoogvenster de taalvoorkeuren voor Office instellen, dat u kunt openen via bestand > opties > taal . De talen voor weergave en help-informatie kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. U zou bijvoorbeeld alles kunnen laten passen bij de taal van uw besturingssysteem, of u zou een combinatie van talen kunnen gebruiken voor uw besturingssysteem, bewerken, weergeven en Help.

Taalvoorkeuren in Word 2013

De beschikbare talen zijn afhankelijk van de taalversie van Office en eventuele extra taalpakketten, taalinterfacepakketten of talen voor scherminfo die op uw computer zijn geïnstalleerd. Als de gewenste taalprogramma’s of de gewenste taal voor weergave of Help niet beschikbaar zijn, moet u mogelijk een taalpakket of taalinterfacepakket downloaden en installeren. Zie Heb ik een taalpakket of taalinterfacepakket nodig?

U kunt een taal toevoegen aan Office-programma's door een bewerkingstaal toe te voegen. Een bewerkingstaal bestaat uit de toetsenbordindeling en taalprogramma's voor die taal. De taalprogramma's bevatten taalspecifieke functies, zoals woordenlijsten voor de spelling- en grammaticacontrole of knoppen voor de alinearichting. (De standaardbewerkingstaal wordt boven aan de lijst vet weergegeven. Zo nodig kunt u dit wijzigen door de gewenste taal te selecteren en op Als standaard instellen te klikken.)

 1. Open een Office-programma, zoals Word.

 2. Klik op Bestand > Opties > Taal.

 3. Selecteer in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen onder Bewerkingstalen kiezen de bewerkingstaal die u wilt toevoegen vanuit de lijst Extra bewerkingstalen toevoegen en klik op Toevoegen.

  De toegevoegde taal wordt weergegeven in de lijst met bewerkingstalen.

Als Niet ingeschakeld wordt weergegeven in de kolom Toetsenbordindeling, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op de koppeling Niet ingeschakeld.

 2. Klik in het dialoogvenster Talen toevoegen op Een taal toevoegen, selecteer uw taal in de lijst en klik op Toevoegen.

 3. Sluit het dialoogvenster Talen toevoegen. Uw taal wordt nu weergegeven als Ingeschakeld onder Toetsenbordindeling in de sectie Bewerkingstalen kiezen.

Als Niet geïnstalleerd wordt weergegeven in de kolom Controle, moet u wellicht een taalpakket of taalinterfacepakket ophalen om de taalprogramma's voor uw taal te verkrijgen.

 • U kunt online gaan en het benodigde taalpakket downloaden door op de koppeling Niet geïnstalleerd te klikken.

De talen voor weergave en Help zijn de talen die in Office worden gebruikt voor weergave-elementen, zoals menuopties, opdrachten en tabbladen, en de weergavetaal voor het Help-bestand.

De standaardtaal wordt boven aan de lijst vetgedrukt weergegeven. De volgorde van de talen in de lijsten voor weergave en Help is de volgorde waarin de talen worden gebruikt in Office. Als de volgorde van de weergavetaal bijvoorbeeld Spaans <standaard>, Duits en Japans is en de Spaanse taalprogramma's zijn verwijderd van de computer, wordt Duits de standaardweergavetaal.

De standaardtaal instellen:

 1. Open een Office-programma, zoals Word.

 2. Klik op Bestand > Opties > Taal.

 3. Selecteer in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen onder Talen voor de gebruikersinterface en Help kiezen de taal die u wilt gebruiken en klik op Als standaard instellen.

Welke weergavetaal wordt gebruikt voor welk Office-programma?

Als u meerdere talen gebruikt en Office aan uw wensen hebt aangepast, kunt u bekijken in welke taal elk Office-programma standaard wordt weergegeven.

 • Klik in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen onder Talen voor weergave en Help-informatie kiezen op Weergavetalen bekijken die voor elk Microsoft Office-programma zijn geïnstalleerd.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar voor de volgende Office-programma's: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio en Word. De functie is niet beschikbaar voor Office 2016-programma’s.

Scherminfo wordt weergegeven in kleine pop-upvensters met korte, contextgevoelige Help wanneer u de aanwijzer boven een weergave-element houdt, zoals een knop, tabblad, besturingselement in een dialoogvenster, of menu. Wanneer u de taal voor de scherminfo instelt in een Office-programma, wordt deze ingesteld voor alle geïnstalleerde Office-programma's.

 1. Open een Office-programma, zoals Word.

 2. Klik op Bestand > Opties > Taal.

 3. Selecteer in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen onder Taal voor scherminfo kiezen de gewenste scherminfotaal.

  Notities: 

  • Deze functie is niet beschikbaar in Office 2016.

  • Als de gewenste taal niet wordt weergegeven, moet u mogelijk meer taalservices toevoegen. Klik op Hoe kan ik talen voor scherminfo downloaden vanaf Office.com? te klikken en vervolgens de aanwijzingen voor het downloaden en installeren van de talen te volgen.

  • Wanneer u een nieuwe scherminfotaal hebt geïnstalleerd, wordt deze de standaardscherminfotaal.

Zie Scherminfo weergeven of verbergen voor meer informatie over scherminfo.

Taalinstellingen voor Microsoft Office 2007 schakelen taalspecifieke opties in, zoals opties die voor een bepaalde taal beschikbaar zijn op het Lint en in dialoogvensters. Als u bijvoorbeeld de taalopties voor Japans inschakelt, worden de taalopties Fonetische aanwijzingen en Tekens insluiten ingeschakeld.

Als u een Microsoft Office 2007-taalpakket hebt geïnstalleerd, kunt u de taal van het lint, de menu's, de dialoogvensters en de Help instellen op de taal van het taalpakket. Verder kunt u gebruikmaken van taalprogramma's in een andere taal, zoals de spelling- of grammaticacontrole. Zie Language Accessory Pack voor Office voor meer informatie over de functies van taalpakketten.

In Office 2007 bevinden de taalopties zich in het dialoogvenster Taalinstellingen voor Microsoft Office 2007.

Taalinstellingen in Office 2007

Als u in Office 2007-programma's een taal wilt toevoegen, controleert u eerst of de taal die u wilt gebruiken op uw computer is geïnstalleerd. Schakel vervolgens de taal in die u wilt gebruiken. De taalspecifieke opties die zijn ingeschakeld, zijn afhankelijk van de talen die beschikbaar zijn en de programma's die u gebruikt.

 1. Klik op Start > Alle programma's > Microsoft Office > Microsoft Office-hulpprogramma's > Taalinstellingen voor Microsoft Office 2007.

 2. Klik op het tabblad Bewerkingstalen.

 3. Ga naar de lijst Beschikbare bewerkingstalen, selecteer de taal die u wilt inschakelen en klik op Toevoegen.

  De taal wordt toegevoegd aan de lijst Ingeschakelde bewerkingstalen en alle taalspecifieke opties die in Office 2007-versie-programma's beschikbaar zijn, worden ingeschakeld.

De standaardbewerkingstaal wordt weergegeven onderaan het tabblad Bewerkingstalen. Indien nodig kunt u dit wijzigen door in de lijst Primaire bewerkingstaal de gewenste taal te selecteren.

Bij het wijzigen van de primaire bewerkingstaal wordt de sjabloon Normal.dotm in Word automatisch vervangen. Voordat u de primaire bewerkingstaal wijzigt, kunt u het best een kopie van de sjabloon Normal.dotm opslaan en aan de naam ervan de taal toevoegen, bijvoorbeeld Normal_Nederlands.dotm. De sjabloon Normal.dotm wordt meestal opgeslagen onder C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Templates, waarbij gebruikersnaam de naam is van degene die zich op de computer heeft aangemeld.

Opmerking: Een taal die als primaire bewerkingstaal is ingesteld, kan niet uit de lijst Ingeschakelde bewerkingstalen worden verwijderd. Als u de taal uit de lijst Ingeschakelde bewerkingstalen wilt verwijderen, moet u in de lijst Primaire bewerkingstaal eerst een andere taal selecteren. Vervolgens kunt u de taal uit de lijst Ingeschakelde bewerkingstalen verwijderen.

 1. Klik op Start > Alle programma's > Microsoft Office > Microsoft Office-hulpprogramma's > Taalinstellingen voor Microsoft Office 2007.

 2. Klik op het tabblad Weergavetaal.

  Opmerking: Het tabblad Weergavetaal is alleen beschikbaar nadat u een taalpakket hebt geïnstalleerd.

 3. Selecteer de gewenste taal voor het lint, de menu's en de dialoogvensters in de lijst Menu's en dialoogvensters van Microsoft Office weergeven in het.

 4. Selecteer de gewenste taal voor de Help in de lijst Help weergeven in.

 5. Als u drie of meer talen hebt geïnstalleerd, ziet u de lijst Prioriteitsvolgorde voor weergavetaal. Als u de prioriteit van talen wilt wijzigen, selecteert u een taal in de lijst en klikt u op Omhoog of Omlaag.

Als in de lijst Ingeschakelde bewerkingstalen achter een taal (beperkte ondersteuning) is weergegeven, betekent dit dat de taalopties voor die taal zijn ingeschakeld, maar dat de toetsenbordindeling voor die taal niet in het Windows-besturingssysteem is geïnstalleerd.

Bewerkingstaal met beperkte ondersteuning

Als u voor alle ingeschakelde talen dezelfde toetsenbordindeling wilt gebruiken, kunt u de melding over de beperkte ondersteuning voor talen gewoon negeren. Als u een toetsenbordindeling wilt gebruiken voor een taal met beperkte ondersteuning, moet u een bewerkingstaal toevoegen of voor die taal taalvoorkeuren instellen in Office.

Als u wilt typen in een taal die niet op Latijnse letters is gebaseerd, zoals Arabisch of Chinees, of als u de systeemeigen toetsenbordindeling voor een andere, op Latijn gebaseerde taal wilt gebruiken, moet u voor die taal een toetsenbordindeling inschakelen. Vervolgens kunt u schakelen tussen talen met de taalbalk.

Office 2007-toetsenbordindelingen inschakelen in Windows 10, Windows 8.1 en Windows 8

 1. Druk op de Windows-toets + X en klik op Configuratiescherm.

  weergegeven opties en opdrachten na het drukken op de windows-logotoets + x

 2. Klik onder Klok, taal en regio op Invoermethoden wijzigen.

 3. Klik op Opties voor de taal die u wilt toevoegen.

  Invoermethode toevoegen in Configuratiescherm in Windows 8

 4. Klik onder Invoermethode op Een invoermethode toevoegen. U kunt zelfs op Voorbeeld klikken om te bekijken hoe de invoermethode eruitziet.

  Een invoermethode toevoegen in Windows 8

 5. Klik op de gewenste invoermethode en klik op Toevoegen.

  Invoermethode toevoegen in Windows 8

Office 2007-toetsenbordindelingen inschakelen in Windows 7 en Windows Vista

 1. Klik op Start > Configuratiescherm.

 2. Klik onder Klok, taal en regio onder Land en taal op Toetsenbord of andere invoermethoden wijzigen.

  Opmerking: Dubbelklik in de klassieke weergave op Landinstellingen en klik vervolgens op het tabblad Toetsenborden en talen.

 3. Klik in het dialoogvenster Land en taal op het tabblad Toetsenborden en talen en klik op Toetsenborden wijzigen De knop Toetsenborden wijzigen .

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen onder Standaardinvoertaal op de taal die u als standaardtaal wilt gebruiken.

  Als de taal die u wilt gebruiken als standaardinvoertaal niet wordt weergegeven, voert u stap 5 t/m 8 uit.

 5. Klik bij Geïnstalleerde services op Toevoegen.

 6. Vouw de gewenste standaardinvoertaal uit en vouw Toetsenbord uit.

 7. Schakel het selectievakje in voor het toetsenbord of de Input Method Editor (IME) die u wilt gebruiken en klik op OK. De taal wordt toegevoegd aan de lijst Standaardinvoertaal.

In Windows XP (voor Office 2010 en 2007)

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik op Datum, tijd, taal en landinstellingen en klik vervolgens op Landinstellingen.

  Opmerking: Dubbelklik in de klassieke weergave op Landinstellingen.

 3. Klik in het dialoogvenster Landinstellingen op de tab Talen en klik onder Tekstservices en invoertalen op Details.

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen onder Geïnstalleerde services op Toevoegen.

 5. Klik in het dialoogvenster Invoertaal toevoegen in de lijst Invoertaal op de gewenste taal en klik op OK.

Zie ook

De taal van het toetsenbord inschakelen of wijzigen

Spelling en grammatica controleren in een andere taal

Automatische taaldetectie inschakelen

Automatisch een andere toetsenbordindeling kiezen op basis van omringende tekst

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×