Een specifiek gegevens invoer patroon in een besturings element vereisen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gegevens validatie is de mogelijkheid om automatisch te controleren op fouten terwijl de gebruiker een formulier invult. Door gegevens validatie toe te voegen aan besturings elementen in uw formulier sjabloon, kunt u ervoor zorgen dat de gegevens die u verzamelt nauw keurig en consistent zijn en dat deze voldoen aan de standaarden die al in gebruik zijn door uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld gegevens validatie gebruiken om gebruikers te laten weten wanneer het bedrag dat ze voor een onkosten item invoeren, hoger is dan het goedgekeurde bedrag of wanneer ze per ongeluk hun naam invoeren in een vak dat wordt gebruikt voor het verzamelen van telefoon nummers.

Als een formulier gegevens validatie fouten bevat en het is verbonden met een Data Base of webservice, kunnen gebruikers het formulier pas indienen nadat ze deze fouten hebben opgelost. Gebruikers kunnen een lokale kopie van het formulier opslaan en de gegevens later corrigeren en verzenden.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u gegevens validatie kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat de gegevens die een gebruiker in een besturings element invoert, overeenkomen met een vooraf bepaald patroon. U kunt bijvoorbeeld gegevens validatie toevoegen aan een tekstvakbesturingselement voor een telefoon nummer om te vereisen dat de gebruiker een code van drie cijfers invoert als onderdeel van het getal.

Notities: 

 • Als u wilt dat de gegevens die een gebruiker invoert, overeenkomen met een vooraf bepaald patroon, kunt u ook voorwaardelijke opmaak gebruiken.

 • Wanneer u een patroon toevoegt aan een besturings element, worden de gegevens die een gebruiker invoert, niet automatisch aangepast, zodat ze overeenkomen met het patroon dat u hebt ingesteld.

In dit artikel

Voordat u begint

Informatie over compatibiliteit

Een specifiek gegevens invoer patroon in een besturings element vereisen

Voordat u begint

Als u deze procedure wilt volt ooien, moet de formulier sjabloon een besturings element bevatten dat gegevens validatie ondersteunt. Hoewel u een voor waarde voor het vergelijken van patronen kunt instellen voor elk InfoPath-besturings element dat gegevens validatie ondersteunt, werkt patroon vergelijking het best met besturings elementen waarin tekens worden weer gegeven, zoals getallen, letters of interpunctie. Als u bijvoorbeeld een voor waarde voor patroon vergelijking instelt voor een tekstvak, levert dit mogelijk nuttige resultaten op, maar het instellen van een dergelijke voor waarde voor een selectie vakje levert geen nuttige resultaten op.

Informatie over compatibiliteit

Wanneer u een formulier sjabloon in InfoPath ontwerpt, kunt u een specifieke compatibiliteits modus kiezen voor het ontwerpen van een browsercompatibele formulier sjabloon. Wanneer een browsercompatibele formulier sjabloon wordt gepubliceerd op een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd en vervolgens browsers ingeschakeld, kunnen formulieren die zijn gebaseerd op de formulier sjabloon, worden weer gegeven in een webbrowser. Wanneer u een browsercompatibele formulier sjabloon ontwerpt, zijn bepaalde besturings elementen niet beschikbaar in het taak venster besturings elementen omdat deze niet kunnen worden weer gegeven in een webbrowser.

Sommige functies voor gegevens validatie werken anders in een webbrowser dan in InfoPath. Wanneer u bijvoorbeeld gegevens validatie toevoegt aan een besturings element, maakt u verklarende tekst die moet worden weer gegeven wanneer een gebruiker ongeldige gegevens invoert in dat besturings element. U kunt deze verklarende tekst weer geven in scherm info en gebruikers desgewenst toestaan om een waarschuwing weer te geven die aanvullende informatie bevat, of u kunt de waarschuwing automatisch laten verschijnen wanneer een gebruiker ongeldige gegevens invoert. Waarschuwingen kunnen niet automatisch worden weer gegeven voor formulieren die worden weer gegeven in een webbrowser, maar gebruikers kunnen nog steeds scherm info bekijken, en desgewenst een waarschuwing met aanvullende informatie weer geven.

Lijst met besturings elementen die gegevens validatie ondersteunen

In de volgende tabel ziet u de Microsoft Office InfoPath 2007-besturings elementen die gegevens validatie ondersteunen en of deze beschikbaar zijn voor browsercompatibele formulier sjablonen.

Opmerking: Hoewel u een voor waarde voor het vergelijken van patronen kunt instellen voor elk InfoPath-besturings element dat gegevens validatie ondersteunt, werkt patroon vergelijking het best met besturings elementen waarin tekens worden weer gegeven, zoals getallen, letters of interpunctie. Als u bijvoorbeeld een voor waarde voor patroon vergelijking instelt voor een tekstvak, levert dit mogelijk nuttige resultaten op, maar het instellen van een dergelijke voor waarde voor een selectie vakje levert geen nuttige resultaten op.

Besturings elementen die gegevens validatie ondersteunen

Beschikbaar voor browsercompatibele formulier sjablonen?

Selectievakje

Ja

Datum kiezer

Ja

Vervolgkeuzelijst

Ja

Lijstvak

Ja

Keuzerondje

Ja

Tekstvak

Ja

Vak voor tekst met opmaak

Ja

Lijsten met opsommings tekens, genummerde tekst of gewone lijst

Nee

Keuzelijst met invoervak

Nee

Een specifiek gegevens invoer patroon in een besturings element vereisen

 1. Klik op het besturings element waaraan u gegevens validatie wilt toevoegen.

 2. Klik in het menu opmaak op gegevens validatie.

 3. Klik in het dialoog venster gegevens validatie op toevoegen.

 4. Klik in het eerste vak onder als deze voor waarde waar is op Selecteer een veld of groep en selecteer vervolgens het veld of de groep waarvan het besturings element afhankelijk is.

 5. Klik in het tweede vak op komt niet overeen met het patroon.

 6. Klik in het derde vak op een patroon selecteren.

 7. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoog venster patroon voor gegevens invoer onder standaard patronen:

  • Als u een standaard patroon wilt gebruiken, selecteert u het patroon en klikt u op OK.

   Lijst met standaard patronen

   Patroon

   Voorbeeld

   Telefoonnummer

   (555) 555-0100

   Sofi-nummer

   123-45-6789

   Postcode

   98052

   Post code + 4

   98052-6399

  • Als u een aangepast patroon wilt maken, klikt u op aangepast patroon, typt u het gewenste patroon in het vak aangepast patroon en klikt u vervolgens op OK.

   Symbolen die u kunt gebruiken om een patroon op te geven

   U kunt symbolen invoegen waarmee beperkingen worden opgegeven voor het patroon, zoals alleen letters, alleen cijfers, alleen tekens, afbreek streepjes, punten, komma's en haakjes. Daarnaast kunt u de volgende symbolen gebruiken om meerdere exemplaren van een bepaald teken toe te staan:

   • Nul of één (?)     Het voorafgaande teken moet nul keer of één keer voor komen. Bijvoorbeeld \d? betekent dat een cijfer (aangeduid met \d) nul of één keer moet voor komen.

   • Nul of meer (*)     Het voorafgaande teken kan nul keer of meer dan nul keer voor komen. R * betekent bijvoorbeeld dat het teken r nul of meer dan nul keer kan voor komen.

   • Een of meer (+)    Het voorafgaande teken moet één keer of meer dan één keer voor komen. Voor beeld:. + betekent dat een teken (aangeduid door) één keer of meer dan één keer moet voor komen.

 8. Typ in het vak scherm info de tekst die u wilt weer geven wanneer een gebruiker het besturings element aanwijst of met de rechter muisknop op het besturings element klikt.

 9. Als u automatisch een bericht in een dialoog venster wilt weer geven wanneer een gebruiker een besturings element leeg laat, schakelt u het selectie vakje berichten van het dialoog venster Direct weer geven wanneer gebruikers ongeldige gegevens invoeren in.

  Opmerking: Omdat dialoogvenster berichten niet automatisch in een webbrowser kunnen worden weer gegeven, ziet een gebruiker die het formulier invult met een webbrowser alleen scherm info.

 10. Typ in het vak bericht de tekst die u onmiddellijk wilt weer geven in het dialoog venster of wanneer de gebruiker meer informatie wil aanvragen.

  Opmerking: De scherm Info voor een gegevens validatie fout wordt niet weer gegeven voor besturings elementen waarvoor ook een standaard scherm info is ingesteld op het tabblad Geavanceerd van het dialoog venster Eigenschappen van besturings elementen. Dit zorgt ervoor dat de naam van het besturings element nauw keurig wordt overgedragen aan gebruikers die scherm lezers gebruiken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×