Een shape maken

U kunt zelf aangepaste shapes maken en deze toevoegen aan een bewerkbaar stencil. Het stencil Favorieten en aangepaste stencils die u maakt, kunnen bewerkt worden; de stencils die bij Visio-sjablonen worden geleverd, kunnen niet worden bewerkt.

Notities : 

 • Naar shapes in Visio-stencils wordt vaak verwezen als modelshapes. Wanneer u een modelshape naar een tekenpagina sleept, maakt u een kopie (of 'exemplaar') van het model. Het model zelf blijft op het stencil staan, zodat u het steeds opnieuw kunt gebruiken om op uw tekenpagina's nieuwe exemplaren van het model te maken.

 • De modelshapes van Visio die door Microsoft Corporation worden geleverd, vallen onder het auteursrecht. U mag deze voor eigen gebruik kopiëren, herindelen en wijzigen en u mag tekeningen die de modellen bevatten, distribueren. U mag originele of gewijzigde modelshapes van Visio niet distribueren of verkopen.

Ga als volgt te werk om een nieuwe shape te maken:

 1. Open een nieuw stencil, het stencil Favorieten of een aangepast stencil dat u hebt gemaakt.

  • Als u een nieuw stencil wilt openen, wijst u in het venster Shapes de optie Meer shapes aan en klikt u vervolgens op Nieuw stencil.
   Ga naar Een aangepast stencil maken, opslaan en delen voor meer informatie over het maken van een aangepast stencil.

  • Als u een aangepast stencil wilt openen, wijst u in het venster Shapes de optie Meer shapes aan, klikt u op Mijn shapes en klikt u vervolgens op de naam van het gewenste stencil.

 2. Als het stencil niet kan worden bewerkt, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klikt u vervolgens op Stencil bewerken.

Het pictogram in de titelbalk van het stencil verandert in Een rood sterretje geeft aan dat een stencil kan worden bewerkt. (wat aangeeft dat het stencil kan worden bewerkt).

 1. Klik met de rechtermuisknop in het stencilvenster en klik vervolgens op Nieuw model.

 2. Geef in het dialoogvenster Nieuw model kenmerken voor de shape op.

 3. Klik op OK.

  Er wordt een pictogram voor een lege shape op het stencil weergegeven.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe shape, klik op Model bewerken en klik vervolgens op Modelshape bewerken.

 5. Maak de aangepaste shape.

  U kunt de aangepaste shape op dezelfde manier maken als u een nieuwe shape in een gewone tekenpagina maakt door shapes uit verschillende stencils te gebruiken, de shape met de tekenhulpmiddelen te tekenen of door een object uit een andere toepassing te plakken.

 6. Sluit het tekenvenster met de aangepaste shape. Wanneer u wordt gevraagd of u de aangepaste shape wilt bijwerken, klikt u op Ja.

 7. Als u de wijzigingen wilt opslaan, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en vervolgens op Opslaan.

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.