Een sectie-einde invoegen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt sectie-einden gebruiken om de indeling of opmaak van een of meerdere pagina's in uw document te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een deel van een pagina met één kolom een indeling geven die uit twee kolommen bestaat. U kunt de hoofdstukken in uw document zodanig scheiden dat de paginanummering voor elk hoofdstuk bij 1 begint. U kunt bovendien een afzonderlijke koptekst of voettekst voor een sectie van uw document maken.

Opmerking : In Microsoft Office Word 2007 kunt u tal van pagina-indelingen uit de galerie met nieuwe pagina-ontwerpen kiezen. Zo kunt u een pagina met één kolom die ook een sectie met twee kolommen bevat toevoegen door op de bijbehorende pagina-indelingsoptie in de galerie met Nieuwe pagina-ontwerpen te klikken.

voorbeeld van een document met sectie-einden

1. Sectie opgemaakt als één kolom

2. Sectie opgemaakt als twee kolommen

In dit artikel

Een sectie-einde invoegen

Typen sectie-einden die u kunt invoegen

De documentindeling of -opmaak wijzigen met behulp van sectie-einden

Wijzigingen in de documentindeling verwijderen

Een sectie-einde invoegen

 1. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling, op Pagina-einden.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik op het type sectie-einde dat u wilt gebruiken.

Typen sectie-einden die u kunt invoegen

Sectie-einden gebruikt u om indelings- of opmaakwijzigingen in een deel van een document aan te brengen. U kunt de volgende opmaak voor afzonderlijke secties wijzigen:

 • Marges

 • Papierformaat en afdrukstand

 • Papierbron voor een printer

 • Paginaranden

 • Verticale uitlijning van tekst op een pagina

 • Kop- en voetteksten

 • Kolommen

 • Paginanummering

 • Regelnummering

 • Voet- en eindnoten

  Notities : 

  • Met een sectie-einde bepaalt u de sectie-opmaak van de tekst die aan het sectie-einde voorafgaat. Wanneer u een sectie-einde verwijdert, verwijdert u ook de sectie-opmaak van de tekst die aan het sectie-einde voorafgaat. Deze tekst wordt dan ingelijfd bij de volgende sectie en krijgt de opmaak van deze sectie. Als u de hoofdstukken van een document bijvoorbeeld door sectie-einden van elkaar scheidt en u het sectie-einde aan het begin van hoofdstuk 2 verwijdert, staan hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 in dezelfde sectie en krijgen ze de opmaak die voorheen alleen in hoofdstuk 2 werd gebruikt.

  • Het sectie-einde waarmee de opmaak van het laatste deel van uw document wordt bepaald, wordt niet als deel van het document weergegeven. Als u de documentopmaak wilt wijzigen, klikt u in de laatste alinea van het document.

Voorbeelden van sectie-einden

In de voorbeelden worden de typen sectie-einden weergegeven die u kunt invoegen. De dubbele stippellijn geeft een sectie-einde aan.

Met de opdracht Nieuwe pagina voegt u een sectie-einde in en wordt een nieuwe sectie op de volgende pagina gestart. Dit type sectie-einde komt vooral van pas als u nieuwe hoofdstukken in een document wilt beginnen.

Sectie-einde Volgende pagina

Met de opdracht Doorlopend voegt u een sectie-einde in en start u een nieuwe sectie op dezelfde pagina. Een doorlopend sectie-einde is handig als u een opmaakwijziging op een pagina wilt aanbrengen, bijvoorbeeld een ander aantal kolommen.

sectie-einde doorlopend

Met de opdracht Even pagina of Oneven pagina voegt u een sectie-einde in en start u een nieuwe sectie op de volgende pagina met een even paginanummer of op de volgende pagina met een oneven paginanummer. Als u wilt opgeven dat documenthoofdstukken altijd op een oneven of een even pagina moeten beginnen, gebruikt u de sectie-eindeoptie Oneven pagina of Even pagina.

sectie-einde oneven pagina

De documentindeling of -opmaak wijzigen met behulp van sectie-einden

 1. Klik op de plaats waar u een opmaakwijziging wilt aanbrengen.

  Misschien wilt u wel een deel van het document selecteren waaromheen u een stel pagina-einden wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling, op Pagina-einden.

  Afbeelding van Word-lint

 3. Klik in de groep Sectie-einden op het type sectie-einde dat overeenkomt met de opmaakwijziging die u wilt aanbrengen.

  Als u bijvoorbeeld een document in hoofdstukken wilt verdelen, wilt u misschien wel dat elk hoofdstuk op een oneven pagina begint. Klik in dat geval in de groep Sectie-einden op Oneven pagina.

Wijzigingen in de documentindeling verwijderen

Met een sectie-einde definieert u waar een opmaakwijziging in het document voorkomt. Wanneer u een sectie-einde verwijdert, verwijdert u tevens de sectie-opmaak voor de tekst die aan het sectie-einde voorafgaat. De tekst wordt dan opgenomen in de volgende sectie en krijgt ook de opmaak van die sectie.

Zorg ervoor dat u in conceptweergave werkt zodat u de dubbele stippellijn van sectie-einden ziet.

 1. Selecteer het sectie-einde dat u wilt verwijderen.

 2. Druk op Delete.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×