Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Word controleert automatisch op mogelijke spel-en grammaticafouten terwijl u typt. Gebruik het toetsenbord en een schermlezer om de fouten te doorlopen en op te lossen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar dit kan samen met andere schermlezers worden gebruikt, zolang ze de gemeenschappelijke standaarden en technieken van toegankelijkheid volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Spelling en grammatica controleren en corrigeren

 1. Open het document dat u wilt controleren op spel- of grammaticafouten en druk op F7.

  U kunt het lint ook gebruiken om de cheque te starten. Druk op ALT + R om het tabblad controleren te openen en druk vervolgens op C, 1 om de optie document controleren te selecteren.

  Het deelvenster Editor wordt geopend. U hoort ' redacteur Overview ', gevolgd door het aantal bevindingen.

  Tip: Als u de spelling en grammatica in slechts één zin of alinea van een document wilt controleren, selecteert u de tekst die u wilt controleren en drukt u op F7.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op ENTER als u de spelling-en grammaticafouten wilt controleren.

  • Als u alleen spelfouten wilt controleren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' correctie kaart '. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' Spelling ' hoort en druk op ENTER.

  • Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' correctie kaart ' als u alleen grammaticafouten wilt controleren. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' grammatica ' hoort en druk op ENTER.

 3. U hoort de oorspronkelijke zin met de spelling-of grammaticafout. Druk op de tab-toets totdat u de eerste suggestie hoort voor het corrigeren van de fout.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag tot u de suggestie hoort die u wilt gebruiken en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op ENTER om de voorgestelde correctie alleen voor de huidige fout te gebruiken.

  • Als u de voorgestelde correctie wilt gebruiken voor alle exemplaren van de fout in het huidige document, drukt u op Alt + pijl-omlaag en vervolgens op A.

  De fout is gecorrigeerd en Word gaat naar de volgende fout. Herhaal deze stap voor elke fout.

  Tip: Als u wilt dat de oorspronkelijke zin voor de volgende fout wordt weergegeven, drukt u op de tab-toets totdat u de knop de oorspronkelijke zin lezen hebt bereikt en drukt u vervolgens op ENTER.

 5. Wanneer Word klaar bent met het reviseren van het document, hoort u: ' dialoogvenster Microsoft Word, knop OK '. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Een spelling-of grammaticacontrole negeren

Als u denkt dat een Zoekfout geen fout is, kunt u deze in één keer of in het hele document negeren. Het zoeken wordt niet gecorrigeerd, en Word gaat naar de volgende fout in de lijst.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Editor , nadat u met het zoeken naar de oorspronkelijke zin hebt geluisterd:

  • Druk op I om een gevonden keer te negeren.

  • Druk op G als u niet overal in het document wilt zoeken.

Sneltoetsen voor het editor-venster

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen voor het Editor -venster.

Als u dit wilt doen

Sneltoets

Het gevonden woord eenmaal negeren, maar opnieuw controleren.

I

Het gevonden woord in het hele document negeren.

G

Het gevonden woord toevoegen aan de woordenlijst van het programma.

A

De wijziging ongedaan maken. Herhaal dit voor eerdere correcties.

Ctrl+Z

Het deelvenster controle openen in het venster Opties voor Word om te selecteren en te wijzigen hoe het programma de spelling en grammatica voor alle documenten moet corrigeren.

S

Woorden en grammatica die u eerder hebt genegeerd, opnieuw controleren

 1. Druk in het Word document dat u opnieuw wilt controleren op ALT + F, T. Het venster Opties voor Word wordt geopend.

 2. Druk op P en druk eenmaal op de tab-toets. Het deelvenster controle wordt geopend met de focus op de knop AutoCorrectie-opties .

 3. Druk op K om naar de optie document opnieuw controleren te gaan en te activeren. Wanneer u wordt gevraagd om de actie te bevestigen, drukt u op ENTER om het document opnieuw te controleren. Als u het document niet opnieuw wilt controleren, drukt u op de toets pijl-rechts om naar de knop Nee te gaan en drukt u op ENTER.

Sneltoetsen die zijn gerelateerd aan het controleren van spelling en grammatica

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de sneltoetsen die u kunt gebruiken om de spelling en grammatica in uw Word documenten te controleren.

Als u dit wilt doen

Druk op

Het venster Opties voor Word openen.

Alt+F, T

Open het deelvenster controle in het venster Opties voor Word .

P en druk op de Tab-toets

Open het dialoogvenster AutoCorrectie in het controle venster.

A

Open het dialoogvenster uitzonderingen op AutoCorrectie in het dialoogvenster AutoCorrectie .

E

De spelling en grammatica opnieuw controleren in het controle venster.

k

Het selectievakje Spelling controleren tijdens typen in-of uitschakelen in het venster controle .

P

Naar het selectievakje Grammatica tegelijk met spelling controleren in het venster controle .

Tweemaal per uur

Het selectievakje Spelfouten alleen in dit document niet aangeven in-of uitschakelen in het venster controle .

S

Het selectievakje Grammaticafouten alleen in dit document verbergen in-of uitschakelen in het venster controle .

D

Automatische spelling- en grammaticacontrole in- of uitschakelen

U kunt de automatische spelling- en grammaticacontrole uitschakelen en het document als u helemaal klaar bent. Het tegelijkertijd controleren van de spelling en grammatica in uw bestand is handig als u snel uw tekst wilt proeflezen.

 1. Druk in een Word document op ALT + F, T. Het venster Opties voor Word wordt geopend.

 2. U opent het deelvenster controle door op P te drukken en vervolgens op de tab-toets te drukken. Het deelvenster controle wordt geopend met de focus op de knop AutoCorrectie-opties .

 3. Druk op P om het selectievakje Spelling controleren tijdens typen in of uit te schakelen.

 4. Om naar het selectievakje Grammaticafouten markeren tijdens typen te navigeren, drukt u tweemaal op de toets M. Druk op de spatiebalk om het selectievakje in of uit te schakelen.

 5. Als u de wijzigingen wilt toepassen en het venster Opties voor Word wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u de knop OK bereikt, en drukt u vervolgens op ENTER. De focus keert terug naar het document.

Opmerking: Als u wilt opgeven hoe u Word wilt corrigeren terwijl u typt, gaat u naar het tabblad controle en drukt u op A. Selecteer in het dialoogvenster AutoCorrectie de gewenste opties.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om wijzigingen in een document in Word bij te houden en te controleren

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Word voor Mac controleert automatisch op mogelijke spel-en grammaticafouten terwijl u typt, en u kunt VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, gebruiken om de fouten te doorlopen en deze op te lossen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een spelling- en grammaticacontrole uitvoeren

 1. Open het document dat u wilt controleren op spelling- of grammaticafouten en druk op Option+Command+L.

  Tip: Als u de spelling en grammatica in slechts één zin of alinea van een document wilt controleren, selecteert u de tekst die u wilt controleren en drukt u op Option+Command+L. U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole wordt geopend. U hoort: 'Spelling and grammar' en de taal voor de controle. De focus bevindt zich in het tekstvak waar u het verkeerd gespelde woord of de grammaticafout kunt corrigeren. Het dialoogvenster bevat ook de suggesties voor een andere spelling of grammaticale correctie. Druk op de Tab-toets totdat u 'Suggestions, table' hoort. Luister naar de suggesties om te beslissen of en hoe u de mogelijke fout wilt corrigeren.

 3. Als u wilt reageren op een probleem dat door Word is vastgesteld, drukt u op de Tab-toets totdat u de opdracht hoort die u wilt selecteren en drukt u vervolgens op de spatiebalk:

  • Als u de geselecteerde tekst wilt overslaan en verder wilt gaan met het volgende item, selecteert u Negeren.

  • Als u de geselecteerde tekst overal wilt overslaan en verder wilt gaan met het volgende item, selecteert u Alles negeren.

  • Als u het geselecteerde woord wilt toevoegen aan de woordenlijst zodat het woord niet meer als een fout wordt gezien door Word, selecteert u Toevoegen. Dit werkt alleen voor fout gespelde woorden. U kunt geen aangepaste grammatica toevoegen aan de woordenlijst.

  • Als u een grammaticale fout wilt overslaan en door wilt gaan naar de volgende fout, selecteert u Volgende zin.

  • Als u de wijzigingen wilt toepassen, selecteert u een van de spellingsuggesties in de tabel suggesties voor Word . Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de spellingsuggesties te bladeren. De suggesties worden in VoiceOver opgelezen terwijl u er doorheen bladert. Wanneer u bij de suggestie drukt, drukt u op de tab-toets totdat u ' wijzigen ' of ' change all ' hoort en drukt u op Control + Option + spatiebalk.

 4. Nadat u een fout hebt gecorrigeerd of genegeerd, gaat Word verder met de volgende fout. Herhaal dit proces voor elke fout.

 5. Als de spellingcontrole is voltooid, hoort u: 'The spelling and grammar check is complete'. Als u alleen geselecteerde tekst hebt gecontroleerd, hoort u: 'Word finished checking the selection'.

 6. Druk op de spatiebalk om terug te gaan naar uw document.

  Opmerking: Wanneer de tekst wordt opgelezen door VoiceOver en Word een mogelijke spelfout heeft gevonden, hoort u ook 'misspelled' voor het woord.

Woorden en grammatica die u eerder hebt genegeerd, opnieuw controleren

U kunt de lijst met genegeerde woorden en grammatica wissen of opnieuw instellen, zodat in Word wordt gecontroleerd op problemen met de spelling en grammatica die u eerder hebt genegeerd.

Opmerking: Wanneer u de lijst met genegeerde woorden en grammatica opnieuw instelt, wordt de lijst alleen voor het huidige document gewist. Problemen met de spelling of grammatica die moesten worden genegeerd in andere Word-documenten, worden niet beïnvloed.

 1. Als u naar de menubalk wilt gaan, drukt u in het Word-document dat u opnieuw wilt controleren op Control+Option+M. U hoort: 'Menu bar Apple'.

 2. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Tools' hoort en druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u 'Spelling and grammar, submenu' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het submenu Spelling en grammatica uit te vouwen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Reset Ignored Words and Grammar'. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 4. Er wordt een bevestigingsvenster geopend. Als u de bewerking wilt bevestigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Yes, default button' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk om deze knop te selecteren.

 5. Als u de spelling en grammatica opnieuw wilt controleren, drukt u op Option+Command+L.

Sneltoetsen die zijn gerelateerd aan het controleren van spelling en grammatica

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen waarmee u de spelling en grammatica in uw Word-documenten kunt controleren.

Opmerking: Word voor Mac gebruikt de functietoetsen voor veelgebruikte opdrachten. Als u een functietoets wilt gebruiken in een opdracht van VoiceOver, is de standaardinstelling dat u ook de Fn-toets moet indrukken. Zie sneltoetsen gebruiken in toetscombinaties in Word voor Macvoor meer informatie over het gebruik van de functietoetsen in Word voor Mac.

Als u dit wilt doen

Sneltoets

De Voorkeuren voor Word openen.

Command+komma (,)

Het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole openen.

Option+Command+L

Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken

Fn+Option+F7

Een geselecteerd woord opzoeken in het taakvenster Synoniemenlijst.

Fn+Shift+F7

Geselecteerde tekst opzoeken op internet.

Command+Shift+L

Automatische spelling- en grammaticacontrole in- of uitschakelen

U kunt de automatische controle van spelling en grammatica in Word-documenten uitschakelen en later weer inschakelen.

 1. Open het deelvenster Voorkeuren door op Command+komma (,) te drukken. U hoort: "Word-voorkeuren."

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Spelling and grammar, button' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om de knop te selecteren. Het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole wordt geopend.

 3. Als u de automatische controle van spelfouten wilt in- of uitschakelen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Check spelling as you type, checkbox'. U hoort of het selectievakje is 'checked' (ingeschakeld) of 'unchecked' (uitgeschakeld). Druk op de spatiebalk om het selectievakje Spelling controleren tijdens typen in of uit te schakelen.

 4. Als u de automatische controle van grammatica wilt in- of uitschakelen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Check grammar as you type, checkbox'. U hoort of het selectievakje is 'checked' (ingeschakeld) of 'unchecked' (uitgeschakeld). Druk op de spatiebalk om het selectievakje Grammaticafouten markeren tijdens typen in of uit te schakelen.

 5. Als u terug wilt naar het document, drukt u op Esc.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om wijzigingen in een document in Word bij te houden en te controleren

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Word voor iOS controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Gebruik VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om de fouten na te lopen en waar nodig te corrigeren.

Notities: 

In dit onderwerp

De spelling van een document controleren

Controleer een document op spelfouten en bepaal vervolgens of u het eens met de spellingcontrole.

 1. Open het document dat u wilt controleren op spelfouten.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' page One content, <page content>, tekstveld ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' pagina één, tekstveld, wordt bewerkt '.

 3. Draai de rotor naar 'Woorden'.

 4. Swipe omlaag totdat VoiceOver een verkeerd gespeld woord aankondigt. Het fout krijgt automatisch de focus.

 5. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. Het snelmenu wordt geopend.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' Select ' hoort en dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm. Het verkeerd gespelde woord is nu geselecteerd.

 7. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. Het snelmenu wordt geopend.

 8. Swipe naar rechts totdat u ' menu-item ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De lijst met correctiesuggesties wordt weergegeven.

 9. Swipe naar rechts totdat u een suggestie printer hoort die u wilt accepteren. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Automatische spellingcontrole in- of uitschakelen

U kunt de automatische spellingcontrole uitschakelen wanneer u aan het document werkt. Wanneer u klaar bent, kunt u de automatische controle weer inschakelen en de spelling in het hele document controleren.

 1. Swipe naar rechts totdat u ' knop lint weergeven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint wordt geopend en de focus bevindt zich op de naam van het huidige tabblad.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Selected, <naam van het huidige tabblad>'.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Review tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Proofing tools button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' Spelling, aan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De automatische spellingcontrole is nu uitgeschakeld.

 6. Als u de automatische controle weer wilt inschakelen, navigeert u naar de knop Taalprogramma's (zie hierboven), swipet u naar rechts totdat u 'Spelling, Off' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Word voor Android controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Gebruik TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om de fouten na te lopen en waar nodig te corrigeren.

Notities: 

In dit onderwerp

De spelling van een document controleren

Controleer een document op spelfouten en bepaal vervolgens of u het eens met de spellingcontrole.

 1. Open het document dat u wilt controleren op spelfouten.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, vouw schakelaar ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint wordt geopend en de focus bevindt zich op de naam van het huidige tabblad.

 3. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Selected, <naam van het huidige tabblad>'.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Review tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' Spelling, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De spellingcontrole is nu geactiveerd. Talk Back kondigt de eerste gevonden spelfout voor, bijvoorbeeld: ' <verkeerd gespeld woord>, geselecteerd '.

 6. Als u wilt controleren of er suggesties beschikbaar zijn voor het verkeerd gespelde woord, swipet u naar rechts totdat u de suggesties hoort. Dubbeltik op het scherm om een suggestie te selecteren.

 7. Als u de suggesties voor deze fout wilt negeren en naar de volgende spelfout wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Next error button' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  Als u alle suggesties wilt negeren en de spellingcontrole wilt beëindigen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Ignore all button' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort: 'Spelling check complete. You're good to go'.

Controlemarkeringen weergeven en verbergen

U kunt de controlemarkeringen verbergen, zodat TalkBack geen spelfouten aankondigt terwijl u aan het document werkt. Wanneer u klaar bent, kunt u de markeringen weergeven en de spelling controleren met TalkBack.

 1. Swipe naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, vouw schakelaar ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad wordt geopend en de focus bevindt zich op de naam van het huidige tabblad.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Selected, <naam van het huidige tabblad>'.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Review tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Proofing and language menu' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u de controlemarkeringen wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u 'Not checked, Hide all proofing marks' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  Tip: Als u de controlemarkeringen wilt verbergen voor een bepaald deel van de tekst, selecteert u eerst de tekst in een document en gaat u vervolgens naar het menu Controle en taal zoals hierboven is uitgelegd. Swipe in het menu naar rechts totdat u dit hoort: 'Not checked, hide proofing marks in selected text' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u de markeringen zichtbaar wilt maken, navigeert u naar het menu Controle en taal volgens de bovenstaande instructies. Swipe in het menu naar rechts totdat u 'Ingeschakeld, alle controlemarkeringen verbergen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Word Mobile controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Gebruik Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de fouten na te lopen en waar nodig te corrigeren.

Notities: 

In dit onderwerp

De spelling van een document controleren

Controleer een document op spelfouten en bepaal vervolgens of u het eens met de spellingcontrole.

 1. Open het document dat u wilt controleren op spelfouten.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint wordt geopend en de focus bevindt zich op de naam van het huidige tabblad.

 3. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Menu, <naam van het huidige tabblad>, geselecteerd'.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Controleren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' Spelling ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De spellingcontrole is nu geactiveerd. Verteller kondigt de eerste gevonden spelfout voor, en het woord is geselecteerd in het document.

 6. Als u wilt controleren of er suggesties beschikbaar zijn voor het verkeerd gespelde woord, swipet u naar rechts totdat u de suggesties hoort. Dubbeltik op het scherm om een suggestie te selecteren.

 7. Als u de suggesties wilt negeren, swipet u naar links of rechts totdat u 'Alles negeren, knop samengevouwen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Controlemarkeringen weergeven en verbergen

U kunt de controlemarkeringen verbergen, zodat Verteller geen spelfouten aankondigt terwijl u aan het document werkt. Wanneer u klaar bent, kunt u de markeringen weergeven en de spelling controleren met Verteller.

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint wordt geopend en de focus bevindt zich op de naam van het huidige tabblad.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Menu, <naam van het huidige tabblad>, geselecteerd'.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Controleren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Controle en taal, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u de controlemarkeringen wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u 'Uitgeschakeld, alle controlemarkeringen verbergen' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  Tip: Als u de controlemarkeringen wilt verbergen voor een bepaald deel van de tekst, selecteert u eerst de tekst in het document en gaat u vervolgens naar het menu Controle en taal zoals hierboven is uitgelegd. Swipe in het menu naar rechts totdat u dit hoort: 'Niet ingeschakeld, controlemarkeringen verbergen in geselecteerde tekst' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u de markeringen zichtbaar wilt maken, navigeert u naar het menu Controle en taal volgens de bovenstaande instructies. Swipe in het menu naar rechts totdat u 'Ingeschakeld, alle controlemarkeringen verbergen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de spelling van een Word voor het web-document te controleren. Word voor het web controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Spelfouten worden gemarkeerd met een rode golvende lijn

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Omdat Word voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 voor het bladeren door de opdrachten. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

In dit onderwerp

De spelling van een document controleren

 1. Ga in het document dat u wilt controleren op spelfouten naar de opdracht Spelling op het lint, druk op Alt+Windows-toets en vervolgens op PP en PP. U hoort: 'Spelling, menu-item'.

 2. Druk op Enter om de spelling te controleren. De focus wordt verplaatst naar het eerste verkeerd gespelde woord in het document en er wordt een snelmenu geopend. Als er een voorgestelde spelling is, hoort u de suggestie.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als er meer dan één voorgestelde spelling is, gebruikt u de pijl-omlaag totdat u de spelling hoort die u wilt gebruiken. Als u het woord wilt wijzigen, drukt u op de spatiebalk wanneer u de suggestie hoort.

  • Als u de spelfout wilt negeren die Word heeft gevonden, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Alles negeren' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

 4. Nadat u een fout hebt gecorrigeerd of genegeerd, gaat u met de spatiebalk naar de volgende fout. Herhaal dit proces voor elke fout.

 5. Wanneer u alle fouten hebt doorgenomen, hoort u 'Dialoogvensterfocus op knop OK'. Druk op de spatiebalk om terug te gaan naar uw document.

Opmerking: Word voor het web ondersteunt geen grammaticacontrole, maar als u de bureaublad-app hebt, kunt u het document snel daar openen om de grammatica te controleren. Als u het document vanuit Word voor het web wilt openen in de bureaublad-app, drukt u op Alt+Windows-toets en O. Meer informatie over het controleren van de grammatica in de bureaublad-app vindt u in Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word.

Controlemarkeringen weergeven en verbergen

U kunt de controlemarkeringen verbergen, zodat Verteller geen spelfouten aankondigt terwijl u aan het document werkt. Wanneer u klaar bent, kunt u de markeringen weergeven en de spelling controleren met Verteller.

 1. Plaats de cursor op het woord met controlemarkeringen.

 2. Druk op Shift+F10 om het contextmenu te openen. Druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u 'Controletaal instellen, menu-item' hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. Het dialoogvenster Taal wordt geopend.

 3. Als u de controlemarkeringen wilt verbergen, drukt u in het dialoogvenster Taal op de Tab-toets totdat u 'Uitgeschakeld, Spelling niet controleren, selectievakje' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Ingeschakeld'.

 4. Als u de controlemarkeringen voor een spelfout wilt verbergen, drukt u in het dialoogvenster Taal op de Tab-toets totdat u 'Ingeschakeld, Spelling niet controleren, selectievakje' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Uitgeschakeld'.

 5. Om het dialoogvenster te sluiten en terug te gaan naar het document, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u op de spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Sneltoetsen in Word voor het web

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×