Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik het e-mailbericht in Outlook met uw toetsenbord en schermlezers de essentiële basistaken. We hebben deze getest met Narrator en JAWS, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen. U kunt nieuwe e-mailberichten opstellen en verzenden, ontvangen e-mailberichten lezen en beantwoorden, e-mails zoeken, filteren en afdrukken, met bijlagen werken en meer.

Notities: 

In dit onderwerp

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden of doorsturen

Gebruik uw schermlezer en sneltoetsen om e-mailberichten te lezen en beantwoorden. U hoort een geluid wanneer er een nieuw e-mailbericht binnenkomt.

Een e-mailbericht openen en lezen

 1. Druk in het Postvak IN op Tab of Shift+Tab tot u het eerste e-mailbericht in de berichtenlijst hoort. De schermlezer leest de afzender, het onderwerp en de datum en tijd van ontvangst voor en geeft aan of het e-mailbericht ongelezen is.

  • Met de pijl-omhoog en pijl-omlaag kunt u door de berichtenlijst navigeren.

  • Druk op Enter om een e-mail te openen.

  • Als u wilt lezen het e-mailbericht van boven naar beneden, drukt u op de SR toets + Ctrl + R.

  • Druk op Ctrl om te stoppen met lezen.

  • Druk op Alt+5 om naar de volgende e-mail te gaan.

  • Druk op Alt+4 om naar de vorige e-mail te gaan.

 2. Wanneer u klaar bent met het lezen van het e-mailbericht, drukt u op Esc om terug te keren naar het Postvak IN.

Een e-mailbericht beantwoorden

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in een e-mailbericht of voor e-mail in het Postvak IN:

  • Druk op Ctrl+R om alleen de oorspronkelijke afzender een antwoord te sturen. U hoort: "Ref", gevolgd door het berichtonderwerp.

  • Druk op Ctrl+Shift+R als het bericht meerdere geadresseerden heeft en u allen wilt beantwoorden.

 2. Er wordt een nieuw e-mailbericht geopend met hetzelfde onderwerp en dit antwoord wordt verzonden naar alleen de afzender of iedereen die is opgenomen in het oorspronkelijke e-mailbericht. De focus is geplaatst in het berichtgebied. Typ het bericht.

 3. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het bericht, drukt u op Alt+S om de e-mail te verzenden.

Een e-mailbericht doorsturen

 1. Druk op Ctrl+F in een e-mailbericht of voor e-mail in het Postvak IN. U hoort: "Fw", gevolgd door het berichtonderwerp.

 2. Het veld Aan heeft de focus. Typ de namen van de geadresseerden.

 3. Als u opnemen van een bericht wilt, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Fw", gevolgd door het onderwerp en 'Bericht bewerkt,' en typ uw bericht.

 4. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het bericht, drukt u op Alt+S om de e-mail te verzenden.

E-mailberichten maken en verzenden

 1. Druk in het Postvak IN op Ctrl+N. U hoort: "Naamloos, bericht' gevolgd door de berichtindeling en"Venster naar, bewerking."

 2. Het veld Aan heeft de focus. Typ de namen van de geadresseerden.

 3. Druk op Tab om een kopie te verzenden. U hoort: 'CC, bewerken'. Typ de namen van contactpersonen die een kopie ontvangen.

 4. Druk op Tab om een verborgen kopie te verzenden. U hoort: 'BCC, bewerken'. Typ de namen van contactpersonen die een kopie ontvangen.

  Als u 'BCC, bewerken' niet hoort, is het veld BCC verborgen. Als u dit zichtbaar wilt maken, drukt u op Alt+P, B.

 5. Als u een onderwerp wilt toevoegen aan de e-mail, drukt u op Tab totdat u 'Onderwerp, bewerken' hoort. Typ vervolgens het onderwerp.

 6. Als u wilt uw bericht hebt toegevoegd, drukt u op de Tab-toets totdat u het onderwerp van het e-mailbericht, gevolgd door "Bericht, bewerken," hoort en typ uw bericht.

 7. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het bericht, drukt u op Alt+S om de e-mail te verzenden.

Werken met Postvak IN met prioriteit

Richt u op de e-mails die voor u het belangrijkst zijn. Standaard wordt er in Outlook een Postvak IN met prioriteit en een Postvak IN met de Overige berichten gemaakt. Uw belangrijkste e-mailberichten zijn ingedeeld in het Postvak IN Prioriteit terwijl de rest gemakkelijk toegankelijk is, maar uit de weg, in het Postvak IN Overige.

Schakelen tussen het Postvak IN met prioriteit en het Postvak IN Overige

Standaard wordt in Outlook het Postvak IN met prioriteit geopend.

 1. Druk op F6 tot u 'Tabel, tabelweergave' hoort, gevolgd door het aantal rijen in uw Postvak IN.

 2. Druk op Shift+Tab tot u 'Overige, knop' hoort en druk dan op Enter.

 3. Om terug te gaan naar het Postvak IN met prioriteit, drukt u op F6 tot u 'Tabel, tabelweergave' hoort en daarna drukt u op Shift+Tab tot u 'Prioriteit, knop' hoort. Druk op Enter om de optie te selecteren.

Een e-mail verplaatsen van het Postvak IN Overige naar het Postvak IN met prioriteit

 1. Navigeer in het Postvak IN Overige naar de e-mail die u wilt verplaatsen naar het Postvak IN met prioriteit.

 2. Druk op Shift+F10, V om de e-mail te verplaatsen.

Het Postvak IN met prioriteit verbergen

U kunt het Postvak IN met Prioriteit verbergen en met één berichtenlijst werken:

 1. Om te controleren of het Postvak IN met prioriteit wordt weergegeven of al is verborgen, drukt u op F6 tot u 'Tabel, tabelweergave' hoort, gevolgd door het aantal rijen in uw Postvak IN. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als het leesvenster is uitgeschakeld, drukt u één keer op de Tab-toets. Als u 'Prioriteit, knop' hoort, wordt het Postvak IN met prioriteit weergegeven.

  • Als het leesvenster is ingeschakeld, drukt u twee keer op Shift+Tab. Als u 'Overige, knop' hoort, wordt het Postvak IN met prioriteit weergegeven.

 2. Als u het Postvak IN met prioriteit wilt verbergen, drukt u op Alt+V, W.

Zoeken en filteren gebruiken om een e-mailbericht te vinden

Verspil geen tijd met het doorspitten van lijsten of archieven op zoek naar dat ene belangrijke e-mailbericht. Gebruik zoeken en filteren om snel te vinden wat u zoekt.

Zoeken naar een e-mailbericht

 1. Druk in het Postvak IN op Ctrl+E. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld Zoeken. U hoort: 'Zoekquery, bewerken, zoeken in huidig postvak.'

 2. Als u wilt wijzigen van de map die u wilt zoeken, drukt u op de Tab-toets totdat u "Huidige postvak" horen, en druk vervolgens op de SPATIEBALK. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Enter.

 3. Typ uw zoektermen.

 4. Gebruik de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de suggesties te bladeren. Als u een suggestie wilt selecteren, drukt u op Enter. De zoekresultaten worden weergegeven in de berichtenlijst.

 5. Druk op Tab totdat u het eerste bericht hoort. Druk op pijl-omlaag als u door de lijst wilt bladeren. Druk op Enter om een e-mail te openen.

 6. Druk op Esc om de lijst met zoekresultaten te wissen.

  Druk twee keer op Esc om terug te keren naar het Postvak IN vanuit een geopende e-mail en de lijst met zoekresultaten te verwijderen.

Een filter gebruiken om een e-mailbericht te vinden

 1. Druk in het Postvak IN op Alt+H, L. De focus gaat naar het eerste item in de lijst met filteropties.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Enter. U hoort: "tabelweergave zijn geladen."

 3. Als u naar de lijst met e-mails wilt gaan die overeenkomen met het filter, drukt u op Tab totdat u het eerste bericht hoort. Druk op pijl-omlaag als u door de lijst wilt bladeren. Druk op Enter om een e-mail te openen.

 4. Druk op Esc om de lijst met resultaten en het filter te wissen.

  Druk twee keer op Esc om terug te keren naar het Postvak IN vanuit een geopende e-mail en de lijst met zoekresultaten te verwijderen.

Bijlagen openen of toevoegen

U kunt bijlagen in uw e-mailberichten openen en toevoegen in Outlook.

Bijlagen openen

Wanneer u een e-mailbericht ontvangt, laat de schermlezer horen of het e-mailbericht bijlagen bevat en hoeveel bestanden er zijn bijgevoegd.

 1. Open een e-mailbericht met een bijlage. De focus is geplaatst in de hoofdtekst.

 2. Druk op Shift+Tab totdat u de bijlagedetails hoort, inclusief de naam en het type van het bestand.

 3. Druk op Enter om de bijlage te openen. Het bestand wordt geopend in een compatibele toepassing.

Bijlagen toevoegen

U kunt bestanden, zoals cv's, nieuwsbrieven of foto's, verzenden als kopieën of als OneDrive-bestanden.

 1. Druk in een e-mail op Alt+N, A, F. Er wordt een snelmenu geopend.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een recent bestand wilt toevoegen, drukt u op pijl-omlaag totdat u het bestand hoort. Druk vervolgens op Enter.

  • Als u een bestand wilt toevoegen vanaf een weblocatie, drukt u op W. U hoort de eerste onlinelocatie, bijvoorbeeld 'OneDrive'. Druk op Enter om te selecteren. Het dialoogvenster Bestand invoegen wordt geopend. Druk op Tab en de pijltoetsen totdat het gewenste bestand wordt genoemd en druk vervolgens op Alt+S.

  • Als u een bestand wilt toevoegen vanuit de lokale opslagruimte, bijvoorbeeld de harde schijf, drukt u op B. Het dialoogvenster Bestand invoegen wordt geopend. Druk op Tab en de pijltoetsen totdat het gewenste bestand wordt genoemd en druk vervolgens op Alt+S.

Een e-mailbericht afdrukken

U kunt e-mailberichten afdrukken op papier of naar een bestand.

 1. Druk op Ctrl+P in een e-mailbericht of voor e-mail in het Postvak IN. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

 2. Als u wilt afdrukken met de standaardinstellingen, drukt u op Alt+F, P, P.

Audiomeldingen of visuele meldingen in- of uitschakelen

U kunt worden gewaarschuwd met geluidseffecten of visuele effecten wanneer een nieuw e-mailbericht binnenkomt. Als u ononderbroken wilt werken, kunt u de meldingen uitschakelen.

 1. Druk in het Postvak IN op Alt+F, T. Het venster Opties voor Outlook wordt geopend met de focus op het tabblad Algemeen.

 2. Druk op M. Het tabblad E-mail wordt geopend.

 3. Druk op Tab en druk vervolgens op P. U hoort: 'Ingeschakeld' of 'Uitgeschakeld', gevolgd door 'Een geluid afspelen, selectievakje'. Druk op de spatiebalk om deze optie in of uit te schakelen.

 4. Druk op Tab om door de andere meldingsopties te bladeren. Druk op de spatiebalk om een optie in of uit te schakelen. Wanneer u 'Bladeren, knop' hoort, zijn er geen meldingsopties meer die u kunt selecteren.

 5. Als u uw selecties wilt bevestigen en het venster Opties voor Outlook wilt sluiten, drukt u op Tab totdat u 'Knop OK' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Sneltoetsen voor het navigeren in e-mailberichten in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Gebruik het e-mailbericht in Outlook voor Mac met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer voor Mac-besturingssysteem, moet u de essentiële basistaken doen. U kunt nieuwe e-mailberichten opstellen en verzenden, ontvangen e-mailberichten lezen en beantwoorden, e-mails zoeken, filteren en afdrukken, met bijlagen werken en meer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden of doorsturen

Een e-mailbericht lezen

Standaard worden de nieuwste e-mailberichten bovenaan weergegeven in de Outlook-app.

 1. Druk in Outlook op Command+1 om de hoofdweergave E-mail te openen. In de weergave E-mail om de focus verplaatsen naar de lijst met berichten, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Bericht lijst overzichtsweergave tabel".

 2. Als u wilt bladeren in de berichtenlijst, drukt u op Control+] (vierkante haak sluiten) om naar het volgende bericht te gaan of drukt u op Control+[ (vierkante haak openen) om naar het vorige bericht te gaan.

 3. VoiceOver leest de informatie over de e-mailberichten in uw Postvak IN terwijl u door de berichten bladert. U hoort bijvoorbeeld het volgende:

  • De naam van de afzender

  • Het onderwerp van de e-mail

  • De verzenddatum

  • Of het bericht bijlagen heeft

 4. Als u wilt openen één e-mailbericht of een e-maildiscussie met verschillende berichten, drukt u op Command + O. Het berichtvenster wordt geopend en u hoort: "geopend bericht. Nu in <message subject>."

  Druk op Control+vierkante haak links ([) om snel naar de volgende e-mail te gaan. Druk op Control+vierkante haak rechts (]) om naar de vorige e-mail te gaan.

 5. Als u een e-mailbericht of berichten in een gesprek wilt lezen, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts. Terwijl u navigeert worden de berichtvelden voorgelezen.

 6. Druk op Command+W om het berichtvenster te sluiten wanneer u klaar bent. Hiermee worden de berichtvensters gesloten en wordt de focus verplaatst naar de berichtenlijst van het Postvak IN.

Een e-mailbericht lezen vanuit het Meldingencentrum

Ga naar het Meldingencentrum op uw Mac om de meest recente e-mailberichten te lezen in Outlook.

 1. U opent het menu Extra’s op de menubalk door op Control+Option+M te drukken. U hoort: 'Menu Extra's'.

 2. Als u het Meldingencentrum wilt openen, drukt u op de pijl-rechts totdat u 'Meldingencentrum, menu Extra's' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Als u naar Meldingen wilt gaan in het Meldingencentrum, drukt u op Control+Option+pijl-rechts of pijl-links totdat u 'Meldingen, keuzerondje' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+Shift+pijl-omlaag.

 4. Druk op de pijl-rechts of pijl-links om door de lijst met meldingen te bladeren. Als u in een melding Outlook terechtkomt, leest VoiceOver de melding als 'Microsoft Outlook"gevolgd door de bericht-tijd, onderwerp, afzender en de berichttekst. Als u wilt het e-mailbericht hebt geopend, drukt u op Return.

Een e-mailbericht beantwoorden

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in een e-mailbericht:

  • Druk op Command+R om een antwoord te sturen naar de afzender van het bericht.

  • Druk Shift+Command+R om allen te beantwoorden.

 2. Er wordt een nieuw e-mailbericht geopend met hetzelfde onderwerp en dit antwoord wordt verzonden naar alleen de afzender of iedereen die is opgenomen in het oorspronkelijke e-mailbericht. De focus is geplaatst in het berichtgebied. Typ het bericht.

 3. Nadat u hebt het bericht, om te verzenden, het e-mailbericht, drukt u op Command + Return.

Een e-mailbericht doorsturen

 1. Druk op Command+J in een e-mailbericht.

 2. Het veld Aan heeft de focus. U hoort: 'Aan, tekst bewerken'. Typ de naam van elke geadresseerde.

 3. Als u een bericht wilt toevoegen, drukt u op Tab totdat u 'Documenttekst' hoort. Typ vervolgens het bericht.

 4. Wanneer u klaar bent met het bericht, drukt u op Command + Return om de e-mail te verzenden.

E-mailberichten maken en verzenden

 1. Druk in Outlook op Command+1 om de hoofdweergave E-mail te openen.

 2. Druk op Command+N om een nieuwe e-mail te maken. Een nieuw berichtvenster wordt geopend met de focus op het veld Naar. U hoort: 'Naamloos (...) venster, Aan, tekst bewerken'.

 3. Typ de naam van elke geadresseerde in het veld Aan.

 4. Als u een kopie wilt verzenden, drukt u op Tab om naar het veld CC te gaan. U hoort: 'CC, tekst bewerken'. Typ de namen van contactpersonen die een kopie moeten ontvangen.

  Als u wilt een verborgen kopie verzenden, opties drukt u op Shift + Tab totdat u "Berichten, geselecteerde tabblad" horen en druk op pijl-rechts en u horen", tabblad." Druk op Control + Option + spatiebalk om het tabblad Opties , drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "BCC uitgeschakeld selectievakje ' en druk vervolgens op de SPATIEBALK te drukken. Het veld Bcc wordt toegevoegd aan het bericht. Druk op de Tab-toets totdat u hoort 'BCC, tekst bewerken,' en typ vervolgens de namen van contactpersonen.

 5. Als u een onderwerp wilt typen voor de e-mail, drukt u op Tab totdat u 'Onderwerp, tekst bewerken' hoort. Typ vervolgens het gewenste onderwerp.

 6. Als u het bericht wilt typen, drukt u op Tab totdat u 'Documenttekst' hoort. Typ vervolgens het gewenste bericht.

 7. Wanneer u klaar bent met het bericht, drukt u op Command + Return om de e-mail te verzenden.

Zoeken en filteren gebruiken om een e-mailbericht te vinden

Verspil geen tijd met het doorspitten van lijsten of archieven op zoek naar dat ene belangrijke e-mailbericht. Gebruik de opties voor zoeken en filteren om snel te vinden wat u zoekt.

Zoeken naar een e-mailbericht

 1. Druk in de weergave E-mail op Option+Command+F om te zoeken in de huidige map. U hoort: 'Zoeken, tekstveld Zoeken'. Typ zoekwoorden en druk op Return.

 2. Als u naar de lijst met zoekresultaten wilt gaan, drukt u op Tab tot u het volgende hoort: 'Tabel Overzichtsweergave berichtenlijst'.

 3. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren. Als u verplaatst, wordt de berichten door het onderwerp, de afzender en de datum in VoiceOver gemeld.

 4. Druk op Command+O om een e-mail te openen. Als u het e-mailvenster wilt sluiten en wilt terugkeren naar de weergave E-mail, drukt u op Command+W.

 5. Wanneer u klaar bent in de weergave E-mail en u Zoeken wilt sluiten, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Zoeken, tekstveld Zoeken' hoort. Druk vervolgens op Esc.

Een filter gebruiken om een e-mailbericht te vinden

 1. Druk in de weergave E-mail op TAB of Shift+Tab totdat u 'E-mail filteren, menuknop' hoort.

 2. Als u wilt openen in de lijst met opties voor filteren, drukt u op Control + Option + Shift + M. Druk op pijl-omlaag totdat u de filteroptie die u wilt en druk op Control + Option + spatiebalk hoort. De focus naar de lijst met berichten met e-mailberichten overeenkomt met het filter.

 3. Als u wilt bladeren door de e-mails die overeenkomen met het filter, drukt u op Control+] (vierkante haak sluiten) om naar het volgende bericht te gaan of drukt u op Control+[ (vierkante haak openen) om naar het vorige bericht te gaan. U hoort de details van de berichten terwijl u door de lijst bladert.

 4. Druk op Command+O om een e-mail te openen.

 5. Als u wilt verwijderen de filteroptie, in de weergave E-mail , drukt u op TAB of Shift + Tab, totdat u hoort "Filteren e-mail, de menuknop," en druk op Control + Option + Shift + M. Druk op pijl-omlaag totdat u hoort 'Alle filters wissen', en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

Bijlagen openen of toevoegen

U kunt openen en bijlagen toevoegen in uw e-mailberichten in Outlook voor Mac.

Een bijlage openen

Met VoiceOver wordt het aangegeven als een ontvangen e-mail bijlagen bevat.

 1. Open de e-mail met een of meer bijlagen.

 2. Druk op TAB of Shift + Tab totdat u horen "Bijlage", gevolgd door de bestandsnaam en de grootte, en druk op de SPATIEBALK. De bijlage wordt geopend in de ondersteunde-app.

Een bijlage toevoegen

U kunt bestanden zoals cv's, foto's of uitnodigingen voor vergaderingen verzenden als bijlage.

Een bestand toevoegen

 1. Wanneer u een bericht, klik in het venster nieuwe e-mailbericht opstelt drukt u op TAB of Shift + Tab totdat u hoort "bestand bijvoegen, knop," en druk vervolgens op de SPATIEBALK te drukken. Een dialoogvenster wordt geopend en u kunt zoeken naar het bestand dat u bijvoegen wilt, bijvoorbeeld van uw documenten of iCloud.

 2. Blader naar het gewenste bestand en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om dit te selecteren.

 3. Het bestand wordt toegevoegd aan uw e-mail en de focus wordt weer naar het venster voor nieuwe e-mail verplaatst.

Een afbeelding of foto invoegen

 1. Wanneer u een bericht opstelt, drukt u in het venster van de nieuwe e-mail op Tab of Shift+Tab totdat u 'Afbeeldingen, menuknop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om het submenu Afbeeldingen uit te vouwen.

 2. Druk op pijl-omlaag totdat u 'Afbeelding uit bestand' horen, en druk vervolgens op de SPATIEBALK. Een dialoogvenster wordt geopend en u kunt bladeren voor het afbeeldingsbestand dat u wilt koppelen.

 3. Blader naar de gewenste afbeelding en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om deze te selecteren.

 4. De afbeelding of foto wordt ingevoegd in de berichttekst.

Een e-mailbericht afdrukken

U kunt e-mailberichten afdrukken op papier of naar een bestand.

 1. Selecteer in Outlook de e-mail die u wilt afdrukken.

 2. Druk op Command+P om het dialoogvenster Afdrukken te openen. Als u wilt afdrukken het e-mailbericht, drukt u op de Tab-toets totdat u "Afdrukken, standaardknop," en druk vervolgens op terug naar het document verzenden naar uw standaardprinter hoort.

Audiomeldingen of visuele meldingen in- of uitschakelen

U kunt meldingen snel in- of uitschakelen.

 1. Druk in Outlook op Command+komma (,) om Outlook-voorkeuren te openen. U hoort: 'Voorkeuren, knop Alles weergeven'.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u horen 'Meldingen en geluiden knop', en druk vervolgens op de SPATIEBALK. Het venster meldingen en geluiden wordt geopend.

 3. Als u alle meldingen wilt in- of uitschakelen, drukt u op Tab totdat u 'Een waarschuwing weergeven op mijn bureaublad' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om de instelling in te schakelen ('ingeschakeld') of uit te schakelen ('uitgeschakeld').

 4. Als u audiomeldingen wilt in- of uitschakelen, drukt u op Tab totdat u 'Nieuw bericht' of 'Herinnering' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om de audiomeldingen voor nieuwe berichten of herinneringen in te schakelen ('ingeschakeld') of uit te schakelen ('uitgeschakeld').

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Gebruik de e-mail in Outlook voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om de essentiële basistaken uit te voeren. U kunt nieuwe e-mailberichten opstellen en verzenden, ontvangen e-mailberichten lezen en beantwoorden, e-mails zoeken en filteren, en met zowel berichten met prioriteit als bijlagen werken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden of doorsturen

Een e-mailbericht lezen

Standaard wordt in de Outlook-app nieuwe e-mail bovenaan weergegeven.

Tip: Wanneer u in de berichtenlijst uw vinger op een bericht hebt geplaatst, swipet u omhoog of omlaag om berichtgerelateerde acties te horen die u kunt uitvoeren. Dubbeltik op het scherm wanneer u een actie hoort die u wilt uitvoeren.

 1. Als u de e-mails in uw Postvak IN wilt laten voorlezen, swipet u in de berichtenlijst naar rechts of schuift u uw vinger omlaag door de lijst. U hoort bijvoorbeeld het volgende:

  • De naam van de afzender

  • Het onderwerp van de e-mail

  • De verzenddatum

  • Bijlagen (indien aanwezig)

  • De eerste paar regels van het e-mailbericht

  • Het aantal berichten in een gesprek

 2. Dubbeltik op het scherm als u één e-mailbericht of een e-mailgesprek met verschillende berichten wilt openen.

 3. Als u een e-mail of berichten in een gesprek wilt lezen, swipet u naar rechts of schuift uw vinger vanaf de bovenkant van het scherm omlaag in de lijst met e-mails. U hoort het onderwerp, de afzendernaam, het bericht en het aantal berichten in een gesprek.

 4. Als het gesprek lang is, moet u mogelijk het volledige bericht openen om het te kunnen horen. Wanneer het eerste bericht is gelezen, swipet u naar rechts. Als u 'Open full message button' hoort, is er meer tekst bij het gesprek. Dubbeltik op het scherm om dit te openen.

  Als u wilt teruggaan naar de samengevouwen berichtweergave, swipet u naar links totdat u 'Close button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar links om snel naar het volgende e-mailbericht, totdat u hoort "Volgend bericht, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u wilt verplaatsen naar het vorige e-mailbericht, veegt u naar links totdat u hoort "vorige bericht, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Wanneer u het bericht hebt gelezen en wilt teruggaan naar het Postvak IN, swipet u naar links totdat u 'Knop Vorige' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een e-mailbericht beantwoorden

 1. Swipe in een e-mail naar links of rechts totdat u 'Knop Beantwoorden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. U hoort: ", antwoord knop waarschuwing." Dubbeltik om alleen de oorspronkelijke afzender te beantwoorden, op het scherm. Als het bericht meerdere geadresseerden heeft en u reageren op alle, veegt u naar rechts wilt totdat u hoort 'Beantwoorden de knop Alles' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Er wordt een nieuw e-mailbericht geopend met hetzelfde onderwerp en dit antwoord wordt verzonden naar alleen de afzender of iedereen die is opgenomen in het oorspronkelijke e-mailbericht. De focus bevindt zich in de berichttekst en het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm. Typ het bericht.

 4. Wanneer u het bericht hebt opgesteld, swipet u naar links totdat u 'Knop Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een e-mailbericht doorsturen

 1. Swipe in een e-mail naar rechts totdat u 'Knop Doorsturen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. U hoort: 'Aan, tekstveld, wordt bewerkt'. De focus bevindt zich in het veld Aan en het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm. Typ de naam van elke geadresseerde.

 3. Als u wilt opnemen van een bericht, Veeg naar rechts totdat u "in het tekstveld met meerdere regels" horen en Dubbeltik. Typ het bericht.

 4. Wanneer u het bericht hebt opgesteld, swipet u naar links totdat u 'Knop Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Werken met berichten met prioriteit

Richt u op de e-mails die voor u het belangrijkst zijn. Standaard wordt er in Outlook een Postvak IN met prioriteit en een Postvak IN met de overige berichten gemaakt. Uw belangrijkste e-mailberichten zijn ingedeeld in het Postvak IN Prioriteit terwijl de rest gemakkelijk toegankelijk is, maar uit de weg, in het Postvak IN Overige.

Standaard wordt in Outlook het Postvak IN Prioriteit geopend. Overschakelen naar het Postvak IN Overige:

 1. Swipe naar links of rechts totdat u 'Overige, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u wilt teruggaan naar het Postvak IN Prioriteit, swipet u naar links of rechts tot u 'Prioriteit, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Een e-mail verplaatsen van het Postvak IN Overige naar het Postvak IN Prioriteit:

 1. Ga naar het bericht dat u wilt verplaatsen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer gespreksacties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Verplaatsen naar Postvak IN met prioriteit, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. U kunt een melding horen. Veeg naar rechts totdat u de gewenste optie, en Dubbeltik vervolgens op het scherm hoort.

Het Postvak IN Prioriteit uitschakelen en met één lijst met berichten werken:

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Instellingen, tabblad' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links of rechts totdat u hoort "Postvak in, knop schakelen, gericht op," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Outlook worden nu in één postvak in weergegeven.

E-mailberichten maken en verzenden

 1. Swipe in de berichtenlijst naar links of rechts totdat u 'Knop Opstellen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Het venster Nieuw bericht wordt geopend, de focus bevindt zich in het veld Aan en het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm. Typ de namen van de geadresseerden.

 3. Verzend een kopie of verborgen kopiëren, veegt u rechts totdat u hoort "Cc en Bcc knop" en vervolgens Dubbeltik op het scherm. U hoort: "Cc tekstveld, wordt bewerkt." Typ de namen van contactpersonen die een kopie ontvangen.

  Swipe naar rechts om een verborgen kopie te verzenden. U hoort: 'BCC, nul met spatie, tekstveld'. Dubbeltik op het scherm en typ vervolgens de namen van de contactpersonen.

 4. Als u een onderwerp voor de e-mail wilt typen, swipet u naar rechts totdat u 'Onderwerp, tekstveld' hoort. Dubbeltik op het scherm en typ vervolgens het bericht.

 5. Als u het bericht wilt typen, swipet u naar rechts totdat u 'Tekstveld met meerdere regels' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Wanneer u het bericht hebt opgesteld, swipet u naar links totdat u 'Knop Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zoeken en filteren gebruiken om een e-mailbericht te vinden

Verspil geen tijd met het doorspitten van lijsten of archieven op zoek naar dat ene belangrijke e-mailbericht. Gebruik zoeken en filteren om snel te vinden wat u zoekt.

Zoeken naar een e-mailbericht

 1. Swipe in de berichtenlijst naar links of rechts totdat u 'Knop Zoeken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. De focus wordt nu verplaatst naar het veld E-mail zoeken. Typ de zoekwoorden. De lijst met zoekresultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 3. Swipe naar rechts om door de zoekresultaten te bladeren. U hoort de details en de berichten terwijl u door de lijst bladert.

 4. Wanneer u een e-mail hoort die u wilt openen, dubbeltikt u op het scherm.

 5. Als u Zoeken wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Knop Annuleren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een filter gebruiken om een e-mailbericht te vinden

 1. Swipe in de berichtenlijst naar links of rechts totdat u 'Knop Filter' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u de gewenste filteroptie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts om door de e-mailberichten te bladeren die overeenkomen met het filter. U hoort de details en de berichten terwijl u door de lijst bladert.

 4. Wanneer u een e-mail hoort die u wilt openen, dubbeltikt u op het scherm.

 5. Als u de filteroptie wilt verwijderen, swipet u in het Postvak IN naar links of rechts totdat u 'Knop Filter annuleren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Bijlagen openen of toevoegen

U kunt in uw e-mails in Outlook voor iOS bijlagen openen en toevoegen.

Een bijlage openen

Met VoiceOver wordt het aangegeven als een ontvangen e-mail bijlagen bevat.

 1. Open de e-mail met een of meer bijlagen.

 2. Veeg naar rechts totdat u het bestandstype bijlage, gevolgd door 'Bijlage', en de bestandsnaam en de grootte, horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De bijlage wordt geopend in een ondersteunde app.

Een bijlage toevoegen

U kunt bestanden zoals cv's, foto's of uitnodigingen voor vergaderingen verzenden als bijlage.

Een bestand toevoegen

 1. Wanneer u een bericht opstelt, swipet u naar rechts totdat u 'Een bestand of foto bijvoegen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Bestand bijvoegen." Dubbeltik op het scherm.

 2. Blader naar het gewenste bestand en dubbeltik vervolgens op het scherm om dit te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Bestand bijvoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een foto bijvoegen

 1. Wanneer u een bericht opstelt, swipet u naar rechts totdat u 'Een bestand of foto bijvoegen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een foto maken met de camera van het apparaat en deze bijvoegen:

 1. Swipe naar rechts. U hoort: 'Foto maken, knop'.

 2. Dubbeltik op het scherm. De camera wordt geactiveerd.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Foto maken, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Foto gebruiken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Als u de laatst gemaakte foto wilt bijvoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Laatst gemaakte foto gebruiken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een afbeelding bijvoegen vanuit Foto's:

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Foto kiezen uit bibliotheek' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Blader naar de gewenste afbeelding en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een uitnodiging voor een vergadering bijvoegen

 1. Wanneer u een bericht opstelt, swipet u naar rechts totdat u 'Vergadering bijvoegen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. U hoort: 'Beschikbaarheid verzenden, knop'. Als u uw eerste beschikbare tijdvak voor een vergadering wilt verzenden, dubbeltikt u op het scherm.

  U kunt ook als u wilt maken van een uitnodiging voor een nieuwe, veegt u rechts totdat u hoort "Uitnodiging maken, knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Een nieuw Outlook agenda gebeurtenis-venster wordt geopend. Voor instructies over het maken van uitnodigingen voor vergaderingen, raadpleegt u basistaken met een schermlezer in de agenda in Outlook.

 3. Wanneer u klaar bent met het plannen van de vergadering, swipet u in het venster Agenda-item naar links of rechts totdat u 'Knop Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Gebruik de e-mail in Outlook voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om de essentiële basistaken uit te voeren. U kunt nieuwe e-mailberichten opstellen en verzenden, ontvangen e-mailberichten lezen en beantwoorden, e-mails zoeken en filteren, met zowel berichten met prioriteit als bijlagen werken, en meer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden of doorsturen

Een e-mailbericht lezen

Standaard worden de nieuwste e-mailberichten het eerst weergegeven.

 1. Swipe in de berichtenlijst naar links of naar rechts of schuif uw vinger omlaag om de e-mails te laten voorlezen door TalkBack. U hoort informatie over elke e-mail, zoals:

  • De naam van de afzender

  • De datum of het tijdstip waarop het bericht is ontvangen

  • Het onderwerp

  • De eerste paar regels van de inhoud van de e-mail

 2. Dubbeltik op het scherm om een e-mail te openen. Het bericht wordt automatisch vanaf het begin gelezen.

  U kunt ook lees te beluisteren TalkBack een e-mailbericht van boven naar beneden, veegt u omlaag-en-rechts. Het Contextmenu voor globale wordt geopend. Veeg naar rechts totdat u horen 'Lezen van boven' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Als u het bericht snel wilt doornemen, schuift u uw vinger omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

  Als u omlaag door het bericht wilt scrollen, swipet u met twee vingers omhoog. Als omhoog wilt scrollen, swipet u met twee vingers omlaag.

 3. Wanneer u het bericht hebt gelezen en wilt teruggaan naar het Postvak IN, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Omhoog navigeren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een e-mailbericht beantwoorden

 1. Voer een van de volgende handelingen uit met de e-mail geopend:

  • Als u alleen een antwoord wilt sturen naar de oorspronkelijke afzender, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Beantwoorden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als het bericht meerdere geadresseerden heeft en u een antwoord wilt sturen naar alle geadresseerden, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Allen beantwoorden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Er wordt een nieuwe e-mail geopend met hetzelfde onderwerp en dit antwoord wordt verzonden naar alleen de afzender of iedereen die is opgenomen in de oorspronkelijke e-mail. De focus bevindt zich in de berichttekst en het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm. Typ het bericht.

 3. Wanneer u het bericht hebt opgesteld, swipet u naar links totdat u 'Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Verzonden, Outlook, toetsenbord verborgen."

Een e-mailbericht doorsturen

U kunt eenvoudig een e-mail doorsturen met TalkBack.

 1. Hoor "Doorsturen knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm met het e-mailbericht geopend, veegt u naar links of naar rechts totdat u. Er wordt een nieuw e-mailbericht geopend met hetzelfde onderwerp. De focus zich op het veld aan en het Schermtoetsenbord is in de onderste helft van het scherm.

 2. Typ de naam van elke geadresseerde.

 3. Met het typen van een bericht, Veeg naar rechts totdat u hoort "Berichttekst" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Typ het bericht.

 4. Wanneer u het bericht hebt opgesteld, swipet u naar links totdat u 'Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Werken met berichten met prioriteit

Richt u op de e-mails die voor u het belangrijkst zijn. Standaard wordt er in Outlook een Postvak IN met prioriteit en een Postvak IN met de overige berichten gemaakt. Uw belangrijkste e-mailberichten vindt u in het Postvak IN Prioriteit terwijl de rest gemakkelijk toegankelijk is, maar uit de weg, in het Postvak IN Overige.

Standaard wordt in Outlook het Postvak IN Prioriteit geopend. Overschakelen naar het Postvak IN Overige:

 1. Swipe naar links of rechts totdat u 'Overschakelen naar overige e-mail, schakelknop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u wilt teruggaan naar het Postvak IN Prioriteit, swipet u naar links of rechts totdat u 'Overschakelen naar e-mail met prioriteit, knop' hoort. Dubbeltik op het scherm.

Een e-mail verplaatsen van het Postvak IN Overige naar het Postvak IN Prioriteit:

 1. Ga naar het bericht dat u wilt verplaatsen en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Geselecteerde", gevolgd door de berichtdetails van het.

 2. Swipe naar links totdat u 'Knop Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Verplaatsen naar Postvak IN met prioriteit, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. U kunt een melding horen. Veeg naar rechts totdat u de gewenste optie, en Dubbeltik vervolgens op het scherm hoort.

Het Postvak IN Prioriteit uitschakelen en met één lijst met berichten werken:

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Instellingen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links of rechts totdat u hoort "Postvak in, gericht op," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Outlook worden nu in één postvak in weergegeven.

E-mailberichten maken en verzenden

 1. Klik in de berichtenlijst horen Veeg naar rechts totdat u "Stel knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het venster Nieuw bericht wordt geopend, met de focus op het veld aan en het schermtoetsenbord in de onderste helft van het scherm.

 2. Typ de namen of e-mailadressen van de geadresseerden. De lijst met overeenkomende contactpersonen wordt bijgewerkt terwijl u typt.

  Opmerking: Afhankelijk van het apparaat, moet u mogelijk naar rechts swipen totdat u 'Zoeken in adressenlijst' hoort en vervolgens op het scherm dubbeltikken om te zoeken naar een contactpersoon.

 3. Als u een contactpersoon wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u de gewenste naam hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Een kopie van het bericht verzendt voor andere geadresseerden, Veeg naar rechts totdat u hoort 'Veld Cc' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De geadresseerden toevoegen volgens de instructies in de vorige stap.

 5. Als u een verborgen kopie naar andere geadresseerden wilt verzenden, swipet u naar rechts totdat u 'Veld BCC' hoort, dubbeltikt u op het scherm en voegt u de geadresseerden toe.

 6. Swipe naar rechts als u een onderwerp aan de e-mail wilt toevoegen. U hoort: 'Onderwerp, invoervak'. Dubbeltik op het scherm en typ een onderwerp.

 7. Swipe naar rechts om uw bericht te typen. U hoort: 'Berichttekst'. Dubbeltik op het scherm en typ het bericht.

 8. Wanneer u het bericht hebt opgesteld, swipet u naar links totdat u 'Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zoeken en filteren gebruiken om een e-mailbericht te vinden

Verspil geen tijd met het doorspitten van lijsten of archieven op zoek naar dat ene belangrijke e-mailbericht. Gebruik zoeken en filteren om snel te vinden wat u zoekt.

Zoeken naar een e-mailbericht

 1. Swipe in de berichtenlijst naar links of rechts totdat u 'Zoeken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld E-mail zoeken en het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm. Typ de zoekwoorden. De lijst met zoekresultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 3. Swipe naar rechts om door de zoekresultaten te bladeren. U hoort de details en de berichten terwijl u door de lijst bladert.

 4. Wanneer u een e-mail hoort die u wilt openen, dubbeltikt u op het scherm.

 5. Als u Zoeken wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Knop Samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een filter gebruiken om een e-mailbericht te vinden

 1. Swipe in de berichtenlijst naar links of rechts totdat u 'Knop Filters' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u de gewenste filteroptie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts om door de e-mailberichten te bladeren die overeenkomen met het filter. U hoort de details van de berichten terwijl u door de lijst bladert.

 4. Wanneer u de e-mail hoort die u wilt openen, dubbeltikt u op het scherm.

 5. Als u de filteroptie wilt verwijderen en alle e-mails in de berichtenlijst wilt weergeven, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Berichtfilter wissen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Bijlagen openen of toevoegen

U kunt in uw e-mails in Outlook voor Android bijlagen openen en toevoegen.

Een bijlage openen

Met TalkBack wordt het aangegeven als een ontvangen e-mail bijlagen bevat.

 1. Open de e-mail met een of meer bijlagen.

 2. Veeg naar links totdat u de bestandstype, de naam en de grootte hoort en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u hoort 'geopend met het volgen van toepassingen 'verschijnt, horen Veeg naar rechts totdat u de gewenste optie, en Dubbeltik vervolgens op het scherm om te selecteren.

 3. Dubbeltik op het scherm om de bijlage in de geselecteerde app te openen.

Een bijlage toevoegen

U kunt bestanden zoals cv's, foto's of uitnodigingen voor vergaderingen verzenden als bijlage.

Een bestand toevoegen

 1. Wanneer u een bericht opstelt, swipet u naar rechts totdat u 'Bestanden bijvoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Kiezen uit bestanden".

 2. Dubbeltik om een bestand toevoegen vanuit Outlook, op het scherm. Als u wilt toevoegen van een bestand vanaf uw apparaat, Veeg naar rechts totdat u "Kiezen uit apparaatbestanden" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Blader naar het gewenste bestand en dubbeltik vervolgens op het scherm om dit te selecteren en bij te voegen.

Een foto bijvoegen

 1. Wanneer u een bericht opstelt, swipet u naar rechts totdat u 'Bestanden bijvoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een foto maken met de camera van het apparaat en deze bijvoegen:

 1. Swipe naar rechts. U hoort: 'Foto maken, knop'.

 2. Dubbeltik op het scherm. De camera wordt geactiveerd.

 3. Veeg naar rechts totdat u hoort "Knop Sluitbalk" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De foto wordt vastgelegd.

 4. Als u 'Sluiterknop is nu ingeschakeld, gereed' hoort, dubbeltikt u op het scherm om de foto bij te voegen.

  Als u 'Sluiterknop is nu ingeschakeld, gereed' niet hoort, swipet u naar links of rechts totdat u 'OK, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de foto bij te voegen.

Een afbeelding bijvoegen vanuit Foto's:

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Alle foto's, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Blader naar de gewenste afbeelding en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Afhankelijk van het apparaat, moet u mogelijk eerst bladeren naar de locatie waar de foto is opgeslagen.

Een uitnodiging voor een vergadering bijvoegen

 1. Wanneer u een bericht opstelt, swipet u naar rechts totdat u 'Vergadering bijvoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. U hoort: 'Beschikbaarheid verzenden'. Als u uw eerste beschikbare tijdvak voor een vergadering wilt verzenden, dubbeltikt u op het scherm.

 3. Als u wilt maken van een uitnodiging voor een nieuwe, horen Veeg naar rechts totdat u 'Een uitnodiging maken' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De Outlook agenda wordt geopend. Voor instructies over het maken van uitnodigingen voor vergaderingen, raadpleegt u een nieuwe afspraak of vergadering plannen.

 4. Wanneer u klaar bent met het plannen van de vergadering, swipet u in het venster Agenda-item naar links of rechts totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Gebruik Outlook Web App met het toetsenbord en een schermlezer de essentiële basistaken met E-mail. We hebben deze getest met Narrator, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen. U kunt nieuwe e-mailberichten opstellen en verzenden, ontvangen e-mailberichten lezen en beantwoorden, e-mails zoeken, filteren en afdrukken, met bijlagen werken en meer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

In dit onderwerp

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden of doorsturen

Gebruik uw schermlezer en sneltoetsen om e-mailberichten te lezen en beantwoorden. U hoort een geluid wanneer er een nieuw e-mailbericht binnenkomt.

Tip: Is het eenvoudiger om te navigeren de berichten als u geen gebruik maakt de discussieweergave. Voor deze uit te schakelen, druk op Alt + Q, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Instellingen, knop," en druk op Enter om het menu Instellingen . Druk op de Tab-toets totdat u hoort "Discussieweergave" gevolgd door de momenteel geselecteerde optie. Als het niet 'Uit', druk op pijl-omlaag totdat u hoort "Geselecteerd, uitgeschakeld" en druk op Esc om het sluiten van het menu Instellingen .

Een e-mailbericht lezen

Ga naar een e-mailbericht in de berichtenlijst in E-mail en hoor hoe de schermlezer het e-mailbericht en de details ervan voorleest.

Opmerking: Het leesvenster moet worden uitgeschakeld voordat u deze instructies. U kunt dit controleren, druk op Alt + Q, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Instellingen, knop," en druk op Enter om het menu Instellingen . Druk op de Tab-toets totdat u 'leesvenster"gevolgd door de momenteel geselecteerde optie hoort. Als u hoort 'Weergeven aan de rechterkant' of 'Weergeven onder', druk op pijl-omlaag totdat u "Verbergen" horen, en druk op Esc om het sluiten van het menu Instellingen .

 1. In de belangrijkste weergave van E-mail , druk op Ctrl + F6 of Shift + Ctrl + F6 totdat u hoort "lijst met berichten, regio, regio oriëntatiepunten" en druk op de Tab-toets totdat u hoort "Berichtenlijst", gevolgd door de titel van een e-mailbericht in uw postvak in.

 2. Druk op de pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u het e-mailbericht vindt u wilt, en druk vervolgens op Enter om het bericht openen in het deelvenster inhoud.

 3. Als u wilt lezen door het volledige e-mailbericht, drukt u op de SR-toets + R. Druk op Ctrl om te stoppen met lezen. Naar het e-mailbericht te sluiten en terugkeren naar de lijst met berichten, drukt u op Esc.

Een e-mailbericht beantwoorden

Gebruik de schermlezer om direct te reageren op e-mailberichten in Outlook Web App.

 1. In de berichtenlijst of in de geopende e-mail drukt u op Ctrl+R op het e-mailbericht dat u wilt beantwoorden. Als u alle berichten wilt beantwoorden, drukt u op Ctrl+Shift+R. U hoort: "venster inhoud, Berichttekst bewerken."

 2. Typ de reactie.

 3. Als u het e-mailbericht wilt verzenden, drukt u op Ctrl+Enter.

Een e-mailbericht doorsturen

U kunt eenvoudig een e-mail doorsturen met behulp van sneltoetsen en de schermlezer.

 1. In de berichtenlijst of in de geopende e-mail drukt u op Ctrl+Shift+F op het e-mailbericht dat u wilt doorsturen. U hoort: "venster inhoud, bewerkbare keuzelijst met invoervak." Het veld Aan van het e-mailbericht heeft de focus.

 2. Typ de naam of het e-mailadres van de geadresseerde. Wanneer u begint te schrijven, biedt Outlook Web App u overeenkomende suggesties. Als u wilt de suggesties bladeren, druk op pijl-omlaag. Als u de juiste personen tussen de suggesties vindt, druk op Enter om deze toevoegen aan het veld aan .

 3. Druk op de Tab-toets totdat u hoort 'Berichttekst, bewerken,' en typ uw bericht.

 4. Druk op Ctrl+Enter om het e-mailbericht te verzenden.

Een e-mailbericht maken en verzenden

U kunt de schermlezer een nieuw e-mailbericht laten maken en het bericht laten verzenden.

 1. In de hoofdweergave van E-mail drukt u op Ctrl+N. U hoort: "venster inhoud, bewerkbare keuzelijst met invoervak." Het veld Aan van het nieuwe e-mailbericht heeft de focus.

 2. Typ de naam of het e-mailadres van de geadresseerde. Wanneer u begint te schrijven, biedt Outlook Web App u overeenkomende suggesties. Als u wilt de suggesties bladeren, druk op pijl-omlaag. Als u de juiste personen tussen de suggestie vindt, druk op Enter om deze toevoegen aan het veld aan .

 3. Als u een kopie van het e-mailbericht verzenden naar iemand, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "bewerkbaar keuzelijst met invoervak." Typ het e-mailadres van de geadresseerde kopiëren.

 4. Druk op Tab. U hoort: "Toevoegen een onderwerp." Typ een onderwerp voor de e-mail.

 5. Druk op Tab. U hoort: 'Berichttekst, bewerken'.

 6. Typ het bericht.

  Tip: Als u wilt verplaatsen naar het bericht opmaakopties, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Opmaakopties." Als u het menu met opmaakopties wilt doorlopen, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts. Druk op de spatiebalk om submenu's te selecteren of uit te vouwen.

 7. Druk op Ctrl+Enter om het e-mailbericht te verzenden.

Zoeken en filteren gebruiken om een e-mailbericht te vinden

Afvalstoffen kortste keren waarbij vaak tot en met lijsten of -archieven voor die belangrijke e-mail. Gebruik zoeken en filteren om snel te vinden wat u zoekt.

Zoeken naar een e-mailbericht

Gebruik de zoekfunctie om binnen de kortste keren specifieke e-mailberichten te vinden.

 1. In de belangrijkste weergave van E-mail , drukt u op Alt + Q. U hoort: "Zoeken, bewerking."

 2. Voer uw zoekwoorden in en druk op Enter. De focus gaat naar een lijst met zoekresultaten. U hoort "Berichtenlijst" gevolgd door het aantal gevonden items.

  Tip: U kunt zoeken op onderwerp, afzender of datum van het e-mailbericht.

 3. Om te navigeren tussen de zoekresultaten, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag. U hoort de resultaten terwijl u de lijst doorloopt.

 4. Schakel de zoekwoorden en Ga terug naar de belangrijkste weergave van E-mail , druk op Shift + Ctrl + F6 tot u hoort 'Search, samengevouwen,' drukt u op de Tab-toets eenmaal zodat u hoort 'Sluit zoeken' en druk op Enter.

  Tip: U kunt ook de Microsoft Edge-zoekfunctie gebruiken om te zoeken naar specifieke tekst in een geopend e-mailbericht. Druk op F3 in een willekeurige weergave in Mail. U hoort: 'Tekst invoeren om te zoeken, bewerken'. Voer uw zoekwoorden in en druk op Enter.

Uw e-mailberichten filteren

Als u uw e-mailberichten op een effectievere wijze wilt ordenen, kunt u ze filteren of sorteren, bijvoorbeeld op datum, vermeldingen of afzender.

 1. Druk op Shift + Tab in de berichtenlijst. U hoort: "Filterknop." Druk op de SPATIEBALK om het filtermenu te openen.

 2. Als u wilt navigeren in het menu, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk op de spatiebalk als u menuopties wilt uitvouwen. Druk op de spatiebalk om een optie te selecteren.

 3. U verwijdert een filter, in de berichtenlijst, drukt u op Shift + Tab. U kunt het huidige filter horen. Druk op de SPATIEBALK om het filter te verwijderen.

Downloaden of bijlagen toevoegen

U kunt downloaden en bijlagen toevoegen in uw e-mailberichten in Outlook Web App.

Een bijlage downloaden

Wanneer de schermlezer een e-mailbericht in de berichtenlijst en in het leesvenster leest, hoort u een aankondiging als het e-mailbericht bijlagen bevat.

 1. Klik in het leesvenster op het e-mailbericht, drukt u op de Tab-toets totdat u de naam van de bijlage hoort.

 2. Druk eenmaal op Tab. U hoort: "Downloaden, knop." Druk op Enter.

 3. Wanneer uw schermlezers wordt gemeld dat een melding voor nieuwe, drukt u op Alt + N om er de focus te verplaatsen. Vervolgens drukt u op TAB of Shift + Tab om de opties bladeren en druk op Enter om een selectie te maken.

Een bijlage toevoegen

U kunt bestanden zoals cv's, nieuwsbrieven of grappige kattenfoto's verzenden als kopieën of als OneDrive-bestanden.

Een bestand toevoegen vanuit OneDrive.

 1. Wanneer u een nieuwe e-mail aan het opstellen bent, drukt u op de Tab-toets totdat u "Bijvoegen, samengevouwen, menu-item," horen en druk vervolgens op de SPATIEBALK om het menu te openen.

 2. Druk op pijl-omlaag totdat u "Cloudlocaties bladeren" horen, en druk op Enter. De focus bevindt zich op uw OneDrive-map.

 3. Druk in de bestandslijst op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u de naam hoort van het bestand dat u wilt bijvoegen. Het bestand wordt automatisch geselecteerd.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u hoort "Volgende, knop," en druk op Enter. U hoort: "Overschakelen naar naast elkaar weergeven."

 5. Als u wilt bijvoegen van het bestand als een kopie of het delen als een koppeling OneDrive , drukt u op de Tab-toets totdat u hoort de optie die u wilt selecteren en druk op Enter.

Een lokaal bestand vanaf uw computer toevoegen

 1. Wanneer u een nieuwe e-mail aan het opstellen bent, drukt u op de Tab-toets totdat u "Bijvoegen, samengevouwen, menu-item," horen en druk vervolgens op de SPATIEBALK om het menu te openen. U hoort: "Deze computer Blader". Druk op de spatiebalk. Het dialoogvenster Windows- bestand openen wordt geopend.

 2. Gebruik de Tab-toets en de pijltoetsen om te navigeren naar het bestand dat u wilt koppelen en druk op Enter.

Een e-mailbericht afdrukken

U kunt e-mailberichten afdrukken op papier of naar een bestand.

 1. Klik in de berichtenlijst op het e-mailbericht wilt u afdrukken, drukt u op Shift + F10 om het contextmenu te openen.

 2. Druk op pijl-omlaag totdat u "Afdrukken, menu-item" horen en druk op Enter. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

 3. Selecteer afdrukopties in het dialoogvenster. Als u wilt navigeren tussen de opties, drukt u op Tab. Als u wilt de optie menu's uitvouwen, druk op de SPATIEBALK. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

 4. Als u wilt afdrukken, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Knop afdrukken" en druk op Enter.

Donker modus gebruiken

Als u Outlook Web App in een donkere kamer bekijkt, plaatst met de donkere modus minder druk op uw ogen.

 1. In de belangrijkste weergave van E-mail , druk op Alt + Q, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Instellingen, knop," en druk op Enter om het menu Instellingen .

 2. Druk op de Tab-toets totdat u horen donker modus"" uit, en druk op Enter om de modus in-of uitschakelen in- of uitschakelen.

 3. Druk op Esc om te sluiten in het menu Instellingen .

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Toetscombinaties in de webversie van Outlook en Outlook.com

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×