Een schermlezer gebruiken om te werken met mappen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om te werken met mappen in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Outlook met het toetsenbord en een schermlezer naar een nieuwe map maken en items te verplaatsen naar deze. We hebben deze getest met Narrator en JAWS, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen. U kunt ook de naam van wijzigen, verplaatsen of verwijderen voor mappen.

Notities: 

In dit onderwerp

Het mappenvenster weergeven

Als u wilt werken met mappen in Outlook, moet u eerst om ervoor te zorgen dat het Mappenvenster wordt weergegeven.

Als u wilt het Mappenvensterweergeven in de belangrijkste weergave Outlook , drukt u op Alt + V, F, N.

Een nieuwe map maken

U kunt een nieuwe map wilt indelen, bijvoorbeeld uw e-mailberichten op basis van het onderwerp of de afzender maken.

 1. Klik in de belangrijkste weergave Outlook drukt u op Alt + O, N. U hoort: "de nieuwe map maken, Geef een naam, bewerking." De focus zich op het tekstvak naam .

 2. Typ een naam voor de map en druk vervolgens op de Tab-toets. U hoort "Map bevat," gevolgd door de momenteel geselecteerde optie.

 3. Selecteer het type van items die de nieuwe map bevat, drukt u op Alt + pijl-pijltoets. Druk op de pijl omhoog of pijl-omlaag totdat u het gewenste type, en druk op Enter hoort. Als u een map voor e-mailberichten maakt, selecteert u E-mail en Post-Items.

 4. Als u wilt selecteren de locatie waar u de nieuwe map wilt maken, drukt u op de Tab-toets. U hoort: "Postvak in." Druk op de pijl omhoog of pijltoets-omlaag totdat u de locatie hoort u.

  Bijvoorbeeld als u wilt maken van een map op hetzelfde niveau als uw postvak in, drukt u op de pijl omhoog totdat u de naam van uw e-mailaccount hoort. Als u de nieuwe map in een andere map plaatsen wilt, drukt u op de pijl omhoog of pijltoets-omlaag totdat u de map hoort u.

  U kunt de locatie van de map later kunt wijzigen. Ga naar een map verplaatsenvoor instructies.

 5. Zodra u tevreden met uw selecties bent, druk op Enter. De map wordt toegevoegd in de mapstructuur in alfabetische volgorde of in een andere map afhankelijk van uw selectie.

E-mailberichten naar een map verplaatsen

 1. Navigeer naar de e-mail die u wilt verplaatsen naar een map.

 2. Druk op Ctrl + Shift + V. Het dialoogvenster Items verplaatsen wordt geopend.

 3. Druk op de pijl omhoog of pijl-omlaag totdat u hoort de map die u wilt gebruiken en druk op Enter.

De naam van een map wijzigen

 1. Druk op F6 in de belangrijkste weergave Outlook totdat u de geselecteerde map hoort.

 2. Druk op de pijl omhoog of de pijltoets-omlaag totdat u de map hoort u wilt wijzigen, en druk op Shift + F10, R. U hoort 'Bewerken', gevolgd door de naam van de huidige map.

 3. Typ de nieuwe naam voor de map en druk op Enter.

Een map verplaatsen

 1. Druk op F6 in de belangrijkste weergave Outlook totdat u de geselecteerde map hoort.

 2. Druk op de pijl omhoog of de pijltoets-omlaag totdat u de map hoort u wilt verplaatsen en druk op Shift + F10, M. Het dialoogvenster Map verplaatsen wordt geopend. De focus zich in de mappenlijst.

 3. Druk op de pijl omhoog of pijl-omlaag totdat u de locatie waarnaar u wilt verplaatsen van de map horen, en druk op Enter.

Een map verwijderen

Wanneer u een map verwijdert, wordt deze eerst verplaatst naar de map Verwijderde Items in Outlook. Als u wilt de map definitief verwijdert, kunt u de map Verwijderde Items leegmaken of afzonderlijk alleen de ene map verwijderen uit de map Verwijderde Items .

Wanneer u een map verwijdert, bent u alles erin ook verwijderen.

Een map verplaatsen naar de map Verwijderde Items

Wanneer u een map hebt verplaatst naar de map Verwijderde Items , kunt u deze nog steeds ophalen door dit te verplaatsen naar een andere map. Ga naar een map verplaatsenvoor instructies.

 1. Druk op F6 in de belangrijkste weergave Outlook totdat u de geselecteerde map hoort.

 2. Druk op de pijl omhoog of de pijltoets-omlaag totdat u de map hoort u wilt verwijderen en druk op Shift + F10, d te drukken. U hoort: "Microsoft Outlook, Ja knop".

 3. Als u wilt de map en de inhoud naar de map Verwijderde Items verplaatst, drukt u op Enter.

De map Verwijderde items leegmaken

Wanneer u de map Verwijderde Items leegmaakt, worden alle items in deze permanent verwijderd.

 1. Naar de map Verwijderde Items wilt gaan, drukt u op F6 tot u de geselecteerde map horen, en druk vervolgens op de pijl omhoog of pijl-omlaag totdat u hoort 'map Verwijderde items."

 2. Druk op Shift + F10, Y. U hoort: "Microsoft Outlook, Ja knop".

 3. Als u wilt alle items in de map definitief verwijderen, drukt u op Enter.

Een aparte map verwijderen uit de map Verwijderde Items

Als u niet dat alle items in de map Verwijderde Items verwijderen wilt, kunt u een aparte map afzonderlijk verwijderen.

 1. Als u wilt gaan naar de map die u definitief wilt verwijderen, drukt u op F6 tot u de geselecteerde map horen, en druk vervolgens op de pijl omhoog of pijltoets-omlaag totdat u de map hoort u.

 2. Druk op shift + F10, d te drukken. U hoort: "Microsoft Outlook, Ja knop".

 3. De map als definitief wilt verwijderen, drukt u op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Sneltoetsen voor het navigeren in e-mail in Outlook

Sneltoetsen gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Gebruik Outlook 2016 met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer voor Mac-besturingssysteem, naar een nieuwe map maken en items te verplaatsen naar deze. U kunt ook de naam van wijzigen, verplaatsen of verwijderen voor mappen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuwe map maken

U kunt een nieuwe map wilt indelen, bijvoorbeeld uw e-mailberichten op basis van het onderwerp of de afzender maken.

 1. Druk in de belangrijkste weergave Outlook op de Tab-toets totdat u "Tabel", gevolgd door de geselecteerde map en het aantal ongelezen berichten in de map hoort.

 2. Selecteer de locatie voor de nieuwe map, drukt u op de pijl omhoog of pijltoets-omlaag totdat u de locatie hoort gewenste.

  Bijvoorbeeld als u wilt maken van een map op hetzelfde niveau als uw postvak in, drukt u op de pijl omhoog totdat u hoort "Outlook". Als u maken van een map in een andere map wilt, druk op pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste map hoort.

  U kunt de locatie van de map later kunt wijzigen. Ga naar een map verplaatsenvoor instructies.

 3. Druk op Shift + Command + N. U hoort: "Map, naamloos." De focus zich in het tekstvak naam van de map.

 4. Typ de naam voor de nieuwe map en druk op Enter.

E-mailberichten naar een map verplaatsen

 1. Navigeer naar de e-mail die u wilt verplaatsen naar een map.

 2. Druk op Shift + Command + M. U hoort: "Map kiezen."

 3. Begin met typen van de naam van de gewenste map. De lijst met mappen wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 4. Druk op pijl-omlaag totdat u de naam van de map horen, en druk op Enter.

De naam van een map wijzigen

 1. Druk in de belangrijkste weergave Outlook op de Tab-toets totdat u "Tabel", gevolgd door de geselecteerde map en het aantal ongelezen berichten in de map hoort.

 2. Druk op de pijl omhoog of de pijltoets-omlaag totdat u de map hoort u wilt wijzigen, en druk op Enter.

 3. Typ de nieuwe naam voor de map en druk op Enter.

Een map verplaatsen

 1. Als u wilt gaan naar de map die u wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets totdat u de geselecteerde map horen, en druk vervolgens op de pijl omhoog of de pijltoets-omlaag totdat u de map hoort gewenste.

 2. Als u wilt openen in het snelmenu te openen, drukt u op Control + Option + Shift + M.

 3. Druk op de pijl-omlaag in het menu totdat u hoort "Map verplaatsen" en druk op Enter. U hoort: "Typ de naam van de doelmap in het zoekvak."

 4. Typ de naam van de doelmap. De lijst met zoekresultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 5. Druk op pijl-omlaag totdat u hoort de doelmap die u wilt gebruiken en druk op Enter.

Een map verwijderen

Wanneer u een map verwijdert, wordt deze eerst verplaatst naar de map Prullenbak in Outlook. Als u wilt de map definitief verwijdert, kunt u de Prullenbak leegmaken of afzonderlijk alleen de ene map verwijderen uit de Prullenbak -map.

Wanneer u een map verwijdert verwijdert u ook alles erin.

Een map verplaatsen naar de Prullenbak-map

Wanneer u een map hebt verplaatst naar de Prullenbak -map, kunt u deze nog steeds ophalen door dit te verplaatsen naar een andere map. Ga naar een map verplaatsenvoor instructies.

 1. Druk in de belangrijkste weergave Outlook op de Tab-toets totdat u "Tabel", gevolgd door de geselecteerde map en het aantal ongelezen berichten in de map hoort.

 2. Druk op de pijl omhoog of de pijltoets-omlaag totdat u de map hoort u wilt verwijderen, en druk vervolgens op Command + Delete-toets. U hoort: "Verwijderen". De map wordt verplaatst naar de Prullenbak -map. De focus naar de berichtenlijst.

De Prullenbak leegmaken

Wanneer u de Prullenbak leegmaken, worden alle items in deze permanent verwijderd.

 1. Als u wilt gaan naar de Prullenbak -map, drukt u op de Tab-toets totdat u de geselecteerde map horen, en druk vervolgens op de pijl omhoog of omlaag totdat u hoort "Prullenmand."

 2. Als u wilt openen in het snelmenu te openen, drukt u op Control + Option + Shift + M.

 3. Druk op de pijl-omlaag in het menu totdat u 'Lege map' horen, en druk op Enter. U hoort: "Weet u zeker dat u wilt verwijderen, alle berichten in deze map."

 4. Als u wilt de inhoud van de map Prullenbak permanent verwijderen, drukt u op de Tab-toets. U hoort: "Verwijderen". Druk op Enter.

Een aparte map verwijderen uit de Prullenbak-map

Als u niet dat alle items in de Prullenbak -map verwijderen wilt, kunt u een aparte map afzonderlijk verwijderen.

 1. Als u wilt gaan naar de map die u definitief wilt verwijderen, drukt u op de Tab-toets totdat u de geselecteerde map horen, en druk vervolgens op de pijl omhoog of de pijltoets-omlaag totdat u de map hoort gewenste.

 2. Druk op Command + Delete-toets. U hoort: "Weet u zeker dat u wilt de geselecteerde map definitief verwijderen."

 3. De map als definitief wilt verwijderen, drukt u op de Tab-toets. U hoort: "Verwijderen". Druk op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Gebruik Outlook 2016 met VoiceOver, de schermlezer voor ingebouwde iOS naar een nieuwe map maken en items te verplaatsen naar deze.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

Een nieuwe map maken

U kunt een nieuwe map wilt indelen, bijvoorbeeld uw e-mailberichten op basis van het onderwerp of de afzender maken.

 1. Ga naar een e-mailbericht en Dubbeltik vervolgens op het scherm om deze te openen.

 2. Klik in het e-mailbericht, Veeg naar links totdat u hoort "Meer gesprek acties, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Klik in het optiemenu horen Veeg naar rechts totdat u "Verplaats knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Om een nieuwe map maken, horen Veeg naar rechts totdat u 'Nieuwe map maken' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "maken, meldingen, tekstveld, wordt bewerkt."

 5. Gebruik het schermtoetsenbord Typ de naam voor de nieuwe map.

 6. Wanneer u klaar bent, Veeg naar links totdat u hoort 'Knop maken' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De map wordt gemaakt en de focus wordt verplaatst naar het dialoogvenster gesprek verplaatsen .

E-mailberichten naar een map verplaatsen

 1. Navigeer naar een e-mailbericht dat u wilt verplaatsen naar een map en Dubbeltik vervolgens op het scherm om deze te openen.

 2. Klik in het e-mailbericht, Veeg naar links totdat u hoort "Meer gesprek acties, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Klik in het optiemenu horen Veeg naar rechts totdat u "Verplaats knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u de map die u wilt gebruiken en Dubbeltik vervolgens op het scherm hoort. Het e-mailbericht wordt verplaatst naar de geselecteerde map.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Gebruik Outlook 2016 met TalkBack, de ingebouwde Android schermlezer, naar een nieuwe map maken en items te verplaatsen naar deze.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Een nieuwe map maken

U kunt een nieuwe map wilt indelen, bijvoorbeeld uw e-mailberichten op basis van het onderwerp of de afzender maken.

 1. Ga naar een e-mailbericht en Dubbeltik vervolgens op het scherm om deze te openen.

 2. Veeg naar links in het e-mailbericht, totdat u "Knop meer opties" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Klik in het optiemenu horen Veeg naar rechts totdat u 'Verplaatsen naar map' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Gesprek gaan"

 4. Om een nieuwe map maken, horen Veeg naar rechts totdat u 'Nieuwe map maken' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "nieuwe mapnaam, bewerkvak."

 5. Gebruik het schermtoetsenbord Typ de naam voor de map.

 6. Wanneer u klaar bent, moet u één vinger Sleep over het scherm totdat u "Gereed knop" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De knop klaar bevindt zich in de rechterbenedenhoek van het scherm.

  De map is gemaakt en geselecteerd in het dialoogvenster gesprek verplaatsen .

E-mailberichten naar een map verplaatsen

 1. Navigeer naar een e-mailbericht dat u wilt verplaatsen naar een map en Dubbeltik vervolgens op het scherm om deze te openen.

 2. Veeg naar links in het e-mailbericht, totdat u "Knop meer opties" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Klik in het optiemenu horen Veeg naar rechts totdat u 'Verplaatsen naar map' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Gesprek gaan"

 4. Veeg naar rechts totdat u de map die u wilt gebruiken en Dubbeltik vervolgens op het scherm hoort. De map is geselecteerd.

 5. Als u wilt het e-mailbericht verplaatsen naar de map, Veeg naar rechts totdat u "Knop OK" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Gesprek verplaatst."

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Outlook Web App gebruiken met uw toetsenbord en schermlezers naar een nieuwe map maken en items te verplaatsen naar deze. We hebben deze getest met Narrator, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen. U kunt ook de naam van wijzigen of verwijderen voor mappen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

Het navigatiedeelvenster van de map weergeven

Als u wilt werken met mappen in Outlook Web App, moet u eerst Zorg ervoor dat het navigatiedeelvenster van de map wordt weergegeven.

Druk in de Outlook Web App belangrijkste weergave, op de Tab-toets totdat u "Wisselknop linkerdeelvenster" horen en druk op Enter om het navigatiedeelvenster in-of uitschakelen in- of uitschakelen. Als u "Postvak in hoort" nadat u op Enter, heeft klikt u vervolgens het navigatiedeelvenster is ingeschakeld.

Een nieuwe map maken

U kunt een nieuwe map wilt indelen, bijvoorbeeld uw e-mailberichten op basis van het onderwerp of de afzender maken.

 1. Druk op de Tab-toets totdat u "Navigatiedeelvenster" horen, en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u de geselecteerde map hoort.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op de pijl-omlaag om een nieuwe map maken, totdat u 'Nieuwe map' horen, en druk op Enter.

  • Als u wilt een submap naar een bestaande map maakt, drukt u op de pijl omhoog of pijltoets-omlaag totdat u de map hoort u wilt toevoegen van de submap naar, en druk op Alt + Shift + F10 om het contextmenu te openen. In het menu drukt u op de pijl omhoog of omlaag totdat u horen 'Maakt u een nieuwe submap' en druk op Enter.

 3. Typ de naam voor de nieuwe map en druk op Enter.

E-mailberichten naar een map verplaatsen

 1. Navigeer naar de e-mail die u wilt verplaatsen naar een map.

 2. Druk op Shift + Tab totdat u "Werkbalk opdracht" horen en druk op pijl-rechts totdat u horen 'Verplaatsen naar', en druk op Enter.

 3. In het submenu, druk op pijl-omlaag totdat u hoort de map die u wilt gebruiken en druk op Enter.

  Tip: Als de map zich niet in de lijst, druk op pijl-omlaag totdat u hoort 'alle mappen geopend 'verschijnt en klik vervolgens op Enter. Druk op pijl-omlaag totdat u hoort de map die u wilt gebruiken en druk op Enter om deze te selecteren.

De naam van een map wijzigen

 1. Druk op de Tab-toets totdat u "Navigatiedeelvenster" horen, en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u de geselecteerde map horen, en druk vervolgens op de pijl omhoog of de pijltoets-omlaag totdat u de map hoort u wilt wijzigen.

 2. Als u wilt openen in het contextmenu, drukt u op Alt + Shift + F10.

 3. Druk op de pijl-omlaag in het menu totdat u "Naam wijzigen, menu-item," horen en druk op Enter.

 4. Typ de nieuwe naam voor de map en druk op Enter.

Een map verwijderen

Wanneer u een map verwijdert, wordt deze eerst verplaatst naar de map Verwijderde Items in Outlook. Als u wilt de map definitief verwijdert, kunt u de map Verwijderde Items leegmaken of afzonderlijk alleen de ene map verwijderen uit de map Verwijderde Items .

Wanneer u een map verwijdert, bent u alles erin ook verwijderen.

Een map verplaatsen naar de map Verwijderde Items

 1. Druk op de Tab-toets totdat u "Navigatiedeelvenster" horen en druk op de Tab-toets totdat u de geselecteerde map horen, en druk vervolgens op de pijl omhoog of de pijltoets-omlaag totdat u de map hoort u wilt verwijderen.

 2. Als u wilt openen in het contextmenu, drukt u op Alt + Shift + F10.

 3. Druk op de pijl-omlaag in het menu totdat u "Verwijderen, menu-item," horen en druk op Enter. U hoort: "Verwijderen map dialoogvenster".

 4. Als u wilt de map en de inhoud naar de map Verwijderde Items verplaatst, drukt u op Enter.

De map Verwijderde items leegmaken

Wanneer u de map Verwijderde Items leegmaakt, worden alle items in deze permanent verwijderd.

 1. Naar de map Verwijderde Items wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u "Navigatiedeelvenster" horen en druk op de Tab-toets totdat u de geselecteerde map, horen en vervolgens drukt u op de pijl omhoog of omlaag pijltoets drukt totdat u hoort: "Map Verwijderde items."

 2. Als u wilt openen in het contextmenu, drukt u op Alt + Shift + F10.

 3. Druk op de pijl-omlaag in het menu totdat u 'Lege map' horen, en druk op Enter. U hoort: "<number> items verwijderen".

 4. Als u wilt alle items in de map definitief verwijderen, drukt u op Enter.

Een aparte map verwijderen uit de map Verwijderde Items

Als u niet dat alle items in de map Verwijderde Items verwijderen wilt, kunt u een aparte map afzonderlijk verwijderen.

 1. Druk op de Tab-toets totdat u "Navigatiedeelvenster" horen en druk op de Tab-toets totdat u de geselecteerde map horen, en druk vervolgens op de pijl omhoog of pijl-omlaag totdat u hoort 'map Verwijderde items, samengevouwen."

 2. Als u wilt de map uitvouwen, drukt u op de toets pijl-rechts.

 3. Druk op pijl-omlaag totdat u hoort de map die u wilt verwijderen.

 4. Als u wilt openen in het contextmenu, drukt u op Alt + Shift + F10.

 5. Druk op de pijl-omlaag in het menu totdat u "Verwijderen, menu-item," horen en druk op Enter. U hoort: "Verwijderen map dialoogvenster".

 6. Als u wilt de map en de inhoud ervan permanent verwijderen, drukt u op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Toetscombinaties in de webversie van Outlook en Outlook.com

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×