Een schermlezer gebruiken om lees- en ontvangstbevestigingen in Outlook aan te vragen

Een schermlezer gebruiken om lees- en ontvangstbevestigingen in Outlook aan te vragen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Zie de ontvangstbevestiging toevoegen voor het bijhouden van een e-mailbericht (in Windows), toevoegen en verzoek lezen bevestigingen en Bezorgingsmeldingen (in Windows) of verzoek om een gelezen ontvangstbewijs of bezorging melding in voor personen die niet zijn met een schermlezer, Outlook 2016 voor Mac.

Gebruik Outlook met het toetsenbord en een schermlezer verzoek lezen of ontvangstbevestigingen. We hebben deze getest met Narrator en JAWS, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen. U kunt ook hoe u moet reageren wanneer anderen leesbevestigingen van u aanvragen.

U ontvangt een ontvangstbevestiging als uw e-mail is bezorgd bij e-mailserver van de geadresseerde. Een leesbevestiging is naar u heeft verzonden wanneer de geadresseerde uw e-mail heeft bekeken. U kunt openen en de leesbevestigingen zoals een gewone e-mail met uw schermlezer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Niet alle e-mailservers en apps ondersteuning voor verzenden van ontvangstbevestigingen.

In dit onderwerp

Verzoek om een lees- of ontvangstbevestiging voor één e-mailbericht

Als u een nieuw bericht doorsturen of beantwoorden van een e-mailbericht maakt, kunt u een lees- of ontvangstbevestiging voor dat bepaalde e-mail als een eenmalige actie aanvragen.

 1. Voer een van de volgende opties wanneer u een bericht opstelt:

  • Om te vragen om een ontvangstbevestiging, drukt u op Alt + P, U.

  • Als u wilt om een leesbevestiging vragen, drukt u op Alt + P, Q.

Verzoek om een lees- of ontvangstbevestiging voor alle e-mailberichten

Als u wilt ontvangen lees- of ontvangstbevestigingen voor alle uitgaande e-mailberichten, wijzig de Outlook -opties.

 1. Druk op Alt + F, T. in de belangrijkste weergave Outlook De Opties voor Outlook -venster wordt geopend.

 2. Ga naar het tabblad E-mail , druk op pijl-omlaag. U hoort: 'Mail'.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Om te vragen om een ontvangstbevestiging, drukt u op Alt + Y. De optie is geselecteerd.

  • Als u wilt om een leesbevestiging vragen, drukt u op Alt + R herhaaldelijk drukken totdat u hoort: "bevestiging dat de geadresseerde het bericht heeft geopend." Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Als u het venster Opties voor Outlook wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Opgeven hoe u omgaat met verzoeken om leesbevestigingen

U kunt kiezen hoe u omgaat met verzoeken om leesbevestigingen dat u van anderen ontvangt.

 1. Druk op Alt + F, T. in de belangrijkste weergave Outlook De Opties voor Outlook -venster wordt geopend.

 2. Ga naar het tabblad E-mail , druk op pijl-omlaag. U hoort: 'Mail'.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt altijd een leesbevestiging verzenden, Alt + A Druk meermaals op tot u hoort 'Altijd een leesbevestiging verzenden'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

  • Als u wilt nooit een leesbevestiging verzenden, Alt + N Druk meermaals op tot u hoort 'Nooit een leesbevestiging verzenden'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

  • Als u wilt dat Outlook u elke keer gevraagd of u een ontvangstbevestiging te verzenden, drukt u op Alt + M herhaaldelijk drukken totdat u hoort "Elke keer vragen om een leesbevestiging te verzenden." Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. Ga voor instructies over het reageren wanneer u wordt gevraagd, om te reageren op verzoek om een leesbevestiging.

 4. Als u het venster Opties voor Outlook wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Reageren op verzoek om een leesbevestiging

Als u hebt geselecteerd om worden gevraagd telkens wanneer u een e-mailbericht met verzoek om een leesbevestiging ontvangt, moet u bepalen of u de ontvangstbevestiging te verzenden of niet voor elk afzonderlijk.

 1. Wanneer u een e-mailbericht met verzoek om een leesbevestiging opent, hoort u "Microsoft Outlook, Ja, knop." De focus zich in een bevestigingsdialoogvenster ter op de knop Ja .

 2. Als u wilt verzenden, drukt u op Enter. Als u wilt niet de ontvangstbevestiging verzenden, drukt u op Alt + N.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te werken met mappen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Sneltoetsen voor het navigeren in e-mail in Outlook

Sneltoetsen gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Gebruik Outlook 2016 met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer voor Mac-besturingssysteem, voor het bijhouden van uw e-mailberichten en lees- of ontvangstbevestigingen aanvragen. U kunt ook hoe u moet reageren wanneer anderen leesbevestigingen van u aanvragen.

U ontvangt een ontvangstbevestiging als uw e-mail is bezorgd bij e-mailserver van de geadresseerde. Een leesbevestiging is naar u heeft verzonden wanneer de geadresseerde uw e-mail heeft bekeken. U kunt openen en de leesbevestigingen zoals een gewone e-mail met uw schermlezer.

Deze functie is beschikbaar voor:

 • Office 365 abonnees met een Office 365 Business Premium of Enterprise-abonnement.

 • Een Exchange-e-mailaccount gehoste op Office 365 of op Exchange 2010 SP2 en hoger. Een Exchange-e-mailaccount kan zijn een Outlook -account of een verbonden Hotmail- of Outlook.com-account.

 • Outlook 2016 voor Mac versie 15.35 (170610) en hoger.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Niet alle e-mailservers en apps ondersteuning voor verzenden van ontvangstbevestigingen.

In dit onderwerp

Een lees- of ontvangstbevestiging aanvragen

Als u een nieuw bericht doorsturen of beantwoorden van een e-mailbericht maakt, kunt u een lees- of ontvangstbevestiging voor dat bepaalde e-mail als een eenmalige actie aanvragen.

 1. Wanneer u een e-mailbericht opstelt, druk op F6 tot u hoort: "Bericht geselecteerd, tabblad."

 2. Druk op de pijl-rechts-toets totdat u "Symbool" en druk vervolgens op de hoort SPATIEBALK te drukken.

 3. Druk op het tabblad Opties op de Tab-toets totdat u hoort "Aanvragen recepten of de menuknop," en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

 4. Als u wilt verplaatsen naar en selecteer de gewenste optie voor het verzoek, druk op pijl-omlaag totdat u de optie horen, en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

Reageren op verzoek om een leesbevestiging

Wanneer u een e-mailbericht met verzoek om een leesbevestiging ontvangt, moet u bepalen of ze willen verzenden de ontvangst of niet voor elk e-apart.

 1. Wanneer u een e-mailbericht met verzoek om een leesbevestiging opent, u hoort "een dialoogvenster Waarschuwing <sender name> om een leesbevestiging voor het bericht <email title> gevraagd." De focus zich op het bevestigingsvenster.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt verzenden, drukt u op de pijltoets Caps Lock + pijl-rechts totdat u hoort 'Knop verzenden' en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

  • Als u wilt verzenden niet de ontvangst, druk op Caps Lock + pijl-rechts pijltoets drukt totdat u hoort "geen knop verzenden," en druk vervolgens op de SPATIEBALK te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te werken met mappen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Outlook Web App gebruiken met uw toetsenbord en schermlezers om uw e-mailberichten en verzoek lezen of ontvangstbevestigingen te traceren. We hebben deze getest met Narrator, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen. U kunt ook hoe u moet reageren wanneer anderen leesbevestigingen van u aanvragen.

U ontvangt een ontvangstbevestiging als uw e-mail is bezorgd bij e-mailserver van de geadresseerde. Een leesbevestiging is naar u heeft verzonden wanneer de geadresseerde uw e-mail heeft bekeken. U kunt openen en de leesbevestigingen zoals een gewone e-mail met uw schermlezer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

 • Niet alle e-mailservers en apps ondersteuning voor verzenden van ontvangstbevestigingen.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

Lees- en ontvangstbevestigingen aanvragen

Als u een nieuw bericht doorsturen of beantwoorden van een e-mailbericht maakt, kunt u bevestigingen voor dat bepaalde e-mail als een eenmalige actie aanvragen.

 1. Wanneer u een bericht opstelt, druk op Shift + Tab totdat u hoort: "Werkbalk opdracht."

 2. Druk op de pijl-rechts-toets totdat u hoort 'Meer acties opstellen' en druk op Enter.

 3. Druk op pijl-omlaag totdat u hoort 'Berichtopties weergeven' en druk op Enter. U hoort: "Bericht dialoogvenster Opties."

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Aanvragen van een ontvangstbevestiging, druk op de Tab-toets totdat u "Unchecked, vragen om een ontvangstbevestiging" hoort en druk vervolgens op SPATIEBALK te drukken.

  • Aanvragen van een leesbevestiging, druk op de Tab-toets totdat u "Unchecked, om een leesbevestiging vragen" hoort en druk vervolgens op SPATIEBALK te drukken.

 5. Als u wilt teruggaan naar het bericht, drukt u op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter.

Opgeven hoe u omgaat met verzoeken om leesbevestigingen

U kunt kiezen hoe u omgaat met verzoeken om leesbevestigingen dat u van anderen ontvangt.

 1. Naar de Outlook Web App -instellingen wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Knop instellingen' en druk op Enter. Het deelvenster Instellingen wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u hoort 'Alle Outlook-instellingen weergeven' en druk op Enter. Het dialoogvenster Instellingen voor wordt geopend.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u horen 'Indeling', en druk op pijl-omlaag totdat u "Afhandeling van berichten" horen, en druk op Enter.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u hoort: "Kies hoe u wilt reageren op verzoeken om een leesbevestiging te verzenden." U terechtkomt op de eerste optie voor ontvangst-antwoord en horen: "Stel mij een vraag voor een leesbevestiging te verzenden." Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt dat Outlook u elke keer gevraagd of u een ontvangstbevestiging te verzenden, druk op de SPATIEBALK. Ga voor instructies over het reageren wanneer u wordt gevraagd, om te reageren op verzoek om een leesbevestiging.

  • Als u wilt verzenden altijd de ontvangst, druk op pijl-omlaag totdat u hoort 'Altijd een antwoord verzenden' en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

  • Als u wilt verzenden nooit de ontvangst, druk op pijl-omlaag totdat u hoort 'Nooit een leesbevestiging verzenden' en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

 5. Als u wilt uw selectie hebt opgeslagen, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Opslaan, knop,' en druk op Enter.

 6. Druk op Esc om terug te keren naar de belangrijkste weergave Outlook .

Reageren op verzoek om een leesbevestiging

Als u hebt geselecteerd om worden gevraagd telkens wanneer die u een e-mailbericht met verzoek om een leesbevestiging ontvangt, moet u bepalen of ze willen verzenden de ontvangst of niet voor elk e-apart.

 1. Wanneer u openen en begin met het lezen van een e-mailbericht met verzoek om een leesbevestiging, wordt de schermlezer gemeld die het verzoek. U hoort: "afzender van het bericht heeft gevraagd om een leesbevestiging. Als u wilt een leesbevestiging verzenden, koppeling, klikt u hier."

 2. Als u wilt niet de ontvangstbevestiging verzenden, gaat u verder met het lezen van het e-mailbericht zonder een actie te ondernemen. Als u wilt verzenden de ontvangst, wanneer u zich in de koppelingstekst, drukt u op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te werken met mappen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Toetscombinaties in de webversie van Outlook en Outlook.com

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×