Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Voor personen die geen een schermlezer gebruikt, raadpleegt u de tekst van mijn e-mailberichten is groter of kleiner dan normaal of tekst en apps groter maken (in Windows).

Outlook gebruiken met uw toetsenbord en schermlezers inzoomen, of vergroten, de tekst van een e-mailbericht en gemakkelijker te lezen. We hebben deze getest met Narrator en JAWS, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen. U kunt ook uitzoomen en terugkeren naar de originele tekengrootte.

Notities: 

In dit onderwerp

In een apart venster op een e-mail inzoomen

U kunt alleen het e-mailbericht momenteel lezen of opstellen inzoomen. Wanneer u naar een ander e-mailbericht gaat, krijgt de hoofdtekst weer de standaardtekengrootte.

Tips: 

 1. Navigeer in de berichtenlijst naar de e-mail en druk op Enter. Het e-mailbericht wordt geopend in een apart venster.

 2. Als u wilt inzoomen op het e-mailbericht, drukt u op Alt + H, Q, 1. Het dialoogvenster Zoomen tijdens het lezen wordt geopend.

  Opmerking: Als u een e-mailbericht aan het opstellen bent, drukt u op Alt + O, Q. Het dialoogvenster Zoomen tijdens het opstellen van wordt geopend.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op de toets Pijl-omhoog als u de tekengrootte van het e-mailbericht wilt verdubbelen.

  • Uw eigen als zoomwaarde wilt invoeren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Percentage hoort, bewerken' gevolgd door het huidige percentage. Met JAWS, u hoort: "percentage kringveld." Typ de gewenste zoomwaarde, bijvoorbeeld 250 of 400.

 4. Als u Outlook wilt wilt dat de instellingen en uitzoomen, drukt u op TAB totdat u 'Unchecked hoort, mijn voorkeur, onthouden' en drukt u op de SPATIEBALK te drukken om de optie te selecteren.

 5. Druk op Enter om het dialoogvenster In-/uitzoomen te sluiten en de e-mail waarop is ingezoomd te lezen.

Opmerking: De tekengrootte op het lint wordt niet beïnvloed. Als u de tekengrootte op het lint of in het navigatiedeelvenster van Outlook wilt wijzigen, moet u de beeldscherminstellingen van uw computer aanpassen.

In een apart venster op een e-mail uitzoomen

U kunt alleen uitzoomen op het e-mailbericht momenteel lezen of het bericht. Wanneer u naar een ander e-mailbericht gaat, krijgt de hoofdtekst weer de standaardtekengrootte.

 1. Klik in het gezoomd e-mailbericht, drukt u op Alt + H, Q, 1. Het dialoogvenster Zoomen tijdens het lezen wordt geopend.

  Opmerking: Als u een e-mailbericht aan het opstellen bent, drukt u op Alt + O, Q. Het dialoogvenster Zoomen tijdens het opstellen van wordt geopend.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt beperken de tekengrootte van het e-mailbericht naar de oorspronkelijke grootte, druk op de pijl-omlaag totdat u hoort: "In-en uitzoomen, geselecteerde, 100 procent."

  • Uw eigen als zoomwaarde wilt invoeren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Percentage hoort, bewerken' gevolgd door het huidige percentage. Met JAWS, u hoort: "percentage kringveld." Typ de gewenste zoomfunctie, bijvoorbeeld 75.

 3. Als u Outlook wilt wilt dat de instellingen en uitzoomen, drukt u op TAB totdat u 'Unchecked hoort, mijn voorkeur, onthouden' en drukt u op de SPATIEBALK te drukken om de optie te selecteren.

 4. Druk op Enter om het dialoogvenster in-/uitzoomen te sluiten.

Inzoomen op een e-mail in het leesvenster

 1. Navigeer in de berichtenlijst naar de e-mail.

 2. Om de focus naar de statusbalk te verplaatsen, drukt u op F6 tot u ‘statusbalk’ hoort, gevolgd door de recent gebruikte optie op de statusbalk.

 3. Als u de schuifregelaar in-en uitzoomen , drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "In-en uitzoomen, knop" en herhaaldelijk druk op Enter totdat u het gewenste formaat voor de tekst hebt bereikt.

Uitzoomen op een e-mail in het leesvenster

 1. Druk in het gezoomd e-mailbericht, op F6 tot u hoort "Statusbalk," gevolgd door de laatst gebruikte optie op de statusbalk.

 2. Om naar de Zoomschuifregelaar te gaan, drukt u op de Tab-toets tot u ‘Uitzoomen, knop’ hoort en vervolgens meerdere keren op Enter tot u de gewenste tekengrootte hoort.

De tekengrootte in het lint wijzigen

U kunt de tekstgrootte op het lint of in de Outlook navigatiedeelvensters wijzigen door te wijzigen van de weergave-instellingen voor uw computer.

 1. Druk op de logotoets van Windows. U hoort: "starten venster Cortana, zoekvak bewerken."

 2. Typ tekengroottein het zoekveld tekst en druk op Enter. Het venster Beeldscherminstellingen wordt geopend.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u hoort "Zorg alles groter te maken, wijzigt u de grootte van tekst en apps op het hoofdscherm,", gevolgd door de huidige waarde.

 4. Om de lijst met opties te openen, drukt u op Alt+Pijl-omlaag.

 5. Om de nieuwe grootte te selecteren, drukt u op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag tot u de gewenste waarde hoort. Druk vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Tekst en apps groter maken

Gebruik Outlook voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer voor Mac OS-en uitzoomen op, of vergroten, de tekst van een e-mailbericht en gemakkelijker te lezen. U kunt ook uitzoomen en terugkeren naar de originele tekengrootte.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

In een apart venster op een e-mail inzoomen

 1. Ga naar het e-mailbericht in de berichtenlijst en druk op Return. Het e-mailbericht wordt geopend in een apart venster.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt vergroten de tekengrootte van het e-mailbericht, drukt u op Command + plusteken (+).

  • Als u wilt de tekengrootte van het e-mailbericht, drukt u op Command + minteken (-)

In- of uitzoomen tijdens het opstellen van een e-mailbericht

U kunt de tekst groter of kleiner maken tijdens het opstellen van uw uitgaande e-mailbericht. Dit is een tijdelijke instelling en de tekstgrootte keert terug naar de standaard-als u het bericht hebt verzonden.

 1. Plaats de cursor in de hoofdtekst van het e-mailbericht dat u opstelt.

 2. Druk op Control + Command + Z. U hoort: "Dialoogvenster zoomen".

 3. Voer een van de volgende opties in het dialoogvenster in-en uitzoomen :

  • Druk op pijl-omlaag totdat u de gewenste zoomwaarde hoort.

  • Als u wilt inzoomen op aangepaste waarde gebruikt, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Percentage, tekst bewerken." Typ de gewenste waarde.

 4. Druk op Return om te bevestigen en de waarde toepassen. De focus terug naar uw e-mail.

De zoomfunctie gebruiken

Met de zoomfunctie van uw Mac, kunt u de sneltoetsen gebruiken om te vergroten van de inhoud in een gebied van Outlook.

 1. Voor toegang tot de menubalk drukt u op Control+Option+M. U hoort: 'Apple-menubalk'. Als u wilt openen in de Systeemvoorkeuren, druk op de pijl omlaag totdat u "Systeemvoorkeuren" horen en druk op Control + Option + spatiebalk.

 2. In de Systeemvoorkeuren, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Toegankelijkheid, knop," en druk op Control + Option + spatiebalk. Het menu Toegankelijkheid wordt geopend.

 3. Druk op Tab. U hoort: "toegankelijkheidsfuncties van een tabel, algemeen geselecteerd." Als u wilt openen in het menu van de functie in-en uitzoomen , druk op de pijl-omlaag totdat u hoort: 'Inzoomen'.

 4. Als u sneltoetsen wilt in-en uitzoomen inhoud, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Gebruik sneltoetsen om te zoomen, niet inschakelt, selectievakje' en druk op Control + Option + spatiebalk om te selecteren. U hoort: "Controleren, sneltoetsen gebruiken om te zoomen, het selectievakje."

 5. In Outlook, kunt u nu het volgende doen:

  • Option + Command + komma Meld u aan de weergave van uw e-mailberichten of agenda's (Inzoomen), drukt u op vergroten (,). U kunt het huidige zoomniveau horen.

  • Als u de weergave (om uit te zoomen), drukt u op Option + Command + -teken (.) van de periode. U kunt het huidige zoomniveau horen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Gebruik Outlook met VoiceOver, de schermlezer voor ingebouwde iOS, met de zoomfunctie van uw telefoon om te zoomen, of vergroten, de tekst van een e-mailbericht en gemakkelijker te lezen. U kunt ook uitzoomen en terugkeren naar de originele tekengrootte.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Zoomfunctie inschakelen

U kunt de zoomfunctie inschakelen in de toegankelijkheidsinstellingen van uw telefoon.

 1. Swipe op uw telefoon met drie vingers naar rechts of links om naar het startscherm met het pictogram Instellingen te gaan. Swipe vervolgens naar rechts totdat u 'Instellingen' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. In de Instellingenom het menu Toegankelijkheid Veeg naar rechts totdat u "Algemene knop" horen en Dubbeltik op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Toegankelijkheid, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Als u het menu Zoomen wilt openen, swipet u naar rechts totdat u 'Zoomen uit, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 4. Als u de functie Zoomen wilt inschakelen, swipet u naar rechts totdat u 'Zoomen uit' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Inzoomen op een e-mailbericht

Met de zoomfunctie op, kunt u bewegingen de inhoud van een e-mailbericht in Outlookvergroten. Als u wilt de zoomfunctie inschakelen, raadpleegt u zoomfunctie inschakelen.

In de e-mail Outlook die u wilt in-en uitzoomen, een van de volgende handelingen uit:

 • Dubbeltik om te vergroten van het scherm en een bepaald deel van uw e-mailberichten nader, op het scherm met drie vingers.

 • Als u een ander deel wilt uitvergroten, sleept u het scherm met drie vingers.

 • Dubbeltik met drie vingers op het scherm om het standaardzoompercentage te herstellen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Gebruik Outlook voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer Android, met de functie voor het vergroten van uw telefoon om te zoomen, of vergroten, de tekst van een e-mailbericht en gemakkelijker te lezen. U kunt ook uitzoomen en terugkeren naar de originele tekengrootte.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Vergroting inschakelen

U kunt de vergrotingsfunctie inschakelen in de toegankelijkheidsinstellingen van uw telefoon.

 1. Open het menu Toegankelijkheid op uw telefoon door in Instellingen door naar rechts te swipen totdat u 'Toegankelijkheid' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u het menu Vergroting wilt openen, swipet u naar rechts totdat u 'Vergroting uit' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Als u de functie Vergroting wilt inschakelen, swipet u naar rechts totdat u 'Vergroten met driemaal tikken uit' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Uit, schakelaar' hoort en dubbeltik op het scherm. De functie Vergroting wordt ingeschakeld en u hoort: 'Aan'.

Inzoomen op een e-mailbericht

Met de functie voor het vergroten op kunt u bewegingen de inhoud van een e-mailbericht in Outlook voor Androidvergroten. Als u de functie voor het vergroten, raadpleegt u de vergroting inschakelen.

In de e-mail Outlook die u wilt in-en uitzoomen, een van de volgende handelingen uit:

 • Als u wilt vergroten van het scherm te zien van een bepaald deel van uw e-mailberichten nader, tik driemaal in het scherm.

 • Als u een ander deel wilt uitvergroten, sleept u het scherm met twee vingers.

 • Tik drie keer op het scherm om de standaardvergroting te herstellen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Gebruik Outlook Web App met het toetsenbord en een schermlezer in uw webbrowser naar inzoomen, of vergroten, de tekst van een e-mail of agenda en gemakkelijker te lezen. Ook leert u hoe u uitzoomen en terug te keren naar de oorspronkelijke tekstgrootte. We hebben deze getest met Narrator, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

In- of uitzoomen

U kunt tijdens het lezen van e-mail de zoomfunctie van de browser gebruiken om de tekst op uw scherm groter of kleiner te maken.

 1. Wanneer u Outlook Web App in Microsoft Edge, voer een van de volgende:

  • Als u wilt inzoomen, druk op Ctrl + plusteken (+) herhaaldelijk drukken totdat u het gewenste percentage in te zoomen hoort.

  • Om uit te zoomen, druk op Ctrl + minteken (-) herhaaldelijk drukken totdat u de uitzoomen gewenste percentage hoort.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Toetscombinaties in de webversie van Outlook en Outlook.com

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×