Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Project met het toetsenbord en een schermlezer gebruikt om te controleren en bewerken van zowel lokale als Project Online projecten. We hebben deze getest met Narrator en JAWS, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een recent gebruikt project openen

Wanneer u Projectbegint, wordt er een lijst met laatst gebruikte projecten en projectsjablonen geopend.

 1. Druk tweemaal op de tabtoets om naar de lijst Recente projecten te gaan. U hoort "Recent", gevolgd door de naam van het eerste project in de lijst.

 2. Druk op de pijl-omlaag en pijltoetsen om te gaan in de lijst met recente projecten omhoog. Druk op Enter als u de naam hoort van het project dat u wilt openen.

Werken met Project Online

Het is gemakkelijk om met uw collega's aan een gedeeld project te werken wanneer u toegang hebt tot Project Online.

Een account maken in Project Online

 1. Druk op Alt+F, I en druk op N om het dialoogvenster Project Web App-accounts te openen.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u hoort 'Knop toevoegen' en druk vervolgens op de SPATIEBALK. Het dialoogvenster Eigenschappen van account wordt geopend.

 3. U hoort: 'Accountnaam, bewerken’. Met JAWS, u hoort: 'Eigenschappen van het Account.' Typ een naam voor het account en druk op de Tab-toets.

 4. Typ of plak de URL van de volledige server. Als u de URL van de server niet weet, neem dan contact op met de serverbeheerder.

  Opmerking: De URL moet beginnen met http:// of https:// en minder dan 129 tekens bevatten. Als u de optie minder veilig http://Project wordt u gevraagd om te bevestigen van de URL.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 6. Om te bevestigen dat u de modus een account kiezen is geselecteerd hebt, druk op Shift + Tab totdat u hoort: 'Optie is geselecteerd, kiest u een account.' Als u hoort "Geselecteerd, gebruikt u Mijn standaardaccount", druk u eenmaal op de pijl-omlaag.

 7. Druk op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 8. Druk op Esc om terug te keren naar de belangrijkste weergave van Project.

 9. Als u wilt beginnen met het nieuwe account, sluiten en opnieuw beginnen Project. Raadpleeg Aanmelden bij uw Project Online-account voor meer informatie over aanmelden bij het account.

Aanmelden bij uw account in Project Online

U hoeft u maar één keer aan te melden bij uw Project Online-account. Project onthoudt uw referenties.

 1. Wanneer u Project begint na het maken van een Project Online -account, u hoort: "Aanmelding, profiel Computer". Druk op Pijl-omlaag totdat u de naam van het onlineaccount hoort.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 3. Wanneer u een online-account voor de eerste keer gebruikt, u hoort: "Aanmelden." Typ uw e-mailadres.

 4. Druk op Tab totdat u 'Focus op knop Volgende' hoort en druk op Enter.

 5. U hoort: "Meld u aan met uw account, voert u in wachtwoord." Typ het wachtwoord.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u hoort 'Knop aanmelden', en druk op Enter. Wanneer u hoort "Leeg Project-knop," u weet dat het aanmeldingsproces is voltooid.

Een project van Project Online openen

Nadat u zich één keer hebt aangemeld, kunt u onlineprojecten voortaan net zo gemakkelijk openen als projecten die op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg Aanmelden bij uw Project Online-account voor meer informatie over aanmelden bij een onlineaccount.

 1. Wanneer u Projectbegint, u hoort: "Aanmelding, profiel Computer". Druk op Pijl-omlaag totdat u de naam van het onlineaccount hoort dat u wilt gebruiken.

 2. Druk op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 3. Druk op Tab totdat u 'Andere projecten openen, hyperlink' hoort en druk op Enter. U hoort: 'Recente projecten, lijst bijgewerkt'.

  Tip: De bovenstaande is van toepassing als u alleen Projecthebt geopend. Als u later een onlineproject wilt openen, drukt u op Alt+F, O, Y, 1 en gaat u verder vanaf stap 3.

 4. Druk op Tab totdat u 'Recent tabblad-item' hoort, en druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u 'Project Web App' hoort, gevolgd door de naam van uw testaccount.

 5. Druk op Tab totdat u hoort: 'Project Web App, uit, Bladeren, knop’, en druk op Enter. U hoort: 'Mapweergave van shell, tabel, de lijst met alle projecten tonen'.

 6. Druk op de spatiebalk en vervolgens op Enter. U hoort: "Skelet weergave van map," gevolgd door de naam van het eerste project en het aantal projecten, bijvoorbeeld '1 van 10'.

 7. Gebruik de toetsen pijl-omlaag en pijl-omhoog om het project te vinden dat u wilt openen, en druk op Enter.

Opmerking: Project mogelijk gevraagd Selecteer Ja of Nee wanneer u een online project opent. Dit betekent dat het project dat u hebt geopend een andere valuta gebruikt dan de valuta die door de server is opgegeven. Als u de projectvaluta wilt overschrijven met de servervaluta, selecteert u de knop Ja; anders selecteert u Nee. Druk op de Tab-toets om te schakelen tussen de knoppen en druk op Enter om de keuze te bevestigen.

Een nieuwe kolom toevoegen aan het Gantt-diagram

Uw project wordt geopend in de weergave Gantt-diagram , dat wil de eenvoudigste weergave om te werken zeggen in. De focus zich in de linkerbovenhoek van de grafiek. De kolommen zijn in de meeste projecten niet voldoende.

 1. Druk op de pijltoetsen naar links en rechts om de kolom te zoeken die zich rechts van de plaats bevindt waar u een kolom wilt toevoegen. De schermlezer leest voor wat er in de huidige cel staat, gevolgd door de naam van de kolom.

 2. Druk op Alt + J, F, u kunt een nieuwe kolom aan de linkerkant van de geselecteerde kolom invoegen. Druk op de pijltoetsen omhoog en omlaag om de gewenste kolomnaam te vinden, en druk op Enter om deze toe te voegen aan het diagram. Met Verteller kunt u een gedeeltelijke naam typen en de pijltoetsen omhoog en omlaag gebruiken om door de overeenkomende vooraf gedefinieerde kolomnamen te bladeren. Als u werkelijketypt, voorgesteld Project bijvoorbeeld Werkelijke kosten, werkelijke duur, enzovoort.

Opmerking: In plaats van een vooraf gedefinieerde kolomnaam te kiezen, kunt u ook een eigen naam typen. Als u JAWS gebruikt moet u deze optie gebruiken, omdat JAWS de kolomnaam pas voorleest nadat u de kolom hebt toegevoegd.

Taken toevoegen aan de tijdlijn

 1. Druk op Alt+H, G en vervolgens op L om naar de Tijdlijn-weergave te gaan.

 2. Druk op Alt+J, F, en X. U hoort: 'Taken toevoegen aan de tijdlijn', gevolgd door de naam van het project.

 3. De focus ligt op de taak op het hoogste niveau, die het hele project bevat. Druk op de pijltoetsen omhoog en omlaag om de taken te selecteren die u aan de Tijdlijn wilt toevoegen, en druk op de spatiebalk om de momenteel geselecteerde taak toe te voegen.

 4. Wanneer u alle taken hebt geselecteerd die u wilt toevoegen, drukt u op Enter om het dialoogvenster Taken toevoegen aan de tijdlijn te sluiten. De Tijdlijn wordt bijgewerkt met uw selecties.

Overzichtstaken gebruiken

U kunt taken in- en uitspringen om een hiërarchie weer te geven en zo een projectsamenvatting te maken van uw takenlijst. Een ingesprongen taak wordt een subtaak van de bovenliggende taak, die een overzichtstaak wordt.

Tip: Het is beter geen resources toe te wijzen aan overzichtstaken. Wijs resources toe aan de subtaken om te voorkomen dat u overbezettingen niet kunt oplossen.

 1. Druk op Alt+H, G en druk op G om naar de weergave Gantt-diagram te gaan.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de juiste taak in de kolom Taaknaam te vinden. De schermlezer leest voor wat er in de huidige cel staat, gevolgd door de naam van de kolom.

 3. Druk op Alt+Shift+pijl-rechts om de huidige taak te laten inspringen, waardoor deze een subtaak wordt. Hierdoor wordt de bovenliggende taak een overzichtstaak. In JAWS hoort u: 'Level 2'.

  Opmerking: In Verteller hoort u alleen 'Uitgevouwen' of 'Samengevouwen' wanneer de focus zich op een overzichtstaak bevindt. U kunt de kolom Projectstructuur toevoegen aan de weergave Gantt-diagram om de takenhiërarchie te verduidelijken. De kolom Projectstructuur bevat het rijnummer van elke taak, en subtaken hebben een andere nummering. Als de overzichtstaak bijvoorbeeld nummer 7 is, zijn de subtaken 7.1, 7.2, enzovoort. Ga voor meer informatie over het toevoegen van een kolom naar Een nieuwe kolom toevoegen aan het Gantt-diagram.

 4. Als u nog een subtaak wilt toevoegen aan de overzichtstaak, drukt u op de pijl-omlaag om naar de volgende rij in de kolom Taaknaam te gaan en drukt u op Alt+Shift+pijl-rechts.

 5. Als u van een subtaak weer een gewone taak wilt maken, drukt u op Alt+Shift+pijl-links. In JAWS hoort u: 'Level 1'.

Tip: U kunt een subtaak vanuit de weergave verbergen door op Alt + Shift + minteken (-) op het numerieke toetsenblok te drukken. U hoort: 'Aftrekken'. Als u wilt de overzichtstaak opnieuw uitvouwen, drukt u op Alt + Shift + plusteken (+).

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Sneltoetsen voor Project

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Gebruik Project Online met het toetsenbord en een schermlezer wilt bekijken of bewerken van een project. We hebben deze getest met Narrator, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Project Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Project Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Project Online.

In dit onderwerp

Een project uitchecken

Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Bewerken, knop' hoort en druk op Enter.

Projectgegevens lezen en bewerken

 1. Druk in de weergaveProject op Tab totdat u 'Projectgegevens' hoort en druk op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u 'Project, tabblad' hoort en druk op Enter.

 3. Druk op Tab totdat u 'Bewerken, knop' hoort en druk op Enter.

 4. Druk op Tab om door de detailvelden van het project te bladeren en deze te bewerken met het toetsenbord.

 5. Als u wilt wijzigen van de begindatum van het project, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Selecteert u een datum via de knop Agenda', en druk op Enter. Hiermee opent u de agenda die wordt weergegeven. Selecteer een datum met de pijltoetsen links en rechts en druk op Enter.

 6. Als u de wijzigingen wilt opslaan, drukt u op Tab totdat u 'Opslaan, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 7. Druk op Tab totdat u 'Sluiten, knop' hoort en druk op Enter.

 8. Het dialoogvenster Sluiten wordt weergegeven en u wordt gevraagd of u het project wilt inchecken. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Enter om het project in te checken.

  • Druk op Ctrl + Tab om het project uitgecheckt te houden. U hoort: 'Wilt u het project inchecken? Geselecteerd, inchecken." Druk op R om naar de volgende optie gaan. U hoort: "niet geselecteerd, houd uitgecheckt." Druk op Enter om de optie, drukt u op de Tab-toets om te markeren van de knop OK en druk op Enter om het dialoogvenster te sluiten.

Taken toevoegen aan een tijdlijn

 1. Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Groep hulpprogramma's taakplanning' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Tabel'. U kunt door de tabelrijen navigeren door te drukken op Ctrl + Alt + Pijl-omhoog of Pijl-omlaag, en door de tabelkolommen door te drukken op Ctrl + Alt + Pijl-links of Pijl-rechts. Wanneer u de taak hebt gevonden die u wilt toevoegen aan de tijdlijn, drukt u op Enter om deze te selecteren.

 3. Druk op Ctrl + F6 om de tabel te verlaten.

 4. Druk op Tab totdat u 'Knop toevoegen aan tijdlijn' hoort en druk op Enter om de taak toe te voegen aan de tijdlijn.

Overzichtstaken gebruiken

U kunt taken in- en uitspringen om een hiërarchie weer te geven en zo een projectsamenvatting te maken van uw takenlijst. Een ingesprongen taak wordt een subtaak van de bovenliggende taak, die een overzichtstaak wordt.

 1. Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Groep hulpprogramma's taakplanning' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Tabel'. U kunt door de tabelrijen navigeren door te drukken op Ctrl + Alt + Pijl-omhoog of Pijl-omlaag, en door de tabelkolommen door te drukken op Ctrl + Alt + Pijl-links of Pijl-rechts. Wanneer u de taak hebt gevonden die u wilt laten inspringen, drukt u op Enter om deze te selecteren.

 3. Druk op Ctrl + F6 om de tabel te verlaten.

 4. Druk op Tab totdat u 'Inspringen, knop' hoort en druk op Enter om de taak in te laten springen.

Wijzigingen opslaan en publiceren, en inchecken

Wijzigingen in een project opslaan

Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Opslaan, knop' hoort en druk op Enter.

De projectplanning publiceren

 1. Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Groep hulpprogramma's taakplanning' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u 'Publiceren, knop' hoort en druk op Enter.

Een project afsluiten en inchecken

 1. Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Sluiten, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 2. Het dialoogvenster Sluiten wordt weergegeven en u wordt gevraagd of u het project wilt inchecken. Druk op Enter om het project in te checken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Een schermlezer gebruiken om een team te maken in Project

Toetsenbordsneltoetsen in Project Online

Basistaken met een schermlezer in Project

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×