Een rooster maken en indienen voor iemand anders

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een rooster maken en indienen voor iemand die voor u werkt. Dit wordt een vervangend rooster genoemd. Een dergelijk rooster kan handig zijn als een teamlid niet op kantoor is wanneer roosters moeten worden ingeleverd.

Opmerking: U moet gemachtigd maken en indienen vervangende roosters. Bovendien kunt u roosters alleen voor de resources wie u, als set up beheert van de resourcestructuur (RBS) van uw organisatie.

Een vervangend rooster maken

 1. Klik in Snel starten onder Mijn werk op Roosters.

 2. Klik op Vervangend rooster.

 3. Typ op de pagina Vervangend rooster de naam van de eigenaar van het rooster in het vak Resourcenaam. Dit is de naam van degene voor wie u een rooster maakt en indient.

  U kunt ook op Bladeren klikken om te zoeken in een lijst met Microsoft Office Project-gebruikers voor wie u gemachtigd bent tot het maken van een vervangend rooster.

 4. Geef in de sectie Roostertype het type rooster op dat u wilt maken:

  • Maken met standaardinstelling      Klik hierop om het nieuwe rooster te maken met de standaardinstellingen die door uw serverbeheerder zijn gedefinieerd. Het kan hierbij gaan om taken, projecten en niet-projecttaken.

  • Maken met taken      Klik hierop om een nieuw rooster te maken met alle aan de resource toegewezen taken voor de geselecteerde rapportageperiode.

  • Maken met projecten      Klik hierop om een nieuw rooster te maken met alle aan de resource toegewezen projecten voor de geselecteerde rapportageperiode.

  • Niet automatisch invullen      Klik hierop om uw nieuwe rooster te maken zonder regels. Voor het rapporteren van de tijd van de resource moet u handmatig regels aan het rooster toevoegen.

 5. Selecteer in de sectie Roosterperiode de juiste roosterperiode in de lijst Periode selecteren.

 6. Klik op Rooster maken.

  Het rooster wordt toegevoegd aan uw pagina Roosters en blijft hier vermeld totdat u het indient.

Naar boven

Een vervangend rooster indienen dat u al hebt gemaakt

U kunt vervangende roosters bewerken en opslaan en deze vervolgens bijwerken tijdens de rapportageperiode, net zoals andere roosters. Als u een rooster bewerkt, klikt u op Opslaan om het rooster dat u hebt gemaakt, op te slaan zonder het in te dienen. Klik op Opslaan en verzenden om het rooster op te slaan en naar de manager te verzenden voor goedkeuring.

 1. Klik in Snel starten onder Mijn werk op Roosters.

 2. Selecteer Gemaakt en in uitvoering in de lijst met weergaven aan de rechterkant van de werkbalk.

 3. Klik op de naam van het vervangende rooster in de kolom Roosternaam. Alle roosters die u hebt gemaakt en opgeslagen, worden vermeld.

 4. Voer op de pagina Mijn rooster eventuele extra tijd voor de resource in.

 5. Klik op Opslaan en verzenden om het rooster op te slaan en naar de manager te verzenden voor goedkeuring.

Nadat u een vervangend rooster naar de manager van de resource hebt verzonden, kunt u dit rooster niet meer wijzigen. Het eigendom berust weer bij de resource.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Microsoft Office Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×