Een regel toevoegen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een formuliersjabloon ontwerpen, kunt u regels automatisch een dialoogvenster weergegeven, stel de waarde van een veld, query of verzenden naar een gegevensverbinding, schakelen tussen weergaven, of openen of sluiten van een formulier in antwoord op bepaalde gebeurtenissen en voorwaarden. De gebeurtenissen die zijn een wijziging aan een bepaald veld of groep in de gegevensbron, het klikken op een knop, het invoegen van een herhalende sectie of rij in een herhalende tabel, of het openen of indienen van een formulier. De voorwaarden berekeningen, XPath-expressies, gebruikersrollen kunnen opnemen, en of de waarde van een veld is leeg, binnen een opgegeven bereik valt, gelijk is aan de waarde van een ander veld of begint met of bepaalde tekens bevat.

U kunt ook meerdere acties voor elke regel toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een regel waarin u kunt een bericht om te laten weten dat de formulierweergave van een nieuw wordt weergegeven, de weergave van het formulier verandert en wordt een gegevensverbinding gebruikt wanneer een gebruiker een besturingselement dat is gekoppeld aan een veld vult de gebruikers toevoegen.

In dit artikel

Overzicht

Informatie over compatibiliteit

Een regel die wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker het formulier opent toevoegen

Een regel toevoegen aan een besturingselement

Een regel toevoegen aan een veld of een groep

Een regel toevoegen wanneer de gebruiker een formulier verzendt

Overzicht

Wanneer u bedrijfslogica toepassen op de formuliersjabloon moet, kunt u regels kunt gebruiken. Een regel kunt het volgende doen:

 • Een bericht weergeven    U kunt een regel om weer te geven van een dialoogvenster aan een gebruiker als een bepaalde voorwaarde in het formulier is voldaan toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een bericht weergeven in een formulier voor onkostendeclaratie als de gebruiker een waarde die groter is dan een bepaald bedrag invoert.

 • Een expressie in een dialoogvenster weergeven    U kunt een regel om weer te geven van de resultaten van een XPath-expressie waarmee de waarden van verschillende velden op het formulier toevoegen. Bijvoorbeeld, kunt u deze actie in het midden van verschillende regels die worden gebruikt voor complexe berekeningen uitvoeren. U kunt deze actie gebruiken om te bevestigen dat de berekening correct werkt door elke wijziging die tijdens de berekening wordt weergegeven in de waarden voor controle.

 • Schakelen tussen weergaven    U kunt een regel om te navigeren door verschillende weergaven of wijzigen van de weergave van een formulier dat is gebaseerd op de rol van de gebruiker die is gekoppeld aan de gebruiker die het formulier opent toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen aan een knop waarmee de gebruikers om te gaan naar de vorige of volgende weergave wanneer ze op de knop klikt.

 • Stel de waarde van een veld    U kunt een regel die formule de waarde van een veld wordt toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen aan een veld waarin de einddatum van het project op basis van de datum van een ander veld plus een bepaald aantal dagen.

 • Query met behulp van een gegevensverbinding    U kunt een regel om een query via een gegevensverbinding te verzenden als een voorwaarde op het formulier toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een regel om een query via een gegevensverbinding te verzenden wanneer een gebruiker zijn of haar werknemer getal in een formulier voor onkostendeclaratie invoert toevoegen.

 • Verzenden met behulp van een gegevensverbinding    U kunt een regel waarmee de gegevens in een formulier met een externe gegevensbron via een gegevensverbinding toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen aan een formuliersjabloon voor een vergunning aan te vragen-toepassing waarmee de gegevens in het formulier bij een webservice en een database wanneer de gebruiker op een knop verzenden op het formulier.

 • Open een nieuw formulier invullen    U kunt een regel dat wordt geopend een exemplaar van een formulier dat is gebaseerd op dit formuliersjabloon of een andere formuliersjabloon toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen aan een formuliersjabloon voor een vergunning aan te vragen-toepassing die heeft de volgende handelingen uit: als de waarde in een veld groter is dan een vast bedrag, de regel wordt geopend een nieuw formulier dat is gebaseerd op een andere formuliersjabloon die wordt gebruikt voor beide applicat elektrische en bouw toestaan ionen.

 • Een formulier sluiten    U kunt een regel die het formulier sluiten als een gebeurtenis op het formulier toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een regel waarmee een formulier wordt gesloten nadat de gebruiker het formulier indient en de externe gegevensbron bevestigt dat het formulier is ingediend toevoegen.

Opmerking: De soorten regels die u op de formuliersjabloon toepassen kunt is afhankelijk van de besturingselementen en velden in de formuliersjabloon.

De regels in een besturingselement dat is gekoppeld aan een veld automatisch worden toegepast op dat veld en de regels in een veld automatisch worden toegepast op het besturingselement dat is gekoppeld aan dat veld. Als u een besturingselement met een veld dat bestaande regels bevat verbindt, worden automatisch de regels toegepast op het besturingselement. Als u een regel aan een besturingselement toevoegen, wordt deze regel automatisch toegepast op het veld dat afhankelijk is van dat besturingselement.

Als u meerdere regels aan uw formulier toevoegt toevoegt, wordt elke regel in Microsoft Office InfoPath uitgevoerd in de volgorde waarin de regels worden weergegeven in het dialoogvenster regels . Hebt u de optie stoppen met verwerken van de resterende regels nadat u een regel is uitgevoerd.

Naar boven

Informatie over compatibiliteit

Hoewel u een regel aan uw formuliersjabloon waarmee een dialoogvenster wordt weergegeven aan uw gebruikers toevoegen kunt, weergegeven dialoogvensters niet automatisch in de formulieren die gebruikers in een webbrowser invullen. Dialoogvensters worden automatisch alleen in formulieren die zijn ingevuld in InfoPath worden weergegeven.

Naar boven

Een regel die wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker het formulier opent toevoegen

 1. Klik op het menu Extra op Formulieropties.

 2. Klik op openen en opslaanin de lijst categorie .

 3. Klik onder wordt geopend, klikt u op regels.

 4. Klik in het dialoogvenster regels op toevoegen.

 5. Typ in het vak naam een naam voor de regel.

 6. Om op te geven van een voorwaarde voor wanneer de regel moet uitvoeren, klikt u op Voorwaarde instellen, voert u de voorwaarde voldoet en klik vervolgens op OK. De regel wordt uitgevoerd wanneer de voorwaarde die u in deze stap opgeeft is voldaan.

 7. Klik op actie toevoegen.

 8. Klik in de lijst actie op de actie die u wilt en voer vervolgens de opties voor de actie.

 9. Herhaal stap 7 en 8 voor elke actie die u voor deze regel wilt uitvoeren.

 10. Als u wilt voorkomen dat de regels uitgevoerd nadat de voorwaarde voor deze regel wordt voldaan en de regel wordt uitgevoerd, selecteert u het selectievakje Stoppen met het verwerken van regels als deze regel is voltooid .

 11. Klik op OK.

 12. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Een regel toevoegen aan een besturingselement

Als het besturingselement afhankelijk is van een veld met een of meer regels, worden automatisch van het veld regels toegepast op het besturingselement. Een regel die u aan het besturingselement toevoegt wordt ook toegevoegd aan het veld. Als u een besturingselement aan een weergave op formuliersjabloon toevoegen en maak vervolgens afhankelijk van het besturingselement een veld met bestaande regels, wordt de bestaande regels worden automatisch toegepast op het besturingselement. Als u een regel aan een veld toevoegen en het veld is gekoppeld aan een besturingselement, worden automatisch de regels toegepast op het besturingselement.

 1. Dubbelklik op het besturingselement.

 2. Klik op het tabblad Gegevens.

 3. Klik op regels.

 4. Klik in het dialoogvenster regels op toevoegen.

 5. Typ in het vak naam een naam voor de regel.

 6. Om op te geven van een voorwaarde voor wanneer de regel moet uitvoeren, klikt u op Voorwaarde instellen, voert u de voorwaarde voldoet en klik vervolgens op OK. De regel wordt uitgevoerd wanneer de voorwaarde die u in deze stap opgeeft is voldaan.

 7. Klik op actie toevoegen.

 8. Klik in de lijst actie op de actie die u wilt en voer vervolgens de opties voor de actie.

 9. Herhaal stap 7 en 8 voor elke actie die u voor deze regel wilt uitvoeren.

 10. Als u wilt voorkomen dat de regels uitgevoerd nadat de voorwaarde voor deze regel wordt voldaan en de regel wordt uitgevoerd, selecteert u het selectievakje Stoppen met het verwerken van regels als deze regel is voltooid .

 11. Klik op OK.

 12. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Een regel toevoegen aan een veld of een groep

Als u een besturingselement afhankelijk is van een veld met bestaande regels, worden deze regels automatisch toegepast op het besturingselement. Een regel die u aan het veld toevoegt wordt ook toegevoegd aan het besturingselement.

 1. Als het taakvenster Gegevensbron niet zichtbaar is, klikt u op Gegevensbron in het menu Beeld .

 2. Dubbelklik op het veld.

 3. Klik op het tabblad regels en samenvoegen .

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Typ in het vak naam een naam voor de regel.

 6. Om op te geven van een voorwaarde voor wanneer de regel moet uitvoeren, klikt u op Voorwaarde instellen, voert u de voorwaarde voldoet en klik vervolgens op OK. De regel wordt uitgevoerd wanneer de voorwaarde die u in deze stap opgeeft is voldaan.

 7. Klik op actie toevoegen.

 8. Klik in de lijst actie op de actie die u wilt en voer vervolgens de opties voor de actie.

 9. Herhaal stap 7 en 8 voor elke actie die u voor deze regel wilt uitvoeren.

 10. Als u wilt voorkomen dat de regels uitgevoerd nadat deze regel (voor de huidige gebeurtenis), selecteert u het selectievakje Stoppen met het verwerken van regels als deze regel is voltooid .

 11. Klik op OK.

 12. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Een regel toevoegen wanneer de gebruiker een formulier verzendt

U kunt de formuliersjabloon zodanig een of meer regels uitvoeren wanneer uw gebruikers hun formulier op basis van de formuliersjabloon indient configureren. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen aan de formuliersjabloon die het formulier naar een database en klik in een e-mailbericht automatisch verzendt als een gebruiker het voltooide formulier te verzenden. U kunt ook een regel toevoegen aan de formuliersjabloon die schakelt u het formulier naar een andere weergave als de gebruiker het formulier verzendt.

Opmerking: Voordat u deze procedure begint, zorgen dat de formuliersjabloon ten minste één gegevensverbinding. Zoek koppelingen naar meer informatie over indienen gegevensverbindingen in de sectie Zie ook .

 1. Klik op het menu Extra op Opties voor indienen.

 2. Selecteer het selectievakje gebruikers toestaan om in te dienen dit formulier in het dialoogvenster Opties voor indienen .

  Opmerking: Wanneer u dit selectievakje selecteert, wordt in InfoPath een knop verzenden aan de werkbalk standaard en de opdracht verzenden aan het menu bestand toegevoegd als gebruikers het formulier invullen.

 3. Klik op aangepaste actie met behulp van regels uitvoerenen klik vervolgens op regels.

 4. In het dialoogvenster regels voor het indienen van formulieren , klikt u op toevoegen.

 5. Typ in het vak naam een naam voor deze regel waarin de locatie verzenden. Als u toestaan dat gebruikers het formulier wilt met behulp van een e-mailbericht alleen als de waarde in een bepaald veld groter dan €50 is verzenden, typ bijvoorbeeld E-mail verzenden voor meer dan $50.

 6. Als u wilt instellen op een voorwaarde die waar zijn moet voordat u deze regel wordt gebruikt, klikt u op Voorwaarde instellen in het dialoogvenster regel . Stel de voorwaarden op waaraan moeten worden voldaan en klik vervolgens op OKin het dialoogvenster voorwaarde .

 7. Klik in het dialoogvenster regel op Actie toevoegen.

 8. Klik in de lijst actie op de actie die moet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een formulier op basis van deze formuliersjabloon indient en selecteer vervolgens de gewenste opties voor de actie.

 9. Klik op OK.

 10. Als u wilt toevoegen van extra acties, herhaalt u stappen 7 tot en met 9 voor elke extra actie.

 11. Als andere regels, herhaalt u stap 4 tot en met 9 voor elke extra regel.

 12. Klik op OK.

  1. Als u wilt wijzigen op de naam van de knop verzenden die wordt weergegeven op de werkbalk standaard en de opdracht indienen dat wordt weergegeven in het menu bestand wanneer gebruikers het formulier invullen, typt u de nieuwe naam in het vak Bijschrift in de verzenden Opties voor dialoogvenster.

   Tip: Als u een sneltoets toewijzen aan deze knop en de opdracht wilt, typt u een en-teken (&) voor het teken dat u wilt gebruiken als sneltoets. Typ bijvoorbeeld als u wilt toewijzen ALT + B als de toetscombinatie voor de knop verzenden en de opdracht, ver & zenden.

 13. Als u wilt voorkomen dat gebruikers met de opdracht verzenden of de knop verzenden op de werkbalk standaard wanneer ze uw formulier invullen, schakelt u het selectievakje weergeven de menuopdracht indienen en de werkbalkknop Indienen .

  1. Standaard nadat gebruikers een formulier, indienen InfoPath blijft het formulier geopend en wordt een bericht weergegeven om aan te geven als het formulier is ingediend. Deze om standaardgedrag te wijzigen, klikt u op Geavanceerden voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u wilt sluiten van het formulier of een nieuw, leeg formulier maken nadat de gebruiker een voltooide formulier indient, klikt u op de optie die u wilt dat in de lijst na verzenden .

   • Als u wilt maken van een aangepast bericht om aan te geven als het formulier is ingediend, schakel het selectievakje aangepaste berichten gebruiken en typt u uw berichten in de vakken van slagen en is mislukt .

    Tip: Een bericht in het vak op mislukt wilt gebruiken om gebruikers te vertellen wat u moet doen als ze hun formulier niet kunnen verzenden. U kunt bijvoorbeeld voorstellen dat gebruikers hun formulier op te slaan en contact met iemand voor verdere instructies opnemen.

   • Als u niet weergeven van een bericht wilt nadat de gebruiker een formulier indient, schakelt u het selectievakje geslaagde en mislukte berichten weergeven .

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×