Een regel maken

Een regel is een actie die automatisch wordt uitgevoerd voor binnenkomende of uitgaande berichten op basis van voorwaarden die u opgeeft. U kunt regels maken om het overzicht te houden. U kunt bijvoorbeeld regels maken om berichten automatisch op te slaan in mappen of berichten aan categorieën toe te wijzen.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Maak snel een regel op basis van de afzender of geadresseerde van een bericht

Via een algemeen regeltype worden in Outlook berichten verplaatst naar een map op basis van de afzender of geadresseerde. U kunt bijvoorbeeld een regel maken waarmee alle berichten van ‘Peter Westerink’ worden verplaatst naar de map ‘E-mail van Peter’. Outlook bevat een snelkoppeling voor het maken van deze regeltypen op basis van een bestaand bericht.

Tip   Als u berichten ontvangt van een groep contactpersonen (ook wel distributielijst genoemd), kunt u een regel maken waarmee berichten die naar de groep worden verzonden, automatisch worden verplaatst in een map.

 1. Klik in de berichtenlijst op een bericht met de afzender of geadresseerde voor wie u een regel wilt maken.

 2. Klik op het tabblad Start op Regels en klik vervolgens op Berichten verplaatsen van (naam van de afzender) of Berichten verplaatsen naar (naam van de geadresseerde).

  Tabblad Start, groep 4

 3. Typ de naam van de map waarnaar u berichten wilt verplaatsen in het zoekvak van de map.

 4. Wanneer de gewenste map wordt weergegeven, klikt u op de mapnaam, klikt u op Kiezen en klikt u op OK.

  Notities   

  • Als u een Microsoft Exchange-account hebt dat wordt beheerd in Microsoft Exchange Server 2010 of hoger, wordt de regel automatisch opgeslagen op de Exchange-server. Zie Serverregels tegenover regels van Op deze computer voor meer informatie.

  • Als u meerdere regels maakt, worden de regels uitgevoerd in de volgorde waarin deze worden weergegeven in het venster Regels. Zie Een regel bewerken voor informatie over het wijzigen van de volgorde.

  • Voordat in Outlook regels voor berichten worden uitgevoerd, worden eerst de regels van Adressenlijstbeheer toegepast en vervolgens de regels van de bescherming tegen ongewenste e-mail. Normale regels worden het laatst toegepast. Deze worden echter toegepast op alle berichten, ook op berichten in de categorie Ongewenste e-mail. Zie Berichten van adressenlijsten organiseren voor meer informatie over regels van Adressenlijstbeheer.

Een regel maken op basis van een bestaand bericht

Wanneer u een regel maakt op basis van een bestaand bericht, worden de afzender, de geadresseerde en het onderwerp automatisch ingevuld in de regelinstructies.

 1. Klik in de berichtenlijst op het bericht op basis waarvan u een regel wilt maken.

 2. Klik op het tabblad Start op Regels en klik vervolgens op Regel maken.

  Tabblad Start, groep 4

 3. Bewerk de criteria onder Wanneer een nieuw bericht binnenkomt, zodat deze aan uw behoeften voldoen.

  Als u een van de criteria wilt verwijderen, klikt u op Knop Zoekcriteria verwijderen. Als u meer criteria wilt toevoegen, klikt u op Knop Zoekcriteria toevoegen.

 4. Geef onder Voer de volgende actie uit de acties op die u wilt uitvoeren.

 5. Klik op OK.

  Notities   

  • Als u een Microsoft Exchange-account hebt dat wordt beheerd in Microsoft Exchange Server 2010 of hoger, wordt de regel automatisch opgeslagen op de Exchange-server. Zie Serverregels tegenover regels van Op deze computer voor meer informatie.

  • Als u meerdere regels maakt, worden de regels uitgevoerd in de volgorde waarin deze worden weergegeven in het venster Regels. Zie Een regel bewerken voor informatie over het wijzigen van de volgorde.

  • Voordat in Outlook regels voor berichten worden uitgevoerd, worden eerst de regels van Adressenlijstbeheer toegepast en vervolgens de regels van de bescherming tegen ongewenste e-mail. Normale regels worden het laatst toegepast. Deze worden echter toegepast op alle berichten, ook op berichten in de categorie Ongewenste e-mail. Zie Berichten van adressenlijsten organiseren voor meer informatie over regels van Adressenlijstbeheer.

Een aangepaste regel maken

U maakt nu geen regel op basis van een bestaand bericht, maar een aangepaste regel op basis van de gewenste criteria. U moet een aangepaste regel maken als u een account hebt dat wordt beheerd in Microsoft Exchange Server 2010 of hoger en de regel wilt opslaan op de computer. (Als u de regel maakt op basis van een bestaand bericht, worden regels voor een account dat wordt beheerd in Microsoft Exchange Server 2010 of hoger, opgeslagen op de Exchange-server, niet op uw computer.)

 1. Klik in het menu Extra op Regels.

 2. Voer in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Regels een van de volgende handelingen uit:

Bewerking

Werkwijze

Een regel maken die wordt uitgevoerd op de computer terwijl Outlook is geopend

Klik onder OP DEZE COMPUTER op het accounttype.

Een regel maken die wordt uitgevoerd op de Exchange-server (deze optie is alleen beschikbaar voor accounts die worden beheerd in Microsoft Exchange Server 2010 of hoger)

Klik onder EXCHANGE-SERVERS op de accountnaam.

Als u niet weet welk type account u hebt

 1. Klik in het dialoogvenster Regels op Alles weergeven en klik vervolgens onder Persoonlijke instellingen op Accounts.

 2. Klik in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Accounts op het account. Het accounttype wordt weergegeven onder de accountbeschrijving. In dit voorbeeld is het account een POP-account.Indicator voor accounttype

 3. Als u wilt teruggaan naar het dialoogvenster Regels, klikt u op Alles weergeven en vervolgens klikt u onder E-mail op Regels.

 1. Klik op Toevoegen  Toevoegen.

 2. Typ een naam voor de regel in het vak Regelnaam.

 3. Klik onder Wanneer een nieuw bericht binnenkomt in het linkersnelmenu op het type informatie dat u wilt identificeren.

  Bij de meeste criteria gaat u van links naar rechts als u meer snelmenu's of tekstvakken wilt gebruiken. Als u alle berichten wilt identificeren die u hebt ontvangen van collega's, zijn de criteria bijvoorbeeld: "Van" "Bevat" "@alpineskihouse.com".

  Als u meerdere criteria wilt scheiden door "of"

  Voer de volgende procedure uit voor regels die zijn opgeslagen op de Exchange-server:

  1. Selecteer in het linkersnelmenu met criteria een veld met tekst, zoals Van, Geadresseerden of Onderwerp.

  2. Ga naar rechts en selecteer Bevat in het tweede snelmenu.

  3. Klik op Zoektermen toevoegen en klik vervolgens in de zoeklijst op Toevoegen  Toevoegen voor elke term die u wilt toevoegen.

   Opmerking   Voor regels die zijn opgeslagen op uw computer, kunt u het snelmenu boven de criteria gebruiken om Als aan een of meer criteria is voldaan of andere opties te selecteren.

 4. Als u een van de criteria wilt verwijderen, klikt u op Knop Zoekcriteria verwijderen. Als u meer criteria wilt toevoegen, klikt u op Knop Zoekcriteria toevoegen.

 5. Geef onder Voer de volgende actie uit de acties op die u wilt uitvoeren.

 6. Klik op OK.

  Notities   

  1. Met een Microsoft Exchange-account beheerd door Microsoft Exchange Server 2007 kunt u Outlook voor Mac niet gebruiken om regels te bewerken of maken die zijn opgeslagen op de Exchange-server (zoals regels die u hebt gemaakt in Outlook voor Windows). Regels die u in Outlook voor Mac maakt, worden opgeslagen op uw computer en alleen uitgevoerd op berichten wanneer deze worden gesynchroniseerd met Outlook voor Mac. Zie Serverregels tegenover regels van Op mijn computer voor meer informatie.

  2. Als u meerdere regels maakt, worden de regels uitgevoerd in de volgorde waarin deze worden weergegeven in het venster Regels. Zie Een regel bewerken voor informatie over het wijzigen van de volgorde.

  3. Voordat in Outlook regels voor berichten worden uitgevoerd, worden eerst de regels van Adressenlijstbeheer toegepast en vervolgens de regels van de bescherming tegen ongewenste e-mail. Normale regels worden het laatst toegepast. Deze worden echter toegepast op alle berichten, ook op berichten in de categorie Ongewenste e-mail. Zie Berichten van adressenlijsten organiseren voor meer informatie over regels van Adressenlijstbeheer.

Zie ook

Afwezigheidsberichten in- of uitschakelen

Een regel bewerken

Aanvullende mappen maken in het navigatiedeelvenster

De gemaakte regel werkt niet

Serverregels tegenover regels van Op deze computer

Is van toepassing op: Outlook for Mac 2011Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen