Een pagina toevoegen of verwijderen

U kunt in Microsoft Word een pagina handmatig toevoegen of verwijderen door een pagina-einde toe te voegen of te verwijderen. Ook kunt u een voorblad aan het begin van het document toevoegen.

In dit artikel

Een pagina toevoegen

Een pagina verwijderen

Een voorblad toevoegen

Een pagina toevoegen

 1. Klik op de locatie in een document waar u een nieuwe pagina wilt invoegen.

  Opmerking : De pagina wordt direct voor de locatie van de cursor ingevoegd.

 2. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Pagina's, op Lege pagina.

Opmerking :  U kunt het pagina-einde van de ingevoegde lege pagina pas zien als u alineamarkeringen (¶) zichtbaar hebt gemaakt. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op Weergeven/verbergen Alineamarkering.

Naar boven

Een pagina verwijderen

U kunt een lege pagina in een Word-document, inclusief een lege pagina die aan het einde van het document staat, verwijderen door pagina-einden te wissen. U kunt ook twee pagina's aan elkaar voegen door het pagina-einde tussen deze pagina's te verwijderen.

Een lege pagina verwijderen

Als niet-afdrukbare tekens zoals alineamarkeringen (¶) niet zichtbaar zijn, klikt u op het tabblad Start in de groep Alinea op Weergeven/verbergen Alineamarkering.

 • Als u een lege pagina wilt verwijderen, selecteert u het pagina-einde aan het einde van de pagina en drukt u op Delete.

Eén pagina met inhoud verwijderen

U kunt op elke locatie in uw document één pagina selecteren en verwijderen.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige locatie op de pagina die u wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op de pijl naast Zoeken.

 3. Klik op Ga naar.

 4. Typ \page in het vak Paginanummer invoeren en klik op Ga naar.

  De inhoud van de pagina wordt geselecteerd.

 5. Klik op Sluiten en druk op Delete.

Een lege pagina aan het einde van een document verwijderen

Als niet-afdrukbare tekens zoals alineamarkeringen (¶) niet zichtbaar zijn, klikt u op het tabblad Start in de groep Alinea op Weergeven/verbergen Alineamarkering.

 • Als u een lege pagina aan het eind van het document wilt verwijderen, selecteert u het pagina-einde of eventuele alineamarkeringen (¶) aan het eind van het document en drukt u op Delete.

Naar boven

Een voorblad toevoegen

Microsoft Word 2010 beschikt over een handige galerie met vooraf ontworpen voorbladen. U kiest een voorblad en vervangt de voorbeeldtekst door uw eigen tekst.

Voorbladen worden standaard aan het begin van het document ingevoegd, ongeacht de locatie van de cursor in het document.

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Pagina's op Voorblad.

 2. Klik op een voorbladindeling in de galerie met opties.

  Nadat u een voorblad hebt ingevoegd, kunt u de voorbeeldtekst door uw eigen tekst vervangen.

Opmerking : 

 • Als u nog een voorblad in het document invoegt, wordt het eerste voorblad dat u hebt ingevoegd door het nieuwe voorblad vervangen.

 • Als u het voorblad in een eerdere versie van Word hebt gemaakt, kunt u dit voorblad niet vervangen door een ontwerp uit de voorbladgalerie van Microsoft Word 2010.

 • Als u een voorblad wilt verwijderen, opent u het tabblad Invoegen, klikt u in de groep Pagina's op Voorblad en klikt u op Huidig voorblad verwijderen.

Naar boven

Try Office 2010 today!

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.