Een opvulling of effect voor een SmartArt-afbeelding maken of verwijderen

U kunt het uiterlijk van een SmartArt-afbeelding aanpassen door de vorm of tekst anders op te vullen of 3D-effecten te gebruiken, zoals schaduw, weerspiegeling, gloed, zachte randen, schuine randen en draaiingen.

In dit artikel

Opvullingen, kleurovergangen en 3D-effecten - overzicht

Een opvulling toevoegen aan een vorm in een SmartArt-afbeelding

Een opvulling toevoegen aan tekst in een SmartArt-afbeelding

Een effect toevoegen aan een vorm in een SmartArt-afbeelding

Een effect toepassen op tekst in een SmartArt-afbeelding

Een opvulling verwijderen van vormen of tekst in een SmartArt-afbeelding

Een effect verwijderen van vormen of tekst in een SmartArt-afbeelding

Opvullingen, kleurovergangen en 3D-effecten - overzicht

Een opvulling heeft betrekking op de binnenkant van een vorm. U kunt hiervoor een opvulkleur, bitmappatroon, afbeelding of kleurovergang gebruiken. Een kleurovergang is een geleidelijk verloop van kleuren en tinten, en bestaat gewoonlijk uit verschillende kleuren of uit verschillende tinten van dezelfde kleur.

SmartArt-afbeeldingen met vormen met effen opvullingen en opvullingen in een kleurovergang

U kunt vormen maken die met randen en diepte worden weergeven en in een 3D-ruimte kunnen worden gedraaid.

Als de gehele SmartArt-afbeelding driedimensionaal is (een zogenaamde scene-coherent 3-D), kunt u alleen nog de tekst en opmaak van de afzonderlijke vormen bewerken. Als u de positie en het formaat van de vormen wilt wijzigen, moet u overschakelen naar een tweedimensionale scène.

Als u wilt schakelen tussen een 2D- en 3D-weergave, selecteert u onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Opmaak en klikt u in de groep Vormen op Bewerken in 2D. Met de knop Bewerken in 2D kunt u de SmartArt-afbeelding tijdelijk bewerkbaar maken, zodat u de vormen kunt verplaatsen en vergroten of verkleinen. De 3D-opmaak blijft echter onverminderd van toepassing en wordt weer actief zodra u nogmaals op Bewerken in 2D klikt.

Naar boven

Een opvulling toevoegen aan een vorm in een SmartArt-afbeelding

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een opvulling aan een enkele vorm wilt toevoegen, klikt u op de vorm.

  • Als u dezelfde opvulling wilt toevoegen aan verschillende vormen, klikt u op de eerste vorm en houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de andere vormen klikt.

  • Als u een opvulling wilt toevoegen aan alle vormen in de SmartArt-afbeelding, klikt u op de SmartArt-afbeelding en drukt u op CTRL+A om alle vormen te selecteren.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen op de pijl naast Opvulling van vorm en ga op een van de volgende manieren te werk:

  afbeelding van het tabblad opmaak van hulpmiddelen voor smartart

  • Klik op de gewenste kleur om de opvulling toe te passen of te wijzigen. Klik op Geen opvulling als u geen kleur wilt toepassen.

   Als de gewenste kleur geen themakleuren is, klikt u op Meer opvulkleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of mengt u een eigen kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt wanneer u het documentthema achteraf wijzigt.

  • Als u een opvulafbeelding wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op Afbeelding en zoekt u de map met de gewenste afbeelding. Klik op het afbeeldingsbestand en klik op Invoegen.

  • Als u een kleurovergang wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op de gewenste variant.

   Klik op Meer kleurovergangen en kies de gewenste opties als u een aangepaste kleurovergang wilt maken.

  • Als u een bitmappatroon wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u op het gewenste patroon.

   Klik op Meer bitmappatronen en kies de gewenste opties als u een aangepast patroon wilt maken.

Ga als volgt te werkt als u de achtergrond van de gehele SmartArt-afbeelding wilt opvullen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de SmartArt-afbeelding en klik op Object opmaken in het snelmenu.

 2. Klik op Opvulling en kies de gewenste opties.

Naar boven

Een opvulling toevoegen aan tekst in een SmartArt-afbeelding

 1. Selecteer de tekst die u wilt opvullen in de vorm van de SmartArt-afbeelding.

  Als u dezelfde opvulling wilt toevoegen aan tekst in verschillende vormen, selecteert u de tekst in de eerste vorm en houdt u CTRL ingedrukt terwijl u de tekst in de andere vormen selecteert.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Opmaak, klik in de groep Stijlen voor WordArt op de pijl naast Tekstopvulling en ga op een van de volgende manieren te werk:

  afbeelding van het tabblad opmaak van hulpmiddelen voor smartart

  • Klik op de gewenste kleur om de opvulling toe te passen of te wijzigen. Klik op Geen opvulling als u geen kleur wilt toepassen.

   Als de gewenste kleur geen themakleuren is, klikt u op Meer opvulkleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of mengt u een eigen kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt wanneer u het documentthema achteraf wijzigt.

  • Als u een bitmappatroon wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op Afbeelding en zoekt u de gewenste afbeelding. Klik op het afbeeldingsbestand en klik op Invoegen.

   Wanneer u met verschillende stukken niet-aaneengesloten tekst selecteert en die stukken tekst met een afbeelding opvult, wordt elke afzonderlijke selectie met de gehele afbeelding gevuld. De afbeelding wordt dus niet verdeeld over de verschillende tekstselecties.

  • Als u een kleurovergang wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op de gewenste variant.

   Klik op Meer kleurovergangen en kies de gewenste opties als u een aangepaste kleurovergang wilt maken.

  • Als u een bitmappatroon wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u op het gewenste patroon.

   Klik op Meer bitmappatronen en kies de gewenste opties als u een aangepast patroon wilt maken.

Naar boven

Een effect toevoegen aan een vorm in een SmartArt-afbeelding

Als u een SmartArt-afbeelding snel wilt voorzien van een professioneel ogende combinatie van effecten, kunt u een snelle stijl toepassen. Een snelle stijlen voor SmartArt-afbeeldingen (of SmartArt-stijl) bevat opmaak voor randen, schaduwen, lijnstijlen, kleurovergangen en 3D-effecten, die u kunt toepassen op de gehele SmartArt-afbeelding of op afzonderlijke vormen (zie de onderstaande procedures). Een snelle stijl voor afzonderlijke vormen wordt een vormstijl genoemd en een snelle stijl voor de hele SmartArt-afbeelding wordt een SmartArt-stijl genoemd. De SmartArt-stijlen en vormstijlen worden als miniaturen weergegeven in de galerieën met snelle stijlen. Als u de aanwijzer op de miniatuur plaatst, kunt u zien welk effect de snelle stijl heeft op een SmartArt-afbeelding of vorm.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een effect op één vorm wilt toepassen, klikt u op de betreffende vorm.

  • Als u hetzelfde effect wilt toevoegen aan verschillende vormen, klikt u op de eerste vorm en houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de andere vormen klikt.

  • Als u een effect wilt toevoegen aan de gehele SmartArt-afbeelding, klikt u op de SmartArt-afbeelding en drukt u op CTRL+A om alle vormen te selecteren.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen op Vormeffecten en ga op een van de volgende manieren te werk:

  afbeelding van het tabblad opmaak van hulpmiddelen voor smartart

  • Als u een van de standaardcombinaties van effecten wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Vooraf ingesteld aan en klikt u op het gewenste effect.

   Klik op 3D-opties en kies de gewenste opties als u het standaardeffect wilt aanpassen.

  • Als u een schaduw wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Schaduw aan en klikt u op de gewenste schaduw.

   Klik op Schaduwopties en kies de gewenste opties als u de schaduw wilt aanpassen.

  • Als u een weerspiegeling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u op de gewenste weerspiegeling.

  • Als u een gloed wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Gloed aan en klikt u op de gewenste gloed.

   Als u de gloedkeuren wilt aanpassen, klikt u op Meer gloedkleuren en klikt u op de gewenste kleur. Als de gewenste kleur geen themakleuren is, klikt u op Meer kleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of mengt u een eigen kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt wanneer u het documentthema achteraf wijzigt.

  • Als u een vloeiende rand wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Vloeiende randen aan en klikt u op de gewenste grootte.

  • Als u een schuine rand wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Schuine rand aan en klikt u op de gewenste rand.

   Klik op 3D-opties en kies de gewenste opties als u de rand wilt aanpassen.

  • Als u een 3D-draaiing wilt toevoegen of wijzigen, wijst u 3D-draaiing aan en klikt u op de gewenste draaiing.

   Klik op Opties voor 3D-draaiing en kies de gewenste opties als u de draaiing wilt aanpassen.

   Notities : 

   • Herhaal stap 2 als u een aangepast effect wilt maken door verschillende afzonderlijke effecten toe te voegen. Het is niet mogelijk om dezelfde vorm meerdere opvuleffecten te geven, maar u kunt een opvulling wel combineren met andere effecten zoals Vloeiende rand of Schuine rand.

   • Als u een effect wilt toepassen op een vorm die onderdeel uitmaakt van een grotere vorm, zoals de indeling Accentlijst voor flexafbeeldingen in het type Lijst, moet u eerst alle bijbehorende vormen selecteren en vervolgens het effect toepassen.

    In het volgende voorbeeld worden alle gekoppelde vormen in een grotere vorm geselecteerd. Als u een effect wilt toepassen op één van de vormen, zoals de kleine cirkelvorm (de afbeeldingsaanduiding met de zon en de bergen), moet u alleen die vorm selecteren. Als u het effect wilt toepassen op de gehele grotere vorm, moet u alle gekoppelde vormen selecteren, zoals hierna wordt aangegeven. Het effect wordt echter toegepast op elke afzonderlijke vorm en niet op groep als geheel.

    smartart-afbeelding flexlijst 1 met geselecteerde gekoppelde vormen

   • Ga als volgt te werkt als u een effect wilt toepassen op de achtergrond van de gehele SmartArt-afbeelding:

    1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de SmartArt-afbeelding en klik op Object opmaken in het snelmenu.

    2. Klik op Schaduw, 3D-opmaak of 3D-draaiing en kies de gewenste opties.

Naar boven

Een effect toepassen op tekst in een SmartArt-afbeelding

Als u alle tekst in de SmartArt-afbeelding snel wilt voorzien van een professioneel ogende combinatie van effecten, kunt u een snelle stijl toepassen. snelle stijlen voor tekst worden WordArt-stijlen genoemd. WordArt-stijlen worden als miniaturen weergegeven in de galerie met snelle stijlen. Als u de aanwijzer op de miniatuur plaatst, kunt u zien welk effect de WordArt-stijl heeft op een SmartArt-afbeelding.

 1. Selecteer de tekst in de vorm van de SmartArt-afbeelding waarop u het effect wilt toepassen.

  Als u hetzelfde effect wilt toevoegen aan verspreide tekst, selecteert u de tekst op de eerste positie en houdt u CTRL ingedrukt terwijl u de tekst op de andere posities selecteert.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Opmaak, klik in de groep Stijlen voor WordArt op Teksteffecten en ga op een van de volgende manieren te werk:

  afbeelding van het tabblad opmaak van hulpmiddelen voor smartart

  • Als u een schaduw wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Schaduw aan en klikt u op de gewenste schaduw.

   Klik op Schaduwopties en kies de gewenste opties als u de schaduw wilt aanpassen.

  • Als u een weerspiegeling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u op de gewenste weerspiegeling.

  • Als u een gloed wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Gloed aan en klikt u op de gewenste gloed.

   Als u de gloedkeuren wilt aanpassen, klikt u op Meer gloedkleuren en klikt u op de gewenste kleur. Als de gewenste kleur geen themakleuren is, klikt u op Meer kleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of mengt u een eigen kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt wanneer u het documentthema achteraf wijzigt.

  • Als u een rand wilt toevoegen of wijzigen om de tekst diepte te geven, wijst u Schuine rand aan en klikt u op de gewenste schuine rand.

   Klik op 3D-opties en kies de gewenste opties als u de schuine rand wilt aanpassen.

  • Als u een 3D-draaiing wilt toevoegen of wijzigen, wijst u 3D-draaiing aan en klikt u op de gewenste 3D-draaiing.

   Klik op Opties voor 3D-draaiing en kies de gewenste opties als u de 3D-draaiing wilt aanpassen.

  • Als u een tekstvervorming of tekstpad wilt maken of wijzigen, wijst u Transformeren aan en klikt u op de vervorming of het pad voor de tekst.

Naar boven

Een opvulling verwijderen van vormen of tekst in een SmartArt-afbeelding

 1. Klik op de vorm of de tekst waarvan u de opvulling wilt verwijderen.

  Als u dezelfde opvulling wilt verwijderen van verschillende vormen of verschillende stukken tekst, klikt u op de eerste vorm of tekst en houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de andere vormen of stukken tekst klikt.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Opmaak en ga op een van de volgende manieren te werk:

  afbeelding van het tabblad opmaak van hulpmiddelen voor smartart

  • Klik in de groep Vormstijlen op Opvulling van vorm en klik op Geen opvulling om de opvulling van de vorm te verwijderen. Wijs Kleurovergang aan en klik op Geen kleurovergang als u een kleurovergang wilt verwijderen.

  • Klik in de groep Stijlen voor WordArt op Tekstopvulling en klik op Geen opvulling om de opvulling van de tekst te verwijderen. Wijs Kleurovergang aan en klik op Geen kleurovergang als u een kleurovergang wilt verwijderen.

Naar boven

Een effect verwijderen van vormen of tekst in een SmartArt-afbeelding

 1. Klik op de vorm of de tekst waarvan u het effect wilt verwijderen.

  Als u hetzelfde effect wilt verwijderen van verschillende vormen of verschillende stukken tekst, klikt u op de eerste vorm of tekst en houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de andere vormen of stukken tekst klikt.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Opmaak en ga op een van de volgende manieren te werk:

  afbeelding van het tabblad opmaak van hulpmiddelen voor smartart

  • Klik in de groep Vormstijlen op Vormeffecten om een vormeffect te verwijderen.

  • Klik in de groep Stijlen voor WordArt op Teksteffecten om een teksteffect te verwijderen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Wijs Vooraf ingesteld aan en klik op Geen standaardinstellingen als u een standaardcombinatie van effecten van een vorm wilt verwijderen.

  • Wijs Schaduw aan en klik op Geen schaduw als u een schaduw wilt verwijderen.

  • Wijs Weerspiegeling aan en klik op Geen weerspiegeling als u een weerspiegeling wilt verwijderen.

  • Wijs Gloed aan en klik op Geen gloed als u een gloed wilt verwijderen.

  • Wijs Vloeiende randen aan en klik op Geen vloeiende randen als u een vloeiende rand van de vorm wilt verwijderen.

  • Wijs Schuine rand aan en klik op Geen schuine rand als u een rand wilt verwijderen.

  • Wijs 3D-draaiing aan en klik op Geen draaiing als u een 3D-draaiing wilt verwijderen.

  • Wijs Transformeren aan en klik op Geen transformatie als u een tekstpad of -vervorming wilt verwijderen.

Tip : Klik met de rechtermuisknop op de vorm en klik op Shape opnieuw instellen in het snelmenu om alle aanpassingen van de vorm in één keer te verwijderen.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×