Een opmerking invoegen of verwijderen

U kunt een opmerking invoegen in tekstballon die in de marges van het document worden weergegeven. U kunt de weergave van opmerkingen ook verbergen.

Als u niet wilt dat opmerkingen tijdens een revisie worden weergegeven, moet u alle opmerkingen uit het document verwijderen. U kunt zien of er nog opmerkingen in het document staan door op het tabblad Controleren in de groep Bijhouden op Opmaakcodes weergeven te klikken.

Wat wilt u doen?

Een opmerking invoegen

Een opmerking verwijderen

Een opmerking wijzigen

Namen in opmerkingen toevoegen of wijzigen

Een opmerking invoegen

U kunt een opmerking typen. Op een Tablet-pc kunt u een gesproken of met de hand geschreven opmerking invoegen.

Een opmerking typen

 1. Selecteer de tekst of het item waarover u een opmerking wilt invoegen of klik aan het einde van de tekst.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Opmerkingen op Nieuwe opmerking.

  Afbeelding van Word-lint

 3. Typ de tekst van de opmerking in de tekstballon of in het Revisievenster.

Opmerking : Als u op een opmerking wilt reageren, klikt u op de ballon en vervolgens in de groep Opmerkingen op Nieuwe opmerking. Typ uw reactie in de nieuwe tekstballon.

Gesproken tekst invoegen

Als uw computer een Tablet PC is, kunt u gesproken opmerkingen opnemen. Gesproken opmerkingen worden in tekstballonnen toegevoegd als geluidsobjecten.

Voordat u voor het eerst een gesproken opmerking kunt toevoegen, moet u de opdracht Stem invoegen aan de werkbalk Snelle toegang toevoegen.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Word.

 2. Klik op Aanpassen.

 3. Selecteer Alle opdrachten in de lijst onder Kies opdrachten uit.

 4. Klik in de lijst met opdrachten op Stem invoegen en klik vervolgens op Toevoegen.

U kunt een gesproken opmerking aan een document toevoegen door het volgende te doen:

 1. Klik op de werkbalk Snelle toegang op Stem invoegen Knopafbeelding .

 2. Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op de startknop en neem de gesproken opmerking op.

 3. Klik, wanneer u klaar bent met het opnemen van de opmerking, op de stopknop en sluit het dialoogvenster.

 4. Als er in Microsoft Office Word een bericht wordt weergegeven met de vraag of u het geluidsobject wilt bijwerken, klikt u op Ja.

Als u de opgenomen opmerking wilt horen, klikt u met de rechtermuisknop op de tekstballon, wijst u de optie voor het geluidsrecorderdocumentobject aan en klikt u vervolgens op Afspelen.

Opmerking : Meer informatie over het opnemen en bewerken van geluidsobjecten kunt u vinden in de documentatie bij uw geluidskaart en microfoon.

Handgeschreven opmerkingen invoegen

Op een Tablet PC kunt u handgeschreven opmerkingen in een document invoegen. De handgeschreven tekst wordt in tekstballonnen toegevoegd en weergegeven.

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Opmerkingen op Nieuwe opmerking.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Schrijf de opmerking in de ballon.

Naar boven

Een opmerking verwijderen

 • Als u snel één opmerking wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de opmerking en klikt u vervolgens op Opmerking verwijderen.

 • Als u snel alle opmerkingen uit een document wilt verwijderen, klikt u op een opmerking in het document. Klik op het tabblad Controleren in de groep Opmerkingen op de pijl onder Verwijderen en klik vervolgens op Alle opmerkingen in document verwijderen.

Opmerkingen van een bepaalde revisor verwijderen

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Bijhouden op de pijl naast Markeringen weergeven.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Wijs Revisoren aan en klik op Alle revisoren om de selectievakjes van alle revisoren uit te schakelen.

 3. Klik op de pijl bij Opmaakcodes weergeven, wijs Revisoren aan en klik vervolgens op de naam van de revisor van wie u de opmerkingen wilt verwijderen.

 4. Klik in de groep Opmerkingen op de pijl onder Verwijderen Knopafbeelding en klik op Alle weergegeven opmerkingen verwijderen.

  Opmerking : Door deze procedure worden alle opmerkingen van de revisor die u hebt geselecteerd uit het hele document verwijderd.

Tip : U kunt ook opmerkingen weergeven en verwijderen in het revisievenster. Als u het revisievenster wilt weergeven of verbergen, klikt u in de groep Bijhouden op Revisievenster. Als u het revisievenster naar de onderkant van het scherm wilt verplaatsen, klikt u op de pijl bij Revisievenster en vervolgens op Revisievenster horizontaal.

Naar boven

Een opmerking wijzigen

Als opmerkingen niet op het scherm te zien zijn, klikt u op het tabblad Controleren in de groep Bijhouden op Opmaakcodes weergeven.

Afbeelding van Word-lint

 1. Klik in de ballon met de opmerking die u wilt bewerken.

 2. Breng de gewenste wijzigingen aan.

Opmerking : 

 • Als de ballonnen verborgen zijn of als er slechts een deel van de opmerking wordt weergegeven, kunt u de opmerking wijzigen in het Revisievenster. Als u het revisievenster wilt weergeven, klikt u in de groep Bijhouden op Revisievenster. Als u het revisievenster onder aan het scherm wilt weergeven in plaats van aan de zijkant, klikt u op de pijl naast Revisievenster en vervolgens op Revisievenster horizontaal.

 • Als u op een opmerking wilt reageren, klikt u op de ballon en vervolgens in de groep Opmerkingen op Nieuwe opmerking. Typ uw reactie in de nieuwe tekstballon.

Namen in opmerkingen toevoegen of wijzigen

 1. Klik op het tabblad Controleren, in de groep Bijhouden, op de pijl bij Wijzigingen bijhouden en vervolgens op Gebruikersnaam wijzigen.

  Gebruikersnaam wijzigen

 2. Klik op Persoonlijke instellingen.

 3. Wijzig onder Persoonlijke instellingen voor uw exemplaar van Office opgeven de naam of initialen die u in uw opmerkingen wilt gebruiken.

Opmerking : 

 • De naam of initialen die u typt, worden in alle programma's van Microsoft Office gebruikt. Elke wijziging die u in deze instellingen aanbrengt, heeft ook invloed op andere Office-programma's.

 • Wanneer u de naam of initialen wijzigt die u voor uw opmerkingen gebruikt, betreft de wijziging alleen de opmerkingen die u na de wijziging toevoegt. Opmerkingen die al in het document stonden voordat u de wijziging aanbracht, worden niet bijgewerkt met de gewijzigde naam of initialen.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×