Een nieuwe werkruimte maken in SharePoint Workspace 2010

U kunt werkruimten maken voor het synchroniseren van SharePoint-inhoud op uw lokale computer. Deze werkruimten zijn alleen bedoeld voor uw eigen gebruik. Deze werkruimten worden SharePoint-werkruimten genoemd. U kunt ook werkruimten maken waarin hulpmiddelen worden gebruikt om inhoud te delen met andere mensen die als uitgenodigde leden deelnemen aan de werkruimte. Deze werkruimten worden Groove-werkruimten genoemd (de naam van Microsoft Office Groove is later gewijzigd in Microsoft SharePoint Workspace). Ten slotte kunt u ook 'gedeelde mappen' maken. Dit is een speciaal type werkruimte waarmee u de inhoud van een map kunt delen in uw Windows-bestandssysteem.

U kunt een nieuwe SharePoint-werkruimte maken vanaf een SharePoint-site in een browser, via de startbalk van SharePoint Workspace of in de weergave Backstage. Wanneer u de SharePoint-werkruimte maakt, kunt u ervoor kiezen om alle lijsten en bibliotheken te downloaden, of alleen geselecteerde lijsten en bibliotheken. Het downloaden van alle lijsten en bibliotheken is de eenvoudigste manier, maar neemt wel meer tijd in beslag dan het instellen van een selectieve download.

Opmerking : 

Opmerking :  SharePoint-werkruimten kunnen alleen worden gesynchroniseerd met sites op servers met Microsoft SharePoint Server 2010 of hoger, Microsoft SharePoint Foundation 2010 of SharePoint Online 2010 of hoger.

In dit artikel wordt beschreven hoe u het volgende kunt doen:

Een SharePoint-werkruimte maken vanaf een SharePoint-site

Een SharePoint-werkruimte maken vanaf een SharePoint-site

Wanneer u een SharePoint-werkruimte maakt vanaf een SharePoint-site, kunt u desgewenst instellen dat in eerste instantie items uit alle of alleen uit bepaalde lijsten en bibliotheken worden gedownload. U hebt de volgende mogelijkheden:

De SharePoint-werkruimte maken en items downloaden uit alle lijsten en bibliotheken

De SharePoint-werkruimte maken en items downloaden uit geselecteerde lijsten en bibliotheken

De SharePoint-werkruimte maken en alleen items downloaden uit een bepaalde lijst

De SharePoint-werkruimte maken en alleen items downloaden uit een bepaalde bibliotheek

De SharePoint-werkruimte maken en items downloaden uit alle lijsten en bibliotheken

Dit is de eenvoudigste manier om een SharePoint-werkruimte te maken. Deze bewerking kan echter nogal wat tijd in beslag nemen, afhankelijk van het aantal lijsten en bibliotheken, en het aantal items in die lijsten en bibliotheken, op de geselecteerde SharePoint-site.

 1. Ga in een webbrowser naar de SharePoint-site die u wilt synchroniseren in een SharePoint-werkruimte.

 2. Klik op Siteacties en klik vervolgens op Synchroniseren met SharePoint Workspace.
  De opdracht Synchroniseren met SharePoint Workspace in het menu Siteacties

  Opmerking :  Als u geen menu Siteacties ziet, bevindt u zich waarschijnlijk op een site van SharePoint 2013. Als dit het geval is, kunt u de werkruimte maken met de procedure die hieronder wordt beschreven in Een SharePoint-werkruimte maken via de startbalk of de weergave Backstage.

 3. Klik in het dialoogvenster Synchroniseren met SharePoint Workspace op OK.

  Er verschijnt een dialoogvenster met informatie over de voortgang van het downloaden van de SharePoint-site naar de SharePoint-werkruimte.

 4. Wanneer het downloaden is voltooid, klikt u op Werkruimte openen of Sluiten.

De SharePoint-werkruimte maken en items downloaden uit geselecteerde lijsten en bibliotheken

U kunt bepalen welke lijsten en bibliotheken u wilt downloaden wanneer de SharePoint-werkruimte wordt gemaakt. Dit kan tijd besparen als u alleen geïnteresseerd bent in het werken met items uit geselecteerde lijsten en bibliotheken.

 1. Ga in een webbrowser naar de SharePoint-site die u wilt synchroniseren in een SharePoint-werkruimte.

 2. Klik op Siteacties en klik vervolgens op Synchroniseren met SharePoint Workspace.
  De opdracht Synchroniseren met SharePoint Workspace in het menu Siteacties

  Opmerking :  Als u geen menu Siteacties ziet, bevindt u zich waarschijnlijk op een site van SharePoint 2013. Als dit het geval is, kunt u de werkruimte maken met de procedure die hieronder wordt beschreven in Een SharePoint-werkruimte maken via de startbalk of de weergave Backstage.

 3. Klik in het dialoogvenster Synchroniseren met SharePoint Workspace op Configureren om het dialoogvenster Instellingen configureren te openen.

  U kunt voor elke geselecteerde bibliotheek kiezen tussen Alle items (de standaardinstelling), Alleen kopteksten of Geen inhoud.

  Met de optie Alleen kopteksten worden alleen documenteigenschappen gedownload. U kunt deze optie gebruiken als u alleen wilt werken met een paar geselecteerde documenten in een grote documentbibliotheek. U kunt dan tijd besparen omdat u niet de volledige bibliotheek hoeft te downloaden. Om de inhoud van geselecteerde documenten te downloaden, klikt u op het tabblad Synchroniseren, klikt u op Inhoud downloaden en klikt u op Downloaden. U kunt ook dubbelklikken op afzonderlijke documenten om hun inhoud te downloaden.

  U kunt voor elke geselecteerde lijst kiezen tussen Alle items (de standaardinstelling) of Geen inhoud.

  Tip :  U kunt met de rechtermuisknop op een lijst of bibliotheek klikken om een downloadoptie te selecteren.

 4. Wanneer u klaar bent met het configureren van de downloadinstellingen, klikt u op OK.

  Er verschijnt een dialoogvenster met informatie over de voortgang van het downloaden van de SharePoint-site naar de SharePoint-werkruimte.

 5. Wanneer het downloaden is voltooid, klikt u op Werkruimte openen of Sluiten.

De SharePoint-werkruimte maken en alleen items downloaden uit een bepaalde lijst

Soms wilt u alleen een specifieke lijst synchroniseren met een SharePoint-werkruimte op uw computer. Op deze manier kunt u tijd besparen omdat er geen items uit andere SharePoint-lijsten worden gedownload.

 1. Ga in een webbrowser naar de SharePoint-site die u wilt synchroniseren in een SharePoint-werkruimte.

 2. Selecteer de lijst die u wilt synchroniseren met uw computer.

 3. Klik op Lijst onder Hulpm. voor lijsten.

 4. Klik op het lint van SharePoint op Synchroniseren met SharePoint Workspace.

 5. Klik op OK om de lijst te downloaden naar de werkruimte.

 6. Wanneer het downloaden is voltooid, klikt u op Werkruimte openen of Sluiten.

Naar boven

De SharePoint-werkruimte maken en alleen items downloaden uit een bepaalde bibliotheek

Soms wilt u alleen een specifieke bibliotheek synchroniseren met een SharePoint-werkruimte op uw computer. Op deze manier kunt u tijd besparen omdat er geen items uit andere SharePoint-lijsten worden gedownload.

 1. Ga in een webbrowser naar de SharePoint-site die u wilt synchroniseren in een SharePoint-werkruimte.

 2. Selecteer de bibliotheek die u wilt synchroniseren met uw computer.

 3. Klik op Bibliotheek onder Hulpmiddelen voor bibliotheken.

 4. Klik op het lint van SharePoint op Synchroniseren met SharePoint Workspace.

  Opmerking :  Als u zich bevindt op een site van SharePoint 2013, ziet u de optie Bibliotheek synchroniseren met computer in plaats van Synchroniseren met SharePoint Workspace. Als dit het geval is, kunt u de werkruimte maken met de procedure die hieronder wordt beschreven in Een SharePoint-werkruimte maken via de startbalk of de weergave Backstage.

 5. Klik op OK om de bibliotheek te downloaden naar de werkruimte.

 6. Wanneer het downloaden is voltooid, klikt u op Werkruimte openen of Sluiten.

Naar boven

Een SharePoint-werkruimte maken via de startbalk of de weergave Backstage

 1. Klik op Nieuw en klik vervolgens op SharePoint Workspace.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op de SharePoint-site waarvan u de inhoud wilt downloaden.

  • Als de gewenste SharePoint-site niet wordt vermeld, typt u het adres van de site in het vak locatie.

   Om typefouten te voorkomen, kunt u het adres van de SharePoint-site kopiëren en plakken vanuit een webbrowser.

 3. Als u alle ondersteunde lijsten en bibliotheken wilt downloaden, klikt u op OK.

 4. Als u geselecteerde lijsten en bibliotheken wilt downloaden, klikt u op Configureren....

 5. Wijzig in het dialoogvenster Instellingen configureren desgewenst de downloadinstellingen voor elke lijst of bibliotheek door te klikken op de pijl-omlaag in de kolom Inhoud.

 6. Klik op OK.

  Er verschijnt een dialoogvenster met informatie over de voortgang van het downloaden van de SharePoint-site naar de SharePoint-werkruimte.

 7. Wanneer het downloaden is voltooid, klikt u op Werkruimte openen of Sluiten.

  Als u eerder items hebt gedownload uit alleen geselecteerde lijsten en bibliotheken, kunt u de andere lijsten en bibliotheken later nog downloaden.

Naar boven

Een nieuwe Groove-werkruimte maken

U kunt een nieuwe Groove-werkruimte maken via de startbalk of in de weergave Backstage.

 1. Klik op Nieuw en klik vervolgens op Groove-werkruimte.

 2. Typ een naam voor de werkruimte.

 3. Als u de versie van de nieuwe werkruimte wilt wijzigen, klikt u op Opties en selecteert u de gewenste versie in de vervolgkeuzelijst.

  De versie van de werkruimte bepaalt de lijst met hulpmiddelen die aan de werkruimte kunnen worden toegevoegd. Daarnaast worden hiermee versievereisten ingesteld voor mensen die lid van de werkruimte willen worden. Mensen die bijvoorbeeld nog steeds werken met Office Groove 2007 kunnen alleen deelnemen aan werkruimten met hulpprogramma's van versie 2007 (of lager).

 4. Klik op Maken.

De Groove-werkruimte wordt gemaakt en u wordt vermeld als het enige lid, met de rol van beheerder. U kunt nu hulpmiddelen voor de werkruimte toevoegen of bijwerken en mensen uitnodigen.

Naar boven

Een nieuwe werkruimte maken op basis van een sjabloon

Als u een bestaande Groove-werkruimte hebt opgeslagen als een sjabloon of toegang hebt tot sjablonen voor Groove-werkruimten die door anderen zijn gemaakt, kunt u deze als basis gebruiken voor nieuwe werkruimten.

 1. Ga naar de weergave Backstage en klik op Nieuw.

 2. Klik op Workspace from Template.

  Als het sjabloonbestand voor de werkruimte is opgeslagen in de map Groove Workspace Templates in Mijn documenten (de standaardlocatie), kunt u het bestand selecteren in het dialoogvenster Bladeren. Als het bestand is opgeslagen in een andere map, moet u naar die map gaan in het dialoogvenster Bladeren en het bestand daar selecteren.

 3. Klik op Openen.

Naar boven

Een nieuwe werkruimte maken op basis van een archief

Meestal wordt deze procedure gebruikt voor het herstellen van een Groove-werkruimte. Zie Een Groove-werkruimte opslaan als archief en Een Groove-werkruimtearchief openen voor meer informatie.

Naar boven

Een gedeelde map maken

U kunt rechtstreeks in Windows Verkenner een gedeelde map maken of in de startbalk van SharePoint Workspace. U kunt ook een gedeelde map maken van een map die al wordt gesynchroniseerd. Zie Een gedeelde map maken voor meer informatie.

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.