Een multimediabericht maken en versturen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

De functies in dit artikel zijn niet beschikbaar voor draadloze-serviceabonnees in de Verenigde Staten. De Outlook Mobile Service is in de Verenigde Staten beperkt tot tekstberichten.

Met Outlook Mobile Service kunt u heel gemakkelijk multimediaberichten op uw computer maken en verzenden naar mobiele apparaten. Multimediaberichten gaan een stap verder dan tekstberichten. Behalve tekst kunt u ook afbeeldingen en audioclips in het bericht insluiten zodat u deze niet als afzonderlijke bijlagen bij het bericht hoeft te verzenden. Als u multimediaberichten wilt verzenden, moet u eerst een Outlook Mobile Service-account toevoegen en configureren.

Wat wilt u doen?

Een nieuw multimediabericht maken

Een nieuwe multimedia-dia toevoegen

Instellen hoe lang dia's worden weergegeven in multimediaberichten

Een multimediabericht verzenden

De functie voor het automatisch aanvullen van namen (AutoAanvullen) gebruiken

Een multimediabericht opslaan

Het concept van een multimediabericht openen

Een nieuw multimediabericht maken

 1. Klik in het menu Bestand opNieuw, en kilk vervolgens op Multimediabericht.

 2. Typ het e-mailadres of het mobiele telefoonnummer van de geadresseerde in het vak Aan. Klik op de knop Aan om een geadresseerde in een adresboek te zoeken.

 3. Typ het gewenste onderwerp in het vak Onderwerp.

  Zie audioclips toevoegen aan uw bericht toevoegen of verwijderen van audio in multimediaberichten.

Naar boven

Een nieuwe multimedia-dia toevoegen

U kunt een dia toevoegen wanneer u een bericht maakt. Ga naar het tabblad Multimediabericht en klik in de groep Dia's maken op Invoegen.

Naar boven

Instellen hoe lang dia's worden weergegeven in multimediaberichten

U kunt instellen hoe lang een dia wordt weergegeven op het mobiele apparaat van de geadresseerde. Wanneer het bericht meer dan één dia bevat en u stelt in dat de dia's gedurende 1 tot 120 seconden worden weergegeven, wordt uw multimediabericht als een diavoorstelling op het mobiele apparaat van de geadresseerde weergegeven.

Typ het gewenste aantal seconden voor het weergeven van een dia in het vak Duur boven aan elke dia. U kunt voor elke dia een andere waarde instellen.

Naar boven

Een multimediabericht verzenden

Als u een multimediabericht dat u hebt gemaakt, wilt verzenden, moet u eerst geadresseerden opgeven. U kunt geadresseerden kiezen uit een van uw adresboeken of u geeft de gegevens rechtstreeks in het vak Aan van het bericht op.

 1. Geef de gegevens van de geadresseerde op.

  Ga op een van de volgende manieren te werk.

  • Kies ontvangers uit een adresboek   

   1. Klik op het tabblad Multimediabericht, in de groep Namen, op Adresboek.

   2. Kies het gewenste adresboek in het vervolgkeuzemenu. U kunt elk adresboek gebruiken, inclusief de Algemene adreslijst, om de gegevens van de geadresseerde te zoeken.

   3. Selecteer de gewenste namen en klik vervolgens op de knop Aan.

    Tip : U kunt naar gegevens van de ontvanger zoeken door een naam in het vak Zoeken te typen.

   4. Klik op OK.

  • Namen van geadresseerden direct opgeven   

   U kunt de gegevens van een geadresseerde direct opgeven in het vak Aan. U kunt drie soorten gegevens opgeven:

   1. Het mobiele telefoonnummer van de ontvanger.

   2. E-mailadres van de geadresseerde

   3. De achternaam van de geadresseerde

    U kunt de naam van een geadresseerde gedeeltelijk invullen en vervolgens de functie AutoAanvullen gebruiken om de naam te completeren alvorens het bericht te verzenden.

 2. Klik op Verzenden.

  Nadat uw multimediabericht is verzonden, wordt deze weergegeven in de map Verzonden Items met Pictogramafbeelding naast de titel van het onderwerp om aan te geven dat dit een multimediabericht is.

Opmerking : U kunt een multimediabericht pas verzenden als er ten minste één geldige geadresseerde is opgegeven in het vak Aan, CC of BCC. Bovendien mag het bericht niet leeg zijn.

De functie voor het automatisch aanvullen van namen gebruiken (AutoAanvullen)

U kunt de naam van een geadresseerde gedeeltelijk invullen in het vak Aan en vervolgens de functie AutoAanvullen gebruiken om de naam te completeren alvorens het bericht te verzenden.

 1. Ga naar het tabblad Multimediabericht en klik in de groep Namen op Namen controleren. Het dialoogvenster Namen controleren wordt weergegeven met daarin een lijst met mogelijke geadresseerden die lijken op de gedeeltelijke namen die u hebt opgegeven.

 2. Selecteer de juiste namen van de geadresseerden en klik op OK.

  Als het vak Aan meerdere gedeeltelijke namen bevat, wordt een lijst met mogelijke namen per gedeeltelijke naam weergegeven. Alle geldige adressen en mobiele nummers worden onderstreept.

Een multimediabericht opslaan

Een nieuw multimediabericht kan op drie manieren worden opgeslagen:

 • Klik op de knop Opslaan op de werkbalk Snelle toegang.

 • Klik in het menu Bestand op Opslaan.

 • Druk op Alt+F en vervolgens op A.

  Opmerking : Als u een berichtvenster sluit dat tekst of media bevat die niet is opgeslagen, wordt gevraagd of u het bericht wilt opslaan. Klik op Ja als u wilt opslaan en het venster wilt sluiten, op Nee als u het venster wilt sluiten zonder op te slaan of op Annuleren als u wilt terugkeren naar het berichtvenster.

Als u op Ja klikt, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de map Concepten. Het onderwerp van het conceptbericht komt overeen met de eerste 30 tekens (inclusief spaties) van de hoofdtekst van het bericht.

Het concept van een multimediabericht openen

 1. Klik op de map Concepten in het navigatiedeelvenster. Alle concepten van multimediaberichten worden aangegeven door middel van Pictogramafbeelding naast de titel van het onderwerp.

 2. Dubbelklik op het multimediabericht dat u wilt openen, of selecteer het bericht met behulp van de pijltoetsen en druk vervolgens op ENTER.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×