Een lijst met gegevens sorteren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In Excel kunt u getallen, tekst, weekdagen of maanden sorteren, evenals items uit de aangepaste lijsten die u maakt. Ook kunt u sorteren op tekstkleur, celkleur of pictogrammensets Sorteren kan hoofdlettergevoelig worden uitgevoerd.

Wanneer u een kolom sorteert, kunt u de rijen van de kolom opnieuw rangschikken. Wanneer u meerdere kolommen of een tabel sorteert, rangschikt u alle rijen gewoonlijk opnieuw op basis van de inhoud van een bepaalde kolom.

Belangrijk : 

 • Als de kolommen die u wilt sorteren, zowel getallen bevatten die zijn opgeslagen als getallen, als getallen die zijn opgeslagen als tekst, worden de getallen niet correct gesorteerd. Getallen die zijn opgeslagen als tekst, worden links uitgelijnd in plaats van rechts. Als u geselecteerde getallen een consistente opmaakt wilt geven, gaat u naar het tabblad Start, het vak Getalnotatie en selecteert u Tekst of Getal.

 • Vak Getalnotaties

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

  Gegevens in aangrenzende kolommen worden gesorteerd op basis van de gegevens in de kolom die u hebt geselecteerd.

 2. Selecteer op het tabblad Gegevens de optie Oplopend Pictogram Sorteren in oplopende volgorde of Aflopend Pictogram Sorteren in aflopende volgorde .

  Voor het sorteren van

  Klikt u op

  De laagste waarden boven aan de kolom

  A tot Z

  De hoogste waarden boven aan de kolom

  Z tot A

Opmerking : Als de resultaten niet voldoen aan uw verwachtingen, controleert u of alle getallen zijn opgeslagen als getallen. Negatieve getallen die uit bepaalde boekhoudsystemen zijn geïmporteerd, worden bijvoorbeeld als tekst opgeslagen.

U kunt meerdere kolommen sorteren door verschillende niveaus voor sorteercriteria toe te voegen. U kunt bijvoorbeeld een verkooprapport sorteren op regio, vervolgens op datum en vervolgens op verkoper. Elke sorteerniveau wordt aangegeven met een enkele rij in het dialoogvenster Sorteren.

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

 2. Selecteer Sorteren op het tabblad Gegevens.

  Klik op het tabblad Excel-gegevens op sorteren

 3. Als uw gegevens een veldnamenrij hebben, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen in. Als uw gegevens geen veldnamenrij hebben, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen uit.

 4. Klik in de rij naast Sorteren op onder Kolom op de lege ruimte. Klik vervolgens op de kolom waarop u wilt sorteren.

 5. Klik in dezelfde rij onder Sorteren op op Waarden en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

  U kunt er ook voor kiezen om te sorteren op cel- of tekstkleur, of op het pictogram in een cel.

 6. Klik onder Volgorde in dezelfde rij op A tot Z en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

  Tip : Als de gewenste sorteervolgorde niet wordt vermeld, selecteert u Aangepaste lijst. Als de gewenste aangepaste sorteervolgorde niet wordt weergegeven, raadpleegt u de sectie "Een aangepaste lijst maken om op te sorteren."

 7. Als u bij stap 5 Celkleur, Tekstkleur of Celpictogram hebt geselecteerd, klikt u vervolgens onder Kleur/pictogram, klikt u op de rij en vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

 8. Klik op Niveau toevoegen voor elke extra kolom waarop u wilt sorteren.

  Pictogram Niveau toevoegen

  Vul de kolommen Kolom, Sorteren op, Volgorde en Kleur/pictogram in voor de nieuwe rij.

Opmerking : Deze procedure kan niet worden uitgevoerd in een tabel. Als u tabelopmaak wilt verwijderen zodat u kunt sorteren op rijen, selecteert u op het tabblad Tabel de optie Converteren naar bereik.

 1. Klik op een cel in de rij die u wilt sorteren.

 2. Selecteer Sorteren op het tabblad Gegevens.

  Klik op het tabblad Excel-gegevens op sorteren

 3. Als uw gegevens een veldnamenrij hebben, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen in. Als uw gegevens geen veldnamenrij hebben, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen uit.

 4. Klik op Opties.

 5. Klik onder Afdrukstand op Sorteren van links naar rechts en klik vervolgens op OK.

 6. Klik in de eerste rij onder Rij op de lege ruimte naast Vervolgens op en klik vervolgens in het snelmenu op de rij die u wilt sorteren.

 7. Klik in dezelfde rij onder Sorteren op op Waarden en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

 8. Klik onder Volgorde in dezelfde rij op A tot Z en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

  Tip : Als de gewenste sorteervolgorde niet wordt vermeld, selecteert u Aangepaste lijst. Als de gewenste aangepaste sorteervolgorde niet wordt weergegeven, raadpleegt u de sectie "Een aangepaste lijst maken om op te sorteren."

 9. Klik op Niveau toevoegen voor elke extra rij die u wilt sorteren.

  Pictogram Niveau toevoegen

  Vul vervolgens de kolommen Rij, Sorteren op, Volgorde en Kleur/pictogram in voor de nieuwe rij.

Excel bevat aangepaste lijsten waarop u kunt sorteren: dagen van de week en maanden van het jaar. Bovendien kunt u uw eigen aangepaste lijsten maken, bijvoorbeeld leerjaren op school, zoals eerstejaars, tweedejaars, derdejaars en vierdejaars studenten. Als uw aangepaste lijst is gemaakt, selecteert u om deze te gebruiken onder Volgorde de optie Aangepaste lijst.

 1. Klik in het Excel-menu op Voorkeuren en klik vervolgens onder Formules en lijsten op Aangepaste lijsten.

 2. Klik op Toevoegen.

 3. Typ de waarden voor de lijst in de gewenste volgorde van sortering. Plaats komma´s tussen de waarden.

 4. Klik op Toevoegen en sluit het venster Aangepaste lijsten als u klaar bent.

Excel bevat aangepaste lijsten waarop u kunt sorteren: dagen van de week en maanden van het jaar. Daarnaast wordt in de voorgaande procedure uitgelegd hoe u uw eigen aangepaste lijsten kunt maken, bijvoorbeeld leerjaren op school, zoals eerstejaars, tweedejaars, derdejaars en vierdejaars studenten.

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

 2. Selecteer Sorteren op het tabblad Gegevens.

  Klik op het tabblad Excel-gegevens op sorteren

 3. Als de gegevens een veldnamenrij hebben, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen in. Als uw gegevens geen veldnamenrij hebben, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen uit.

 4. Klik onder Volgorde op Aangepaste lijst.

 5. Selecteer de lijst waarop u wilt sorteren en klik op OK.

  Opmerking : De aangepaste sorteervolgorde geldt alleen voor de kolom die is opgegeven onder Kolom. Als u meerdere kolommen wilt sorteren op dag van de week, maand of een andere aangepaste lijst, gebruikt u de eerder vermelde procedure "Een lijst sorteren op twee of drie kolommen" om elke kolom afzonderlijk te sorteren.

 1. Selecteer een kolom met datums of tijden in een bereik van cellen of in een tabel.

 2. Selecteer op het tabblad Gegevens de optie Oplopend Pictogram Sorteren in oplopende volgorde of Aflopend Pictogram Sorteren in aflopende volgorde .

  Opmerking : Als de resultaten niet naar verwachting zijn, bevatten de gegevens mogelijk datums of tijden die zijn opgeslagen als tekst of getallen, in plaats van als datums of tijden. Als u de getallen in datum- of tijdnotatie wilt opslaan, selecteert u de kolom en klikt u op de tab Start, selecteert u de optie Datum of Tijd in het vak Getalnotatie.

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

 2. Selecteer Sorteren op het tabblad Gegevens.

  Klik op het tabblad Excel-gegevens op sorteren

 3. Selecteer Opties in het vak Sorteren en selecteer vervolgens Hoofdlettergevoelig.

Als er cellen zijn opgemaakt met celkleur of tekstkleur in de kolom die u sorteert, kunt u sorteren op deze kleuren. U kunt ook sorteren op een pictogrammenset die is gemaakt met behulp van voorwaardelijke opmaak. Omdat er geen standaardsorteervolgorde voor celkleur, tekstkleur of pictogrammen is, moet u uw eigen volgorde definiëren voor elke sorteerbewerking.

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

 2. Selecteer Sorteren op het tabblad Gegevens.

  Klik op het tabblad Excel-gegevens op sorteren

 3. Als de gegevens een veldnamenrij hebben, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen in. Als uw gegevens geen veldnamenrij hebben, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen uit.

 4. Klik onder Kolom op de lege ruimte naast Vervolgens op en klik vervolgens in het snelmenu op de kolom waarop u wilt sorteren.

 5. Klik in dezelfde rij onder Sorteren op op Waarden en klik vervolgens in het snelmenu op de Celkleur, Tekstkleur of Celpictogram.

 6. Klik onder Kleur/pictogram op de kleur of het pictogram.

 7. Selecteer onder Volgorde of de geselecteerde kleur of het geselecteerde pictogram boven of onder aan de lijst moet staan.

 8. Klik op Niveau toevoegen voor elke extra kolom waarop u wilt sorteren.

  Pictogram Niveau toevoegen

  Vul de kolommen Kolom, Sorteren op, Volgorde en Kleur/pictogram in voor de nieuwe rij.

Belangrijk : Gebruik deze functie met beleid. Sorteren op een kolom in een bereik kan leiden tot resultaten die u niet wilt. Er kunnen bijvoorbeeld cellen in die kolom worden verplaatst, weg van andere cellen in dezelfde rij.

 1. Selecteer een kolom in een bereik van cellen met twee of meer kolommen.

  Opmerking : Deze procedure kan niet worden uitgevoerd in een tabel. Als u tabelopmaak wilt verwijderen zodat u kunt sorteren op één kolom, selecteert u op het tabblad Tabel de optie Converteren naar bereik.

 2. Selecteer de kolomgegevens die u wilt sorteren.

 3. Klik op het tabblad Gegevens op Sorteren.

  Klik op het tabblad Excel-gegevens op sorteren

 4. Selecteer in de waarschuwing bij sorteren die wordt weergegeven de optie Doorgaan met de huidige selectie en klik vervolgens op Sorteren.

  Als u de resultaten niet wilt, klikt u op Ongedaan maken Pictogram Ongedaan maken .

Gegevensanalyse begint met het sorteren. U kunt tekst (van A naar Z of Z tot A), (klein naar groot of groot naar klein), getallen en datums en tijden sorteren (oud naar nieuw of nieuw naar oud) in een of meer kolommen. U kunt ook sorteren op een aangepaste lijst die u hebt gemaakt (zoals groot, normaal en klein). Of u kunt sorteren op opmaak, waaronder celkleur, tekstkleur of pictogram instellen. Veel gebruikt, wordt u sorteren op kolom, maar u kunt ook sorteren op rijen.

Wanneer u sorteert, kunt u gegevens schikken in sommige volgorde. Als u filtert, verbergen u daarentegen overbodige gegevens. Zie een lijst met gegevens filterenvoor meer informatie over filteren.

Wanneer u op een bereik van cellen sorteren, wordt de sorteercriteria worden niet opgeslagen met de werkmap. Als u sorteren criteria opslaan wilt zodat u deze, kunt u de volgende keer toepassen kunt dat u de werkmap opent, kunt u de gegevens opslaan als een Excel-tabel. Wanneer u meerdere kolommen sorteert of als u complexe sorteercriteria die lang duurt maken maakt, kunt u uw gegevens opslaan in een tabel.

Wanneer u een sorteercriteria opnieuw toepast, ziet u mogelijk andere resultaten. Dit kan gebeuren als de waarden die worden geretourneerd door een formule zijn gewijzigd en het blad wordt opnieuw berekend. Dit kan ook optreden als het bereik van cellen of tabelkolom gegevens toegevoegd heeft, gewijzigd of verwijderd.

Gegevens met behulp van de volgende oplopende sorteervolgordeworden gesorteerd: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (spatie)! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [\] ^ _ ' {|} ~ + <> = een b c d e f g h ik j k l m n o p q r s t v v w x y z-A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V V W X Y Z onwaar waar (fouten bij het blad) (lege cellen).

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

  Gegevens in aangrenzende kolommen worden gesorteerd op basis van de kolom dat u wilt sorteren.

 2. Klik op het tabblad gegevens onder sorteren en filteren, op de pijl naast sorteren.

  Tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Voor het sorteren van

  Klikt u op

  De laagste waarden boven aan de kolom

  Oplopend

  De hoogste waarden boven aan de kolom

  Aflopend

 4. Opmerking : Als de resultaten niet voldoen aan uw verwachtingen, controleert u of alle getallen zijn opgeslagen als getallen. Negatieve getallen die uit bepaalde boekhoudsystemen zijn geïmporteerd, worden bijvoorbeeld als tekst opgeslagen.

U kunt meerdere kolommen sorteren door verschillende niveaus voor sorteercriteria toe te voegen. U kunt bijvoorbeeld een verkooprapport sorteren op regio, vervolgens op datum en vervolgens op verkoper. Elke sorteerniveau wordt aangegeven met een enkele rij in het dialoogvenster Sorteren.

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

 2. Klik op de pijl naast sorterenop het tabblad gegevens , klikt u onder sorteren en filteren, en klik vervolgens op Aangepast sorteren.

  Tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren

 3. Klik op niveau toevoegen  Knop Toevoegen, vak Sorteren .

  Als de tabel een veldnamenrij bevat, selecteert u het selectievakje de lijst bevat kopteksten in. Maar als de tabel geen een veldnamenrij, schakelt u het selectievakje de lijst bevat kopteksten in.

 4. Klik onder Kolom op de lege ruimte naast Vervolgens op en klik vervolgens in het snelmenu op de kolom waarop u wilt sorteren.

 5. Klik in dezelfde rij onder Sorteren op op Waarden en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

 6. Klik onder Volgorde in dezelfde rij op A tot Z en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

  Als u de Tekstkleur, Celkleurof Celpictogram hebt geselecteerd in stap 5, klikt u vervolgens onder Kleur/pictogram, klikt u op de rij en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

 7. Herhaal stap 3 tot en met 6 voor elke kolom die u wilt sorteren.

 1. Klik op een cel in de rij die u wilt sorteren.

 2. Klik op de pijl naast sorterenop het tabblad gegevens , klikt u onder sorteren en filteren, en klik vervolgens op Aangepast sorteren.

  Tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren

 3. Klik op Opties.

 4. Klik onder Afdrukstand op Sorteren van links naar rechts en klik vervolgens op OK.

 5. Klik op niveau toevoegen  Knop Toevoegen, vak Sorteren .

 6. Onder rij, klik op de lege ruimte naast vervolgens open klik vervolgens in het snelmenu op de rij die u wilt sorteren.

 7. Klik in dezelfde rij onder Sorteren op op Waarden en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

 8. Klik onder Volgorde in dezelfde rij op A tot Z en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

 9. Herhaal stap 5 tot en met 8 voor elke rij die u wilt sorteren.

Excel bevat aangepaste lijsten die u kunt sorteren op: dagen van de week en maand-van-het jaar. Bovendien kunt u uw eigen aangepaste lijsten, bijvoorbeeld grade niveaus in een onderwijsinstelling, zoals eerstejaarsstudenten, Sophomore Junior en hoger.

 1. Klik op het Excel -menu op Voorkeurenen klik vervolgens onder formules en lijsten, op Aangepaste lijsten   Knop Voorkeuren voor een aangepaste lijst .

 2. Klik op Toevoegen.

 3. Typ uw lijst met items in de volgorde waarin u ze gesorteerd. Wanneer u klaar bent, klikt u op OK.

Excel bevat aangepaste lijsten waarop u kunt sorteren: dagen van de week en maanden van het jaar. Daarnaast wordt in de voorgaande procedure uitgelegd hoe u uw eigen aangepaste lijsten kunt maken, bijvoorbeeld leerjaren op school, zoals eerstejaars, tweedejaars, derdejaars en vierdejaars studenten.

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

 2. Klik op de pijl naast sorterenop het tabblad gegevens , klikt u onder sorteren en filteren, en klik vervolgens op Aangepast sorteren.

  Tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren

 3. Klik op niveau toevoegen  Knop Toevoegen, vak Sorteren .

  Als de tabel een veldnamenrij bevat, selecteert u het selectievakje de lijst bevat kopteksten in. Maar als de tabel geen een veldnamenrij, schakelt u het selectievakje de lijst bevat kopteksten in.

 4. Klik op de huidige sorteervolgorde, zoals A tot Z, en klik vervolgens op Aangepaste lijstonder volgorde.

 5. Selecteer de lijst waarop u wilt sorteren en klik op OK.

  Opmerking : De aangepaste sorteervolgorde geldt alleen voor de kolom die is opgegeven onder Kolom. Als u meerdere kolommen wilt sorteren op dag van de week, maand of een andere aangepaste lijst, gebruikt u de eerder vermelde procedure "Een lijst sorteren op twee of drie kolommen" om elke kolom afzonderlijk te sorteren.

 1. Selecteer een kolom met datums of tijden in een bereik van cellen of in een tabel.

 2. Klik op de pijl naast sorterenop het tabblad gegevens , klikt u onder sorteren en filteren, en klik vervolgens op Oplopend of Aflopend.

  Tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren

  Opmerking : Als het resultaat niet naar verwachting, wordt de kolom mogelijk datums of tijden die zijn opgeslagen als tekst of getallen, in plaats van als datums of tijden. Selecteer de kolom, om op te slaan de getallen in een datum of tijd opmaken, wijs op het tabblad Start onder getalGetalnotatieen klik vervolgens op datum of tijd.

Als er cellen zijn opgemaakt met celkleur of tekstkleur in de kolom die u sorteert, kunt u sorteren op deze kleuren. U kunt ook sorteren op een pictogrammenset die is gemaakt met behulp van voorwaardelijke opmaak. Omdat er geen standaardsorteervolgorde voor celkleur, tekstkleur of pictogrammen is, moet u uw eigen volgorde definiëren voor elke sorteerbewerking.

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

 2. Klik op de pijl naast sorterenop het tabblad gegevens , klikt u onder sorteren en filteren, en klik vervolgens op Aangepast sorteren.

  Tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren

 3. Klik op niveau toevoegen  Knop Toevoegen, vak Sorteren .

  Als de tabel een veldnamenrij bevat, selecteert u het selectievakje de lijst bevat kopteksten in. Maar als de tabel geen een veldnamenrij, schakelt u het selectievakje de lijst bevat kopteksten in.

 4. Klik onder Kolom op de lege ruimte naast Vervolgens op en klik vervolgens in het snelmenu op de kolom waarop u wilt sorteren.

 5. Klik op waardenonder Sorteren op in dezelfde rij, en klik vervolgens in het snelmenu op Celkleur, Tekstkleurof Pictogram kleur.

 6. Herhaal stap 3 tot en met 5 voor elke kolom die u wilt sorteren.

Belangrijk : Gebruik deze functie met beleid. Sorteren op een kolom in een bereik kan leiden tot resultaten die u niet wilt. Er kunnen bijvoorbeeld cellen in die kolom worden verplaatst, weg van andere cellen in dezelfde rij.

 1. Selecteer een kolom in een bereik van cellen met twee of meer kolommen.

  Opmerking : Deze procedure kan niet worden uitgevoerd in een tabel.

 2. Selecteer de kolomgegevens die u wilt sorteren.

 3. Klik op het tabblad gegevens , onder sorteren en filteren, op sorteren.

  Tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren

 4. Selecteer in de waarschuwing bij sorteren die wordt weergegeven de optie Doorgaan met de huidige selectie en klik vervolgens op Sorteren.

  Als de resultaten u ontevreden bent, klikt u op ongedaan maken  Bibliotheek Opsommingstekens .

U kunt Chinese tekst sorteren op de uitspraak van Chinese tekens of het aantal elementen waaruit Chinese karakters zijn opgebouwd.

Belangrijk : Als u deze procedure wilt voltooien, moet u eerst Chinese taalfuncties inschakelen. Zie Chinese taalfuncties inschakelen voor meer informatie.

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

 2. Klik op de pijl naast sorterenop het tabblad gegevens , klikt u onder sorteren en filteren, en klik vervolgens op Aangepast sorteren.

  Tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren

 3. Als u wilt een ander sorteercriteria toevoegen, klikt u op Niveau toevoegen  Knop Toevoegen, vak Sorteren .

  Als de tabel een veldnamenrij bevat, selecteert u het selectievakje de lijst bevat kopteksten in. Maar als de tabel geen een veldnamenrij, schakelt u het selectievakje de lijst bevat kopteksten in.

 4. De sorteervolgorde, onder volgordewijzigen, klikt u op de huidige sorteervolgorde, zoals A tot Z, en klik vervolgens op Aangepaste lijst.

 5. Klik op Opties en voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  Bewerking

  Werkwijze

  Boven naar beneden sorteren

  Klik onder afdrukstandop sorteren van boven naar beneden.

  Sorteren van links naar rechts

  Klik onder afdrukstandop sorteren van links naar rechts.

  Sorteren op de lijn ordening

  Klik onder methode, klikt u op Lijn bestellen.

  Sorteren op ordenen op lettergreep

  Klik onder methode, klikt u op Ordenen op lettergreep.

 6. Klik op OK.

  Opmerking : De aangepaste sorteervolgorde geldt alleen voor de kolom die is opgegeven onder Kolom. Als u meerdere kolommen wilt sorteren op dag van de week, maand of een andere aangepaste lijst, gebruikt u de eerder vermelde procedure "Een lijst sorteren op twee of drie kolommen" om elke kolom afzonderlijk te sorteren.

Gegevensanalyse begint met het sorteren. U kunt tekst (van A naar Z of Z tot A), (klein naar groot of groot naar klein), getallen en datums en tijden sorteren (oud naar nieuw of nieuw naar oud) in een of meer kolommen. U kunt ook sorteren op een aangepaste lijst die u hebt gemaakt (zoals groot, normaal en klein). Of u kunt sorteren op opmaak, waaronder celkleur, tekstkleur of pictogram instellen. Veel gebruikt, wordt u sorteren op kolom, maar u kunt ook sorteren op rijen.

Wanneer u sorteert, kunt u gegevens schikken in sommige volgorde. Als u filtert, verbergen u daarentegen overbodige gegevens. Zie een lijst met gegevens filterenvoor meer informatie over filteren.

Wanneer u op een bereik van cellen sorteren, wordt de sorteercriteria worden niet opgeslagen met de werkmap. Als u sorteren criteria opslaan wilt zodat u deze, kunt u de volgende keer toepassen kunt dat u de werkmap opent, kunt u de gegevens opslaan als een Excel-tabel. Wanneer u meerdere kolommen sorteert of als u complexe sorteercriteria die lang duurt maken maakt, kunt u uw gegevens opslaan in een tabel.

Wanneer u een sorteercriteria opnieuw toepast, ziet u mogelijk andere resultaten. Dit kan gebeuren als de waarden die worden geretourneerd door een formule zijn gewijzigd en het blad wordt opnieuw berekend. Dit kan ook optreden als het bereik van cellen of tabelkolom gegevens toegevoegd heeft, gewijzigd of verwijderd.

Gegevens met behulp van de volgende oplopende sorteervolgordeworden gesorteerd: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (spatie)! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [\] ^ _ ' {|} ~ + <> = een b c d e f g h ik j k l m n o p q r s t v v w x y z-A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V V W X Y Z onwaar waar (fouten bij het blad) (lege cellen).

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Zie ook

Een lijst met gegevens filteren

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×