Een kolom uit een SharePoint-lijst of -bibliotheek verwijderen

Een kolom uit een SharePoint-lijst of -bibliotheek verwijderen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met SharePoint-kolommen kunt u gegevens groeperen, indelen en bijhouden, bijvoorbeeld de naam van een afdeling of een projectnummer. Net zoals er kolommen voor lijsten en bibliotheken zijn, zijn er ook kolommen voor een site. U kunt een sitekolom toevoegen aan een lijst of bibliotheek. Als u een lijst-, bibliotheek- of sitekolom niet meer gebruikt, kunt u deze verwijderen.

Zie Een kolom in een SharePoint-lijst of -bibliotheek maken voor informatie over het maken een pagina- of een sitekolom.

Als u een kolom voor een lijst of bibliotheek wilt verwijderen, moet u ten minste de machtigingen hebben van een lid van de Designer-groep van SharePoint voor de site.

Bijgewerkte 5 oktober 2018

Een kolom verwijderen uit een SharePoint Online-lijst of -bibliotheek

 1. Klik in het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app op SharePoint, zoek en ga naar de site en open de lijst of bibliotheek. Als de SharePoint-lijst of -bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de naam ervan op de pagina of onder Snel starten.

  Als de naam van de lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven op een pagina, klikt u op Instellingen Knop Instellingen van SharePoint Online , Site-inhoud en vervolgens op de naam van de lijst of bibliotheek.

  Instellingenmenu waarin Site-inhoud is gemarkeerd
 2. Klik op Instellingen Knop Office 365-instellingen en vervolgens op Lijstinstellingenof Bibliotheekinstellingen.

  Menu Instellingen waarin Lijstinstellingen is gemarkeerd
 3. Klik op de pagina Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen in het gedeelte Kolommen op de naam van de kolom die u wilt verwijderen.

  Sectie lijstkolom in lijstinstellingen
 4. Schuif naar de onderkant van de pagina kolom bewerken en klik vervolgens op verwijderen.

  De knop Sitekolom verwijderen

  Opmerking:  Lijsten en bibliotheken bevatten verplichte kolommen die u niet kunt verwijderen, zoals Titel of Naam. Als de kolom niet kan worden verwijderd, is de knop Verwijderen niet beschikbaar. Als een kolom niet kan worden verwijderd terwijl u deze niet wilt weergeven, kunt u de kolom verbergen in de weergave.

 5. Klik op OK om op te slaan wanneer u hierom wordt gevraagd.

  Bevestigingsvenster voor verwijderen om op OK te klikken voor verwijdering
 6. Als u wilt teruggaan naar de lijst of bibliotheek, klikt u op de naam ervan onder Snel starten of in het pad bovenaan de instellingenpagina.

Een sitekolom verwijderen uit SharePoint Online

Een sitekolom is een gedeelde kolom en niet afzonderlijk worden gemaakt voor elke lijst. Als u een sitekolom wilt verwijderen, moet u alle verwijzingen naar de kolom verwijderen. Dit geldt ook voor het gebruik ervan in lijsten of documentbibliotheken. Maak de prullenbak van SharePoint leeg om er zeker van te zijn dat er niet naar wordt verwezen door een item dat is verwijderd. Sommige kolommen kunnen niet worden verwijderd. Als een kolom niet kan worden verwijderd, kunt u deze kolom verbergen.

 1. Instellingen Knop Instellingen van SharePoint Online en klik op Site-instellingen.  Als u Site-instellingenniet ziet, klikt u op Site-informatie en klik vervolgens op Alle site-instellingen weergeven. Sommige pagina's moet u mogelijk Selecteer Site-inhouden selecteer Site-instellingen.

 2. Klik onder Web Designer-galerieën op Sitekolommen.

  Optie Sitekolom op de sitepagina Instellingen
 3. Schuif naar de sitekolom die u wilt verwijderen en klik op de naam.

  Zoeken naar de sitekolom en op de naam klikken
 4. Klik op Verwijderen rechtsonder op de pagina.

  De knop Sitekolom verwijderen
 5. Als u zeker weet dat u de kolom permanent wilt verwijderen, klikt u op OK

  Bevestig de verwijdering door op OK te klikken

  Als u een bericht krijgt te zien waarin u wordt gevraagd alle verwijzingen te verwijderen, kan er nog steeds naar worden verwezen, of anders kan deze niet worden verwijderd.

  Foutbericht wanneer de kolom niet kan worden verwijderd

Naar boven

Een kolom verwijderen uit een lijst of bibliotheek van SharePoint 2016 of 2013

Belangrijk:  Hiermee verwijdert u de kolom en alle eventuele gegevens in de kolom. Als u een kolom hebt verwijderd, kunt u de kolom niet terugzetten vanuit de Prullenbak.

 1. Als de SharePoint-lijst of -bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de naam ervan op de pagina of onder Snel starten.

  Als de naam van de lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven op een pagina, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen , Site-inhoud en vervolgens op de naam van de lijst of bibliotheek.

 2. Klik op het lint op het tabblad Lijst of Bibliotheek. De naam van het tabblad is afhankelijk van het lijst- of bibliotheektype. Als uw lijst bijvoorbeeld een agenda is, is de naam van het tabblad Agenda.

  Tabbladen Bibliotheek en Bladeren op het lint
 3. Klik in de groep Instellingen op Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.

  Knoppen op het lint voor SharePoint-bibliotheekinstellingen
 4. Klik op de pagina Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen in het gedeelte Kolommen op de naam van de kolom die u wilt verwijderen.

 5. Schuif naar de onderkant van de pagina Kolom wijzigen en klik op Verwijderen.

  De knop Sitekolom verwijderen

  Opmerking:  Lijsten en bibliotheken bevatten verplichte kolommen die u niet kunt verwijderen, zoals Titel of Naam. Als de kolom niet kan worden verwijderd, is de knop Verwijderen niet beschikbaar. Als een kolom niet kan worden verwijderd terwijl u deze niet wilt weergeven, kunt u de kolom verbergen in de weergave.

 6. Klik op OK om op te slaan wanneer u hierom wordt gevraagd.

  Bevestigingsvenster voor verwijderen om op OK te klikken voor verwijdering
 7. Als u wilt teruggaan naar de lijst of bibliotheek, klikt u op de naam ervan onder Snel starten of in het pad bovenaan de instellingenpagina.

Een sitekolom verwijderen uit SharePoint 2016 of 2013

Als u een sitekolom wilt verwijderen, moet u alle verwijzingen naar de kolom verwijderen. Dit geldt ook voor het gebruik ervan in lijsten of documentbibliotheken. Maak de prullenbak van SharePoint leeg om er zeker van te zijn dat er niet naar wordt verwezen door een item dat is verwijderd. Sommige kolommen kunnen niet worden verwijderd. Als een kolom niet kan worden verwijderd, kunt u deze kolom verbergen.

 1. Klik op Instellingen Knop Office 365-instellingen , klik op Site-instellingen.

 2. Klik onder Web Designer-galerieën op Sitekolommen.

  Optie Sitekolom op de sitepagina Instellingen
 3. Schuif naar de sitekolom die u wilt verwijderen en klik op de naam.

  Zoeken naar de sitekolom en op de naam klikken
 4. Klik op Verwijderen rechtsonder op de pagina.

  De knop Sitekolom verwijderen
 5. Als u zeker weet dat u de kolom permanent wilt verwijderen, klikt u op OK

  Bevestig de verwijdering door op OK te klikken

  Als u een bericht krijgt te zien waarin u wordt gevraagd alle verwijzingen te verwijderen, kan er nog steeds naar worden verwezen, of anders kan deze niet worden verwijderd.

  Foutbericht wanneer de kolom niet kan worden verwijderd

Naar boven

Een kolom verwijderen uit een lijst of bibliotheek van SharePoint 2010

Belangrijk:  Met deze procedure worden zowel de kolom als de gegevens in de kolom verwijderd. U kunt de kolom niet terugzetten vanuit de Prullenbak.

 1. Als de SharePoint-lijst of -bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de naam ervan onder Snel starten.

  Als de naam van uw lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Siteacties Bijschrift 4 , klikt u op Alle site-inhoud weergeven en klikt u vervolgens op de naam van uw lijst of bibliotheek.

  Alle site-inhoud weergeven in het menu Siteacties
 2. Klik op het lint op het tabblad Lijst of Bibliotheek. De naam van het tabblad is afhankelijk van het lijst- of bibliotheektype. Als uw lijst bijvoorbeeld een agenda is, is de naam van het tabblad Agenda.

 3. Klik in de groep Instellingen op Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.

  Lijstinstellingen

 4. Klik op de pagina Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen in het gedeelte Kolommen op de naam van de kolom die u wilt verwijderen.

  het gedeelte kolommen van de lijstinstellingen

 5. Schuif naar de onderkant van de pagina Kolom wijzigen en klik op Verwijderen.

  De knop om de kolom te verwijderen onder aan de pagina

  Opmerking:  Lijsten en bibliotheken bevatten verplichte kolommen die u niet kunt verwijderen, zoals Titel of Naam. Als de kolom niet kan worden verwijderd, is de knop Verwijderen niet beschikbaar. Als een kolom niet kan worden verwijderd, maar u deze niet wilt weergeven, kunt u de kolom uit de weergave verwijderen.

 6. Klik op OK wanneer u daarom wordt gevraagd.

Naar boven

Een sitekolom verwijderen uit SharePoint 2010

Als u een sitekolom wilt verwijderen, moet u alle verwijzingen naar de kolom verwijderen. Dit geldt ook voor het gebruik ervan in lijsten of documentbibliotheken. Maak de prullenbak van SharePoint leeg om er zeker van te zijn dat er niet naar wordt verwezen door een item dat is verwijderd. Sommige kolommen kunnen niet worden verwijderd. Als een kolom niet kan worden verwijderd, kunt u deze kolom verbergen.

 1. In het menu Siteacties Bijschrift 4 klikt u op vervolgens op Site-instellingen.

  Site-instellingen in het menu Siteacties
 2. Klik onder Galerieën op Sitekolommen.

 3. Klik onder Sitekolom op de kolom die u wilt verwijderen.

 4. Klik op Verwijderen rechtsonder op de pagina.

  De knop om de kolom te verwijderen onder aan de pagina
 5. Als u zeker weet dat u de kolom permanent wilt verwijderen, klikt u op OK

  Bevestig de verwijdering door op OK te klikken

  Als u een bericht krijgt te zien waarin u wordt gevraagd alle verwijzingen te verwijderen, kan er nog steeds naar worden verwezen, of anders kan deze niet worden verwijderd.

  Foutbericht wanneer de kolom niet kan worden verwijderd

Terug naar boven

Een kolom verwijderen uit een lijst of bibliotheek van SharePoint 2007

Belangrijk: Hiermee verwijdert u de kolom en alle eventuele gegevens in de kolom.

 1. Als de SharePoint-lijst of -bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de naam ervan onder Snel starten.

  Als de naam van de lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en klikt u vervolgens op de naam van de lijst of bibliotheek.

  1. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Klik in het menu Instellingen op menuafbeelding Lijstinstellingen of op de door u gewenste instellingenoptie.

   • Klik op een blogsite onder Beheerkoppelingen op Berichten beheren om de berichtenlijst weer te geven. Klik in het menu Instellingen op Lijstinstellingen.

 2. Klik onder Kolommen op de naam van de kolom die u wilt verwijderen.

 3. Schuif naar de onderkant van het scherm en klik op Verwijderen.

  De knop om de kolom te verwijderen onder aan de pagina Kolominstellingen
 4. Wanneer u wordt gevraagd om het verwijderen te bevestigen, klikt u op OK als u zeker weet dat u de kolom wilt verwijderen.

Opmerking: Lijsten en bibliotheken bevatten verplichte kolommen die u niet kunt verwijderen, zoals Titel of Naam. Als de kolom niet kan worden verwijderd, is de knop Verwijderen niet beschikbaar. Als een kolom niet kan worden verwijderd, maar u deze niet wilt weergeven, kunt u de kolom verbergen. Koppelingen naar meer informatie over het verbergen van kolommen vindt u in de sectie Zie ook.

Naar boven

Een sitekolom verwijderen uit SharePoint 2007

Als u een sitekolom wilt verwijderen, moet u alle verwijzingen naar de kolom verwijderen. Dit geldt ook voor het gebruik ervan in lijsten of documentbibliotheken. Maak de prullenbak van SharePoint leeg om er zeker van te zijn dat er niet naar wordt verwezen door een item dat is verwijderd. Sommige kolommen kunnen niet worden verwijderd. Als een kolom niet kan worden verwijderd, kunt u deze kolom verbergen.

 1. Klik in het menu Siteacties Bijschrift 4 op Site-instellingen en klik vervolgens op Alle site-instellingen wijzigen.

  Optie Alle site-instellingen wijzigen onder Site-instellingen

  Opmerking: Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties is aangepast, Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 2. Klik onder Galerieën op Sitekolommen.

 3. Klik onder Sitekolom op de kolom die u wilt verwijderen.

 4. Klik op Verwijderen rechtsonder op de pagina.

  De knop om de kolom te verwijderen onder aan de pagina Kolominstellingen
 5. Als u zeker weet dat u de kolom permanent wilt verwijderen, klikt u op OK

  Bevestig de verwijdering door op OK te klikken

  Als u een bericht krijgt te zien waarin u wordt gevraagd alle verwijzingen te verwijderen, kan er nog steeds naar worden verwezen, of anders kan deze niet worden verwijderd.

  Foutbericht wanneer de kolom niet kan worden verwijderd

Ik kan een kolom die ik heb gemaakt niet verwijderen.

Hoewel er systeemkolommen zijn die u niet kunt verwijderen, kunt u met de juiste machtigingen een door u gemaakte kolom verwijderen, mits er niet meer naar wordt verwezen. Treft u echter in een lijst of bibliotheek een kolom aan die u zou moeten kunnen verwijderen maar niet kunt verwijderen of verbergen, dan gaat het mogelijk om een beschadigde kolom. Omdat dit maar zelden voorkomt, bestaat er momenteel geen manier om een beschadigd bestand in SharePoint te verwijderen. Er zijn niet-ondersteunde oplossingen gepost op social.msdn.microsoft.com die mogelijk werken als ze worden uitgevoerd door een netwerk- of SharePoint-beheerder. Neem hiervoor contact op met de beheerder.

We zijn erg geïnteresseerd!

Was dit artikel nuttig? Indien dat het geval is, laat het ons dan weten onder aan deze pagina. Laat ons weten wat er verwarrend is of ontbreekt. Als u hier terecht bent gekomen na een zoekactie en u niet de informatie hebt gevonden die u zocht, laat ons dan weten waarnaar u op zoek was. Vermeld de versie van SharePoint, van het besturingssysteem en de van de browser die u gebruikt. Wij gebruiken uw feedback om de stappen te controleren en dit artikel bij te werken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×