Een keuzelijst invoegen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een keuzelijst met invoervak in een Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon kunt u een lijst met opties elkaar wederzijds uitsluiten presenteren aan een gebruiker.

In dit artikel

Wanneer gebruikt u een keuzelijst met invoervak

De gebruikerservaring

Een keuzelijst invoegen

Tips voor de indeling

Wanneer gebruikt u een keuzelijst met invoervak

Een keuzelijst met invoervak gebruiken als u wilt:

 • Kunnen gebruikers één selectie kiezen uit een lijst met vooraf gedefinieerde items.

 • Waarden weergeven die worden opgehaald uit een vaste lijst, uit de gegevensbron van een formuliersjabloon of uit een externe gegevensbron, zoals een database of een Microsoft Windows SharePoint Services-lijst.

In de volgende afbeelding categoriseren gebruikers uitgaven in een formulier voor onkostendeclaratie door waarden te selecteren in een keuzelijst met invoervak.

Item selected in list box

Nadat u een keuzelijst op de formuliersjabloon hebt ingevoegd, moet u de waarden die u wilt weergeven in deze. Gebruikers zien anders een lege lijst wanneer ze een formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon openen. U kunt in het dialoogvenster Eigenschappen van de waarden zelf typen of de keuzelijst waarden worden opgehaald uit een database of andere gegevensbron configureren.

Verwante besturingselementen

InfoPath bevat besturingselementen die vergelijkbaar zijn met keuzelijsten maar een ander doel. Raadpleeg de volgende lijst om te zien welke besturingselementen werkt het beste de formuliersjabloon:

Vervolgkeuzelijst keuzelijst met invoervak    Net als in een lijst biedt een keuzelijst met invoervak gebruikers een lijst met opties. Klik in een vervolgkeuzelijst zijn de lijst met items echter verborgen totdat de gebruiker op een pijl naast de keuzelijst klikt. Als u van plan bent om te kiezen uit diverse opties in de lijst met bieden, of als u ruimte op de formuliersjabloon is beperkt, is een keuzelijst met invoervak is een goede keuze.

Keuzelijst met invoervak    Net als in een lijst biedt een keuzelijst met invoervak gebruikers een lijst met opties. De lijst met items zijn echter in een keuzelijst met invoervak, totdat de gebruiker een pijl naast de keuzelijst met invoervak verborgen. Gebruikers kunnen hun eigen waarde invoeren in een keuzelijst met invoervak of kiezen uit een lijst met vooraf gedefinieerde items.

Keuzelijst voor meervoudige selectie    Als u wilt dat gebruikers moeten kunnen kiest u meer dan één item in een lijst, kunt u een keuzelijst met meervoudige selectie gebruiken in plaats van een keuzelijst met invoervak. In een keuzelijst met meervoudige selectie geven gebruikers hun keuze door een of meer selectievakjes in plaats van te klikken op een waarde in een lijst te schakelen. Als u met de standaard keuzelijsten, zijn de items in een keuzelijst met meervoudige selectie zichtbaar wanneer gebruikers het formulier voor het eerst opent.

Keuzerondjes    Een groepsvak met keuzerondjes kan net als in een lijst met gebruikers selecteren in een lijst met opties elkaar wederzijds uitsluiten. Echter met keuzerondjes, gebruikers klikt u op een kleine cirkel zodat een keuze in plaats van te klikken op een item in een keuzelijst met invoervak.

Naar boven

De gebruikerservaring

Keuzelijsten zijn een van de meest gebruikte formulierbesturingselementen, zodat de meeste gebruikers weten hoe ze worden gebruikt.

Om te selecteren iets in een keuzelijst, klik gebruikers op het item dat ze willen. De keuzelijst is 'geopend 'verschijnt, zodat gebruikers de lijst met keuzes bekijken kunnen zonder te hoeven Klik op het besturingselement. Als de opties in de lijst groter is dan de hoogte van het vak dat ze bevat, wordt een schuifbalk weergegeven aan de rechterkant van het besturingselement. Als gebruikers via het toetsenbord Vul het formulier, kunnen ze de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om te schakelen tussen de items in de keuzelijst.

Naar boven

Een keuzelijst invoegen

De procedure voor het invoegen van een keuzelijst verschilt enigszins per of u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpen of het ontwerp van de formuliersjabloon baseert op een database of een andere externe gegevensbron.

De volgende afbeelding ziet u hoe een keuzelijst eruitziet wanneer deze wordt geselecteerd in de ontwerpmodus voordat een label en waarden worden toegevoegd.

List box selected in design mode

Besturingselementen kunnen afhankelijk of niet-afhankelijk zijn. Wanneer een besturingselement afhankelijk is, is het verbonden met een veld of groep in de gegevensbron zodat de in het besturingselement ingevoerde gegevens worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (.xml). Wanneer een besturingselement niet afhankelijk is, is het niet met een veld of groep verbonden en worden gegevens die zijn ingevoerd in het besturingselement, niet opgeslagen. Wanneer u een besturingselement selecteert of de muisaanwijzer erboven houdt, worden rechtsboven in het besturingselement tekst en een bindingspictogram weergegeven. De tekst geeft de groep of het veld aan waarvan het besturingselement afhankelijk is in de gegevensbron. Het pictogram geeft aan of het besturingselement correct is gebonden aan die groep of dat veld. Wanneer de binding correct is, wordt een groen pictogram weergegeven. Als er iets mis is met de binding, ziet u in plaats daarvan een blauw of rood pictogram.

De gegevensbron voor de formuliersjabloon bestaat uit velden en groepen die worden weergegeven in een hiërarchische weergave in het taakvenster Gegevensbron . Keuzelijsten worden altijd gekoppeld aan velden. Het vak van de lijst categorie op de formuliersjabloon is in het volgende voorbeeld afhankelijk van het veld categorie in het taakvenster Gegevensbron .

relationship between list box on form template and corresponding field in data source

Wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, is het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen standaard ingeschakeld. Daardoor kan InfoPath automatisch velden en groepen maken in de gegevensbron wanneer u besturingselementen aan de formuliersjabloon toevoegt. Deze velden en groepen worden aangegeven met pictogrammen voor mappen en bestanden in het taakvenster Gegevensbron.

Als u het ontwerp van de formuliersjabloon op een XML-bestand (Extensible Markup Language), database of webservice baseert, leidt InfoPath de velden en groepen in het taakvenster Gegevensbron af van die bestaande gegevensbron.

Een keuzelijst invoegen

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Voer in het taakvenster Besturingselementen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u automatisch een veld wilt laten maken in de gegevensbron die gekoppeld is aan de vervolgkeuzelijst, selecteert u het selectievakje Gegevensbron automatisch maken.

  • Als u de keuzelijst afhankelijk wilt maken van een bestaand veld, schakelt u het selectievakje Gegevensbron automatisch maken uit.

   Opmerking: Als het selectievakje niet beschikbaar is, is de gegevensbron vergrendeld. Als u bijvoorbeeld het ontwerp van de formuliersjabloon baseert op een XML-schema, kunt u mogelijk geen nieuwe velden of groepen toevoegen aan de gegevensbron in InfoPath. Deze beperking helpt te voorkomen dat u in het schema per ongeluk wijzigingen aanbrengt die het schema ongeldig kunnen maken.

 4. Klik onder besturingselementen invoegen, klikt u op Keuzelijst.

 5. Als u het selectievakje gegevensbron automatisch maken in stap 3 hebt uitgeschakeld, selecteert u een veld in het dialoogvenster Lijst Binding waarnaar u wilt u de keuzelijst afhankelijk maken.

 6. Als u wilt een label toevoegen aan het vak lijst op de formuliersjabloon, typ de tekst boven of links van de keuzelijst, gevolgd door een dubbele punt (:).

 7. De waarden die u wilt gebruiken als de gegevens in de lijst wilt opgeven, dubbelklikt u op de keuzelijst op de formuliersjabloon.

 8. Klik op het tabblad Gegevens.

 9. Voer een van de volgende handelingen uit om de vervolgkeuzelijst te vullen:

  Typ zelf de waarden voor de lijst

  Deze optie is handig wanneer u een vooraf ingestelde, beperkte reeks waarden hebt en u niet verwacht dat die waarden in de toekomst zullen veranderen. Als de waarden dan toch zouden veranderen, moet u een bijgewerkte versie van uw formuliersjabloon publiceren, zodat gebruikers de meest recente items in de lijst kunnen zien en gebruiken.

  1. Klik op Toevoegen.

  2. Typ in het vak Waarde de tekst die u wilt opslaan als een gebruiker dit item kiest.

  3. Typ in het vak Weergavenaam de tekst die u voor dit item wilt weergeven en klik vervolgens op OK.

  4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor elk item dat u aan de vervolgkeuzelijst wilt toevoegen.

  5. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

  Waarden uit een ander deel van het formulier gebruiken

  Deze optie is handig als u wilt dat de waarden in uw lijst veranderen, afhankelijk van andere waarden die de gebruikers in hun formulier invoeren.

  1. Klik onder Items in keuzelijst op Waarden opzoeken in de gegevensbron van het formulier.

   De items in de vervolgkeuzelijst moeten worden gekoppeld aan een bepaalde herhalende groep of een herhalend veld in de formuliersjabloon.

  2. Klik op XPath selecteren Knopafbeelding naast het vak Items en klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op het herhalende veld of de herhalende groep met de velden die de waarden voor de vervolgkeuzelijst bevatten en klik vervolgens op OK.

  3. Klik op XPath selecteren Knopafbeelding naast het vak Waarde, klik op het veld dat de mogelijke waarden voor de items in de lijst bevat en klik vervolgens op OK. Een van deze waarden wordt opgeslagen in de onderliggende XML wanneer een gebruiker op een item in de vervolgkeuzelijst klikt.

  4. Klik op XPath selecteren Knopafbeelding naast het vak Weergavenaam, klik op het veld dat de waarden bevat die worden weergegeven in de lijst en klik vervolgens op OK.

   Tip: Als u wilt voorkomen dat waarden voor weergavenamen meerdere keren in de vervolgkeuzelijst worden weergegeven, selecteert u het selectievakje Alleen items met unieke weergavenaam weergeven.

  Waarden uit een database, webservice, XML-document of SharePoint-site gebruiken

  Deze optie is handig als u de waarden in een keuzelijst up-to-date wilt houden of regelmatig wilt laten vernieuwen. De waarden worden gewoonlijk opgeslagen in een database of andere externe gegevensbron en worden opgehaald telkens wanneer het formulier wordt geopend.

  1. Klik op Waarden opzoeken in een externe gegevensbron.

  2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

   • Als u al een gegevensverbinding hebt toegevoegd, klikt u erop in het vak Gegevensverbinding.

   • Klik op Toevoegen als u een gegevensverbinding wilt toevoegen en volg de instructies in de wizard Gegevensverbinding.

    De items in de vervolgkeuzelijst moeten worden gekoppeld aan een bepaald herhalend veld of een bepaalde herhalende groep.

  3. Klik op XPath selecteren Knopafbeelding naast het vak Items en klik vervolgens in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op de groep of het veld met de velden die de waarden voor de vervolgkeuzelijst bevatten en klik vervolgens op OK.

  4. Klik op XPath selecteren Knopafbeelding naast het vak Waarde, klik op het veld dat de mogelijke waarden voor de items in de lijst bevat en klik vervolgens op OK. Een van deze waarden wordt opgeslagen in de onderliggende XML wanneer een gebruiker op een item in de vervolgkeuzelijst klikt.

  5. Klik op XPath selecteren Knopafbeelding naast het vak Weergavenaam, klik op het veld dat de waarden bevat die worden weergegeven in de lijst en klik vervolgens op OK.

   Tip: Als u wilt voorkomen dat waarden voor weergavenamen meerdere keren in de vervolgkeuzelijst worden weergegeven, selecteert u het selectievakje Alleen items met unieke weergavenaam weergeven.

Naar boven

Tips voor de indeling

Met de volgende tips kunt u het uiterlijk, de grootte en andere aspecten van een keuzelijst perfectioneren:

 • Overweeg om de keuzelijst zodat deze de enkele spaties groter is dan de gemiddelde breedte van de items in de lijst is. Op deze manier worden niet de lijstitems gedeeltelijk verborgen.

 • Als u de breedte van verschillende keuzelijsten in één keer, selecteert u de keuzelijsten waarvan de grootte wilt wijzigen, druk op ALT + ENTER, klikt u op het tabblad grootte en typ vervolgens een nieuw nummer in het vak breedte .

 • Als u wilt de achtergrondkleur van verschillende keuzelijsten tegelijk wilt wijzigen, selecteert u de keuzelijsten die u wilt wijzigen. Klik in het menu Opmaak op randen en arceringen breng de gewenste wijzigingen aan op het tabblad arcering .

 • U kunt het lettertype dat wordt weergegeven in een keuzelijst met aanpassen, gebruikt u de vakken lettertype en de Tekengrootte op de werkbalk Opmaak . Het lettertype en de tekengrootte voor alle keuzelijsten op de formuliersjabloon als tegelijk wilt wijzigen, klikt u op de keuzelijst met de opmaak die u wilt, en klik op het menu Opmaak op Lettertype toepassen op alle besturingselementen voor lijsten.

 • Als u de afstand tussen een keuzelijst en de objecten eromheen op de formuliersjabloon aanpassen wilt, kunt u de marge-instellingen in het dialoogvenster Eigenschappen van keuzelijst (tabbladgrootte ) aanpassen. Met marges kunt de afstand nauwkeuriger aanpassen dan de afstand verhoogd met alinea-einden.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×