Een kanaal maken en beheren in Office 365 Video

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: Office 365 Video wordt vervangen door Microsoft Stream. Zie voor meer informatie over de nieuwe enterprise-videoservice die intelligence optellen bij samenwerking via een video en Ontdek meer over de abonnementen overgang voor huidige Office 365 Video klanten, migreren naar stroom van Office 365 Video.

Als u een video wilt uploaden naar Office 365 Video, uploadt u deze naar een bepaald kanaal. U kunt bijvoorbeeld een kanaal gebruiken voor video's over een bepaald onderwerp of voor video’s voor een groep, zoals een afdeling of een team. Kanaalbeheerders in uw organisatie kunnen kanalen maken en elk kanaal kan afzonderlijk worden beheerd door een of meer personen die de machtigingen van een eigenaar hebben voor het kanaal. In dit artikel wordt beschreven hoe u snel en eenvoudig een kanaal kunt maken en beheren en video’s hiernaar kunt uploaden in Office 365 Video.

In dit artikel:

 • Een kanaal maken. Maak een kanaal zodat mensen video's naar het kanaal kunnen uploaden.

 • Een kanaal beheren. Upload video's, bepaal wie een kanaal kan bewerken of bekijken en voer andere taken voor kanaalbeheer uit.

Office 365 Video wordt geleverd met een vooraf geconfigureerd kanaal met de naam Community. Iedereen in uw organisatie kan standaard het kanaal Community bewerken en bekijken, maar u kunt deze machtigingen wijzigen als u dat wilt. U kunt bijvoorbeeld de machtigingen van een bewerker voor het kanaal Community zo wijzigen dat alleen bepaalde personen video's hiernaar kunnen uploaden. Raadpleeg Kanaalmachtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor informatie over machtigingen voor het bewerken en bekijken van een kanaal. U kunt het kanaal Community ook verwijderen als u het niet nodig hebt. Raadpleeg Een kanaal verwijderen verderop in dit artikel voor meer informatie.

Een kanaal maken

U moet beschikken over de machtigingen van een kanaalbeheerder om een kanaal te kunnen maken. Standaard heeft iedereen in uw organisatie de machtigingen van een kanaalbeheerder. Alleen een videobeheerder kan wijzigen wie machtigingen van een kanaalbeheerder heeft. Raadpleeg De beheerdersmachtigingen voor uw Office 365 Video-portal wijzigen in Uw Office 365 Video-portal beheren voor informatie over machtigingen voor videobeheerders en kanaalbeheerders.

De persoon die een kanaal maakt, heeft automatisch de machtigingen van een eigenaar voor dit kanaal en kan andere personen machtigen om het kanaal te bewerken. Raadpleeg Kanaalmachtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor informatie over de machtigingen van een kanaaleigenaar.

Een kanaal maken

 1. Meld u aan bij Office 365 als een gebruiker die kanaalbeheerdersmachtigingen heeft.

 2. Selecteer het Office 365 startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app en selecteer vervolgens de tegel van de Video .

 3. Kies op de bovenste navigatiebalk van Office 365 Video aan de linkerkant de optie Kanalen en kies vervolgens aan de rechterkant + Nieuw kanaal.

  De knop Kanalen en de knop + Nieuw kanaal

 4. Voer de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Een nieuw kanaal starten:

  1. Typ een naam voor het nieuwe kanaal.

  2. Klik onder Kies een kanaalkleur, selecteer een kleur voor het nieuwe kanaal.

  Office 365 Video - Een kanaal maken
 5. Kies Maken.

Een kanaal beheren

In deze sectie worden de procedures beschreven voor het beheren van een kanaal. U kunt deze alleen uitvoeren als u de machtigingen van een eigenaar of van een bewerker hebt voor het kanaal:

Raadpleeg Kanaalmachtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor informatie over de machtigingen van een kanaaleigenaar.

Een kanaal selecteren dat u wilt beheren

Als u een kanaal wilt beheren, selecteert u dit eerst.

Een kanaal selecteren dat u wilt beheren

 1. Meld u aan bij Office 365 als een gebruiker met de machtigingen van een eigenaar of de machtigingen van een bewerker voor het kanaal dat u wilt beheren. Zie Kanaalmachtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor informatie over kanaalmachtigingen.

 2. Selecteer het Office 365 startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app en selecteer vervolgens de tegel van de Video .

 3. Kies op de bovenste navigatiebalk van Office 365 Video de optie Kanalen.

  De knop Kanalen op de bovenste navigatiebalk van Office 365 Video
 4. Selecteer een kanaal waarvoor u de machtigingen van een eigenaar of van een bewerker hebt. Zie Kanaalmachtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor meer informatie over kanaalmachtigingen.

Video's uploaden

Zo lang maken als u de eigenaar of editor machtiging kanaal voor een kanaal hebt, kunt u een video uploaden naar deze overal binnen Office 365 Video. U kunt ook meerdere video's uploaden naar een kanaal op hetzelfde moment. Raadpleeg Kanaalmachtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor informatie over kanaalmachtigingen. Raadpleeg Video-indelingen die werken in Office 365 Video voor informatie over video-indelingen die compatibel zijn met Office 365 Video.

Het oorspronkelijke bestand van de video is opgeslagen in SharePoint Online op het moment u een video uploaden en deze wordt geteld ten opzichte van uw opslagquotum. Zie opslaglimieten voor siteverzamelingen beherenvoor meer informatie.

Om eenvoudiger voor gebruikers om te zoeken van uw video wanneer met de zoekfunctie, kan het handig zijn consistent over hoe u titel en video's beschrijven wanneer u deze hebt geüpload. (U kunt deze informatie later op elk gewenst moment wijzigen.) Raadpleeg Informatie over een video bewerken verderop in dit artikel voor meer informatie.) Met deze gegevens kan iedereen later eenvoudiger naar de video’s zoeken, vooral wanneer u veel video’s hebt in Office 365 Video. Daarnaast biedt u hiermee extra context voor de video in Delve en Office Graph.

Opmerking: Net zoals bij het uploaden van bestanden, zijn er veel factoren die van invloed kunnen zijn op de benodigde tijd voor het uploaden van een video, zoals netwerkbandbreedte en de grootte van de video.

Een video uploaden

 1. Kies uploadenin Office 365 Video, klik op de bovenste navigatiebalk.

  De knop Video’s uploaden van Office 365 Video

 2. Selecteer het kanaal waarnaar u wilt uploaden van de video. Als u al in een kanaal, wordt de naam van dat kanaal worden geselecteerd als het standaardapparaat. Upload uw video naar een ander kanaal, selecteert u alleen de naam van het kanaal uit de vervolgkeuzelijst.

  Office 365 Video Selecteer kanaal uw Video uploaden

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep een bestand naar het vak Selecteer te uploaden video's of sleep bestanden hierheen.

  • Klik in het vak Selecteer te uploaden video's of sleep bestanden hierheen, selecteer een video in het dialoogvenster Bestand selecteren voor uploaden en kies Openen.

   Office 365-Video te uploaden video's selecteren

  De video wordt geüpload.

  Tip: Als u wilt een bestaande video vervangen door een nieuwe versie, gewoon Zorg dat de naam voor de nieuwe versie precies hetzelfde als de naam van de oorspronkelijke versie is. Ook voor zorgen dat u de nieuwe versie van de video uploaden naar hetzelfde kanaal als de oorspronkelijke. Dit zorgt ervoor dat de URL voor de video dezelfde blijft.

 4. Terwijl de video wordt geüpload, kunt u een titel en beschrijving opgeven voor de video. Klik vervolgens op Opslaan.

 5. Nadat de upload voltooid is, klikt u op Ga naar de video als uw video wilt bekijken.

Meerdere video's tegelijk uploaden

 1. Sleep de video’s vanuit het venster van Windows Verkenner naar het vak Selecteer te uploaden video's of sleep bestanden hierheen. De video’s worden geüpload.

 2. Wanneer alle video's zijn geüpload en worden verwerkt voor afspelen, kunt u Details bewerken kiezen naast een miniatuurafbeelding van een video om een titel en beschrijving op te geven voor de video. Deze informatie opgeven:

  1. Geef een titel en beschrijving op voor de video.

  2. Kies Opslaan.

Controleren wanneer een video kan worden afgespeeld

Nadat u een video hebt geüpload, moet deze nog worden verwerkt voor afspelen via streaming en worden geïndexeerd voor zoeken voordat de video kan worden afgespeeld. De video kan eerst worden bekeken en afgespeeld onder Mijn video's in het kanaal. De video kan een tijdje later worden bekeken en afgespeeld door anderen op een andere locatie in de portal. Alleen personen die gemachtigd zijn om video's in dit kanaal te bekijken, kunnen de video bekijken.

Controleren wanneer een video kan worden afgespeeld

 1. Selecteer het kanaal waarnaar u een of meer video's hebt geüpload. Zie Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Kies Mijn video's.

 3. Vernieuw de pagina af en toe. Als u de pagina bijvoorbeeld wilt vernieuwen in Internet Explorer, drukt u op F5. Wanneer de video kan worden afgespeeld vanuit Mijn video's, wordt een miniatuur van de video weergegeven in plaats van een verwerkingsbericht. De video wordt iets later op een andere locatie in de portal weergegeven, zodat andere personen deze kunnen bekijken.

Een miniatuur van een video wijzigen

Nadat een video die u hebt geüpload naar Office 365 Video is verwerkt en kan worden afgespeeld, kunt u een aangepaste miniatuur voor de video toevoegen of u kunt kiezen uit een van de automatisch gegenereerde miniaturen opgegeven.

Een miniatuur toevoegen aan een video

 1. Klik op de pagina van de videospeler in Office 365 Video, klik op beheren op de menubalk en klik op miniatuur.

  AThumbnail O365 Video toevoegen

 2. Klik in het deelvenster kiezen een miniatuur op de miniatuur die u wilt gebruiken voor uw video vanaf een van de vooraf gegenereerde miniaturen. U kunt ook klikt u op een afbeelding uploaden, om te kiezen en de miniatuur van een aangepaste uploaden.

  Opmerking: Automatisch gegenereerde miniaturen zijn alleen beschikbaar voor video's geüpload naar Office 365 Video na 1 oktober 2015.

  O365 Video kiezen een miniatuur

 3. Nadat u uw keuze hebt, klikt u op de X in de rechterbovenhoek van het deelvenster kiezen een miniatuur .

  Opmerking: Het kan enkele minuten duren voor personen om de miniatuur van de nieuwe weer te geven.

Informatie over een video bewerken

Biedt informatie over een video, zoals een beschrijving of een lijst met personen in de video, wordt het gemakkelijker maken zodat gebruikers deze kunnen vinden via de zoekfunctie en de video in Delve en Office Graph voorzien van extra context bieden. Als u wilt informatie over een video bewerken, moet u gemachtigd bent eigenaar of de editor voor het kanaal dat de video is in. Raadpleeg Kanaalmachtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor informatie over kanaalmachtigingen.

De titel of beschrijving voor een video bewerken

 1. Selecteer het kanaal waarin de video zich bevindt. Zie Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Selecteer de miniatuur van de video die u wilt bewerken.

 3. Kies op de pagina van de videospeler onder de videospeler Pictogram voor Video bewerken in Office 365 .

 4. Wijzig de informatie over de video.

 5. Selecteer Save.

Personen aan een video koppelen

 1. Onder de video op de pagina videospeler onder personen die zijn gerelateerd aan deze video, klikt u op Knop voor koppelen van personen in Office 365 Video .

 2. Begin met typen van de naam van de persoon die u wilt toevoegen en selecteer vervolgens de naam van de lijst met namen die wordt weergegeven in het deelvenster personen die zijn gerelateerd aan deze video .

  Office 365 Video koppelen personen

 3. Klik op Opslaan om te koppelen van die persoon aan de video.

Een video verwijderen

Als u een video verwijdert, maakt u ruimte vrij voor uw SharePoint Online-opslaglimiet. Als u een video wilt verwijderen, moet u de machtigingen van een eigenaar of van een bewerker hebben voor het kanaal waarin de video staat. Raadpleeg Kanaalmachtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor informatie over kanaalmachtigingen.

Opmerking: Wanneer u een video hebt verwijderd, kunt u deze niet herstellen.

Een video verwijderen

 1. Selecteer het kanaal waaruit u een video wilt verwijderen. Zie Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Selecteer de miniatuur van de video die u wilt verwijderen. De pagina van de videospeler wordt weergegeven.

 3. Klik op de bovenste navigatiebalk, op verwijderen.

  Office 365 Video - Video verwijderen

 4. Kies verwijderen om te bevestigen dat u wilt verwijderen van de video in het dialoogvenster Video verwijderen .

  Opmerking: Wanneer u een video van een kanaal Office 365 Video verwijdert, wordt verplaatst naar de Prullenbak van de SharePoint waar deze worden definitief verwijderd na 30 dagen.

  Nadat u een video hebt verwijderd, kan het even duren voordat de zoekindexering is voltooid. Als dit klaar is, is de video niet meer zichtbaar in Office 365 Video.

Om te zetten of een verwijderde video permanent verwijderen

 1. Selecteer het kanaal waaruit u de video is verwijderd.

 2. Kies Prullenbakop de bovenste navigatiebalk van Office 365 Video .

  Prullenbak in Office 365 Video

 3. Selecteer de video die u wilt herstellen of permanent verwijderen in het deelvenster Prullenbak .

  Opmerking: Klik in het deelvenster Prullenbak wordt globale beheerders een overzicht van alle video's die zijn verwijderd uit een kanaal. Kanaal eigenaren en editors wordt alleen weergegeven voor een lijst met video's die zij hebben hebt verwijderd. Zie de Prullenbak legen of uw bestanden terugzetten en de Prullenbak van een SharePoint Online-siteverzameling beherenvoor meer informatie over de Prullenbak.

 4. Klik op Selectie herstellen om de video herstellen naar de oorspronkelijke kanaal of klik op Selectie verwijderen om de video permanent verwijderen.

  Office 365 Video herstellen of verwijderen van een Video

 5. Klik op OK om te controleren of de terugzetten of verwijderen, of klikt u op Annuleren om terug te gaan naar de lijst met items in de Prullenbak.

Kanaalinstellingen beheren

In deze sectie worden de procedures beschreven voor het beheren van kanaalinstellingen. U kunt deze alleen uitvoeren als u de machtigingen van een eigenaar hebt voor:

De pagina met instellingen voor videokanalen openen voor een kanaal

Als u kanaalinstellingen wilt beheren, gaat u eerst naar de pagina met instellingen voor videokanalen voor het desbetreffende kanaal.

De pagina met instellingen voor videokanalen openen voor een kanaal

 1. Selecteer een kanaal dat u wilt beheren. Zie Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Aan de rechterkant van de bovenste navigatiebalk, selecteert u Kanaalinstellingen.

  Kanaalinstellingen voor Office 365 Video

Algemene kanaalinstellingen wijzigen

U kunt de naam en de kleur wijzigen van een kanaal waarvoor u de machtigingen van een eigenaar hebt. Raadpleeg Kanaalmachtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor informatie over kanaalmachtigingen.

Algemene kanaalinstellingen wijzigen

 1. Selecteer een kanaal waarvoor u instellingen wilt wijzigen. Raadpleeg Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Ga naar de pagina met instellingen voor het videokanaal. Zie de vorige procedure, De pagina met instellingen voor videokanalen openen voor een kanaal, voor meer informatie over hoe u dit doet.

 3. Kies Algemeenin het linkernavigatiedeelvenster.

  Pagina met instellingen voor videokanaal - Algemeen
 4. Typ een nieuwe naam voor het kanaal in het tekstvak Kanaalnaam.

 5. Selecteer onder Kanaalkleur een vakje om een andere kleur voor het kanaal te kiezen.

 6. Kies Opslaan.

Opmerking: Dit kan duren voordat de wijzigingen zichtbaar in bepaalde pagina's van de video-portal. Sommige pagina's in de portal zijn zoekopdracht en het duurt voor het zoeksysteem te werk om de wijzigingen.

Kanaalmachtigingen wijzigen

Er zijn drie typen kanaalmachtigingen: eigenaars, bewerkers en bekijkers. U moet de machtigingen van een eigenaar hebben om machtigingsinstellingen te wijzigen.

 • Eigenaars - Een gebruiker of beveiligingsgroep die volledige controle over een kanaal heeft. Ze kunnen het kanaal beheren via de pagina met kanaalinstellingen, video's uploaden, video's verwijderen en het kanaal verwijderen. Alleen de persoon die een kanaal maakt, heeft standaard de machtigingen van een eigenaar, maar deze persoon kan andere personen de machtigingen van een eigenaar geven.

  Tip: U wordt aangeraden het aantal personen met de machtigingen van een eigenaar te beperken voor een kanaal. Als een persoon met de machtigingen van een eigenaar een kanaal verwijdert, kunt u het kanaal of de video's hierin niet meer herstellen.

 • Bewerkers - Een gebruiker of beveiligingsgroep met de machtiging voor bewerken voor een kanaal. Ze kunnen video's uploaden en video's verwijderen. Ze kunnen de kanaalinstellingen niet beheren of het kanaal verwijderen.

 • Viewers - een gebruiker of beveiligingsgroep die alle video's die in het kanaal kan bekijken. Zonder deze machtiging kunnen ze raadpleegt u het kanaal of de video's bekijken die in. Standaard heeft iedereen in uw organisatie viewer-machtigingen voor een kanaal als het kanaal wordt gemaakt.

U moet beschikken over de machtigingen van een eigenaar voor een kanaal om de machtigingen ervoor te wijzigen.

Kanaalmachtigingen wijzigen

 1. Selecteer het kanaal waarvoor u machtigingen wilt wijzigen. Zie Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Ga naar de pagina met instellingen voor het videokanaal. Zie De pagina met instellingen voor videokanalen openen voor een kanaal eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 3. Kies Machtigingen in het linkernavigatiedeelvenster.

  Office 365 Video permissions
 4. Als u wilt instellen wie volledige controle over het kanaal heeft, geeft u personen of beveiligingsgroepen op in het vak Eigenaars.

 5. Als u wilt instellen wie de video’s in een kanaal kan bewerken, geeft u personen of beveiligingsgroepen op in het vak Bewerkers.

 6. Als u wilt instellen wie het kanaal kan bekijken, geeft u personen of beveiligingsgroepen op in het vak Bekijkers.

 7. Standaard ziet alleen kanaal eigenaars het downloaden koppeling op de spelerpagina voor video's. Als u wilt wijzigen die video's kunt downloaden van het kanaal, selecteer een optie in de lijst weergeven koppeling om video's te downloaden .

  Opmerking: De weergeven downloadkoppeling voor video's instellen alleen besturingselementen al dan niet een gebruiker de downloadkoppeling kan zien. Aangezien Office 365 Video is gebaseerd op SharePoint Online, als een gebruiker machtiging voor bekijken van een video heeft en weten ze het openen van de URL voor de video op een andere manier, is ze altijd mogelijk om te vinden van de oorspronkelijke video om te downloaden.

Video's in een kanaal aanbevelen

Wanneer een aantal video's is geüpload naar een bepaald kanaal, kunt u sommige video’s onder de aandacht brengen. U kunt video's onder de aandacht brengen door deze boven aan de kanaalpagina aan te bevelen. U kunt maximaal vijf video's aanbevelen op een kanaalpagina.

Als u video's in een kanaal wilt aanbevelen, moet u de machtigingen van een eigenaar voor het kanaal hebben. Raadpleeg de vorige procedure, Kanaalmachtigingen wijzigen, voor informatie over kanaalmachtigingen.

Als u bepaalde kanalen of video's wilt aanbevelen op de startpagina van de Office 365 Video-portal, neemt u contact op met een persoon in uw organisatie die videobeheerder is voor Office 365 Video. Raadpleeg Video's en kanalen aanbevelen op de startpagina van de Office 365 Video-portal in Uw Office 365 Video-portal beheren voor meer informatie.

Video's in een kanaal aanbevelen

 1. Selecteer het kanaal waarin u video’s wilt aanbevelen. Zie Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Ga naar de pagina met instellingen voor het videokanaal. Zie De pagina met instellingen voor videokanalen openen voor een kanaal eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 3. Kies Spotlight in het linkernavigatiedeelvenster.

  Pagina met instellingen voor videokanaal - spotlight
 4. Selecteer een spotlighttegel, zoals Spotlight 1.

 5. Zoek of blader in het venster dat wordt weergegeven, naar de miniatuur van de video die u wilt aanbevelen en selecteer de miniatuur.

  Opmerking: Een video die net is geüpload, kan pas worden aanbevolen nadat deze is geïndexeerd voor zoekopdrachten en kan over het algemeen worden afgespeeld in de portal. Als u niet meteen de miniatuur ziet van de video die u wilt aanbevelen, probeert u het later opnieuw.

 6. Herhaal stap 3 tot en met 5 van deze procedure voor de andere spotlighttegels.

  Als u een andere video in een spotlighttegel wilt plaatsen, selecteert u de spotlighttegel en selecteert u vervolgens de miniatuur van een andere video.

 7. Kies Opslaan.

Yammer -instellingen voor gesprekken wijzigen

Als Yammer op uw Office 365 -tenant is ingeschakeld, kunt u Yammer gesprekken in- of uitschakelen voor een kanaal.

Instellingen voor Yammer gesprek wijzigen

 1. Selecteer een kanaal waarvoor u instellingen wilt wijzigen. Raadpleeg Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Ga naar de pagina met instellingen voor het videokanaal. Voor informatie over hoe u dit doet, Zie gaat u naar de pagina van de instellingen voor videokanalen openen voor een kanaal.

 3. Kies Yammerin het linkernavigatiedeelvenster.

  Yammer-instellingen video O365
 4. Selecteer op om in te schakelen Yammer gesprekken voor het kanaal.

 5. Stel de standaardgroep Yammer voor het kanaal door een van de volgende opties te selecteren:

  • Geen standaardgroep zodat gebruikers kunnen hun gesprek naar een Yammer groep die ze definiëren of naar een bepaalde persoon verwijzen.

  • Groep met deze RSS-feed ID gesprekken in een standaardgroep Yammer inschakelen door het toevoegen van de Yammer feed ID voor de groep. Gebruikers kunnen vervolgens kiezen om te posten in de standaardgroep Yammer of ze een andere naam geven.

 6. Selecteer uitschakelen voor het uitschakelen van alle Yammer gesprekken op het kanaal.

 7. Kies Opslaan.

Een kanaal verwijderen

Als u een kanaal verwijdert, worden het kanaal en alle video's hierin verwijderd uit de Office 365 Video-portal. Hierdoor krijgt u weer meer ruimte voor uw SharePoint Online-opslaglimiet.

Als u een kanaal wilt verwijderen, moet u de machtigingen van een eigenaar voor het kanaal hebben. Raadpleeg Kanaalmachtigingen wijzigen eerder in dit artikel voor informatie over de machtigingen van een kanaaleigenaar.

Let op: Nadat u een kanaal hebt verwijderd, kunt u het kanaal of de video's hierin niet meer herstellen.

Een kanaal verwijderen

 1. Selecteer het kanaal dat u wilt verwijderen. Zie Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Ga naar de pagina met instellingen voor het videokanaal. Zie De pagina met instellingen voor videokanalen openen voor een kanaal eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 3. Kies Algemeen in het linkernavigatiedeelvenster.

 4. Kies Kanaal verwijderen.

  De knop Kanaal verwijderen
 5. Kies OK om te bevestigen dat u het kanaal wilt verwijderen.

Zie ook

Kennismaken met Office 365 Video

Uw Office 365-videoportal beheren

Video-indelingen die kunnen worden geopend in Office 365 Video

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×