Een item aan een categorie toewijzen

U kunt uw berichten, gebeurtenissen, contactpersonen en andere items indelen door deze aan categorieën toe te wijzen. Omdat categorieën een kleurcode hebben, kunt u wanneer u de itemlijst bekijkt eenvoudig zien welke items bij welke categorie horen. U kunt een item aan een standaardcategorie toewijzen, zoals Familie of Reizen of aan een categorie die u zelf maakt.

Als een item aan meerdere categorieën is toegewezen, wordt de laatste categorie waaraan het item is toegewezen beschouwd als de primaire categorie. De primaire categorie bepaalt de lettertypekleur van het item in de itemlijst. Wanneer u items op categorie sorteert, wordt een item met de primaire categorie gegroepeerd.

 1. Selecteer een item in de itemlijst.

  Als u meerdere items wilt selecteren, houdt u OPDRACHT ingedrukt terwijl u op de items klikt.

 2. Klik op het tabblad Start op Categoriseren en klik vervolgens op een categorie.

  Tabblad Start, groep 5

  Als u een nieuwe categorie wilt maken, klikt u op het tabblad Start op Categoriseren, op Nieuwe toevoegen en typt u vervolgens een categorienaam.

  Notities : 

  • Wanneer u een contactpersoon aan een categorie toewijst, worden standaard alle berichten die u van die contactpersoon ontvangt automatisch aan dezelfde categorie toegewezen. Als u deze voorkeur wilt uitschakelen, klikt u in het Outlook-menu op Voorkeuren, op Categorieën en vervolgens schakelt u het selectievakje Categorieën toewijzen aan berichten van gecategoriseerde contactpersonen uit.

  • Als u een categorie selecteert in het navigatiedeelvenster en vervolgens een nieuw item maakt, wordt het nieuwe item automatisch toegewezen aan de geselecteerde categorie.

  • Wanneer Bescherming tegen ongewenste e-mail is ingeschakeld, wordt mogelijke ongewenste e-mail toegewezen aan de categorie Ongewenste e-mail en worden de berichten verplaatst naar de map Ongewenste e-mail.

  • Als u alle categorieën van een item wilt verwijderen, selecteert u het item, klikt u op Categoriseren en klikt u op Alles wissen. Tabblad Start, groep 5

Zie ook

Een categorie maken of bewerken

Alle items in een categorie weergeven

Items filteren op categorie

Items indelen in Outlook

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.