Een inhoudsopgave maken of bijwerken

In Word 2010 kunt u met één klik op het bijgewerkte lint een professionele inhoudsopgave maken. Bekijk een video.

U maakt een inhoudsopgave door de kopstijlen te kiezen (bijvoorbeeld Kop 1, Kop 2 en Kop 3) die u in de inhoudsopgave wilt opnemen. In Microsoft Office Word wordt naar koppen gezocht die overeenkomen met de stijl die u hebt gekozen. Vervolgens krijgt de tekst van de vermelding de opmaak en de inspringing die bij de kopstijl horen en tot slot wordt de inhoudsopgave in het document ingevoegd.

In Microsoft Office Word 2007 beschikt u over een galerie met stijlen voor een automatische inhoudsopgave. Markeer de tekst voor de inhoudsopgave en klik vervolgens op de gewenste inhoudsopgavestijl uit de galerie. In Office Word 2007 wordt dan automatisch een inhoudsopgave gemaakt op basis van de koppen die u hebt gemarkeerd.

U kunt ook handmatig een inhoudsopgave typen.

Opmerking : In dit artikel wordt beschreven hoe u een inhoudsopgave toevoegt. Bronvermeldingen en lijsten met afbeeldingen worden niet besproken.

Wat wilt u doen?

Een inhoudsopgave handmatig typen

Een inhoudsopgave automatisch maken

Een inhoudsopgave handmatig typen

U kunt items van de inhoudsopgave typen en tabbladen gebruiken om de stippellijnen of blokpunten tussen elk item en het paginanummer te verkrijgen. Zie Automatisch een inhoudsopgave maken voor een snellere manier om een inhoudsopgave te maken.

 1. Typ het eerste item.

 2. Druk op Tab en typ het paginanummer voor het eerste item.

 3. Selecteer het tabstopteken.

  Opmerking :  Als u het tabstopteken niet kunt zien, klikt u op het tabblad Start en klikt u in de groep Alinea op Weergeven/verbergen.

 4. Klik op het tabblad Pagina-indeling op het startpictogram voor het dialoogvenster Alinea.

 5. Klik op Tabs.

 6. Typ onder Tabpositie de locatie waar u het paginanummer wilt weergeven.

  Opmerking : Als u de liniaal wilt weergeven zodat u de locatie van de rechtermarge kunt typen, klikt u op de knop Liniaal weergeven boven aan de verticale schuifbalk.

 7. Klik onder Uitlijning op Rechts.

 8. Klik onder Opvulteken op de gewenste optie en klik op OK.

 9. Druk op Enter en typ het volgende item.

 10. Druk op Tab en typ het paginanummer voor het tweede item.

 11. Herhaal dit totdat de inhoudsopgave compleet is.

Belangrijk :  Als u wijzigingen aanbrengt in kopteksten of pagina's in het document, moet u de inhoudsopgave handmatig bijwerken.

Naar boven

Automatisch een inhoudsopgave maken

U kunt het gemakkelijkst een inhoudsopgave maken met de ingebouwde kopstijlen. U kunt ook een inhoudsopgave maken op basis van de aangepaste stijlen die u hebt toegepast. U kunt ook besluiten om de inhoudsopgaveniveaus aan afzonderlijke tekstgegevens toe te wijzen.

Vermeldingen markeren met behulp van ingebouwde kopstijlen

 1. Selecteer de kop waarop u een kopstijl wilt toepassen.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Opmaakprofielen, op het gewenste opmaakprofiel.

  Afbeelding van Word-lint

  Als u bijvoorbeeld tekst hebt geselecteerd die u als kop van het hoogste niveau wilt opmaken, klikt u in de galerie Snelle stijlen op de stijl met de naam Kop 1.

Opmerking : 

 • Als u de gewenste stijl niet ziet, klikt u op de pijl om de galerie Snelle stijlen uit te vouwen.

 • Als de gewenste stijl niet in de galerie Snelle stijlen staat, drukt u op CTRL+SHIFT+S om het taakvenster Stijl toepassen te openen. Klik onder Naam van stijl op de gewenste stijl.

Een inhoudsopgave maken

Wanneer u de vermeldingen voor uw inhoudsopgave hebt gemarkeerd, kunt u de inhoudsopgave samenstellen.

Een inhoudsopgave maken op basis van ingebouwde kopstijlen

U gebruikt deze procedure als u een document hebt gemaakt met behulp van kopstijlen.

 1. Klik op de locatie waar u de inhoudsopgave wilt invoegen. Gewoonlijk is dit aan het begin van een document.

 2. Klik op het tabblad Referenties, in de groep Inhoudsopgave, op Inhoudsopgave en klik vervolgens op de gewenste stijl voor de inhoudsopgave.

  Afbeelding van Word-lint

  Opmerking : Als u meer opties wilt specificeren, zoals het aantal kopniveaus dat moet worden weergegeven, klikt u op Inhoudsopgave invoegen om het dialoogvenster Inhoudsopgave te openen. Zie De inhoudsopgave opmaken als u meer wilt weten over de verschillende opties.

Een inhoudsopgave maken van op basis van aangepaste stijlen die u hebt toegepast

Gebruik deze procedure als u al aangepaste stijlen op uw koppen hebt toegepast. U kunt opgeven welke stijlinstellingen door Word moeten worden gebruikt bij het samenstellen van de inhoudsopgave.

 1. Klik op de plaats waar u de inhoudsopgave wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Referenties, in de groep Inhoudsopgave, op Inhoudsopgave invoegen en vervolgens op Inhoudsopgave invoegen.

 3. Klik op Opties.

 4. Zoek onder Beschikbare stijlen de stijl die u op de koppen in uw document hebt toegepast.

 5. Voer onder Niveau naast de stijlnaam een getal van 1 tot en met 9 in om het niveau aan te geven dat met de kopstijl moet worden aangeduid.

  Opmerking : Als u alleen aangepaste stijlen wilt gebruiken, verwijdert u de niveaucijfers voor de ingebouwde stijlen, zoals Kop 1.

 6. Herhaal stap 4 en 5 voor elke kopstijl die u in de inhoudsopgave wilt opnemen.

 7. Klik op OK.

 8. Kies een inhoudsopgave die bij het documenttype past:

  • Document dat wordt afgedrukt    Als u een document maakt dat lezers op papier zullen lezen, maakt u een inhoudsopgave waarin in elke vermelding zowel de kop als het paginanummer van de pagina waarop de kop voorkomt, worden genoemd. Lezers kunnen hiermee gemakkelijk naar de gewenste pagina gaan.

  • Onlinedocument    Voor een document dat lezers online in Word zullen lezen, kunt u de vermeldingen in de inhoudsopgave als hyperlinks opmaken. Lezers kunnen dan naar een kop gaan door op de bijbehorende vermelding in de inhoudsopgave te klikken.

 9. Als u een van de beschikbare ontwerpen wilt gebruiken, klikt u op een ontwerp in het vak Opmaak.

 10. Selecteer alle overige gewenste opties voor de inhoudsopgave.

De inhoudsopgave opmaken

Als uw document al een inhoudsopgave bevat, kunt u de bijbehorende opties wijzigen. Hiervoor moet u een nieuwe inhoudsopgave invoegen met behulp van het dialoogvenster Inhoudsopgave.

 1. Selecteer de bestaande inhoudsopgave.

 2. Klik op het tabblad Referenties, in de groep Inhoudsopgave, op Inhoudsopgave invoegen en vervolgens op Inhoudsopgave invoegen.

  Afbeelding van Word-lint

 3. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Inhoudsopgave:

  • Als u het aantal kopniveaus wilt wijzigen dat worden weergegeven in de inhoudsopgave, typt u het gewenste aantal in het vak naast Niveaus weergeven onder Algemeen.

  • Als u het algehele uiterlijk van de inhoudsopgave wilt wijzigen, kiest u een andere indeling in de lijst Indelingen. In de secties Afdrukvoorbeeld en Webvoorbeeld ziet u een voorbeeld van de gekozen indeling.

  • Als u de weergave van kopniveaus in de inhoudsopgave wilt wijzigen, klikt u op Wijzigen. Klik in het dialoogvenster Stijl op het niveau dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Wijzigen. In het dialoogvenster Stijl wijzigen kunt u het lettertype, de tekengrootte en de mate van inspringing wijzigen.

De inhoudsopgave bijwerken

Als u koppen of andere inhoudsopgavevermeldingen aan uw document hebt toegevoegd of uit uw document hebt verwijderd, kunt u de inhoudsopgave snel bijwerken.

 1. Klik op het tabblad Referenties, in de groep Inhoudsopgave, op Tabel bijwerken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik op Alleen paginanummers bijwerken of In zijn geheel bijwerken.

Een inhoudsopgave verwijderen

 1. Open het tabblad Referenties en klik in de groep Inhoudsopgave op Inhoudsopgave.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik op Inhoudsopgave verwijderen.

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.