Een inhoudsopgave maken of bewerken

Als u wilt dat in Word automatisch een inhoudsopgave wordt gemaakt, moet u eerst kopstijlen toepassen op items die u wilt opnemen in de inhoudsopgave. Wanneer deze stap is voltooid, voegt u de inhoudsopgave in het document in. De stijlopmaak van de koppen heeft geen invloed op de opmaak van de inhoudsopgave. De stijlen voor de koppen en de inhoudsopgave worden afzonderlijk ingesteld.

U kunt ook handmatig een inhoudsopgave maken. Zie Handmatig een inhoudsopgave maken voor meer informatie.

Let op : Als u een inhoudsopgave op het tabblad Documentelementen invoegt in een document dat al een handmatig opgemaakte inhoudsopgave bevat, worden in Word de vermeldingen in de bestaande inhoudsopgave vervangen door tekst van een tijdelijke aanduiding.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Een inhoudsopgave toevoegen

 1. Pas in uw document kopstijlen (Kop 1, Kop 2 enzovoort, tot Kop 9) toe op de tekst die u wilt weergeven in de inhoudsopgave.

  Als de gewenste kopstijl niet wordt weergegeven op het tabblad Start, wijst u onder Stijlen een stijl aan en klikt u op Pijl-omlaag voor meer .

  Tip : Als u wilt voorkomen dat de documenttitel in de inhoudsopgave wordt weergegeven, gebruikt u niet kop 1 voor de titel. Pas in plaats van een kopstijl de stijl Titel, Boektitel of een andere stijl toe op de titel.

 2. Klik in het document op de plaats waar u de inhoudsopgave wilt invoegen.

  Tip : Als u de inhoudsopgave op een aparte pagina wilt opnemen of andere paginanummers voor de inhoudsopgave wilt gebruiken dan voor de rest van het document, plaatst u de inhoudsopgave in een aparte sectie door sectie-einden vóór en na de inhoudsopgave toe te voegen.

 3. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 4. Klik op het tabblad Documentelementen, onder Inhoudsopgave, op het gewenste inhoudsopgaveontwerp.

  Tabblad Documentelementen, groep Inhoudsopgave

Het aantal niveaus in de inhoudsopgave wijzigen

Standaard bevat een inhoudsopgave drie kopniveaus. U kunt echter het aantal niveaus in de inhoudsopgave vergroten of verkleinen.

 1. Klik op het tabblad Documentelementen onder Inhoudsopgave op Opties.

  Tabblad Documentelementen, groep Inhoudsopgave

 2. Geef op het tabblad Inhoudsopgave in het vak Aantal niveaus het aantal niveaus op dat u wilt weergeven (maximaal 9) en klik vervolgens op OK.

  Als wordt gevraagd of u de geselecteerde inhoudsopgave wilt vervangen, klikt u op Ja.

De inhoudsopgave bijwerken

U kunt de inhoudsopgave bijwerken als u wijzigingen aanbrengt in het document. U kunt de gehele inhoudsopgave bijwerken of alleen de paginanummers.

 1. Houd Control ingedrukt, klik op de inhoudsopgave en klik vervolgens op Veld bijwerken.

 2. Klik op de gewenste optie.

  Als de tekst Fout. Bladwijzer niet gedefinieerd. wordt weergegeven

  Als de tekst 'Fout. Bladwijzer niet gedefinieerd' wordt weergegeven in plaats van paginanummers in de inhoudsopgave, betekent dit dat het document is gewijzigd nadat de inhoudsopgave is bijgewerkt of dat de veldcode is beschadigd. De inhoudsopgave is niet gesynchroniseerd met het document en moet worden bijgewerkt.

Een inhoudsopgave verwijderen

 1. Klik op de inhoudsopgave.

 2. Klik in het frame dat wordt weergegeven op de pijl naast Inhoudsopgave en klik op Inhoudsopgave verwijderen in het snelmenu.

  Snelmenu Inhoudsopgave

De opmaak voor de inhoudsopgave aanpassen

U kunt de stijl voor elk niveau van de inhoudsopgave aanpassen aan uw wensen. Als voor uw opmaakmodel een andere opmaak voor de inhoudsopgave is vereist dan de beschikbare opmaak in de ingebouwde sjablonen, kunt u de tekenstijl, inspringing, opvultekens en andere kenmerken wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Documentelementen onder Inhoudsopgave op Opties.

  Tabblad Documentelementen, groep Inhoudsopgave

  Tip : Als u de opvultekens wilt wijzigen, klikt u in het snelmenu Opvulteken op de gewenste stijl.

 2. Klik op het tabblad Inhoudsopgave op Wijzigen.

 3. Klik in het vak Stijlen op het niveau van de inhoudsopgave dat u wilt wijzigen (bijvoorbeeld Inhopg 1 voor niveau 1).

 4. Klik op Wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan voor lettertype, tekengrootte, tekstkleur, enzovoort.

  Als u inspringingen, alinea-afstand en andere kenmerken wilt wijzigen, klikt u in het snelmenu Opmaak op het gewenste type wijziging, selecteert u de opties via de snelmenu's en klikt u op OK.

  Tip : Als u het hoofdlettergebruik wilt wijzigen, klikt u in het snelmenu Opmaak op Lettertype en schakelt u het selectievakje Klein kapitaal of Hoofdletters uit.

 5. Herhaal stap 3 en 4 voor elk niveau van de inhoudsopgave en klik op Toepassen.

 6. Als de gewenste stijlen op de juiste wijze worden weergegeven in het vak Voorbeeld, klikt u op OK.

De inhoudsopgavestijl als sjabloon opslaan

U kunt de opmaak van de inhoudsopgave in toekomstige documenten opnieuw gebruiken door deze op te slaan als sjabloon in de map Mijn sjablonen. U kunt de sjabloon vervolgens openen vanuit de documentgalerie en de inhoudsopgave invoegen via het menu Invoegen.

 1. Breng in het document waarop u de sjabloon wilt baseren, wijzigingen aan in de stijlen die u wilt opslaan.

 2. Verwijder alle tekst en afbeeldingen die u niet wilt weergeven in nieuwe documenten.

 3. Klik in het menu Bestand op Opslaan als.

 4. Klik op Word-sjabloon (.dotx) in het snelmenu Opmaak.

 5. Typ in het vak Opslaan als de naam die u wilt gebruiken voor de nieuwe sjabloon en klik op Opslaan.

  Tenzij u een andere locatie selecteert, wordt de Word-sjabloon in de volgende map opgeslagen: /Gebruikers/ gebruikersnaam/Bibliotheek/Application Support/Microsoft/Office/Gebruikerssjablonen/Mijn sjablonen/.

  Notities : 

  • Als u een nieuw document op basis van de sjabloon wilt maken, klikt u in het menu Bestand op Nieuw van sjabloon. Klik onder Sjablonen op Mijn sjablonen en dubbelklik vervolgens op de gewenste sjabloon.

  • Als u een inhoudsopgave op basis van de sjabloon wilt invoegen, klikt u in het menu Invoegen op Index en inhoudsopgave en vervolgens in het vak Opmaak op Van sjabloon.

Zie ook

Een stijl toepassen, wijzigen, maken of verwijderen

Een sectie-einde invoegen, verwijderen of wijzigen

Een lijst met afbeeldingen maken of wijzigen

Handmatig een inhoudsopgave maken

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×