Een inhoudsopgave maken

U maakt een inhoudsopgave door de kopstijlen te kiezen (bijvoorbeeld Kop 1, Kop 2 en Kop 3) die u in de inhoudsopgave wilt opnemen. In Microsoft Office Word wordt naar koppen gezocht die overeenkomen met de stijl die u hebt gekozen. Vervolgens krijgt de tekst van de vermelding de opmaak en de inspringing die bij de kopstijl horen en tot slot wordt de inhoudsopgave in het document ingevoegd.

In Microsoft Office Word 2007 beschikt u over een galerie met meerdere inhoudsopgavestijlen waaruit u kunt kiezen. Markeer de tekst voor de inhoudsopgave en klik vervolgens op de gewenste inhoudsopgavestijl uit de galerie. Office Word 2007 maakt automatisch de inhoudsopgave op basis van de koppen die u hebt gemarkeerd.

Wat wilt u doen?

Vermeldingen voor een inhoudsopgave markeren

Een inhoudsopgave maken

Een inhoudsopgave verwijderen

Vermeldingen voor een inhoudsopgave markeren

De gemakkelijkste manier om een inhoudsopgave te maken is de ingebouwde kopstijl te gebruiken. U kunt ook een inhoudsopgave maken die gebaseerd is op de aangepaste stijlen die u hebt toegepast. U kunt ook besluiten om de inhoudsopgaveniveaus aan afzonderlijke tekstgegevens toe te wijzen.

Vermeldingen markeren met behulp van ingebouwde kopstijlen

 1. Selecteer de kop waarop u een kopstijl wilt toepassen.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen, op de gewenste stijl.

  Afbeelding van Word-lint

  Als u bijvoorbeeld tekst hebt geselecteerd die u als kop van het hoogste niveau wilt opmaken, klikt u in de galerie Snelle stijlen op de stijl met de naam Kop 1.

Opmerking   

 • Als u de gewenste stijl niet ziet, klikt u op de pijl om de galerie Snelle stijlen uit te vouwen.

 • Als de gewenste stijl niet in de galerie Snelle stijlen staat, drukt u op CTRL+SHIFT+S om het taakvenster Stijl toepassen te openen. Klik onder Naam van stijl op de gewenste stijl.

Afzonderlijke tekstvermeldingen markeren

Als u in de inhoudsopgave tekst wilt opnemen die niet als kop is opgemaakt, kunt u met de volgende procedure afzonderlijke tekstvermeldingen markeren.

 1. Selecteer de tekst die u in de inhoudsopgave wilt opnemen.

 2. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Inhoudsopgave op Tekst toevoegen.

  Het dialoogvenster Weergave toevoegen

 3. Klik op het niveau waarop u uw selectie wilt labelen, bijvoorbeeld Niveau 1 voor een weergave in het hoofdniveau in de inhoudsopgave.

 4. Herhaal stap 1 tot en met 3 totdat u alle tekst hebt gelabeld die in de inhoudsopgave moet worden weergegeven.

Naar boven

Een inhoudsopgave maken

Wanneer u de vermeldingen voor uw inhoudsopgave hebt gemarkeerd, kunt u de inhoudsopgave samenstellen.

Een inhoudsopgave van ingebouwde kopstijlen maken

U gebruikt deze procedure als u een document hebt gemaakt met behulp van kopstijlen.

 1. Klik op de locatie waar u de inhoudsopgave wilt invoegen. Gewoonlijk is dit aan het begin van een document.

 2. Klik op het tabblad Referenties, in de groep Inhoudsopgave, op Inhoudsopgave en klik vervolgens op de gewenste stijl voor de inhoudsopgave.

  Het dialoogvenster Weergave toevoegen

  Opmerking   Klik voor meer opties op Inhoudsopgave invoegen om het dialoogvenster Inhoudsopgave te openen.

Een inhoudsopgave maken van aangepaste stijlen die u hebt toegepast

U gebruikt deze procedure als u al aangepaste stijlen op uw koppen hebt toegepast. U kunt opgeven welke stijlinstellingen door Word moeten worden gebruikt bij het samenstellen van de inhoudsopgave.

 1. Klik op de plaats waar u de inhoudsopgave wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Inhoudsopgave op Inhoudsopgave en klik vervolgens op Inhoudsopgave invoegen.

 3. Klik op Opties.

 4. Zoek onder Beschikbare stijlen de stijl die u op de koppen in uw document hebt toegepast.

 5. Voer onder Niveau naast de stijlnaam een getal van 1 tot en met 9 in om het niveau aan te geven dat met de kopstijl moet worden aangeduid.

  Opmerking    Als u alleen aangepaste stijlen wilt gebruiken, verwijdert u de niveaucijfers voor de ingebouwde stijlen, zoals Kop 1.

 6. Herhaal stap 4 en 5 voor elke kopstijl die u in de inhoudsopgave wilt opnemen.

 7. Klik op OK.

 8. Kies een inhoudsopgave die bij het documenttype past:

  • Document dat wordt afgedrukt    Als u een document maakt dat lezers op papier zullen lezen, maakt u een inhoudsopgave waarin in elke vermelding zowel de kop als het paginanummer van de pagina waarop de kop voorkomt, worden genoemd. Lezers kunnen hiermee gemakkelijk naar de gewenste pagina gaan.

  • Onlinedocument    Voor een document dat lezers online in Word zullen lezen, kunt u de vermeldingen in de inhoudsopgave als hyperlinks opmaken. Lezers kunnen dan naar een kop gaan door op de bijbehorende vermelding in de inhoudsopgave te klikken.

 9. Als u een van de beschikbare ontwerpen wilt gebruiken, klikt u op een ontwerp in het vak Opmaak.

 10. Selecteer alle overige gewenste opties voor de inhoudsopgave.

De inhoudsopgave bijwerken

Als u koppen of andere inhoudsopgavevermeldingen aan uw document hebt toegevoegd of uit uw document hebt verwijderd, kunt u de inhoudsopgave snel bijwerken.

 1. Klik op het tabblad Referenties, in de groep Inhoudsopgave, op Tabel bijwerken.

  Het dialoogvenster Weergave toevoegen

 2. Klik op Alleen paginanummers bijwerken of In zijn geheel bijwerken.

Naar boven

Een inhoudsopgave verwijderen

 1. Open het tabblad Referenties en klik in de groep Inhoudsopgave op Inhoudsopgave.

  Het dialoogvenster Weergave toevoegen

 2. Klik op Inhoudsopgave verwijderen.

Naar boven

Is van toepassing op: Word 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen