Een horizontale herhalende tabel invoegen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u wilt dat gebruikers moeten kunnen extra kolommen toevoegen aan een tabel, kunt u een horizontale herhalende tabel in de Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon.

In dit artikel

Wanneer gebruikt u een horizontale herhalende tabel

De gebruikerservaring

Informatie over compatibiliteit

Een horizontale herhalende tabel invoegen

Tips voor de indeling

Wanneer gebruikt u een horizontale herhalende tabel

Een horizontale herhalende tabel gebruiken als u wilt dat de gegevens moeten worden ingevoerd of weergegeven in de notatie van een gestructureerde, in tabelvorm en als u wilt dat gebruikers moeten kunnen extra kolommen met gegevens, toe te voegen, indien nodig. U kunt bijvoorbeeld een horizontale herhalende tabel voor het verzamelen van verkoopgegevens voor elk kwartaal. Als de formuliersjabloon is gekoppeld aan een database, kunt u ook een horizontale herhalende tabel gebruiken om te geven of te werken met records uit de database.

Een horizontale herhalende tabel bestaat uit een herhalende sectie binnen een indelingstabel. De herhalende sectie Horizontaal herhalen instelling is ingeschakeld, die een kolom in een tabel simuleert.

In het volgende voorbeeld, kunnen gebruikers extra kolommen toevoegen aan de tabel als ze willen verkoopgegevens voor verschillende kwartalen opnemen.

Verkoopgegevens ingevuld in een horizontale herhalende tabel op een formulier

Een horizontale herhalende tabel bestaat uit twee delen:

 • Koptekst-kolom    Wanneer u een horizontale herhalende tabel op een nieuwe invoegen, lege formuliersjabloon, de kolom koptekst standaard wordt weergegeven. U gebruikt deze kolom meestal om in te voeren labels bevatten die aan de linkerzijde van de tabel. Als u niet nodig deze labels hebt, met de rechtermuisknop in de kolom, wijs verwijderen aan in het snelmenu en klik vervolgens op kolommen.

 • Gegevenskolom    De gegevenskolom bevat de kolom die u "' in het formulier zo vaak als nodig herhalen kunt. Als de ontwerper van het formulier-sjabloon, meestal er slechts één kolom in ontwerpmodus wanneer u een horizontale herhalende tabel invoegen. De persoon die een formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon echter, kan meerdere kolommen in het formulier door op CTRL + ENTER te drukken, door te klikken op opdrachten in een snelmenu of toevoegen door te klikken op het item invoegen instructietekst in het formulier, die u kunt invullen Aanpassen.

Verwante besturingselementen

InfoPath bevat andere besturingselementen die vergelijkbaar zijn met horizontale herhalende tabellen, maar die andere doeleinden. Raadpleeg de volgende lijst om te zien welke besturingselementen werkt het beste de formuliersjabloon:

Herhalende tabel    Als u wilt dat gebruikers moeten kunnen meerdere rijen toevoegen aan een tabel in plaats van meerdere kolommen, gebruikt u een herhalende tabel in plaats van een horizontale herhalende tabel.

Herhalende sectie    Als u wilt maken van een sectie die gebruikers kunnen invoegen op een formulier meerdere keren (zoals een record in een database), gebruikt u een herhalende sectie of een ander herhalend besturingselement. Wanneer gebruikers een herhalende sectie in een formulier invoegen, de afzonderlijke secties verticaal ingevoegd, of op een na de andere, langs de lengte van het formulier. Dit gedrag verschilt van de herhalende sectie in een horizontale herhalende tabel, waar afzonderlijke secties horizontaal of naast elkaar worden ingevoegd in het formulier.

Naar boven

De gebruikerservaring

Een knop voor het snelmenu wordt weergegeven wanneer gebruikers Beweeg de aanwijzer over een kolom in een horizontale herhalende tabel. Gebruikers op de knop om te zien van een snelmenu met de opdrachten voor het invoegen of verwijderen van een kolom.

Snelmenu voor horizontale herhalende tabel

Gebruikers kunnen ook een nieuwe kolom invoegen door te klikken op de tekst item invoegen dat wordt weergegeven onder de horizontale herhalende tabel op het formulier. U kunt aanpassen of deze tekst verwijderen wanneer u uw formuliersjabloon ontwerpen. Kolommen die hoger zijn dan de breedte van de indelingstabel met de herhalend sectiebesturingselement loopt terug naar de volgende regel.

Naar boven

Informatie over compatibiliteit

Wanneer u een formuliersjabloon in InfoPath ontwerpt, kunt u kiezen voor het ontwerpen van een voor browsers compatibele formuliersjabloon. Wanneer u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, horizontale herhalende tabel besturingselementen niet beschikbaar zijn in het taakvenster besturingselementen , omdat deze niet worden weergegeven in een webbrowser.

Naar boven

Een horizontale herhalende tabel invoegen

De procedure voor het invoegen van een horizontale herhalende tabel verschilt enigszins per of u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpen of het ontwerp van de formuliersjabloon baseert op een database of een andere externe gegevensbron.

De volgende afbeelding ziet u hoe een horizontale herhalende tabel eruitziet wanneer u de muisaanwijzer eroverheen in de ontwerpmodus.

Herhalende sectie geselecteerd in horizontale herhalende tabel

Besturingselementen kunnen afhankelijk of niet-afhankelijk zijn. Wanneer een besturingselement afhankelijk is, is het verbonden met een veld of groep in de gegevensbron zodat de in het besturingselement ingevoerde gegevens worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (.xml). Wanneer een besturingselement niet afhankelijk is, is het niet met een veld of groep verbonden en worden gegevens die zijn ingevoerd in het besturingselement, niet opgeslagen. Wanneer u een besturingselement selecteert of de muisaanwijzer erboven houdt, worden rechtsboven in het besturingselement tekst en een bindingspictogram weergegeven. De tekst geeft de groep of het veld aan waarvan het besturingselement afhankelijk is in de gegevensbron. Het pictogram geeft aan of het besturingselement correct is gebonden aan die groep of dat veld. Wanneer de binding correct is, wordt een groen pictogram weergegeven. Als er iets mis is met de binding, ziet u in plaats daarvan een blauw of rood pictogram.

De gegevensbron voor de formuliersjabloon bestaat uit velden en groepen die worden weergegeven in een hiërarchische weergave in het taakvenster Gegevensbron . Horizontale herhalende tabellen zijn meestal afhankelijk herhalende groepen in van de formuliersjabloon gegevensbron, maar ze kunnen ook worden afhankelijk herhalende velden.

In het volgende voorbeeld wordt de tabel aan de formuliersjabloon afhankelijk van het kwartaal herhalende groep in het taakvenster Gegevensbron . De vakken voor de tekst in de tabel, Golf, Tennisen Windsurfen , zijn afhankelijk van de velden die deel uitmaken van het kwartaal herhalende groep.

Verhouding tussen horizontale herhalende tabel op formuliersjabloon en herhalende groep in gegevensbron

Een horizontale herhalende tabel op een nieuwe, lege formuliersjabloon invoegen

Wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, is het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen standaard ingeschakeld. Daardoor kan InfoPath automatisch velden en groepen maken in de gegevensbron wanneer u besturingselementen aan de formuliersjabloon toevoegt. Deze velden en groepen worden aangegeven met pictogrammen voor mappen en bestanden in het taakvenster Gegevensbron.

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik onder besturingselementen invoegen, klikt u op Horizontale herhalende tabel.

 4. Voer het aantal rijen die u wilt dat de tabel heeft al dan niet standaard in het vak aantal rijen .

 5. De horizontale herhalende tabel is gemaakt met een tekstvak in elke rij in de gegevenskolom. Als u wilt een tekstvak omzetten in een ander type besturingselement, met de rechtermuisknop op het tekstvak dat u wilt converteren, wijs Wijzigen in het snelmenu en klik vervolgens op het besturingselement dat u wilt.

Een horizontale herhalende tabel invoegen in een formuliersjabloon die is gebaseerd op een bestaande gegevensbron

Als u het ontwerp van de formuliersjabloon op een bestaand Extensible Markup Language (XML)-bestand, database of webservice baseert, afgeleid de velden en groepen in het taakvenster Gegevensbron van die bestaande gegevensbron. In dit scenario, kunt u een horizontale herhalende tabel invoegen door te slepen van een herhalende groep in het taakvenster Gegevensbron naar de formuliersjabloon of door in te voegen een horizontale herhalende tabel uit het taakvenster besturingselementen in plaats daarvan, zoals wordt beschreven in de procedure te volgen:

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik onder besturingselementen invoegen, klikt u op Horizontale herhalende tabel.

 4. Op de eerste pagina van de Wizard Binding van herhalende tabel, klikt u op de gegevensbron die u wilt gebruiken in de lijst van de gegevensbron en klik vervolgens op de herhalende groep Pictogramafbeelding die u wilt maken van de tabelrijen.

  Tip: Als u wilt een nieuwe herhalende groep hebt gemaakt, met de rechtermuisknop op de groep waaraan u wilt de herhalende groep toevoegen, klikt u in het snelmenu op toevoegen en geef vervolgens de eigenschappen voor de herhalende groep in het dialoogvenster veld of groep toevoegen .

 5. Klik op Volgende.

 6. Dubbelklik op de tweede pagina van de Wizard herhalende tabel Binding, op de velden in de lijst met gegevensbinding die u wilt toevoegen als kolommen in de tabel.

  Tip: Als u wilt maken een nieuw veld in de lijst binden van gegevens , met de rechtermuisknop op de groep waartoe de horizontale herhalende tabel afhankelijk is, klikt u in het snelmenu op toevoegen en geef vervolgens de eigenschappen voor het veld in het dialoogvenster veld of groep toevoegen .

 7. Volgorde van de kolommen wijzigen, selecteer een kolom in de lijst rijen in de tabel en klik vervolgens op Verplaatsen voor of Verplaatsen na.

Naar boven

Tips voor de indeling

Met de volgende tips kunt u het uiterlijk, de grootte en andere aspecten van een horizontale herhalende tabel en de besturingselementen in het perfectioneren:

 • Intrekken dat een horizontale herhalende tabel uit een herhalende sectie in een indelingstabel bestaat. De rechterrand van de indelingstabel definieert het punt waarop de kolommen in de tabel laten teruglopen naar de volgende regel wanneer gebruikers meer kolommen invoegen. U kunt de rechterrand van de indeling van een tabelcel die de herhalend sectiebesturingselement naar links of naar rechts omsluit slepen om te bepalen de tekstterugloop kolom.

 • Een horizontale herhalende tabel is handig voor afdrukken. Kolommen in het besturingselement laten teruglopen in de volgende regel op de formuliersjabloon, zodat alle gegevens in de tabel wordt afgedrukt. Echter als de formuliersjabloon is voornamelijk voor op het scherm weergave, kunt u de horizontale herhalende tabel in een schuifbalkgebied plaatsen in de formuliersjabloon. Op deze manier als gebruikers een grote hoeveelheid gegevens in de horizontale herhalende tabel invoeren, ze kunnen schuiven om deze te bekijken in plaats van op het formulier zien.

 • Als de grootte van meerdere tekstvakken in één keer wijzigen, selecteert u de tekstvakken waarvan de grootte wilt wijzigen, druk op ALT + ENTER, klikt u op het tabblad grootte en breng de gewenste wijzigingen aan.

 • Het formaat van de tekstvakken in de formuliersjabloon aan de lengte van de tekst die u verwacht dat gebruikers typt u in deze.

 • Als u wilt wijzigen van de rand of kleur van meerdere tekstvakken in één keer, selecteer de vakken voor de tekst die u wijzigen wilt, in het menu Opmaak , klik op randen en arcering, klikt u op het tabblad randen en breng de gewenste wijzigingen aan.

 • De tekst die wordt weergegeven in een tekstvak wilt aanpassen, gebruikt u de vakken lettertype en de Tekengrootte op de werkbalk Opmaak . Als u wilt wijzigen in één keer het lettertype en de lettergrootte voor alle tekstvakken in de formuliersjabloon, selecteer het tekstvak met de opmaak die u wilt, en klik op Lettertype toepassen op alle besturingselementen van tekst in het menu Opmaak .

 • Als u wilt zien hoe de tekstvakken eruit zullen zien met tekst, klikt u op Voorbeeldgegevens in het menu Beeld . Hiermee kunt u een idee van hoe een formulier op basis van de formuliersjabloon eruitziet wanneer gebruikers dit invullen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×