Een groep of distributielijst lijst met contactpersonen in Outlook maken

Een groep of distributielijst lijst met contactpersonen in Outlook maken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met behulp van een groep contactpersonen (wat vroeger een distributielijst werd genoemd) kunt u een e-mail verzenden aan meerdere personen, zoals een projectteam, een commissie of gewoon een groep vrienden, zonder dat u telkens elke naam afzonderlijk hoeft toe te voegen als u een berichtje wilt schrijven. U maakt een groep met contactpersonen als volgt:

Dialoogvenster Groep contactpersonen

Zie voor informatie over groepen contactpersonen in voor Mac, maken een groep contactpersonen in Outlook voor Mac.

 1. Klik op de navigatiebalk op Personen.

  • Voor Outlook 2013: Personen

  • Voor Outlook 2016: Personen

 2. Kies bij Mijn contactpersonen waar u de groep contactpersonen wilt toevoegen. In dit voorbeeld klikt u op Contactpersonen.

 3. Klik op Start > Nieuwe groep contactpersonen.

 4. Typ op het tabblad Groep contactpersonen een naam voor de groep in het vak Naam.

 5. Klik op Leden toevoegen en voeg personen toe vanuit uw adresboek of lijst met contactpersonen.

  Leden toevoegen aan een nieuwe groep

  Opmerking : Iemand die niet voorkomt in uw adresboek of contactpersonen, maken of toevoegen van een persoon als een contactpersoontoevoegen.

 6. Klik op Opslaan en sluiten.

  Zie Een e-mailbericht verzenden naar een groep contactpersonen voor meer informatie over hoe u de nieuwe groep contactpersonen gebruikt.

Zie ook

Personen toevoegen aan een groep contactpersonen

Een groep contactpersonen maken van een lijst met namen in een e-mailbericht

Een groep contactpersonen maken van een lijst met contactpersonen in Excel

Wijzigen wat wordt weergegeven op de navigatiebalk

In Outlook 2010 kunt u een onbeperkt aantal namen in een groep contactpersonen opnemen.

Wat wilt u doen?

Een groep contactpersonen maken

Een groep contactpersonen van iemand toevoegen

Een naam in een groep contactpersonen toevoegen of verwijderen

Een groep contactpersonen maken

 • Een groep contactpersonen met nieuwe namen of namen in het adresboek maken    

  1. Ga in Contacten naar het tabblad Start en klik in de groep Nieuw op Nieuwe groep contactpersonen.

   opdracht nieuwe groep contactpersonen op het lint

  2. Typ in het vak Naam een naam voor de groep contactpersonen.

  3. Klik op het tabblad Groep contactpersonen, in de groep Leden, op Leden toevoegen en klik vervolgens op Uit Outlook-contactpersonen, Uit adresboek of Nieuwe e-mailcontactpersoon.

  4. Als u een nieuwe e-mailcontactpersoon wilt toevoegen, geeft u de gegevens voor de persoon op in het dialoogvenster Nieuw lid toevoegen.

   Als u een lid uit Outlook-contactpersonen of een adresboek wilt toevoegen, doet u volgende:

   1. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de e-mailadressen die u wilt opnemen in de groep contactpersonen.

   2. Klik in de lijst met namen op de gewenste namen, en klik vervolgens op Leden. U kunt aan één groep contactpersonen namen uit verschillende adresboeken toevoegen.

  5. Doe dit voor elke persoon die u wilt toevoegen aan de groep contactpersonen, en klik vervolgens op OK.

   De groep contactpersonen wordt opgeslagen in uw map Contactpersonen onder de naam die u voor de groep opgeeft.

 • Een groep contactpersonen maken door namen uit een e-mailbericht te kopiëren    

  1. Klik in het bericht waaruit u de namen wilt kopiëren op de namen in het vak Aan of Cc.

  2. Klik met de rechtermuisknop op uw selectie en klik vervolgens op Kopiëren.

  3. Klik in E-mail, op het tabblad Start in de groep Nieuw, achtereenvolgens op Nieuwe items, Meer items en Groep contactpersonen.

  4. Typ in het vak Naam een naam voor de groep contactpersonen.

  5. Klik op het tabblad Groep contactpersonen, in de groep Leden, op Leden toevoegen en klik vervolgens op Uit Outlook-contactpersonen of Uit adresboek.

  6. Klik onder in het dialoogvenster Leden selecteren met de rechtermuisknop in het vak Leden, en klik vervolgens op Plakken.

Opmerking :  Een lid hoeft niet in uw adresboek te staan om het lid te kunnen toevoegen aan de groep contactpersonen. De naam en het e-mailadres van het lid worden er vanzelf in opgenomen wanneer u deze kopieert en plakt vanuit het oorspronkelijke e-mailbericht.

Naar boven

Een groep contactpersonen van iemand toevoegen

Wanneer u een bericht ontvangt met een groep contactpersonen die u wilt gebruiken, kunt u deze in uw contactpersonen opslaan.

 1. Open het bericht met de groep contactpersonen.

 2. Klik met de rechtermuisknop in het vak Aan of Cc op de groep contactpersonen en klik vervolgens op Toevoegen aan Outlook-contactpersonen.

Naar boven

Een naam in een groep contactpersonen toevoegen of verwijderen

De namen in een groep contactpersonen weergeven

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • De namen in het adresboek weergeven

  1. Klik in een nieuw bericht op Aan.

  2. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de groep contactpersonen waarover u informatie wilt.

   Tip : Ziet u de gewenste groep contactpersonen niet? Mogelijk moet u eerst een adresboek toevoegen.

  3. Blader naar de naam van de groep contactpersonen of typ de naam in het vak Zoeken.

  4. Klik in de lijst Naam met de rechtermuisknop op de gewenste groep contactpersonen en klik vervolgens op Eigenschappen.

 • De namen in de koptekst van een bericht of vergaderverzoek bekijken

  1. Klik in het vak Aan op het plusteken (+) naast de naam van de groep contactpersonen.

   Opmerking :  Nadat de lijst is uitgevouwen, kunt u de lijst niet meer samenvouwen in dat bericht.

 1. Open de groep contactpersonen in Contactpersonen.

  Opmerking :  In lijstweergaven worden groepen contactpersonen gemarkeerd met het pictogram Knopafbeelding .

 2. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Een adres uit een adresboek of een map met contactpersonen toevoegen    

   1. Klik op het tabblad Groep contactpersonen, in de groep Leden, op Leden toevoegen en klik vervolgens op Uit Outlook-contactpersonen of op Uit adresboek.

   2. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de e-mailadressen die u in de groep contactpersonen wilt opnemen.

   3. Blader naar de gewenste naam of typ de naam in het vak Zoeken.

   4. Klik in de lijst Naam op de naam en klik vervolgens op Leden. Doe dit voor elke persoon die u wilt toevoegen aan de groep contactpersonen, en klik vervolgens op OK.

  • Een adres toevoegen dat nog niet voorkomt in een map met contactpersonen of een adresboek    

   1. Klik op het tabblad Groep contactpersonen, in de groep Leden, op Leden toevoegen en klik vervolgens op Nieuwe e-mailcontactpersoon.

   2. Typ de gegevens voor het e-mailadres en klik vervolgens op OK.

  • Een naam verwijderen    

   1. Klik in de lijst met namen op de naam die u wilt verwijderen. Klik vervolgens op het tabblad Groep contactpersonen, in de groep Leden, op Lid verwijderen.

Naar boven

Zie ook

Een map met contactpersonen delen met anderen

Wat wilt u doen?

Een distributielijst maken

Een distributielijst van iemand anders aan uw contactpersonen toevoegen

Een naam in een distributielijst toevoegen of verwijderen

Een distributielijst maken

Distributielijsten worden standaard opgeslagen in uw map Contactpersonen. Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, kan uw Algemene adreslijst ook algemene distributielijsten bevatten die beschikbaar zijn voor iedereen die dat netwerk gebruikt. De persoonlijke distributielijsten die u in uw map Contactpersonen maakt, zijn alleen voor u beschikbaar, maar u kunt deze delen door ze naar anderen te verzenden.

Hoeveel namen kan ik opnemen in een distributielijst?

Het maximum aantal namen dat u in een distributielijst kunt opnemen, is afhankelijk van de grootte van de bestanden met contactpersonen (per contactpersoon). Hier zijn geen vaste regels voor, maar over het algemeen kan een distributielijst ongeveer 50 tot 70 namen en e-mailadressen bevatten. Het maximum aantal e-mailadressen is, bij de kleinste bestanden met contactpersonen, ongeveer 125, en kan andere distributielijsten bevatten.

Zie voor meer informatie het Knowledge Base-artikel over de maximumgrootte voor distributielijsten.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Een distributielijst maken met behulp van namen in het adresboek    

  1. Wijs in het menu Bestand naar Nieuw en klik vervolgens op Distributielijst.

  2. Typ de naam van de distributielijst in het vak Naam. (Typ bijvoorbeeld 'Partijgenoten'.)

  3. Klik op het tabblad Distributielijst op Leden selecteren.

  4. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de e-mailadressen die u in de distributielijst wilt opnemen.

   Lijst Adresboeken

  5. Typ in het vak Zoeken een naam die u wilt opnemen. Als de naam die u zoekt in de onderstaande lijst wordt weergegeven, klikt u erop en klikt u vervolgens op Leden.

  6. Doe dit voor elke persoon die u wilt toevoegen aan de distributielijst, en klik vervolgens op OK.

   Als u een langere beschrijving van de distributielijst wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Distributielijst op Notities en typt u vervolgens de tekst.

   De distributielijst wordt opgeslagen in uw map Contactpersonen onder de naam die u voor de lijst opgeeft.

 • Een distributielijst maken door namen uit een e-mailbericht te kopiëren    

  1. Selecteer de gewenste namen in het vak Aan of Cc van het bericht waaruit u de namen wilt kopiëren.

  2. Klik met de rechtermuisknop op uw selectie en klik vervolgens op Kopiëren in het snelmenu.

  3. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik onder Nieuw Outlook-item maken op Distributielijst.

  4. Klik op het tabblad Distributielijst, in de groep Leden op Leden selecteren.

  5. Klik onder in het dialoogvenster Leden selecteren met de rechtermuisknop in het vak Leden, en klik in het snelmenu op Plakken.

   Opmerking : Een lid hoeft niet voor te komen in uw adresboek om te kunnen worden toegevoegd aan de distributielijst. De naam en het e-mailadres van het lid worden er vanzelf in opgenomen wanneer u deze kopieert en plakt uit het oorspronkelijke e-mailbericht.

  6. Klik op OK.

  7. Voer in het vak Naam een naam voor de distributielijst in.

  8. Klik op het tabblad Distributielijst, in de groep Acties, op Opslaan en sluiten.

Naar boven

Een distributielijst van iemand anders aan uw contactpersonen toevoegen

Distributielijsten worden standaard opgeslagen in uw map Contactpersonen. Wanneer u een distributielijst van iemand anders ontvangt, kunt u deze in uw contactpersonen opslaan.

 1. Open het bericht met de distributielijst.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de distributielijst in de koptekst van het bericht en klik vervolgens op Toevoegen aan Outlook-contactpersonen in het snelmenu.

Naar boven

Een naam in een distributielijst toevoegen of verwijderen

U kunt een distributielijst bewerken door er namen aan toe te voegen of namen uit te verwijderen.

De namen in een distributielijst bekijken

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • De namen in het adresboek weergeven

 • Klik in een nieuw bericht op Aan.

 • Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de distributielijst waarover u informatie wilt.

 • Typ in het vak Zoeken de naam van de distributielijst.

 • Klik met de rechtermuisknop op de distributielijst in de lijst Naam en klik vervolgens op Eigenschappen in het snelmenu.

  Waarom zie ik de lijst Naam niet in het adresboek?

  Mogelijk hebt u de laatste keer dat u het adresboek gebruikte, de zoekoptie Meer kolommen gebruikt. Als u de naamlijstweergave wilt herstellen, klikt u op Alleen naam naast Zoeken.

 • De namen in de koptekst van een bericht of vergaderverzoek bekijken

  • Klik in het vak Aan op het plusteken (+) naast de naam van de distributielijst.

   Opmerking :  Nadat de lijst is uitgevouwen, kunt u de lijst niet meer samenvouwen. Distributielijsten in het veld E-mail van een contactpersoon kunnen niet worden uitgevouwen

 1. Open de distributielijst in Contactpersonen.

  Opmerking : In lijstweergaven zijn distributielijsten gemarkeerd met Knopafbeelding .

 2. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Een adres uit een adresboek of een map met contactpersonen toevoegen    

   1. Klik op het tabblad Distributielijst op Leden selecteren.

   2. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de e-mailadressen die u wilt opnemen in de distributielijst.

   3. Typ in het vak Zoeken een naam die u in de distributielijst wilt opnemen.

   4. Klik in de lijst Naam op de naam en klik vervolgens op Leden. Doe dit voor elke persoon die u aan de distributielijst wilt toevoegen, en klik vervolgens op OK.

    Waarom zie ik de lijst Naam niet in het adresboek?

    Mogelijk hebt u de laatste keer dat u het adresboek gebruikte, de zoekoptie Meer kolommen gebruikt. Als u de naamlijstweergave wilt herstellen, klikt u op Alleen naam naast Zoeken.

  • Een adres toevoegen dat nog niet voorkomt in een map met contactpersonen of een adresboek    

   1. Klik op het tabblad Distributielijst op Nieuwe toevoegen.

   2. Typ de gegevens voor het e-mailadres, en klik vervolgens op OK.

  • Naam verwijderen    

   1. Klik op de naam en vervolgens op Verwijderen.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×