Een groep contactpersonen of distributielijst maken in Outlook

Een groep contactpersonen of distributielijst maken in Outlook

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met behulp van een groep contactpersonen (wat vroeger een distributielijst werd genoemd) kunt u een e-mail verzenden aan meerdere personen, zoals een projectteam, een commissie of gewoon een groep vrienden, zonder dat u telkens elke naam afzonderlijk hoeft toe te voegen als u een berichtje wilt schrijven. U maakt een groep met contactpersonen als volgt:

Dialoogvenster Groep contactpersonen

Zie Een groep of distributielijst met contactpersonen maken in Outlook voor Mac voor meer informatie over groepen contactpersonen in Outlook voor Mac.

 1. Klik op de navigatiebalk op Personen.

  • Voor Outlook 2013: Personen

  • Voor Outlook 2016: Personen

 2. Kies bij Mijn contactpersonen waar u de groep contactpersonen wilt toevoegen. In dit voorbeeld klikt u op Contactpersonen.

 3. Klik op Start > Nieuwe groep contactpersonen.

 4. Typ op het tabblad Groep contactpersonen een naam voor de groep in het vak Naam.

 5. Klik op Leden toevoegen en voeg personen toe vanuit uw adresboek of lijst met contactpersonen.

  Leden toevoegen aan een nieuwe groep

  Opmerking :  Als u iemand wilt toevoegen die niet voorkomt in uw adresboek of contactpersonen, voegt u deze persoon toe als contactpersoon.

 6. Klik op Opslaan en sluiten.

  Zie Een e-mailbericht verzenden naar een groep contactpersonen voor meer informatie over hoe u de nieuwe groep contactpersonen gebruikt.

Als u altijd e-mails verstuurt naar dezelfde groep personen, kunt u een groep contactpersonen maken (voorheen een distributielijst genoemd) met alle geadresseerden door een e-mail te gebruiken die u eerder naar hen hebt verstuurd. Wanneer u dan de volgende keer contact met hen wilt opnemen of een vergadering met hen wilt plannen, kunt u de groep contactpersonen toevoegen aan de regel Aan van uw bericht. U hoeft dus niet iedere persoon afzonderlijk toe te voegen.

 1. Open een e-mail die is verstuurd naar de persoon die u wilt opnemen in de groep contactpersonen.

 2. Markeer in het vak Aan of CC alle namen met uw muis.

  Selecteer de personen in de e-mail

 3. Klik met de rechtermuisknop op uw selectie en klik op Kopiëren of druk op Ctrl+C.

 4. Klik in Outlook (niet in de geopende e-mail) op Contacten.

  Tip :  Als uw lijst met contactpersonen niet wordt weergegeven, klikt u nogmaals op Contacten.

  Klik op Contactpersonen

 5. Klik op Start > Nieuwe groep contactpersonen.

  Klik op het tabblad Start op Nieuwe groep contactpersonen

 6. Typ een naam voor uw groep contactpersonen, zoals Speciale projecten.

 7. Klik op Leden toevoegen > Van Outlook-contactpersonen.

  Leden toevoegen vanuit Outlook-contactpersonen

 8. Klik in het geopende venster met de rechtermuisknop in het vak Leden en klik op Plakken of druk op Ctrl+V.

 9. Klik op OK.

  De personen uit de e-mail worden weergegeven als lijst met leden voor uw groep contactpersonen.

  Uw nieuwe groep contactpersonen bevat nu personen

 10. Klik op Opslaan en sluiten.

Groepen contactpersonen weergegeven in uw lijst met contactpersonen, samen met de afzonderlijke gebruikers. U ziet het verschil met de pictogrammen die worden weergegeven aan de linkerkant van de namen in de lijstweergave. Het pictogram van de kaart is bedoeld voor afzonderlijke contactpersonen en het personenpictogram is bedoeld voor groepen contactpersonen.

Personenpictogrammen zijn voor groepen contactpersonen, terwijl kaartpictogrammen voor individuen zijn

Tot slot kunt u altijd personen toevoegen of personen verwijderen uit de groep later contactpersonen.

Als u veel zakelijke of persoonlijke contactpersonen hebt die u bijhoudt in een Excel-spreadsheet, kunt u ze rechtstreeks importeren in Outlook.

Vervolgens kunt u een groep contactpersonen (voorheen een 'distributielijst' genoemd) maken met de geïmporteerde contactgegevens. U kunt een groep contactpersonen gebruiken om e-mails en uitnodigingen voor vergaderingen naar meerdere personen te verzenden zonder dat u telkens elke naam afzonderlijk hoeft toe te voegen.

Helaas kunt u in Outlook niet automatisch een groep contactpersonen maken van een lijst met contactpersonen in Excel. Maar u kunt dit zelf doen door deze vier stappen uit te voeren:

 1. De contactgegevens voorbereiden om te importeren.

 2. De gegevens importeren.

 3. De kolommen in het Excel-spreadsheet toewijzen aan de juiste Outlook-velden.

 4. De groep contactpersonen maken.

Stap 1: Uw contactgegevens uit Excel opslaan in een bestand dat Outlook kan importeren

In Outlook kunt u geen werkmappen met meerdere bladen importeren, maar u kunt wel bestanden met door lijstscheidingstekens gescheiden waarden (CSV) importeren. U slaat een werkmap als volgt op als een CSV-bestand:

 1. Klik in de werkmap op het werkblad met de contactgegevens die u wilt importeren.

 2. Klik op Bestand > Opslaan als.

 3. Kies de locatie waar u het bestand wilt opslaan.

 4. Kies in het vak Opslaan als de optie CSV (MS-DOS) (*.csv), geef een bestandsnaam op en klik op Opslaan.

 5. Als in Excel het bericht wordt weergegeven dat het geselecteerde bestandstype geen werkmappen bevat die meerdere bladen bevat, klikt u op OK. Dit bericht verwijst naar een beperking van de CSV-indeling; er gebeurt niets met uw originele werkmap (het XLSX-bestand).

 6. Als in Excel wordt gemeld dat sommige functies in uw werkmap verloren kunnen gaan, klikt u op Ja om het huidige werkblad op te slaan als een CSV-bestand. De originele werkmap (het XLSX-bestand) wordt gesloten, maar er worden geen wijzigingen in aangebracht.

 7.  Sluit het CSV-bestand.

U bent klaar in Excel. Nu kunt u de contactgegevens gaan importeren in Outlook.

Stap 2: De importbewerking starten

 1. Klik in Outlook op Bestand > Openen en exporteren > Importeren/exporteren.

  Importeren/exporteren

  De wizard Importeren en exporteren wordt gestart.

 2. Kies Gegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.

  De wizard Importeren en exporteren

 3. Kies Door lijstscheidingstekens gescheiden waarden en klik op Volgende.

 4. Klik op Bladeren en zoek het opgeslagen CSV-bestand.

 5. Kies onder Opties of u duplicaten (bestaande contactpersonen) wilt vervangen, dubbele contactpersonen wilt maken of duplicaten niet wilt importeren. Houd hierbij rekening met het volgende:

  • Als u duplicaten vervangt, worden bestaande contactpersonen vervangen als Outlook de exacte naam van de contactpersoon vindt (of een ander veld, zoals hieronder wordt uitgelegd in het gedeelte over toewijzing). Als u al gegevens in Outlook hebt over bepaalde contactpersonen, kunt u het beste duplicaten maken.

  • Duplicaten maken is de veiligste optie. U kunt duplicaten achteraf verwijderen.

  • Als u zeker weet dat de gegevens van bestaande contactpersonen in Outlook hetzelfde zijn als voor de contactpersonen in het importbestand, kunt u ervoor kiezen duplicaten niet te importeren. In dat geval worden alleen nieuwe contactpersonen geïmporteerd in Outlook.

 6. Klik op Volgende en kies waar u de nieuwe, geïmporteerde contactpersonen wilt opslaan. Contactpersonen zou standaard moeten zijn geselecteerd. Als u een andere map wilt gebruiken, bladert u naar de gewenste map.

 7. Klik op Volgende.

 8. Zorg dat het selectievakje naast 'MijnContactpersonen.csv' importeren (ervan uitgaande dat dit de bestandsnaam is) is ingeschakeld.

 9. Klik nog niet op Voltooien omdat u enkele kolommen in het CSV-bestand moet 'toewijzen' aan de velden met contactgegevens in Outlook.

Stap 3: Kolommen in het CSV-bestand toewijzen aan Outlook-velden met contactgegevens

 1. Klik op de knop Aangepaste velden toewijzen. Het vak Aangepaste velden toewijzen verschijnt.

  • In het vak onder Van worden de kolomnamen in het CSV-importbestand weergegeven.

  • Onder Naar worden de standaardvelden weergegeven die in Outlook worden gebruikt voor contactpersonen. Als een veld overeenkomt met een kolom in het CSV-bestand, ziet u de kolom onder Toegewezen vanuit.

   Het dialoogvenster Aangepaste velden toewijzen

 2. Waarschijnlijk moet u sommige kolommen handmatig toewijzen. In het volgende voorbeeld staat het thuistelefoonnummer van de contactpersonen bijvoorbeeld in de kolom Tel. thuis. Deze kolom heeft geen exacte overeenkomst in Outlook. In plaats daarvan wordt in Outlook het veld Telefoon thuis gebruikt.

  Velden in het importbestand toewijzen aan velden in Outlook

 3. Sleep Tel. thuis van het linkerdeelvenster naar Telefoon thuis in het rechterdeelvenster.

  Tel. thuis staat nu in de kolom Toegewezen vanuit.

  Toegewezen velden

 4. Sleep de rest van de waarden een voor een van het linkerdeelvenster naar de juiste Outlook-velden in het rechterdeelvenster. U kunt bijvoorbeeld Adres slepen naar Huisadres of Werkadres, afhankelijk van het type adres van uw contactpersonen.

 5. Klik op OK en op Voltooien.

  Uw contactpersonen zijn nu geïmporteerd in Outlook.

  Contactpersonen

Nu u uw contactpersonen in Outlook hebt geïmporteerd, moet u nog één stap uitvoeren: de groep contactpersonen maken.

Stap 4: De groep contactpersonen maken

 1. Klik op Personen.

  Klik op Contactpersonen

 2. Kies bij Mijn contactpersonen waar u de groep contactpersonen wilt toevoegen. In dit voorbeeld klikt u op Contactpersonen.

 3. Klik op Start > Nieuwe groep contactpersonen.

  Klik op Nieuwe groep contactpersonen op het tabblad Start.

 4. Typ op het tabblad Groep contactpersonen een naam voor de groep in het vak Naam.

 5. Klik op Leden toevoegen > Van Outlook-contactpersonen.

 6. Houd Ctrl ingedrukt, klik op de geïmporteerde contactpersonen en klik op Leden om ze toe te voegen aan de groep contactpersonen.

 7. Klik op OK.

 8. Klik op Opslaan en sluiten.

Zie ook

Personen toevoegen aan een groep contactpersonen

Wijzigen wat wordt weergegeven op de navigatiebalk

In Outlook 2010 kunt u een onbeperkt aantal namen in een groep contactpersonen opnemen.

Een groep contactpersonen maken

 • Een groep contactpersonen met nieuwe namen of namen in het adresboek maken    

  1. Ga in Contacten naar het tabblad Start en klik in de groep Nieuw op Nieuwe groep contactpersonen.

   opdracht nieuwe groep contactpersonen op het lint

  2. Typ in het vak Naam een naam voor de groep contactpersonen.

  3. Klik op het tabblad Groep contactpersonen, in de groep Leden, op Leden toevoegen en klik vervolgens op Uit Outlook-contactpersonen, Uit adresboek of Nieuwe e-mailcontactpersoon.

  4. Als u een nieuwe e-contactpersoon toevoegen, voert u de gegevens van de persoon in het dialoogvenster Nieuw lid toevoegen .

   Als u een lid uit Outlook-contactpersonen of een adresboek wilt toevoegen, doet u volgende:

   1. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de e-mailadressen die u wilt opnemen in de groep contactpersonen.

   2. Klik in de lijst met namen op de gewenste namen, en klik vervolgens op Leden. U kunt aan één groep contactpersonen namen uit verschillende adresboeken toevoegen.

  5. Doe dit voor elke persoon die u wilt toevoegen aan de groep contactpersonen, en klik vervolgens op OK.

   De groep contactpersonen wordt opgeslagen in uw map Contactpersonen onder de naam die u voor de groep opgeeft.

 • Een groep contactpersonen maken door namen uit een e-mailbericht te kopiëren    

  1. Klik in het bericht waaruit u de namen wilt kopiëren op de namen in het vak Aan of Cc.

  2. Klik met de rechtermuisknop op uw selectie en klik vervolgens op Kopiëren.

  3. Klik in E-mail, op het tabblad Start in de groep Nieuw, achtereenvolgens op Nieuwe items, Meer items en Groep contactpersonen.

  4. Typ in het vak Naam een naam voor de groep contactpersonen.

  5. Klik op het tabblad Groep contactpersonen, in de groep Leden, op Leden toevoegen en klik vervolgens op Uit Outlook-contactpersonen of Uit adresboek.

  6. Klik onder in het dialoogvenster Leden selecteren met de rechtermuisknop in het vak Leden, en klik vervolgens op Plakken.

Opmerking :  Een lid hoeft niet in uw adresboek te staan om het lid te kunnen toevoegen aan de groep contactpersonen. De naam en het e-mailadres van het lid worden er vanzelf in opgenomen wanneer u deze kopieert en plakt vanuit het oorspronkelijke e-mailbericht.

Wanneer u een bericht ontvangt met een groep contactpersonen die u wilt gebruiken, kunt u deze in uw contactpersonen opslaan.

 1. Open het bericht met de groep contactpersonen.

 2. Klik met de rechtermuisknop in het vak Aan of Cc op de groep contactpersonen en klik vervolgens op Toevoegen aan Outlook-contactpersonen.

Mij de namen in een groep contactpersonen weergeven

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • De namen in het adresboek weergeven

  1. Klik in een nieuw bericht op Aan.

  2. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de groep contactpersonen waarover u informatie wilt.

   Tip : Ziet u de gewenste groep contactpersonen niet? Mogelijk moet u eerst een adresboek toevoegen.

  3. Blader naar de naam van de groep contactpersonen of typ de naam in het vak Zoeken.

  4. Klik in de lijst Naam met de rechtermuisknop op de gewenste groep contactpersonen en klik vervolgens op Eigenschappen.

 • De namen in de koptekst van een bericht of vergaderverzoek bekijken

  1. Klik in het vak Aan op het plusteken (+) naast de naam van de groep contactpersonen.

   Opmerking :  Nadat de lijst is uitgevouwen, kunt u de lijst niet meer samenvouwen in dat bericht.

 1. Open de groep contactpersonen in Contactpersonen.

  Opmerking :  In lijstweergaven worden groepen contactpersonen gemarkeerd met het pictogram Knopafbeelding .

 2. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Een adres uit een adresboek of een map met contactpersonen toevoegen    

   1. Klik op het tabblad Groep contactpersonen, in de groep Leden, op Leden toevoegen en klik vervolgens op Uit Outlook-contactpersonen of op Uit adresboek.

   2. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de e-mailadressen die u in de groep contactpersonen wilt opnemen.

   3. Blader naar de gewenste naam of typ de naam in het vak Zoeken.

   4. Klik in de lijst Naam op de naam en klik vervolgens op Leden. Doe dit voor elke persoon die u wilt toevoegen aan de groep contactpersonen, en klik vervolgens op OK.

  • Een adres toevoegen dat nog niet voorkomt in een map met contactpersonen of een adresboek    

   1. Klik op het tabblad Groep contactpersonen, in de groep Leden, op Leden toevoegen en klik vervolgens op Nieuwe e-mailcontactpersoon.

   2. Typ de gegevens voor het e-mailadres en klik vervolgens op OK.

  • Een naam verwijderen    

   1. Klik in de lijst met namen op de naam die u wilt verwijderen. Klik vervolgens op het tabblad Groep contactpersonen, in de groep Leden, op Lid verwijderen.

Zie ook

Een map met contactpersonen delen met anderen

Een distributielijst maken

Distributielijsten worden standaard opgeslagen in uw map Contactpersonen. Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, kan uw Algemene adreslijst ook algemene distributielijsten bevatten die beschikbaar zijn voor iedereen die dat netwerk gebruikt. De persoonlijke distributielijsten die u in uw map Contactpersonen maakt, zijn alleen voor u beschikbaar, maar u kunt deze delen door ze naar anderen te verzenden.

Hoeveel namen kan ik opnemen in een distributielijst?

Het maximum aantal namen dat u in een distributielijst kunt opnemen, is afhankelijk van de grootte van de bestanden met contactpersonen (per contactpersoon). Hier zijn geen vaste regels voor, maar over het algemeen kan een distributielijst ongeveer 50 tot 70 namen en e-mailadressen bevatten. Het maximum aantal e-mailadressen is, bij de kleinste bestanden met contactpersonen, ongeveer 125, en kan andere distributielijsten bevatten.

Zie voor meer informatie het Knowledge Base-artikel over de maximumgrootte voor distributielijsten.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Een distributielijst maken met behulp van namen in het adresboek    

  1. Wijs in het menu Bestand naar Nieuw en klik vervolgens op Distributielijst.

  2. Typ de naam van de distributielijst in het vak Naam. (Typ bijvoorbeeld 'Partijgenoten'.)

  3. Klik op het tabblad Distributielijst op Leden selecteren.

  4. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de e-mailadressen die u in de distributielijst wilt opnemen.

   Lijst Adresboeken

  5. Typ in het vak Zoeken een naam die u wilt opnemen. Als de naam die u zoekt in de onderstaande lijst wordt weergegeven, klikt u erop en klikt u vervolgens op Leden.

  6. Doe dit voor elke persoon die u wilt toevoegen aan de distributielijst, en klik vervolgens op OK.

   Als u een langere beschrijving van de distributielijst wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Distributielijst op Notities en typt u vervolgens de tekst.

   De distributielijst wordt opgeslagen in uw map Contactpersonen onder de naam die u voor de lijst opgeeft.

 • Een distributielijst maken door namen uit een e-mailbericht te kopiëren    

  1. Selecteer de gewenste namen in het vak Aan of Cc van het bericht waaruit u de namen wilt kopiëren.

  2. Klik met de rechtermuisknop op uw selectie en klik vervolgens op Kopiëren in het snelmenu.

  3. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik onder Nieuw Outlook-item maken op Distributielijst.

  4. Klik op het tabblad Distributielijst, in de groep Leden op Leden selecteren.

  5. Klik onder in het dialoogvenster Leden selecteren met de rechtermuisknop in het vak Leden, en klik in het snelmenu op Plakken.

   Opmerking : Een lid hoeft niet voor te komen in uw adresboek om te kunnen worden toegevoegd aan de distributielijst. De naam en het e-mailadres van het lid worden er vanzelf in opgenomen wanneer u deze kopieert en plakt uit het oorspronkelijke e-mailbericht.

  6. Klik op OK.

  7. Voer in het vak Naam een naam voor de distributielijst in.

  8. Klik op het tabblad Distributielijst, in de groep Acties, op Opslaan en sluiten.

Distributielijsten worden standaard opgeslagen in uw map Contactpersonen. Wanneer u een distributielijst van iemand anders ontvangt, kunt u deze in uw contactpersonen opslaan.

 1. Open het bericht met de distributielijst.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de distributielijst in de koptekst van het bericht en klik vervolgens op Toevoegen aan Outlook-contactpersonen in het snelmenu.

U kunt een distributielijst bewerken door er namen aan toe te voegen of namen uit te verwijderen.

De namen in een distributielijst bekijken

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • De namen in het adresboek weergeven

 • Klik in een nieuw bericht op Aan.

 • Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de distributielijst waarover u informatie wilt.

 • Typ in het vak Zoeken de naam van de distributielijst.

 • Klik met de rechtermuisknop op de distributielijst in de lijst Naam en klik vervolgens op Eigenschappen in het snelmenu.

  Waarom zie ik de lijst Naam niet in het adresboek?

  Mogelijk hebt u de laatste keer dat u het adresboek gebruikte, de zoekoptie Meer kolommen gebruikt. Als u de naamlijstweergave wilt herstellen, klikt u op Alleen naam naast Zoeken.

 • De namen in de koptekst van een bericht of vergaderverzoek bekijken

  • Klik in het vak Aan op het plusteken (+) naast de naam van de distributielijst.

   Opmerking :  Nadat de lijst is uitgevouwen, kunt u de lijst niet meer samenvouwen. Distributielijsten in het veld E-mail van een contactpersoon kunnen niet worden uitgevouwen

 1. Open de distributielijst in Contactpersonen.

  Opmerking : In lijstweergaven zijn distributielijsten gemarkeerd met Knopafbeelding .

 2. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Een adres uit een adresboek of een map met contactpersonen toevoegen    

   1. Klik op het tabblad Distributielijst op Leden selecteren.

   2. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de e-mailadressen die u wilt opnemen in de distributielijst.

   3. Typ in het vak Zoeken een naam die u in de distributielijst wilt opnemen.

   4. Klik in de lijst Naam op de naam en klik vervolgens op Leden. Doe dit voor elke persoon die u aan de distributielijst wilt toevoegen, en klik vervolgens op OK.

    Waarom zie ik de lijst Naam niet in het adresboek?

    Mogelijk hebt u de laatste keer dat u het adresboek gebruikte, de zoekoptie Meer kolommen gebruikt. Als u de naamlijstweergave wilt herstellen, klikt u op Alleen naam naast Zoeken.

  • Een adres toevoegen dat nog niet voorkomt in een map met contactpersonen of een adresboek    

   1. Klik op het tabblad Distributielijst op Nieuwe toevoegen.

   2. Typ de gegevens voor het e-mailadres, en klik vervolgens op OK.

  • Naam verwijderen    

   1. Klik op de naam en vervolgens op Verwijderen.

Een distributielijst is een groep van e-mailadressen die u maakt en toevoegt aan uw Outlook-adresboek als een één e-mailadres. Wanneer u een bericht naar een distributielijst verzenden, gaat u naar elke e-mailadres in de lijst.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Een distributielijst maken met behulp van namen in uw adresboek   

  1. Wijs in het menu Bestand naar Nieuw en klik vervolgens op Distributielijst.

  2. Typ in het vak naam een naam.

  3. Klik op het tabblad Distributielijst op Leden selecteren.

  4. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de e-mailadressen die u wilt opnemen in de distributielijst.

  5. Typ een naam die u wilt opnemen in het vak Zoeken . Klik op de naam in de onderstaande lijst en klik vervolgens op leden. Deze stap herhalen voor elke persoon die u wilt toevoegen aan de distributielijst en klik vervolgens op OK.

   Als u wilt opnemen van een langere beschrijving van de distributielijst, klik op het tabblad Distributielijst klikt u op notitiesen deze vervolgens toevoegen.

   De distributielijst is opgeslagen in de map contactpersonen door de naam die u daarvoor.

 • Een distributielijst maken door namen uit een e-mailbericht te kopiëren    

  1. Selecteer in het e-mailbericht dat u wilt kopiëren, de namen van de namen in het vak aan of Cc .

  2. Klik met de rechtermuisknop op uw selectie en klik vervolgens op Kopiëren in het snelmenu.

  3. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik onder Nieuw Outlook-item maken op Distributielijst.

  4. Klik op het tabblad Distributielijst, in de groep Leden op Leden selecteren.

  5. Klik onder in het dialoogvenster Leden selecteren met de rechtermuisknop in het vak Leden, en klik in het snelmenu op Plakken.

   Opmerking : Een lid hoeft niet voor te komen in uw adresboek om te kunnen worden toegevoegd aan de distributielijst. De naam en het e-mailadres van het lid worden er vanzelf in opgenomen wanneer u deze kopieert en plakt uit het oorspronkelijke e-mailbericht.

  6. Klik op OK.

  7. Voer in het vak Naam een naam voor de distributielijst in.

  8. Klik op het tabblad Distributielijst, in de groep Acties, op Opslaan en sluiten.

Zie voor meer informatie over distributielijsten, zoals namen toe te voegen of een bericht verzenden naar een deel van een lijst maken en bewerken van een lijst met contactpersonen croup of distributielijst.

Een groep van Outlook-contactpersonen maken

Zodra u afzonderlijke contactpersonen in mappen indelen, kunt u uw gerelateerde mappen met contactpersonen indelen in groepen in de navigatiedeelvenster om ze te houden zichtbaar en snel toegankelijk te maken.

Tip : Uw mappen met contactpersonen zichtbaar houden door te behouden hun groep openen of "uitgevouwen" of samenvouwen van de groep om meer ruimte toe te voegen. Klik op de pijlen in de groepskoptekst uitvouwen en samenvouwen van de groep.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×