Een groep contactpersonen maken en bewerken (voorheen een distributielijst)

Een groep contactpersonen, die in eerdere Outlook-versies een distributielijst werd genoemd, is een groep e-mailadressen die zijn opgeslagen onder één naam. Een bericht dat u naar een groep contactpersonen verzendt, gaat naar alle geadresseerden in de groep. U kunt groepen contactpersonen opnemen in e-mailberichten, taakverzoeken, vergaderverzoeken en andere groepen contactpersonen.

Dialoogvenster Groep contactpersonen

U kunt een onbeperkt aantal namen opnemen in een groep contactpersonen.

Wat wilt u doen?

Een groep contactpersonen maken

Een groep contactpersonen toevoegen die u van iemand anders hebt ontvangen

Een naam toevoegen aan of verwijderen uit een groep contactpersonen

Een groep contactpersonen maken

 • Een groep contactpersonen maken met nieuwe namen of met namen in het adresboek   

  1. Ga in Contactpersonen naar het tabblad Start en klik in de groep Nieuw op Nieuwe groep contactpersonen.

   Opdracht Nieuwe groep contactpersonen op het lint

  2. Typ een naam voor de groep contactpersonen in het vak Naam.

  3. Ga naar het tabblad Groep contactpersonen en klik in de groep Leden achtereenvolgens op Leden toevoegen en op Vanuit Outlook-contactpersonen, Uit adresboek of Nieuwe e-mailcontactpersoon.

  4. Als u een nieuwe e-mailcontactpersoon toevoegt, voert u de informatie voor die persoon in het dialoogvenster Nieuw lid toevoegen in.

   Ga als volgt te werk als u een lid toevoegt vanuit Outlook-contactpersonen of vanuit een adresboek:

   1. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de e-mailadressen die u wilt opnemen in de groep contactpersonen.

   2. Klik in de lijst met namen op de namen die u wilt opnemen en klik op Leden. U kunt namen uit verschillende adresboeken toevoegen aan dezelfde groep contactpersonen.

  5. Voer dit uit voor alle personen die u aan de groep contactpersonen wilt toevoegen en klik op OK.

   De groep contactpersonen wordt opgeslagen in de map Contactpersonen onder de naam die u hebt opgegeven.

 • Een groep contactpersonen maken door namen te kopiëren uit een e-mailbericht    

  1. Klik in het e-mailbericht waaruit u de namen wilt kopiëren op de namen in het vak Aan of CC.

  2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en selecteer Kopiëren.

  3. Ga in E-mail naar het tabblad Start en klik in de groep Nieuw achtereenvolgens op Nieuwe items, op Meer items en op Groep contactpersonen.

  4. Typ in het vak Naam de naam voor de groep contactpersonen.

  5. Ga naar het tabblad Groep contactpersonen en klik in de groep Leden achtereenvolgens op Leden toevoegen en op Vanuit Outlook-contactpersonen of Uit adresboek.

  6. Klik met de rechtermuisknop in het vak Leden onder in het dialoogvenster Leden selecteren en klik op Plakken.

Opmerking : Een lid hoeft niet in het adresboek te staan als u dit wilt toevoegen aan de groep contactpersonen. De naam en het e-mailadres van het lid worden opgenomen wanneer u deze kopieert en plakt uit het oorspronkelijke e-mailbericht.

Naar boven

Een groep contactpersonen toevoegen die u van iemand anders hebt ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt met een groep contactpersonen die u wilt gebruiken, kunt u die opslaan in uw contactpersonen.

 1. Open het bericht dat de groep contactpersonen bevat.

 2. Klik in het vak Aan of CC met de rechtermuisknop op de groep contactpersonen en klik op Toevoegen aan contactpersonen in Outlook.

Wilt u een map met contactpersonen delen met anderen?

Naar boven

Een naam toevoegen aan of verwijderen uit een groep contactpersonen

De namen in een groep contactpersonen weergeven

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Namen in het adresboek weergeven

  1. Klik in een nieuw bericht op Aan.

  2. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de groep contactpersonen waarover u informatie wilt bekijken.

   Tip : Ontbreekt de juiste groep contactpersonen? Mogelijk moet u eerst een adresboek toevoegen.

  3. Blader naar de naam van de groep contactpersonen of typ de naam in het vak Zoeken.

  4. Klik in de lijst Naam met de rechtermuisknop op de gewenste groep contactpersonen en klik op Eigenschappen.

 • De namen in de koptekst van een bericht of vergaderverzoek weergeven

  1. Klik in het vak Aan op het plusteken (+) naast de naam van de groep contactpersonen.

   Opmerking : Nadat de lijst is uitgevouwen, kunt u die in dat bericht niet meer samenvouwen.

 1. Open de groep contactpersonen in Contactpersonen.

  Opmerking :  In lijstweergaven worden groepen contactpersonen gemarkeerd met het pictogram Groep contactpersonen Knopafbeelding .

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Een adres uit een adresboek of map met contactpersonen toevoegen   

   1. Ga naar het tabblad Groep contactpersonen en klik in de groep Leden achtereenvolgens op Leden toevoegen en op Vanuit Outlook-contactpersonen of Uit adresboek.

   2. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de e-mailadressen die u in de groep contactpersonen wilt opnemen.

   3. Blader naar de gewenste naam of typ deze in het vak Zoeken.

   4. Klik in de lijst Naam op de gewenste naam en klik op Leden. Voer dit uit voor alle personen die u aan de groep contactpersonen wilt toevoegen en klik op OK.

  • Een adres toevoegen dat zich niet in een map met contactpersonen of een adresboek bevindt   

   1. Ga naar het tabblad Groep contactpersonen en klik in de groep Leden achtereenvolgens op Leden toevoegen en op Nieuwe e-mailcontactpersoon.

   2. Typ de informatie voor het e-mailadres en klik op OK.

  • Een naam verwijderen   

   1. Klik in de lijst met namen op de naam die u wilt verwijderen en klik vervolgens op het tabblad Groep contactpersonen in de groep Leden op Lid verwijderen.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×