Een grafiek wijzigen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een deel van de inhoud in dit onderwerp is mogelijk niet van toepassing op alle talen.

Welk Office-programma gebruikt u?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u deze aanpassen om de gegevens op de beste manier te presenteren. U kunt afzonderlijke grafiekelementen opmaken, zoals de titel, het grafiekgebied, het tekengebied, de gegevensreeks en de as.

Belangrijk : U moet Excel hebben geïnstalleerd om een grafiek te maken of te wijzigen. U kunt een exemplaar van Excel bestellen op de Microsoft-website.

Een Office-grafiek met toelichtingen

Bijschrift 1 Grafiektitel

Bijschrift 2 Tekengebied

Bijschrift 3 Legenda

Bijschrift 4 Astitels

Bijschrift 5 Aslabels

bijschrift 6 Maatstreepjes

Bijschrift 7 Rasterlijnen

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Een grafiektitel toevoegen

U kunt een titel aan de grafiek toevoegen.

Een grafiek met een titel en astitels

Bijschrift 1 Grafiektitel

Bijschrift 2 Astitels

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder Labels op Grafiektitel en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 4. Selecteer de tekst in het vak Grafiektitel en typ een titel voor de grafiek.

  Als u de titel wilt opmaken, selecteert u de tekst in het titelvak en selecteert u op het tabblad Start onder Lettertype de gewenste opmaak.

Een astitel toevoegen

U kunt een titel aan elke as in een grafiek toevoegen. Er zijn astitels beschikbaar voor alle assen die in een grafiek kunnen worden weergegeven, inclusief de diepteas (reeksenas) in 3D-grafieken.

In sommige grafiektypen met assen (zoals radardiagrammen) kunnen geen astitels worden weergegeven. In grafiektypen zonder assen (zoals cirkel- en ringdiagrammen) kunnen ook geen astitels worden weergegeven.

Een grafiek met een titel en astitels

Bijschrift 1 Grafiektitel

Bijschrift 2 Astitels

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder Labels op Astitels, wijs de as aan waaraan u titels wilt toevoegen en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 4. Selecteer de tekst in het vak Astitel en typ een titel voor de as.

  Als u de titel wilt opmaken, selecteert u de tekst in het titelvak en selecteert u op het tabblad Start onder Lettertype de gewenste opmaak.

Labels aan een horizontale of verticale as toevoegen of hun positie wijzigen

Voor een horizontale as kunt u de aslabels aan de linker- of rechterkant van het tekengebied toevoegen of daar hun positie wijzigen. Voor een verticale as kunt u labels aan de boven- of onderkant van het tekengebied toevoegen of daar hun positie wijzigen.

Opmerking : Voor een kolomdiagram met balken die met elkaar worden vergeleken, geldt mogelijk het omgekeerde.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder Assen op Assen, wijs de gewenste horizontale of verticale as aan en klik op het soort labels dat u wilt toevoegen.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

De schaal van een as wijzigen

Standaard worden de minimum- en maximumwaarden voor de schaal van elke as in een grafiek automatisch berekend. U kunt de schaal echter aan uw wensen aanpassen. Als bijvoorbeeld alle gegevenspunten in uw gegevenstabel tussen 60 en 90 liggen, kan het wenselijk zijn om voor de waardeas (y) een bereik van 50 tot 100 te kiezen in plaats van 0 tot 100. Wanneer een waardeas een bijzonder groot bereik heeft, kunt u de as ook wijzigen in een logaritmische schaal.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder Assen op Assen, wijs de as aan die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Asopties.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

 4. Klik in het navigatiedeelvenster op Schaal en voer onder Schaal horizontale as of Schaal verticale as de gewenste opties in.

De legenda aanpassen

Een legenda zorgt ervoor dat een grafiek gemakkelijker is te lezen omdat daarmee de labels voor de gegevensreeks buiten het tekengebied van de grafiek worden geplaatst. U kunt de positie van de legenda wijzigen en ook de kleuren en lettertypen. U kunt ook de tekst in de legenda bewerken en de volgorde van de items in de legenda aanpassen.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Als u de positie van de legenda wilt wijzigen, klikt u onder Labels op Legenda en klikt u vervolgens op de gewenste positie voor de legenda.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 4. Als u de opmaak van de legenda wilt wijzigen, klikt u onder Labels op Legenda, klikt u op Opties voor legenda en brengt u de gewenste opmaakwijzigingen aan.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Gegevenslabels toevoegen

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het bovenste deel van de lijst op het gewenste type gegevenslabel.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 4. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het onderste deel van de lijst op de plaats waar het gegevenslabel moet worden weergegeven.

Maatstreeplabels toevoegen aan een as

U kunt een as opmaken met primaire en secundaire maatstreeplabels op intervallen die u bepaalt.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder Assen op Assen, wijs de as aan die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Asopties.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

 4. Klik in het navigatiedeelvenster op Maatstreepjes en klik op de gewenste opties voor primaire en secundaire maatstreepjes.

  Nadat u maatstreepjes hebt toegevoegd, kunt u de intervallen tussen de maatstreepjes wijzigen door in het navigatiedeelvenster op Schaal te klikken en de gewenste wijzigingen aan te brengen.

Rasterlijnen toevoegen

Als u de gegevens in een grafiek beter leesbaar wilt maken, kunt u horizontale en verticale rasterlijnen voor de grafiek weergeven die door het tekengebied van de grafiek lopen. U kunt ook diepterasterlijnen weergeven in 3D-grafieken. Rasterlijnen kunnen voor primaire en secundaire eenheden worden weergegeven en worden uitgelijnd op primaire en secundaire maatstreeplabels op de assen, als deze worden weergegeven.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder Assen op Rasterlijnen, wijs de as aan waaraan u een rasterlijn wilt toevoegen en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

  Opmerking : Afhankelijk van het type gegevenstabel of -grafiek, zijn bepaalde opties voor rasterlijnen mogelijk niet beschikbaar.

Rasterlijnen opmaken

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder Assen op Rasterlijnen, wijs de as aan waar u de rasterlijn wilt opmaken en klik vervolgens op Opties voor rasterlijnen.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

 4. Klik in het navigatievenster op Lijn, Schaduw of Gloed en zachte randen en wijzig de gewenste instellingen.

Zie ook

Een grafiek maken

Grafiektypen

Opmaak kopiëren naar objecten of tekst

Gegevens in een grafiek bewerken

Knopafbeelding

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u deze aanpassen om de gegevens op de beste manier te presenteren. U kunt afzonderlijke grafiekelementen opmaken, zoals de titel, het grafiekgebied, het tekengebied, de gegevensreeks en de as.

Belangrijk : U moet Excel hebben geïnstalleerd om een grafiek te maken of te wijzigen. U kunt een exemplaar van Excel bestellen op de Microsoft-website.

Een Office-grafiek met toelichtingen

Bijschrift 1 Grafiektitel

Bijschrift 2 Tekengebied

Bijschrift 3 Legenda

Bijschrift 4 Astitels

Bijschrift 5 Aslabels

bijschrift 6 Maatstreepjes

Bijschrift 7 Rasterlijnen

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Een grafiektitel toevoegen

U kunt een titel aan de grafiek toevoegen.

Een grafiek met een titel en astitels

Bijschrift 1 Grafiektitel

Bijschrift 2 Astitels

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Labels op Grafiektitel en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 3. Selecteer de tekst in het vak Grafiektitel en typ een titel voor de grafiek.

  Als u de titel wilt opmaken, selecteert u de tekst in het titelvak en selecteert u op het tabblad Start onder Lettertype de gewenste opmaak.

Een astitel toevoegen

U kunt een titel aan elke as in een grafiek toevoegen. Er zijn astitels beschikbaar voor alle assen die in een grafiek kunnen worden weergegeven, inclusief de diepteas (reeksenas) in 3D-grafieken.

In sommige grafiektypen met assen (zoals radardiagrammen) kunnen geen astitels worden weergegeven. In grafiektypen zonder assen (zoals cirkel- en ringdiagrammen) kunnen ook geen astitels worden weergegeven.

Een grafiek met een titel en astitels

Bijschrift 1 Grafiektitel

Bijschrift 2 Astitels

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Labels op Astitels, wijs de as aan waaraan u titels wilt toevoegen en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 3. Selecteer de tekst in het vak Astitel en typ een titel voor de as.

  Als u de titel wilt opmaken, selecteert u de tekst in het titelvak en selecteert u op het tabblad Start onder Lettertype de gewenste opmaak.

Labels aan een horizontale of verticale as toevoegen of hun positie wijzigen

Voor een horizontale as kunt u de aslabels aan de linker- of rechterkant van het tekengebied toevoegen of daar hun positie wijzigen. Voor een verticale as kunt u labels aan de boven- of onderkant van het tekengebied toevoegen of daar hun positie wijzigen.

Opmerking : Voor een kolomdiagram met balken die met elkaar worden vergeleken, geldt mogelijk het omgekeerde.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Assen op Assen, wijs de gewenste horizontale of verticale as aan en klik op het soort labels dat u wilt toevoegen.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

De schaal van een as wijzigen

Standaard worden de minimum- en maximumwaarden voor de schaal van elke as in een grafiek automatisch berekend. U kunt de schaal echter aan uw wensen aanpassen. Als bijvoorbeeld alle gegevenspunten in uw gegevenstabel tussen 60 en 90 liggen, kan het wenselijk zijn om voor de waardeas (y) een bereik van 50 tot 100 te kiezen in plaats van 0 tot 100. Wanneer een waardeas een bijzonder groot bereik heeft, kunt u de as ook wijzigen in een logaritmische schaal.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Assen op Assen, wijs de as aan die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Asopties.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

 3. Klik in het navigatiedeelvenster op Schaal en voer onder Schaal horizontale as of Schaal verticale as de gewenste opties in.

De legenda aanpassen

Een legenda zorgt ervoor dat een grafiek gemakkelijker is te lezen omdat daarmee de labels voor de gegevensreeks buiten het tekengebied van de grafiek worden geplaatst. U kunt de positie van de legenda wijzigen en ook de kleuren en lettertypen. U kunt ook de tekst in de legenda bewerken en de volgorde van de items in de legenda aanpassen.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Als u de positie van de legenda wilt wijzigen, klikt u onder Labels op Legenda en klikt u vervolgens op de gewenste positie voor de legenda.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 3. Als u de opmaak van de legenda wilt wijzigen, klikt u onder Labels op Legenda, klikt u op Opties voor legenda en brengt u de gewenste opmaakwijzigingen aan.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Gegevenslabels toevoegen

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het bovenste deel van de lijst op het gewenste type gegevenslabel.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 3. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het onderste deel van de lijst op de plaats waar het gegevenslabel moet worden weergegeven.

Maatstreeplabels toevoegen aan een as

U kunt een as opmaken met primaire en secundaire maatstreeplabels op intervallen die u bepaalt.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Assen op Assen, wijs de as aan die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Asopties.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

 3. Klik in het navigatiedeelvenster op Maatstreepjes en klik op de gewenste opties voor primaire en secundaire maatstreepjes.

  Nadat u maatstreepjes hebt toegevoegd, kunt u de intervallen tussen de maatstreepjes wijzigen door in het navigatiedeelvenster op Schaal te klikken en de gewenste wijzigingen aan te brengen.

Rasterlijnen toevoegen

Als u de gegevens in een grafiek beter leesbaar wilt maken, kunt u horizontale en verticale rasterlijnen voor de grafiek weergeven die door het tekengebied van de grafiek lopen. U kunt ook diepterasterlijnen weergeven in 3D-grafieken. Rasterlijnen kunnen voor primaire en secundaire eenheden worden weergegeven en worden uitgelijnd op primaire en secundaire maatstreeplabels op de assen, als deze worden weergegeven.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Assen op Rasterlijnen, wijs de as aan waaraan u een rasterlijn wilt toevoegen en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

  Opmerking : Afhankelijk van het type gegevenstabel of -grafiek, zijn bepaalde opties voor rasterlijnen mogelijk niet beschikbaar.

Rasterlijnen opmaken

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Assen op Rasterlijnen, wijs de as aan waar u de rasterlijn wilt opmaken en klik vervolgens op Opties voor rasterlijnen.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

 3. Klik in het navigatievenster op Lijn, Schaduw of Gloed en zachte randen en wijzig de gewenste instellingen.

Zie ook

Een grafiek maken

Grafiektypen

Opmaak kopiëren naar objecten of tekst

Gegevens in een grafiek bewerken

Een grafiek van animatie voorzien

Excel

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u deze aanpassen om de gegevens op de beste manier te presenteren. U kunt afzonderlijke grafiekelementen opmaken, zoals de titel, het grafiekgebied, het tekengebied, de gegevensreeks en de as.

Een Office-grafiek met toelichtingen

Bijschrift 1 Grafiektitel

Bijschrift 2 Tekengebied

Bijschrift 3 Legenda

Bijschrift 4 Astitels

Bijschrift 5 Aslabels

bijschrift 6 Maatstreepjes

Bijschrift 7 Rasterlijnen

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Een grafiektitel toevoegen

U kunt een titel aan de grafiek toevoegen.

Een grafiek met een titel en astitels

Bijschrift 1 Grafiektitel

Bijschrift 2 Astitels

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Labels op Grafiektitel en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 3. Selecteer de tekst in het vak Grafiektitel en typ een titel voor de grafiek.

  Als u de titel wilt opmaken, selecteert u de tekst in het titelvak en selecteert u op het tabblad Start onder Lettertype de gewenste opmaak.

Een astitel toevoegen

U kunt een titel aan elke as in een grafiek toevoegen. Er zijn astitels beschikbaar voor alle assen die in een grafiek kunnen worden weergegeven, inclusief de diepteas (reeksenas) in 3D-grafieken.

In sommige grafiektypen met assen (zoals radardiagrammen) kunnen geen astitels worden weergegeven. In grafiektypen zonder assen (zoals cirkel- en ringdiagrammen) kunnen ook geen astitels worden weergegeven.

Een grafiek met een titel en astitels

Bijschrift 1 Grafiektitel

Bijschrift 2 Astitels

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Labels op Astitels, wijs de as aan waaraan u titels wilt toevoegen en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 3. Selecteer de tekst in het vak Astitel en typ een titel voor de as.

  Als u de titel wilt opmaken, selecteert u de tekst in het titelvak en selecteert u op het tabblad Start onder Lettertype de gewenste opmaak.

Labels aan een horizontale of verticale as toevoegen of hun positie wijzigen

Voor een horizontale as kunt u de aslabels aan de linker- of rechterkant van het tekengebied toevoegen of daar hun positie wijzigen. Voor een verticale as kunt u labels aan de boven- of onderkant van het tekengebied toevoegen of daar hun positie wijzigen.

Opmerking : Voor een kolomdiagram met balken die met elkaar worden vergeleken, geldt mogelijk het omgekeerde.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Assen op Assen, wijs de gewenste horizontale of verticale as aan en klik op het soort labels dat u wilt toevoegen.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

De schaal van een as wijzigen

Standaard worden de minimum- en maximumwaarden voor de schaal van elke as in een grafiek automatisch berekend. U kunt de schaal echter aan uw wensen aanpassen. Als bijvoorbeeld alle gegevenspunten in uw gegevenstabel tussen 60 en 90 liggen, kan het wenselijk zijn om voor de waardeas (y) een bereik van 50 tot 100 te kiezen in plaats van 0 tot 100. Wanneer een waardeas een bijzonder groot bereik heeft, kunt u de as ook wijzigen in een logaritmische schaal.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Assen op Assen, wijs de as aan die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Asopties.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

 3. Klik in het navigatiedeelvenster op Schaal en voer onder Schaal horizontale as of Schaal verticale as de gewenste opties in.

De legenda aanpassen

Een legenda zorgt ervoor dat een grafiek gemakkelijker is te lezen omdat daarmee de labels voor de gegevensreeks buiten het tekengebied van de grafiek worden geplaatst. U kunt de positie van de legenda wijzigen en ook de kleuren en lettertypen. U kunt ook de tekst in de legenda bewerken en de volgorde van de items in de legenda aanpassen.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Als u de positie van de legenda wilt wijzigen, klikt u onder Labels op Legenda en klikt u vervolgens op de gewenste positie voor de legenda.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 3. Als u de opmaak van de legenda wilt wijzigen, klikt u onder Labels op Legenda, klikt u op Opties voor legenda en brengt u de gewenste opmaakwijzigingen aan.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Gegevenslabels toevoegen

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het bovenste deel van de lijst op het gewenste type gegevenslabel.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 3. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het onderste deel van de lijst op de plaats waar het gegevenslabel moet worden weergegeven.

Maatstreeplabels toevoegen aan een as

U kunt een as opmaken met primaire en secundaire maatstreeplabels op intervallen die u bepaalt.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Assen op Assen, wijs de as aan die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Asopties.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

 3. Klik in het navigatiedeelvenster op Maatstreepjes en klik op de gewenste opties voor primaire en secundaire maatstreepjes.

  Nadat u maatstreepjes hebt toegevoegd, kunt u de intervallen tussen de maatstreepjes wijzigen door in het navigatiedeelvenster op Schaal te klikken en de gewenste wijzigingen aan te brengen.

Rasterlijnen toevoegen

Als u de gegevens in een grafiek beter leesbaar wilt maken, kunt u horizontale en verticale rasterlijnen voor de grafiek weergeven die door het tekengebied van de grafiek lopen. U kunt ook diepterasterlijnen weergeven in 3D-grafieken. Rasterlijnen kunnen voor primaire en secundaire eenheden worden weergegeven en worden uitgelijnd op primaire en secundaire maatstreeplabels op de assen, als deze worden weergegeven.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Assen op Rasterlijnen, wijs de as aan waaraan u een rasterlijn wilt toevoegen en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

  Opmerking : Afhankelijk van het type gegevenstabel of -grafiek, zijn bepaalde opties voor rasterlijnen mogelijk niet beschikbaar.

Rasterlijnen opmaken

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Assen op Rasterlijnen, wijs de as aan waar u de rasterlijn wilt opmaken en klik vervolgens op Opties voor rasterlijnen.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

 3. Klik in het navigatievenster op Lijn, Schaduw of Gloed en zachte randen en wijzig de gewenste instellingen.

Zie ook

Een grafiek maken

Grafiektypen

Opmaak kopiëren naar objecten of tekst

Gegevens in een grafiek bewerken

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×