Een grafiek maken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een deel van de inhoud in dit onderwerp is mogelijk niet van toepassing op alle talen.

Welk Office-programma gebruikt u?

Word

PowerPoint

Excel

Word

In grafieken worden gegevens weergegeven in een grafische indeling. Zo kunnen u en uw publiek de relaties tussen gegevens beter visualiseren. Wanneer u een grafiek maakt, kunt u kiezen uit veel grafiektypen (bijvoorbeeld een gestapelde kolomgrafiek of een 3D-cirkeldiagram met uitgelichte segmenten). Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u deze aanpassen door snelle grafiekindelingen of -stijlen toe te passen.

Belangrijk : U moet Excel hebben geïnstalleerd om te maken of wijzigen van een grafiek. U kunt een exemplaar van Excel op de Microsoft-websiterangschikken.

De elementen van een grafiek

Grafieken bevatten diverse elementen, zoals een titel, aslabels, een legenda en rasterlijnen. U kunt deze elementen verbergen of weergeven en u kunt ook de locatie en opmaak van de elementen wijzigen.

Een Office-grafiek met toelichtingen

Bijschrift 1 Grafiektitel

Afbeelding van knop Tekengebied

bijschrift 3 Legenda

Stap 4 Astitels

Bijschrift 5 Aslabels

bijschrift 6 Maatstreepjes

Bijschrift 7 Rasterlijnen

Een grafiek maken

U kunt een grafiek maken in Excel, Word en PowerPoint. De grafiekgegevens worden echter ingevoerd en opgeslagen in een Excel-blad. Als u een grafiek invoegt in Word of PowerPoint, wordt een nieuw blad geopend in Excel. Wanneer u een Word-document of een PowerPoint-presentatie opslaat die een grafiek bevat, worden de onderliggende Excel-gegevens van de grafiek automatisch opgeslagen in het Word-document of de PowerPoint-presentatie.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Grafiek invoegen op een grafiektype en klik vervolgens op de gewenste grafiek.

  Tabblad Grafieken, groep Grafiek invoegen

  Wanneer u een grafiek invoegt in Word of PowerPoint, wordt een Excel-blad geopend dat een tabel met voorbeeldgegevens bevat.

 3. Vervang in Excel de voorbeeldgegevens door de gegevens die u wilt weergeven in de grafiek. Als u al een andere tabel met gegevens hebt, kunt u de gegevens in die tabel kopiëren en over de voorbeeldgegevens plakken. Zie de volgende tabel met richtlijnen voor het rangschikken van de gegevens voor het gewenste grafiektype.

Voor dit grafiektype

Schikt u de gegevens

Vlak-, staaf-, kolom-, ring-, lijn-, radar- of oppervlakdiagram

In kolommen of rijen, bijvoorbeeld:

Reeks 1

Reeks 2

Categorie A

10

12

Categorie B

11

14

Categorie C

9

15

of

Categorie A

Categorie B

Reeks 1

10

11

Reeks 2

12

14

Bellendiagram

In kolommen, waarbij x-waarden in de eerste kolom worden geplaatst en corresponderende y-waarden en waarden voor de belgrootte in aangrenzende kolommen, bijvoorbeeld:

X-waarden

Y-waarde 1

Formaat 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Cirkeldiagram

In één kolom of rij met gegevens en één kolom of rij met gegevenslabels, bijvoorbeeld:

Verkoop

1e kwrt

25

2e kwrt

30

3e kwrt

45

of

1e kwrt

2e kwrt

3e kwrt

Verkoop

25

30

45

Hoog/laag/slot-diagram

In kolommen of rijen in de volgende volgorde, waarbij namen of datums als labels worden gebruikt, bijvoorbeeld:

Openen

Hoog

Laag

Slot

1-5-02

44

55

11

25

1-6-02

25

57

12

38

of

1-5-02

1-6-02

Openen

44

25

Hoog

55

57

Laag

11

12

Slot

25

38

Spreidingsdiagram

In kolommen, met de x-waarden in de eerste kolom en de bijbehorende y-waarden in aangrenzende kolommen, bijvoorbeeld:

X-waarden

Y-waarde 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

of

X-waarden

0,7

1,8

2,6

Y-waarde 1

2,7

3,2

0,08

 1. Als u het aantal rijen en kolommen in de grafiek wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer op de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om extra gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met extra categorieën en gegevensreeksen.

  Meer gegevens voor een Office-grafiek selecteren

 2. Schakel over naar Word om de resultaten van uw wijzigingen te zien.

  Opmerking : Wanneer u het Word-document dat de grafiek bevat sluit, wordt de Excel-gegevenstabel automatisch gesloten.

Wijzigen welke grafiekas wordt benadrukt

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de manier wijzigen waarop de tabelrijen en -kolommen in de grafiek worden weergegeven.  In uw eerste versie van een grafiek worden de rijen met gegevens uit de tabel bijvoorbeeld weergegeven op de verticale as (waardeas) van de grafiek en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld ligt de nadruk in de grafiek op de verkopen per categorie.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek.

 3. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op Reeks tekenen op rij reeks tekenen op rij of Reeks tekenen op kolom Reeks tekenen op kolom .

  Tabblad Grafieken, groep Gegevens

  Als Overschakelen tussen tekeningen niet beschikbaar is

  Overschakelen tussen tekeningen is alleen beschikbaar wanneer de Excel-gegevenstabel van de grafiek is geopend en alleen voor bepaalde grafiektypen.

  1. Klik op de grafiek.

  2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik vervolgens op Gegevens bewerken in Excel. Tabblad Grafieken, groep Gegevens

Een vooraf gedefinieerde grafiekindeling toepassen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek.

 3. Klik op het tabblad Grafieken onder Snelle indelingen voor grafieken op de gewenste indeling.

  Tabblad Grafieken, groep Snelle indelingen voor grafieken

  Als u meer indelingen wilt zien, wijst u een indeling aan en klikt u vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

  Als u een snelle stijl die u hebt toegepast onmiddellijk ongedaan wilt maken, drukt u op COMMAND +Z.

Een vooraf gedefinieerde grafiekstijl toepassen

Een grafiekstijl bestaat uit een verzameling aanvullende kleuren en effecten die u kunt toepassen op uw grafiek. Wanneer u een grafiekstijl selecteert, zijn uw wijzigingen van toepassing op de hele grafiek.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek.

 3. Klik op het tabblad Start onder Grafiekstijlen op de gewenste stijl.

  Tabblad Grafieken, groep Grafiekstijlen

  Als u meer stijlen wilt weergeven, wijst u een stijl aan en klikt u op Pijl-omlaag voor meer .

  Als u een stijl die u hebt toegepast onmiddellijk ongedaan wilt maken, drukt u op COMMAND +Z.

Een grafiektitel toevoegen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder Labels op Grafiektitel en klik vervolgens op de gewenste optie.

  tabblad grafiekindling, groep labels

 4. Selecteer de tekst in het vak Grafiektitel en typ een grafiektitel.

Zie ook

Gegevens in een grafiek bewerken

Een grafiek wijzigen

Grafiektypen

PowerPoint

In grafieken worden gegevens weergegeven in een grafische indeling. Zo kunnen u en uw publiek de relaties tussen gegevens beter visualiseren. Wanneer u een grafiek maakt, kunt u kiezen uit veel grafiektypen (bijvoorbeeld een gestapelde kolomgrafiek of een 3D-cirkeldiagram met uitgelichte segmenten). Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u deze aanpassen door snelle grafiekindelingen of -stijlen toe te passen.

Belangrijk : U moet Excel hebben geïnstalleerd om te maken of wijzigen van een grafiek. U kunt een exemplaar van Excel op de Microsoft-websitebestellen.

De elementen van een grafiek

Grafieken bevatten diverse elementen, zoals een titel, aslabels, een legenda en rasterlijnen. U kunt deze elementen verbergen of weergeven en u kunt ook de locatie en opmaak van de elementen wijzigen.

Een Office-grafiek met toelichtingen

Bijschrift 1 Grafiektitel

Afbeelding van knop Tekengebied

bijschrift 3 Legenda

Stap 4 Astitels

Bijschrift 5 Aslabels

bijschrift 6 Maatstreepjes

Bijschrift 7 Rasterlijnen

Een grafiek maken

U kunt een grafiek maken in Excel, Word en PowerPoint. De grafiekgegevens worden echter ingevoerd en opgeslagen in een Excel-blad. Als u een grafiek invoegt in Word of PowerPoint, wordt een nieuw blad geopend in Excel. Wanneer u een Word-document of een PowerPoint-presentatie opslaat die een grafiek bevat, worden de onderliggende Excel-gegevens van de grafiek automatisch opgeslagen in het Word-document of de PowerPoint-presentatie.

 1. Klik op het tabblad Grafieken onder Grafiek invoegen op een grafiektype en klik vervolgens op de gewenste grafiek.

  Tabblad Grafieken, groep Grafiek invoegen

  Wanneer u een grafiek invoegt in Word of PowerPoint, wordt een Excel-blad geopend dat een tabel met voorbeeldgegevens bevat.

 2. Vervang in Excel de voorbeeldgegevens door de gegevens die u wilt weergeven in de grafiek. Als u al een andere tabel met gegevens hebt, kunt u de gegevens in die tabel kopiëren en over de voorbeeldgegevens plakken. Zie de volgende tabel met richtlijnen voor het rangschikken van de gegevens voor het gewenste grafiektype.

Voor dit grafiektype

Schikt u de gegevens

Vlak-, staaf-, kolom-, ring-, lijn-, radar- of oppervlakdiagram

In kolommen of rijen, bijvoorbeeld:

Reeks 1

Reeks 2

Categorie A

10

12

Categorie B

11

14

Categorie C

9

15

of

Categorie A

Categorie B

Reeks 1

10

11

Reeks 2

12

14

Bellendiagram

In kolommen, waarbij x-waarden in de eerste kolom worden geplaatst en corresponderende y-waarden en waarden voor de belgrootte in aangrenzende kolommen, bijvoorbeeld:

X-waarden

Y-waarde 1

Formaat 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Cirkeldiagram

In één kolom of rij met gegevens en één kolom of rij met gegevenslabels, bijvoorbeeld:

Verkoop

1e kwrt

25

2e kwrt

30

3e kwrt

45

of

1e kwrt

2e kwrt

3e kwrt

Verkoop

25

30

45

Hoog/laag/slot-diagram

In kolommen of rijen in de volgende volgorde, waarbij namen of datums als labels worden gebruikt, bijvoorbeeld:

Openen

Hoog

Laag

Slot

1-5-02

44

55

11

25

1-6-02

25

57

12

38

of

1-5-02

1-6-02

Openen

44

25

Hoog

55

57

Laag

11

12

Slot

25

38

Spreidingsdiagram

In kolommen, met de x-waarden in de eerste kolom en de bijbehorende y-waarden in aangrenzende kolommen, bijvoorbeeld:

X-waarden

Y-waarde 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

of

X-waarden

0,7

1,8

2,6

Y-waarde 1

2,7

3,2

0,08

 1. Als u het aantal rijen en kolommen in de grafiek wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer op de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om extra gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met extra categorieën en gegevensreeksen.

  Meer gegevens voor een Office-grafiek selecteren

 2. Als u de wijzigingen wilt zien, schakelt u over naar PowerPoint.

  Opmerking : Wanneer u de PowerPoint-presentatie sluit die de grafiek bevat, wordt Excel-gegevenstabel automatisch gesloten.

Wijzigen welke grafiekas wordt benadrukt

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de manier wijzigen waarop de tabelrijen en -kolommen in de grafiek worden weergegeven.  In uw eerste versie van een grafiek worden de rijen met gegevens uit de tabel bijvoorbeeld weergegeven op de verticale as (waardeas) van de grafiek en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld ligt de nadruk in de grafiek op de verkopen per categorie.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op Reeks tekenen op rij reeks tekenen op rij of Reeks tekenen op kolom Reeks tekenen op kolom .

  Tabblad Grafieken, groep Gegevens

  Als Overschakelen tussen tekeningen niet beschikbaar is

  Overschakelen tussen tekeningen is alleen beschikbaar wanneer de Excel-gegevenstabel van de grafiek is geopend en alleen voor bepaalde grafiektypen.

  1. Klik op de grafiek.

  2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik vervolgens op Gegevens bewerken in Excel. Tabblad Grafieken, groep Gegevens

Een vooraf gedefinieerde grafiekindeling toepassen

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Snelle indelingen voor grafieken op de gewenste indeling.

  Tabblad Grafieken, groep Snelle indelingen voor grafieken

  Als u meer indelingen wilt zien, wijst u een indeling aan en klikt u vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

  Als u een snelle stijl die u hebt toegepast onmiddellijk ongedaan wilt maken, drukt u op COMMAND +Z.

Een vooraf gedefinieerde grafiekstijl toepassen

Een grafiekstijl bestaat uit een verzameling aanvullende kleuren en effecten die u kunt toepassen op uw grafiek. Wanneer u een grafiekstijl selecteert, zijn uw wijzigingen van toepassing op de hele grafiek.

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Start onder Grafiekstijlen op de gewenste stijl.

  Tabblad Grafieken, groep Grafiekstijlen

  Als u meer stijlen wilt weergeven, wijst u een stijl aan en klikt u op Pijl-omlaag voor meer .

  Als u een stijl die u hebt toegepast onmiddellijk ongedaan wilt maken, drukt u op COMMAND +Z.

Een grafiektitel toevoegen

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Labels op Grafiektitel en klik vervolgens op de gewenste optie.

  tabblad grafiekindling, groep labels

 3. Selecteer de tekst in het vak Grafiektitel en typ een grafiektitel.

Zie ook

Gegevens in een grafiek bewerken

Een grafiek wijzigen

Grafiektypen

Tekst van animatie voorzien, objecten en grafieken in PowerPoint voor Mac

Excel

In grafieken worden gegevens weergegeven in een grafische indeling. Zo kunnen u en uw publiek de relaties tussen gegevens beter visualiseren. Wanneer u een grafiek maakt, kunt u kiezen uit veel grafiektypen (bijvoorbeeld een gestapelde kolomgrafiek of een 3D-cirkeldiagram met uitgelichte segmenten). Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u deze aanpassen door snelle grafiekindelingen of -stijlen toe te passen.

Opmerking : De galerie met Excel-werkmappen in Excel voor Mac 2011 vervangt de voormalige wizard Grafiek. De galerie met Excel-werkmappen wordt standaard geopend wanneer u Excel opent. In de galerie kunt u bladeren door sjablonen en een nieuwe werkmap maken op basis van een sjabloon. Als u de galerie met Excel-werkmappen niet ziet, klikt u in het menu Bestand op Nieuw van sjabloon.

De elementen van een grafiek

Grafieken bevatten diverse elementen, zoals een titel, aslabels, een legenda en rasterlijnen. U kunt deze elementen verbergen of weergeven en u kunt ook de locatie en opmaak van de elementen wijzigen.

Een Office-grafiek met toelichtingen

Bijschrift 1 Grafiektitel

Afbeelding van knop Tekengebied

bijschrift 3 Legenda

Stap 4 Astitels

Bijschrift 5 Aslabels

bijschrift 6 Maatstreepjes

Bijschrift 7 Rasterlijnen

Een grafiek maken

 1. Rangschik op een blad de gegevens die u wilt weergeven in een grafiek. Zie de volgende tabel met richtlijnen voor het rangschikken van de gegevens voor het gewenste grafiektype.

Voor dit grafiektype

Schikt u de gegevens

Vlak-, staaf-, kolom-, ring-, lijn-, radar- of oppervlakdiagram

In kolommen of rijen, bijvoorbeeld:

Reeks 1

Reeks 2

Categorie A

10

12

Categorie B

11

14

Categorie C

9

15

of

Categorie A

Categorie B

Reeks 1

10

11

Reeks 2

12

14

Bellendiagram

In kolommen, waarbij x-waarden in de eerste kolom worden geplaatst en corresponderende y-waarden en waarden voor de belgrootte in aangrenzende kolommen, bijvoorbeeld:

X-waarden

Y-waarde 1

Formaat 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Cirkeldiagram

In één kolom of rij met gegevens en één kolom of rij met gegevenslabels, bijvoorbeeld:

Verkoop

1e kwrt

25

2e kwrt

30

3e kwrt

45

of

1e kwrt

2e kwrt

3e kwrt

Verkoop

25

30

45

Hoog/laag/slot-diagram

In kolommen of rijen in de volgende volgorde, waarbij namen of datums als labels worden gebruikt, bijvoorbeeld:

Openen

Hoog

Laag

Slot

1-5-02

44

55

11

25

1-6-02

25

57

12

38

of

1-5-02

1-6-02

Openen

44

25

Hoog

55

57

Laag

11

12

Slot

25

38

Spreidingsdiagram

In kolommen, met de x-waarden in de eerste kolom en de bijbehorende y-waarden in aangrenzende kolommen, bijvoorbeeld:

X-waarden

Y-waarde 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

of

X-waarden

0,7

1,8

2,6

Y-waarde 1

2,7

3,2

0,08

 1. Selecteer de rijen en kolommen die u wilt weergeven in de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Grafiek invoegen op een grafiektype en klik vervolgens op de gewenste grafiek.

  Tabblad Grafieken, groep Grafiek invoegen

 3. Als u het aantal rijen en kolommen in de grafiek wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer op de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om extra gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met extra categorieën en gegevensreeksen.

  Meer gegevens voor een Excel-grafiek selecteren

  Tip : U kunt rijen en kolommen in de tabel verbergen om te voorkomen dat gegevens worden weergegeven in de grafiek.

Wijzigen welke grafiekas wordt benadrukt

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de manier wijzigen waarop de tabelrijen en -kolommen in de grafiek worden weergegeven.  In uw eerste versie van een grafiek worden de rijen met gegevens uit de tabel bijvoorbeeld weergegeven op de verticale as (waardeas) van de grafiek en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld ligt de nadruk in de grafiek op de verkopen per categorie.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op Reeks tekenen op rij reeks tekenen op rij of Reeks tekenen op kolom Reeks tekenen op kolom .

  Tabblad Grafieken in Excel, groep Gegevens

Een vooraf gedefinieerde grafiekindeling toepassen

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Snelle indelingen voor grafieken op de gewenste indeling.

  Tabblad Grafieken, groep Snelle indelingen voor grafieken

  Als u meer indelingen wilt zien, wijst u een indeling aan en klikt u vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

  Als u een snelle stijl die u hebt toegepast onmiddellijk ongedaan wilt maken, drukt u op COMMAND +Z.

Een vooraf gedefinieerde grafiekstijl toepassen

Een grafiekstijl bestaat uit een verzameling aanvullende kleuren en effecten die u kunt toepassen op uw grafiek. Wanneer u een grafiekstijl selecteert, zijn uw wijzigingen van toepassing op de hele grafiek.

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Start onder Grafiekstijlen op de gewenste stijl.

  Tabblad Grafieken, groep Grafiekstijlen

  Als u meer stijlen wilt weergeven, wijst u een stijl aan en klikt u op Pijl-omlaag voor meer .

  Als u een stijl die u hebt toegepast onmiddellijk ongedaan wilt maken, drukt u op COMMAND +Z.

Een grafiektitel toevoegen

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Labels op Grafiektitel en klik vervolgens op de gewenste optie.

  tabblad grafiekindling, groep labels

 3. Selecteer de tekst in het vak Grafiektitel en typ een grafiektitel.

Zie ook

Gegevens in een grafiek bewerken

Een grafiek wijzigen

Grafiektypen

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×