Een gebruikersrol toevoegen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een formuliersjabloon ontwerpen, kunt u gebruikersrollen opgeven. Gebruikersrollen zijn vooraf gedefinieerde categorieën die kunnen worden toegewezen aan gebruikers van het formulier op basis van hun functie of andere criteria. Gebruikersrollen kunnen worden gebruikt voor aangepaste weergaven van een formulier presenteren aan verschillende typen gebruikers, verschillende secties in een weergave weergeven of berekenen van de standaardwaarde van een veld of besturingselement. Bijvoorbeeld als u een vergunning aan te vragen toepassing-formuliersjabloon ontwerpt, kunt u verschillende weergaven van een sjabloon maken voor aannemers, ontvangst agenten en beheerders en vervolgens de rol van elke gebruiker toewijzen aan een afzonderlijke weergave. Wanneer gebruikers een formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon openen, Microsoft Office InfoPath bepaalt de rol van de gebruiker op basis van naam van de gebruiker en vervolgens wordt geopend de gewenste weergave op basis van de rol van deze gebruiker.

Opmerking over de beveiliging: Gebruikersrollen moeten niet worden gebruikt voor het beperken van toegang tot gevoelige gegevens in een formulier. Zelfs als u een formuliersjabloon alleen-lezen te maken of verbergen van bepaalde besturingselementen die zijn gebaseerd op gebruikersrollen, kunnen gebruikers een programma voor tekstbewerking zoals Microsoft Notepad gebruiken om te bekijken of wijzigen van het formuliersjabloonbestand (.xsn) en toegang tot deze gegevens.

In dit artikel

Overzicht

Informatie over compatibiliteit

Voordat u begint

Een gebruikersrol toevoegen

Een weergave die is gebaseerd op een gebruikersrol weergeven

De gebruikersrollen testen

Overzicht

Wanneer u de rol van een nieuwe gebruiker maakt, kunt u gebruikers toewijzen aan deze in de volgende manieren:

 • Door het opgeven van gebruikersnamen uit een Microsoft Active Directory-service (bijvoorbeeld "sales\willem"). Als u wilt opgeven een gebruikersnaam in te voeren in een Active Directory-service, moet de formuliersjabloon zijn gemaakt en gepubliceerd naar een Microsoft Windows-netwerk dat gebruikmaakt van Active Directory.

 • Door het opgeven van groepen uit een Active Directory-service. U kunt bijvoorbeeld een distributielijst voor e-mail met de namen van alle leden van de marketingactiviteit team opgeven. Als u wilt opgeven een groep in een Active Directory-service, moet de formuliersjabloon zijn gemaakt en gepubliceerd naar een Microsoft Windows-netwerk dat gebruikmaakt van Active Directory.

 • Door het opgeven van een waarde die afkomstig zijn uit een veld in het formulier rechtstreeks. Het veld mogelijk gegevens ophalen uit Active Directory of de gebruiker kan gegevens invoeren in een besturingselement die is gekoppeld aan dit veld. Als de formuliersjabloon een tekstvak beheerder bevat , kunt u bijvoorbeeld een bepaalde gebruikersfunctie koppelen aan de veld waaraan het tekstvak is gekoppeld.

Nadat u de rol van een gebruiker hebt toegevoegd, kunt u dit als een van de volgende instellen:

Standaard rol    Gebruikers die niet zijn toegewezen aan een bestaande gebruikersfunctie worden automatisch toegewezen aan de gebruikersrol die is opgegeven als de standaardrol. De standaardrol wordt ook gebruikt voor gebruikers die deel uitmaken van een groep, maar die offline werkt. Rol voor één gebruiker is altijd als standaard instellen.

Initiatiefnemer    Als u toepassen van een bepaalde gebruikersfunctie aan gebruikers die uw formulier voor het eerst opent wilt, kunt u een initiatiefnemer opgeven. U kunt bijvoorbeeld een initiatiefnemer met de naam 'Freelancer"die geldt voor gebruikers met nieuwe vergunning aan te vragen toepassingsformulieren invullen definiëren. Een gebruiker die is toegewezen aan de rol van een andere gebruiker wordt automatisch toegewezen aan de rol Freelancer wanneer hij of zij wordt geopend een aanvraagformulier voor de nieuwe. Echter de volgende keer dat die gebruiker hetzelfde formulier opent, Microsoft Office InfoPath van de persoon toegewezen gebruikersrol gebruikt in plaats van de initiatiefnemersfunctie.

Als u rollen hebt toegewezen aan gebruikers die zijn gebaseerd op een willekeurige combinatie van gebruikersnamen, groepen of waarden uit een veld wanneer een gebruiker een formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon opent, wordt de rol toewijzen aan die gebruiker met behulp van de volgende volgorde bepaald :

 1. Naam van de gebruiker is een waarde van een veld in de formuliersjabloon.

 2. Naam van de gebruiker is in Active Directory.

 3. De gebruiker is een lid van een Active Directory-groep.

  Opmerking: Als de gebruiker lid van verschillende groepen is en u gebruikersrollen die zijn gebaseerd op een groep toewijst, wordt de lijst met leden van elke groep in de volgorde waarin de groep wordt weergegeven in het dialoogvenster Gebruikersrollen beheren door InfoPath gecontroleerd. Bijvoorbeeld als de gebruiker een lid van de ontvangst agentgroep en de beheerdersgroep is en de beheerdersgroep voordat u de ontvangst agentgroep wordt weergegeven, de gebruiker krijgt de gebruikersrol voor de groep Administrators.

 4. Als geen van de bovenstaande waar zijn, wordt de standaardrol wordt gebruikt.

Nadat u de gebruikersrollen voor de formuliersjabloon definieert, kunt u een regel automatisch schakelen tussen weergaven op basis van de rol van de gebruiker instellen. U kunt bijvoorbeeld maken van een gebruikersrol manager en vervolgens een regel automatisch overschakelen naar de weergave van de manager wanneer een gebruiker die is toegewezen aan de managerrol wordt geopend het formulier te maken. U kunt ook eerst de regel maken en vervolgens de gebruikersfuncties definiëren als onderdeel van het proces van het maken van de regel.

Naar boven

Informatie over compatibiliteit

U kunt geen gebruikersrollen maken in een voor browsers compatibele formuliersjabloon. U maken gebruikersrollen alleen in een formuliersjabloon waarvan de formulieren in InfoPath worden ingevuld.

Naar boven

Voordat u begint

Voordat u gebruikersrollen aan uw formulier toevoegt toevoegen kunt, moet u het volgende:

 • Een lijst met de rollen van de gebruiker die u toevoegen wilt, samen met de leden van de gebruikersrol van elke. De leden kunnen zijn gebruikersnamen of groepen uit een Microsoft Active Directory-service of een waarde die is ingevoerd door een gebruiker in een besturingselement dat afhankelijk is van een bepaald veld in gegevensbron van de formuliersjabloon.

 • De rol van de standaard-gebruiker die u toewijzen aan gebruikers die een formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon wilt openen wanneer ze niet lid zijn van de rol van elke gebruiker zijn.

Naar boven

Een gebruikersrol toevoegen

 1. Klik op het menu Extra op Gebruikersrollen.

 2. Klik in het dialoogvenster Gebruikersrollen beheren op toevoegen.

 3. Typ een naam voor de nieuwe gebruikersrol in het vak naam van de rol .

 4. Als u wilt gebruikers of groepen gebruikers toewijzen aan de rol, voer een of meer van de volgende opties.

  Een of meer gebruikers opgeven die deel uitmaken van een netwerk met de Active Directory-service

  1. Schakel het selectievakje gebruikersnamen en klik op Selecteer een of meer gebruikers Knop Ongedaan maken .

   Opmerking: Als u de naam van het domein en gebruikers al weet, typt u deze in het vak gebruikersnamen . Ze moeten zich in de indeling DOMEIN\gebruikersnaam. Meerdere gebruikersnamen scheiden door een puntkomma (;).

  2. Typ in het vak Geef de objectnamen op een of meer gebruikersnamen, gescheiden door een puntkomma (;).

   Opmerking: Voor informatie over hoe u de gebruikersnamen opmaakt, klikt u op de koppeling voorbeelden in het dialoogvenster.

  3. Klik op Namen controlerenom te controleren of de gebruikersnamen die u hebt opgegeven met de namen in Active Directory.

  4. Klik op OK.

  Geef een of meer groepen die deel uitmaken van een netwerk met de Active Directory-service

  1. Schakel het selectievakje groepsnamen en klik op Selecteer een of meer groepen Knopafbeelding .

   Opmerking: Als u de groepsnaam al weet, typt u deze in het vak namen van de groep . Deze moet zich in de indeling DOMEIN\gebruikersnaam. Scheid meerdere groepsnamen met puntkomma (;).

  2. Typ in het vak Geef de objectnamen op een of meer groepsnamen, gescheiden door een puntkomma (;).

   Opmerking: Klik op de koppeling in het dialoogvenster voor meer informatie over het opmaken van de groepsnamen.

  3. Klik op Namen controlerenom te controleren of de groepsnamen die u hebt opgegeven met de namen in Active Directory.

  4. Klik op OK.

  Gebruikersnamen opgeven die rechtstreeks afkomstig uit een veld in het formulier zijn

  1. Schakel het selectievakje gebruikersnamen uit het formulier en klik vervolgens op een veld in de gegevensbron selecteren Knopafbeelding .

  2. Klik in het dialoogvenster veld of groep selecteren op het veld dat de waarden die u wilt gebruiken voor de gebruikersrollen verstrekt en klik vervolgens op OK.

 5. Als u wilt de gebruikersrol instellen als de initiatiefnemersfunctie, schakel het selectievakje instellen als initiatiefnemer in en klik vervolgens op OK.

  Opmerking: Wanneer een gebruikersrol is opgegeven als het beginpunt, heeft deze rol voorrang op alle andere roltoewijzingen, zelfs als de initiatiefnemersfunctie in het midden van de lijst in het dialoogvenster Gebruikersrollen beheren is .

 6. Als u wilt opgeven een standaard-gebruikersrol voor gebruikers die geen lid van andere rollen zijn, selecteer de rol in het dialoogvenster Gebruikersrollen beheren en klik vervolgens op als standaard instellen.

  Opmerking: U moet hebben meer dan één gebruikersrol op als standaard instellen.

Naar boven

Een weergave op basis van een gebruikersrol weergeven

Als u een formuliersjabloon die bevat gebruikersrollen en meerdere weergaven bevat ontwerpt, kan het handig om weer te geven van een weergave die is gebaseerd op de gebruikersrol die is toegewezen aan een gebruiker zijn. U kunt bijvoorbeeld een regel naar een specifieke weergave zijn geopend wanneer een gebruiker die is toegewezen aan een specifieke gebruikersrol opent een formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon.

 1. Klik op het menu Extra op Formulieropties.

 2. Klik op openen en opslaanin de lijst categorie in het dialoogvenster Formulieropties .

 3. Klik onder wordt geopend, klikt u op regels.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Typ in het vak naam een naam voor de regel.

 6. Klik op voorwaarde.

 7. Klik in het eerste vak op huidige rol van gebruiker.

 8. Klik in het tweede vak op is gelijk aan.

 9. Klik op de naam van de gebruikersfunctie in het derde vak en klik vervolgens op OK.

 10. Klik in het dialoogvenster regel op Actie toevoegen.

 11. Klik in de lijst actieschakelen tussen weergavenop en klik vervolgens op een weergave in de lijst weergave .

Naar boven

De gebruikersrollen testen

Als er meerdere gebruikersrollen van een formulier, is een goed idee om het uiterlijk en gedrag van elke gebruikersrol testen. Hoewel u een voorbeeld van een formuliersjabloon om te controleren of de weergaven werken zoals u zou met gebruikersrollen verwachten bekijken kunt, is het niet mogelijk kunt u het proces van de evaluatie van een gebruiker aan de hand van de gebruiker opgegeven roltoewijzing simuleren. Dat komt doordat InfoPath de gebruikersrollen controleert wanneer u het formulier invullen, niet wanneer u het bekijkt. Als u volledig testen de rollen van de gebruiker voor de formuliersjabloon wilt, kunt u zichzelf tijdelijk toewijzen aan de rol van elke gebruiker die u wilt testen en open vervolgens het formulier als wanneer u gaat invullen.

 1. Klik op het menu Extra op Formulieropties.

 2. Klik op voorbeeld in de lijst categorie .

 3. Klik op de rol die u wilt bekijken in de lijst Preview als onder gebruikersrol, en klik vervolgens op OK.

 4. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

  De naam van de rol van de huidige gebruiker wordt weergegeven op de statusbalk in de rechterbenedenhoek van het voorbeeldvenster.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×