Een gebruiker toevoegen of wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen op Gebruikers beheren.

 3. Klik op de pagina Gebruikers beheren op Nieuwe gebruiker.

  Als u de instellingen van een bestaande gebruiker wilt wijzigen, klikt u op de naam van de gebruiker in de tabel en voert u vervolgens de overige stappen van deze procedure uit. Als er geen gebruikersnamen in de tabel worden weergegeven, kunt u zoeken naar de gebruiker door de naam of de e-mailnaam van de gebruiker geheel of gedeeltelijk te typen en vervolgens op Zoeken te klikken.

 4. Typ op de pagina Nieuwe gebruiker (of de pagina Gebruiker bewerken als u een bestaande gebruiker wijzigt) in de sectie ID-gegevens de weergavenaam, het e-mailadres, de fonetische spelling van de naam, de initialen en de resourcestructuurwaarde van de gebruiker.

  Als deze gebruiker een website voor het team onderhoudt, typt u respectievelijk het hyperlinkdoel en het URL-adres in het vak Hyperlinknaam en het vak Hyperlink-URL.

  Opmerking: Als de gebruiker aan als een resource aan taken worden toegewezen, selecteert u het selectievakje gebruiker als een resource kan worden toegewezen . Dit selectievakje inschakelt, geeft aan dat de gebruiker een ondernemingsresource is.

 5. Selecteer in de sectie Gebruikersverificatie een methode om gebruikers te verifiëren wanneer ze zich aanmelden:

  • Windows-verificatie      Als u deze verificatiemethode selecteert, typt u de accountnaam van de gebruiker in de vorm van Domeinnaam\gebruikersaccountnaam. Als u wilt voorkomen dat gegevens worden gesynchroniseerd met Active Directory-service van uw organisatie van de gebruiker, selecteert u het selectievakje voorkomen dat Active Directory-synchronisatie voor deze gebruiker .

  • Verificatie van formulieren     Als u deze verificatiemethode selecteert, typt u de accountnaam van de gebruiker in de vorm van lidmaatschapsprovider: gebruikersaccountnaam.

   Belangrijk: De precieze vorm van de accountnaam wordt bepaald tijdens de installatie van Microsoft Office Project Server 2007 en kan verschillen van de vorm die hier wordt getoond. Raadpleeg uw systeembeheerder of de persoon die Project Server heeft geïnstalleerd als u de vorm van de accountnaam wilt controleren.

 6. Geef in de sectie Toewijzingskenmerken de volgende gegevens op over de mogelijkheid om een gebruiker als resource aan projecten toe te wijzen:

  • Schakel het selectievakje De resource kan worden herverdeeld uit als u deze gebruiker wilt uitsluiten van het herverdeling. Selecteer vervolgens de basiskalender die u aan de gebruiker wilt toewijzen.

  • Selecteer de type reservering van de gebruiker als vastgelegde of voorgestelde in de lijst Standaardtype reservering .

  • Als de gebruiker een roostermanager heeft, typt of zoekt u in het vak Roostermanager de naam van deze manager.

   In de Standaardeigenaar vak type of zoeken naar de naam van de toewijzingseigenaar.

  • Als u de beschikbaarheid van de gebruiker wilt opgeven, typt u de datums in het vak Als eerste beschikbaar en het vak Als laatste beschikbaar.

   Tip: De Datumkiezer Knopafbeelding op en klik vervolgens op de datums in de agenda.

 7. Typ in de sectie Aangepaste resourcevelden de waarden voor eventuele aangepaste velden die voor uw organisatie zijn gemaakt. Deze sectie verschijnt alleen als in uw organisatie aangepaste resourcevelden worden gebruikt.

 8. Klik in de sectie Beveiligingsgroepen in de tabel Beschikbare groepen op een groep en klik vervolgens op Toevoegen. De resource wordt toegevoegd aan de tabel Groepen die deze gebruiker bevatten.

  Klik op Alles toevoegen als u deze gebruiker aan alle beschikbare groepen wilt toevoegen. Gebruikers nemen automatisch de machtigingen over die aan de groepen zijn toegewezen.

 9. Selecteer in de sectie Beveiligingscategorieën in de lijst Beschikbare categorieën , de categorieën dat de gebruiker kan toegang tot, en klik vervolgens op toevoegen. Klik op Alles toevoegen als u wilt deze gebruiker toevoegen aan alle beschikbare categorieën.

 10. Geef voor elke categorie in de lijst Geselecteerde categorieën de machtigingen op die de gebruiker moet hebben om toegang tot de categorie te krijgen. Schakel in de sectie Algemene machtigingen een van de volgende selectievakjes in voor elke machtiging:

  • Toestaan      Schakel dit selectievakje in als u machtiging voor de gebruiker expliciet wilt toestaan.

  • Weigeren      Schakel dit selectievakje in als u machtiging voor de gebruiker expliciet wilt weigeren.

   Notities: 

   • Als Toestaan en Weigeren geen van beide zijn ingeschakeld, hebben gebruikers geen toegang tot de categorie, tenzij hun op een andere plaats expliciet toegang wordt gegeven, bijvoorbeeld door de machtigingen die zijn ingesteld voor een groep waartoe ze behoren.

   • In de meeste gevallen hoeft u machtigingen alleen op groepsniveau in te stellen en niet op gebruikersniveau. Gebruik algemene machtigingen voor gebruikers met specifieke machtigingen die niet tot de machtigingen van de groep behoren.

   • Als een machtiging is ingesteld op Toestaan op gebruikersniveau en op Weigeren op groepsniveau, wordt de machtiging geweigerd. Machtigingen op groepsniveau hebben prioriteit op machtigingen op gebruikersniveau.

   • Als u snel machtigingen wilt instellen, kunt u een sjabloon gebruiken. Selecteer in het vak Machtigingen instellen met sjabloon de beveiligingssjabloon die u op de machtigingsinstellingen van de gebruiker wilt toepassen en klik vervolgens op Toepassen.

 11. Als uw organisatie codes heeft gemaakt voor groepen en kosten, typt u deze codes in de sectie Groepsvelden in het vak Groep, het vak Code, het vak Kostenpost of het vak Type kosten.

 12. Als u wilt dat de gebruiker lid is van een bestaand team, schakelt u in de sectie Teamgegevens het selectievakje Teamtoewijzingsgroep in en typt u vervolgens de naam van het team in het vak Teamnaam.

 13. Typ in de sectie Systeemidentificatiegegevens bijkomende identificatiegegevens voor de gebruiker in het vak External id. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de persoon te koppelen aan overeenkomende gegevens op een personeelsafdeling of de mogelijkheden die Project Server biedt voor de rapportage over het gebruik van resources verder uit te breiden.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Microsoft Office Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×