Een gebeurtenis-handler maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Bij het schrijven van script voor een Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon schrijven u meestal programmacode in een van het formulier sjabloon of gegevens gebeurtenishandlers voor gegevensvalidatie. Een gebeurtenis-handler is de functiecode in een InfoPath-formuliersjabloon die op een gebruikersactie of een wijziging in het XML-gegevens in een formulier reageert. Hoe u een gebeurtenis-handler maken, is afhankelijk van het type gebeurtenis die u wilt gebruiken. Het is belangrijk de gebeurtenis-handler maken in de ontwerpmodus omdat InfoPath automatisch worden gemaakt de declaraties van de gebeurtenishandlers in het scriptbestand en vermeldingen in de () formulierdefinitiebestand waarmee een formuliersjabloon die gebeurtenishandlers gebruiken.

Opmerking: Hoewel deze mogelijk de gebeurtenishandlers handmatig in het scriptbestand maken en deze vervolgens inschakelen door handmatig de juiste elementen toe te voegen aan het XSF-bestand is, is het niet aanbevolen. Als een ongeldige wijziging wordt aangebracht in het XSF-bestand, kunnen de formuliersjabloon kan niet worden gebruikt.

De volgende tabel bevat elk van de InfoPath-gebeurtenishandlers en de stappen voor het maken van deze. Wanneer u een gebeurtenis-handler voor een formuliersjabloon maakt, wordt er in InfoPath Hiermee start u de Microsoft Script Editor (MSE) en de cursor in de code voor die gebeurtenishandler geplaatst. U kunt vervolgens het script schrijven voor de gebeurtenis-handler. Zie Naslaginformatie over de InfoPath Developer's, die beschikbaar in de Help bij MSE is voor gedetailleerde informatie over InfoPath-evenementen en gebeurtenishandlers.

Gebeurtenis-handler

Beschrijving

Stappen voor het maken

OnAfterChange

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd nadat een gebruiker de waarde in het opgegeven besturingselement is gebonden aan een veld wijzigt. Nadat een gebruiker een item in een keuzelijst selecteert, kunt u bijvoorbeeld een aangepaste HTML-taakvenster weergeven. Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd na de gebeurtenis OnValidate .

Met de rechtermuisknop op een besturingselement in de formuliersjabloon of een veld in het taakvenster Gegevensbron , wijst u programmeren in het snelmenu en klik vervolgens op Gebeurtenis na wijziging.

OnAfterImport

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd nadat de gebruiker meerdere formulieren is samengevoegd in één formulier.

De declaratie OnAfterImport gebeurtenis-handler rechtstreeks naar het scriptbestand handmatig toevoegen met behulp van MSE. Deze gebeurtenis-handler kan niet worden gemaakt in de ontwerpmodus.

OnBeforeChange

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd nadat een gebruiker de waarde in een besturingselement wijzigt en voordat de waarde wordt toegevoegd aan het opgegeven veld is gebonden aan dat besturingselement. U kunt bijvoorbeeld voorkomen dat een gebruiker een extra rij toevoegen voordat u de laatste rij in een herhalende tabel invult.

Met de rechtermuisknop op een besturingselement in de formuliersjabloon of een veld in het taakvenster Gegevensbron , wijst u programmeren in het snelmenu en klik vervolgens op Gebeurtenis vóór wijziging.

OnClick

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker een knop die is gekoppeld aan deze gebeurtenis. Deze gebeurtenis is beschikbaar nadat u een knop aan de formuliersjabloon toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een complexe berekeningen uitvoeren met behulp van de waarden in velden in de belangrijkste gegevensbron wanneer een gebruiker op de knop klikt.

Dubbelklik op het besturingselement en klik op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Eigenschappen van de knop op Formuliercode bewerken.

OnContextChange

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer de focus wordt gewijzigd in de vorm. Deze gebeurtenis wordt bijvoorbeeld uitgevoerd wanneer een gebruiker van een tekstvak naar een datumkiezer navigeert of als een gebruiker overschakelt weergaven. Deze gebeurtenis vindt plaats nadat alle andere gebeurtenissen zijn opgetreden.

In het menu Extra , wijs Programmingen klik op Gebeurtenis bij Context wijzigen.

OnLoad

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker een nieuw formulier maakt of een bestaand formulier op basis van de formuliersjabloon opent. U kunt bijvoorbeeld een lijst met items kopiëren uit een secundaire gegevensbron met de belangrijkste gegevensbron, wanneer een gebruiker het formulier opent.

Wijs Programmingin het menu Extra en klik vervolgens op Gebeurtenis bij het laden.

OnMergeRequest

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer formulieren op basis van de formuliersjabloon worden samengevoegd. U kunt bijvoorbeeld het aantal formulieren die zijn samengevoegd zodat een gebruiker een status tijdens de samenvoegbewerking weergeven.

Klik op het menu Extra op Formulieropties. Klik in de lijst categorie op Geavanceerd. Klik onder formulieren samenvoegen, schakel het selectievakje samenvoegen met aangepaste code in en klik vervolgens op bewerken.

OnSaveRequest

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker een formulier op basis van de formuliersjabloon opslaat. U kunt bijvoorbeeld het formulier op basis van deze formuliersjabloon naar meer dan één locatie wanneer een gebruiker slaat het formulier op opslaan. Twee aanvullende regels met code worden toegevoegd aan deze gebeurtenis: een lijn die het formulier en een andere regel die slaat worden vermeld als InfoPath het formulier opgeslagen.

Klik op het menu Extra op Formulieropties. Klik op openen en opslaanin de lijst categorie . Klik onder gedrag opslaan, schakel het selectievakje opslaan met aangepaste code in en klik vervolgens op bewerken.

OnSign

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker van toepassing een digitale handtekening aan een formulier is. U kunt bijvoorbeeld aanvullende gegevens toevoegen aan de digitale handtekening van een formulier voor onkostendeclaratie wanneer een gebruiker zich deze.

In het menu Extra , wijs Programmingen klik op Gebeurtenis bij het aanmelden.

OnSubmitRequest

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker zijn of haar formuliergegevens indient. Bijvoorbeeld: u kunt de formuliergegevens indienen bij een beveiligde webservice wanneer de gebruiker verzenden in het menu bestand . Aangezien InfoPath biedt geen ondersteuning voor een gegevensverbinding met een beveiligde webservice, moet u een aangepaste gegevensverbinding die met uw beveiligde webservice werkt toevoegen.

Klik op het menu Extra op Opties voor indienen. Schakel het selectievakje gebruikers toestaan om in te dienen dit formulier , klikt u op aangepaste actie met Code uitvoerenen klik vervolgens op Programmacode bewerken.

OnSwitchView

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker een formulier op basis van de formuliersjabloon opent of schakelt u naar een andere weergave in de vorm. Wanneer een gebruiker naar een specifieke weergave overschakelt, kunt u bijvoorbeeld een e-mailbericht met gegevens uit de velden in de primaire gegevensbron van het formulier maken.

Klik in het menu Extra op Programmingen klik vervolgens op Gebeurtenis op schakeloptie weergeven.

OnValidate

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker de waarde in een besturingselement is gebonden aan een veld wijzigt. Wanneer de gebruiker de waarde in een bepaald besturingselement wijzigt, kunt u bijvoorbeeld een nieuwe waarde voor een ander besturingselement berekenen met behulp van het nummer dat de gebruiker heeft ingevoerd en een getal dat in het script. Deze gebeurtenis vindt plaats nadat de gebeurtenis-handler OnBeforeChange wordt uitgevoerd.

Met de rechtermuisknop op een besturingselement in de formuliersjabloon of een veld in het taakvenster Gegevensbron , wijst u programmeren in het snelmenu en klik vervolgens op Op na valideren gebeurtenis.

OnVersionUpgrade

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker een bestaand formulier opent en het versienummer van de formuliersjabloon die wordt gebruikt door het bestaande formulier dat ouder dan het versienummer van de formuliersjabloon op de locatie publiceren is. Wanneer een gebruiker een bestaand formulier opent, wordt het versienummer van de formuliersjabloon die is gekoppeld aan het bestaande formulier in InfoPath gecontroleerd. Als de formuliersjabloon een nieuwere versie getal heeft, wordt de OnVersion gebeurtenis-handler in InfoPath uitgevoerd wanneer de gebruiker het bestaande formulier wordt geopend. Stel dat u een nieuw veld toevoegen aan een bestaande formuliersjabloon en opnieuw publiceren, en u wilt dat het nieuwe veld moet worden toegevoegd aan de belangrijkste gegevensbron als een gebruiker een bestaand formulier opent. Deze gebeurtenis wordt het nieuwe veld toegevoegd aan de belangrijkste gegevensbron, wanneer een gebruiker een bestaand formulier wordt geopend.

Klik op het menu Extra op Formulieropties. Klik in de lijst categorie op versiebeheer. Klik in de lijst bij versie-upgrade op aangepaste gebeurtenis gebruikenen klik vervolgens op bewerken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×