Een formuliersjabloon ontwerpen op basis van een webservice

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een formuliersjabloon die u kunt werken met een webservice naar ophalen van gegevens, gegevens, indienen of query en gegevens indienen ontwerpen.

In dit artikel

Overzicht

Informatie over compatibiliteit

Voordat u begint

Een formuliersjabloon met een gegevensverbinding voor query's ontwerpen

Een formuliersjabloon met een gegevensverbinding ontwerpen

Een formuliersjabloon met query ontwerpen en gegevensverbindingen voor indienen

Overzicht

Een formulier kan hebben één primaire gegevensverbinding, naam van de belangrijkste gegevensverbinding, en deze kunt desgewenst een of meer secundaire gegevensverbindingen. Afhankelijk van uw doelstellingen voor het formulier, mogelijk een gegevensverbinding query of formuliergegevens indienen bij een externe gegevensbron, zoals een Microsoft SQL Server-database of een webservice.

Wanneer u een formuliersjabloon die is gebaseerd op een webservice ontwerpen, hebt u een keuze van het configureren van de formuliersjabloon toe te staan dat formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon gegevens ontvangen van, het verzenden van gegevens, of het verzenden en ontvangen van gegevens van en naar een webservice. Als u een formuliersjabloon toe te staan dat formulieren voor het ontvangen van gegevens uit een webservice ontwerpt, wordt een gegevensverbinding voor query's als de belangrijkste gegevensverbinding voor het formulier gemaakt in Microsoft Office InfoPath. Op basis van die gegevensverbinding, InfoPath een belangrijkste gegevensbron gemaakt met queryvelden, gegevensvelden en groepen die zijn gebaseerd op de XML-schema van de webservice. Queryvelden bevatten de gegevens die de webservice gebruikt om te bepalen wat om naar het formulier te verzenden. Wanneer de formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon de belangrijkste gegevensverbinding gebruiken, wordt in InfoPath een query met behulp van de gegevens in de queryvelden. De query wordt uitgevoerd via de gegevensverbinding voor query's wordt vervolgens verzonden naar de webservice. De Web-service retourneert de resultaten van de query naar het formulier via de gegevensverbinding voor query's.

Omdat de gegevensstructuur van de query en gegevensvelden moet overeenkomen met de manier waarop de gegevens in de webservice is opgeslagen, kunt u bestaande velden of groepen in de belangrijkste gegevensbron niet wijzigen. U kunt alleen velden of groepen toevoegen aan de groep hoofdmap in de belangrijkste gegevensbron. In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over gegevensbronnen.

Wanneer u een formuliersjabloon gegevens te verzenden naar een webservice ontwerpt, InfoPath een gegevensverbinding maken in de belangrijkste gegevensverbinding aan het formulier. Hiermee kunnen gebruikers om in te dienen de gegevens in hun formulieren bij de webservice. InfoPath ook opdracht indienen aan het menu bestand toegevoegd en wordt de knop verzenden op de werkbalk standaard aan het formulier. U kunt ook de opties voor indienen voor de formulieren aanpassen. Wanneer u de gegevensverbinding maakt, wordt in InfoPath bepaalt welke parameters in de webservice zijn beschikbaar om gegevens te ontvangen. Op basis van deze gegevens, kunt u opgeven welke velden die u wilt verzenden naar de webservice.

Als u een formuliersjabloon voor het verzenden en ontvangen van gegevens naar een webservice ontwerpt, wordt in InfoPath zowel een gegevensverbinding voor query's en een gegevensverbinding gemaakt.

InfoPath gebruikt de volgende webservice-standaarden voor communicatie met webservices:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    SOAP is het communicatieprotocol dat definieert de XML-berichten die worden gebruikt om te communiceren met de webservice.

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL is de standaard voor XML-Schema's die wordt gebruikt om te beschrijven van de locatie, communicatieprotocollen en interfaces bij een webservice. InfoPath kan alleen document/letterlijk stijl webservices in beslag nemen.

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    UDDI is de adreslijstservice waarmee de webservices die worden aangeboden door een bedrijf worden beschreven.

Naar boven

Informatie over compatibiliteit

U configureren niet de gegevensverbinding in een voor browsers compatibele formuliersjabloon toe te staan dat gebruikers om te verzenden gegevens samen met hun formuliergegevens bij een webservice die een Microsoft ADO.NET DataSet accepteert wijzigen. Gewijzigde gegevens zijn de wijzigingen die een gebruiker aanbrengt in de gegevens die zijn opgeslagen in een database. De database maakt gebruik van een webservice gebruikers verbinding te maken met de database. ADO.NET kunt wijzigen gegevens gebruiken om te bepalen hoe de gegevens in de database bijwerken. Vraag de beheerder van de service Web als voor de webservice gewijzigde gegevens bijwerken van een database nodig heeft. Als dat zo is, moet u een formuliersjabloon waarvan de formulieren kunnen worden ingevuld alleen met behulp van InfoPath ontwerpen.

Naar boven

Voordat u begint

Als u wilt een formuliersjabloon ontwerpen die is gebaseerd op een webservice, moet u de volgende informatie uit de Web-service-beheerder:

 • De locatie van de webservice.

 • Verificatie dat de webservice document/letterlijk stijl codering gebruikt. InfoPath kan alleen document/letterlijk stijl webservices in beslag nemen.

 • De naam van de bewerking webservice die wel gegevens verzenden naar of ontvangen van de formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon.

Naar boven

Een formuliersjabloon met een gegevensverbinding voor query's ontwerpen

Als u wilt een formuliersjabloon met een gegevensverbinding voor query's ontwerpen, moet u als volgt te werk:

 1. De formuliersjabloon maken    Wanneer u een formuliersjabloon die gegevens kan worden ontvangen uit een webservice maakt, wordt in InfoPath een gegevensverbinding voor een belangrijkste gemaakt met een gegevensverbinding voor query's tussen de webservice en een formulier dat is gebaseerd op dit formuliersjabloon. De belangrijkste Gegevensbron van de formuliersjabloon in InfoPath ook gemaakt.

 2. Een of meer besturingselementen om weer te geven resultaten van de query toevoegen    Als u wilt dat gebruikers kunnen bekijken en bewerken van de gegevens in de velden in de belangrijkste gegevensbron wanneer ze het formulier opent, kunt u een besturingselement toevoegen aan de formuliersjabloon en vervolgens dat besturingselement koppelt aan een veld in de belangrijkste gegevensbron.

Stap 1: Maak de formuliersjabloon

 1. Klik op het menu bestand op een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik onder Nieuw ontwerp, klik in het dialoogvenster formuliersjabloon ontwerpen op Formuliersjabloon.

 3. Klik in de lijst op basis van op Webservice.

 4. Als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, selecteert u het selectievakje Alleen browsercompatibele functies inschakelen in.

 5. Klik op OK.

 6. Klik op ontvangen gegevensin de Wizard Gegevensverbinding en klik vervolgens op volgende.

 7. Typ de locatie van de webservice op de volgende pagina van de wizard, en klik vervolgens op volgende.

  Als u wilt zoeken naar een webservice via een server Universal Description Discovery and Integration (UDDI), klikt u op Zoeken UDDI, voert u de URL van de UDDI-server die u wilt zoeken, opgeven of u wilt zoeken op provider of door een service die is biedt, voert u een trefwoord zoeken en klikt u op Zoeken. Webservices die overeenkomen met uw trefwoord wordt weergegeven in de lijst zoekresultaten . Selecteer de webservice die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 8. Klik in de lijst Selecteer een bewerking bewerking van de webservice die als resultaat gegevens aan het formulier geeft op en klik vervolgens op volgende.

 9. Als de Wizard Gegevensverbinding een onbekende element in de Web-service schema tegenkomt, de volgende pagina van de wizard wordt u gewoonlijk gevraagd om op te geven voorbeeldwaarden voor elke parameter om te bepalen welke velden of groepen toevoegen aan de belangrijkste gegevensbron.

  Werkwijze

  1. Selecteer een parameter in de tabel Parameters , en klik op Voorbeeld-waarde instellen.

  2. Typ in het vak Voorbeeldwaarde een waarde in dat uw gebruikers kan voor dit veld gebruiken en klik vervolgens op OK.

  3. Herhaal deze stappen voor elke parameter in de tabel Parameters , en klik op volgende.

  Technische details

  Wanneer u een gegevensverbinding met een webservice in de Wizard Gegevensverbinding configureert, wordt er in Microsoft Office InfoPath maakt verbinding met de webservice en vraagt de Web Service (WSDL bestand Description Language). Het WSDL-bestand bevat het schema dat wordt gebruikt door de webservice. De webservice moet reageren op het verzoek door dit bestand te sturen naar InfoPath. InfoPath gebruikt de gegevens in dit bestand de gewenste velden en groepen toevoegen aan de secundaire gegevensbron in de formuliersjabloon. Als InfoPath vindt u een type onbekend element in de WSDL-bestand, wordt er in InfoPath voorbeeldgegevens gebruikt om te bepalen de definitie van het type onbekend element en vervolgens de gewenste velden en groepen opgeteld bij de secundaire gegevensbron.

 10. Als de webservice gewijzigde gegevens accepteert, wordt de volgende pagina van de wizard gevraagd of u wilt opnemen in de querygegevens wijzigen. In de meeste gevallen laat het selectievakje opnemen informatie bij het indienen van gegevens wijzigen is geselecteerd en klik vervolgens op volgende. Als u niet wijzigen opnemen wilt, schakelt u het selectievakje inclusief informatie bij het indienen van gegevens wijzigen en klik vervolgens op volgende.

  Dit selectievakje is uitgeschakeld als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt.

  Technische details

  Deze pagina in de wizard wordt alleen weergegeven als de Web Services (WSDL bestand Description Language) voor de webservice aangeeft dat de webservice een Microsoft ADO.NET DataSet retourneert.

 11. Typ op de volgende pagina van de wizard een naam voor de gegevensverbinding.

 12. Controleer of de gegevens in de sectie Samenvatting klopt en klik op Voltooien.

Stap 2: Een of meer besturingselementen om weer te geven resultaten van de query toevoegen

 1. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 2. Sleep een besturingselement op de formuliersjabloon.

 3. Selecteer de groep of veld dat u het besturingselement afhankelijk wilt maken in het dialoogvenster Besturingselement Binding .

Naar boven

Een formuliersjabloon met een gegevensverbinding ontwerpen

Als u wilt een formulier met een gegevensverbinding ontwerpen, moet u als volgt te werk:

 1. De formuliersjabloon maken    Wanneer u een formuliersjabloon die u gegevens bij een webservice indienen kunt maakt, wordt in InfoPath een gegevensverbinding voor een belangrijkste gemaakt met een gegevensverbinding tussen de webservice en een formulier dat is gebaseerd op dit formuliersjabloon. De primaire gegevensbron van de formuliersjabloon in InfoPath ook gemaakt.

 2. Een of meer controlsand koppelen aan groepen of velden, of stel de eigenschappen van het besturingselement om weer te geven van de gegevens in een veld toevoegen    Als u wilt dat gebruikers kunnen de gegevens in de velden in de belangrijkste Gegevensbron bewerken, kunt u besturingselementen toevoegen aan de formuliersjabloon en deze vervolgens binden aan velden in de belangrijkste gegevensbron.

 3. Opties voor indienen configureren    U kunt configureren welke gegevens u verzenden naar de webservice en de opties voor het formulier indienen wilt.

Stap 1: Maak de formuliersjabloon

 1. Klik op het menu bestand op een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik onder Nieuw ontwerp, klik in het dialoogvenster formuliersjabloon ontwerpen op Formuliersjabloon.

 3. Klik in de lijst op basis van op Webservice.

 4. Als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, selecteert u het selectievakje Alleen browsercompatibele functies inschakelen in.

 5. Klik op OK.

 6. Klik op verzendgegevensin de Wizard Gegevensverbinding en klik vervolgens op volgende.

 7. Typ op de volgende pagina van de wizard, de locatie van de Web-service waar uw gebruikers hun gegevens indienen en klik vervolgens op volgende.

  Als u wilt zoeken naar een webservice via een server Universal Description Discovery and Integration (UDDI), klikt u op Zoeken UDDI, voert u de URL van de UDDI-server die u wilt zoeken, opgeven of u wilt zoeken op provider of door een service die is biedt, voert u een trefwoord zoeken en klikt u op Zoeken. Webservices die overeenkomen met uw trefwoord wordt weergegeven in de lijst zoekresultaten . Selecteer de webservice die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 8. Klik op Volgende.

 9. Klik in de lijst Selecteer een bewerking op bewerking van de webservice die de ingediende gegevens en klik vervolgens op volgende.

 10. Typ op de volgende pagina van de wizard een naam voor de gegevensverbinding.

 11. Controleer of de gegevens in de sectie Samenvatting klopt en klik op Voltooien.

Stap 2: Een of meer besturingselementen toevoegen en koppelen aan groepen of velden

 1. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 2. Sleep een besturingselement op de formuliersjabloon.

 3. Selecteer de groep of veld dat u het besturingselement afhankelijk wilt maken in het dialoogvenster Besturingselement Binding .

 4. Herhaal stap 2 en 3 voor elke andere besturingselementen die u wilt toevoegen aan de formuliersjabloon.

Stap 3: De opties voor indienen configureren

 1. Klik op het menu Extra op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Data Connections klikt u op de gegevensverbinding in de belangrijkste gegevensverbinding en klik vervolgens op wijzigen.

 3. In de Wizard Gegevensverbinding, klik tweemaal op volgende .

 4. Op de volgende pagina van de wizard een van de volgende handelingen welke om gegevens te selecteren in het formulier om in te dienen voor elke parameter in de webservice.

  De gegevens in een veld of groep indienen

  1. Klik op de parameter die de gegevens van het formulier ontvangen in de lijst Parameters .

  2. Schakel onder Opties voor de Parameter, klikt u op veld of groep.

  3. Klik op wijzigen Knopafbeelding .

  4. In het dialoogvenster veld of groep selecteren , klikt u op het veld of groep waarvan de gegevens u wilt verzenden en klik vervolgens op OK.

  5. Klik in het vak toevoegen op tekst en onderliggende elementen alleen als u wilt verzenden uitsluitend de gegevens in dit veld en de onderliggende elementen van het veld of groep, of klik op XML-substructuur, inclusief geselecteerd element om in te dienen de naam van het veld, de gegevens in het veld en de onderliggende elementen in de geselecteerde groep of veld.

  Alle gegevens in het formulier indienen

  1. Klik op de parameter die de gegevens van het formulier ontvangen in de lijst Parameters .

  2. Schakel onder Opties voor de Parameter, klikt u op geheel formulier (XML-document, inclusief verwerkingsinstructies).

  De gegevens als een tekenreeks indienen

  1. Klik op de parameter die de gegevens van het formulier ontvangen in de lijst Parameters .

  2. Schakel onder Opties voor de Parameter, klikt u op geheel formulier (XML-document, inclusief verwerkingsinstructies).

  3. Schakel het selectievakje gegevens indienen als een tekenreeks .

   Opmerking: Normaal gesproken kunt u dit selectievakje in om in te dienen digitaal ondertekende gegevens selecteren. Schakel dit selectievakje in de meeste gevallen.

  Technische details over ADO.NET DataSet-objecten

  Als de webservice een ADO.NET DataSet-object vereist, selecteert u een gegevensset knooppunt wanneer u deze gegevensverbinding configureren. Als u een ander type knooppunt gebruikt voor een gegevensverbinding met een webservice die is vereist een gegevensset ActiveX Data Objects (ADO), wordt de actie versturen, mislukt.

 5. Klik op Volgende.

 6. Klik op Voltooien.

 7. Klik op Sluiten.

 8. Klik op het menu Extra op Opties voor indienen.

  1. Als u wilt wijzigen op de naam van de knop verzenden die wordt weergegeven op de werkbalk standaard en de opdracht indienen dat wordt weergegeven in het menu bestand wanneer gebruikers het formulier invullen, typt u de nieuwe naam in het vak Bijschrift in de verzenden Opties voor dialoogvenster.

   Als u een sneltoets toewijzen aan deze knop en de opdracht wilt, typt u een en-teken (&) voor het teken dat u wilt gebruiken als sneltoets. Typ bijvoorbeeld als u wilt toewijzen ALT + B als de toetscombinatie voor de knop verzenden en de opdracht, ver & zenden.

 9. Als u niet dat anderen wilt moeten gebruiken van een opdracht indienen of de knop verzenden op de werkbalk standaard wanneer ze uw formulier invullen, schakelt u het selectievakje weergeven de menuopdracht indienen en de werkbalkknop Indienen .

  1. Standaard nadat gebruikers een formulier, indienen InfoPath blijft het formulier geopend en wordt een bericht weergegeven om aan te geven als het formulier is ingediend. Deze om standaardgedrag te wijzigen, klikt u op Geavanceerden voer een van de volgende handelingen uit:

   1. Als u wilt sluiten van het formulier of een nieuw, leeg formulier maken nadat de gebruiker een voltooide formulier indient, klikt u op de optie die u wilt dat in de lijst na verzenden .

   2. Als u wilt maken van een aangepast bericht om aan te geven als het formulier is ingediend, schakel het selectievakje aangepaste berichten gebruiken en typt u uw berichten in de vakken van slagen en is mislukt .

    Een bericht in het vak op mislukt wilt gebruiken om gebruikers te vertellen wat u moet doen als ze hun formulier niet kunnen verzenden. U kunt bijvoorbeeld voorstellen dat gebruikers hun formulier op te slaan en contact met iemand voor verdere instructies opnemen.

   3. Als u niet weergeven van een bericht wilt nadat de gebruiker een formulier indient, schakelt u het selectievakje geslaagde en mislukte berichten weergeven .

Naar boven

Een formuliersjabloon met query ontwerpen en gegevensverbindingen voor indienen

Als u wilt een formuliersjabloon met zowel een gegevensverbinding voor query's en een gegevensverbinding ontwerpen, moet u als volgt te werk:

 1. De formuliersjabloon maken    Wanneer u een formuliersjabloon die u kunt zowel query en indienen bij een webservice maakt, wordt in InfoPath een belangrijkste gegevensverbinding tussen de formuliersjabloon en de webservice gemaakt met een gegevensverbinding voor query's en een gegevensverbinding. De primaire gegevensbron van de formuliersjabloon in InfoPath ook gemaakt.

 2. Een besturingselement toevoegen en deze naar een veld om weer te geven van de gegevens in een veld wilt verbinden    Als u wilt dat gebruikers kunnen bekijken en bewerken van de gegevens in de velden in de belangrijkste gegevensbron, kunt u besturingselementen toevoegen aan de formuliersjabloon en deze vervolgens binden aan velden in de belangrijkste gegevensbron.

 3. Opties voor indienen configureren    U kunt configureren welke gegevens u verzenden naar de webservice en de opties voor het formulier indienen wilt.

Stap 1: Maak de formuliersjabloon

 1. Klik op het menu bestand op een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik onder Nieuw ontwerp, klik in het dialoogvenster formulier ontwerpen op Formuliersjabloon.

 3. Klik in de lijst op basis van op Webservice.

 4. Als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, selecteert u het selectievakje Alleen browsercompatibele functies inschakelen in.

 5. Klik op OK.

 6. Klik in de Wizard Gegevensverbinding op ontvangen en indienen van gegevens, en klik op volgende.

 7. Op de volgende pagina van de wizard, typ de locatie van de webservice met de bewerking waarmee gegevens worden verzonden naar de formuliersjabloon en klik vervolgens op volgende.

  Als u wilt zoeken naar een webservice via een server Universal Description Discovery and Integration (UDDI), klikt u op Zoeken UDDI, voert u de URL van de UDDI-server die u wilt zoeken, opgeven of u wilt zoeken op provider of door een service die is biedt, voert u een trefwoord zoeken en klikt u op Zoeken. Webservices die overeenkomen met uw trefwoord wordt weergegeven in de lijst zoekresultaten . Selecteer de webservice die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 8. Klik in de lijst Selecteer een bewerking bewerking van de webservice die als resultaat gegevens aan het formulier geeft op en klik vervolgens op volgende.

 9. Als de Wizard Gegevensverbinding een onbekend element in het schema van de webservice tegenkomt, de volgende pagina van de wizard wordt u gewoonlijk gevraagd om op te geven voorbeeldwaarden voor elke parameter om te bepalen welke velden of groepen toevoegen aan de belangrijkste gegevensbron.

  Werkwijze

  1. Selecteer een parameter in de tabel Parameters , en klik op Voorbeeld-waarde instellen.

  2. Typ in het vak Voorbeeldwaarde een waarde in dat uw gebruikers kan voor dit veld gebruiken en klik vervolgens op OK.

  3. Herhaal deze stappen voor elke parameter in de tabel Parameters , en klik op volgende.

  Technische details

  Wanneer u een gegevensverbinding met een webservice in de Wizard Gegevensverbinding configureert, wordt er in Microsoft Office InfoPath maakt verbinding met de webservice en vraagt de Web Service (WSDL bestand Description Language). Het WSDL-bestand bevat het schema dat wordt gebruikt door de webservice. De webservice moet reageren op het verzoek door dit bestand te sturen naar InfoPath. InfoPath gebruikt de gegevens in dit bestand de gewenste velden en groepen toevoegen aan de secundaire gegevensbron in de formuliersjabloon. Als InfoPath vindt u een type onbekend element in de WSDL-bestand, wordt er in InfoPath voorbeeldgegevens gebruikt om te bepalen de definitie van het type onbekend element en vervolgens de gewenste velden en groepen opgeteld bij de secundaire gegevensbron.

 10. Als de webservice gewijzigde gegevens accepteert, wordt de volgende pagina van de wizard gevraagd of u wilt opnemen in de querygegevens wijzigen. In de meeste gevallen laat het selectievakje opnemen informatie bij het indienen van gegevens wijzigen is geselecteerd en klik op volgende. Als u niet opnemen wijzigen wilt, klikt u schakelt u het selectievakje inclusief informatie bij het indienen van gegevens wijzigen en klik op volgende.

  Het selectievakje is uitgeschakeld als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt.

  Technische details

  Deze pagina in de wizard wordt alleen weergegeven als de Web Services (WSDL bestand Description Language) voor de webservice aangeeft dat de webservice een ADO.NET DataSet retourneert.

 11. Typ een naam voor de gegevensverbinding voor query's op de volgende pagina van de wizard, en klik vervolgens op volgende.

 12. Typ op de volgende pagina van de wizard, de locatie van de Web-service waar uw gebruikers hun formulieren indienen en klik vervolgens op volgende.

  Als u wilt zoeken naar een webservice via een server Universal Description Discovery and Integration (UDDI), klikt u op Zoeken UDDI, voert u de URL van de UDDI-server die u wilt zoeken, opgeven of u wilt zoeken op provider of door een service die is biedt, voert u een trefwoord zoeken en klikt u op Zoeken. Webservices die overeenkomen met uw trefwoord wordt weergegeven in de lijst zoekresultaten . Selecteer de webservice die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 13. Klik in de lijst Selecteer een bewerking op bewerking van de webservice die de ingediende gegevens en klik vervolgens op volgende.

 14. Op de volgende pagina van de wizard een van de volgende handelingen welke om gegevens te selecteren in het formulier om in te dienen voor elke parameter in de webservice.

  De gegevens in een veld of groep indienen

  1. Klik op de parameter die de gegevens van het formulier ontvangen in de lijst Parameters .

  2. Schakel onder Opties voor de Parameter, klikt u op veld of groep.

  3. Klik op wijzigen Knopafbeelding .

  4. In het dialoogvenster veld of groep selecteren , klikt u op het veld of groep waarvan de gegevens u wilt verzenden en klik vervolgens op OK.

  5. Klik in het vak toevoegen op tekst en onderliggende elementen alleen als u wilt verzenden uitsluitend de gegevens in dit veld en de onderliggende elementen van het veld of groep, of klik op XML-substructuur, inclusief geselecteerd element om in te dienen de naam van het veld, de gegevens in het veld en de onderliggende elementen in de geselecteerde groep of veld.

  Alle gegevens in het formulier indienen

  1. Klik op de parameter die de gegevens van het formulier ontvangen in de lijst Parameters .

  2. Schakel onder Opties voor de Parameter, klikt u op geheel formulier (XML-document, inclusief verwerkingsinstructies).

  De gegevens als een tekenreeks indienen

  1. Klik op de parameter die de gegevens van het formulier ontvangen in de lijst Parameters .

  2. Schakel onder Opties voor de Parameter, klikt u op geheel formulier (XML-document, inclusief verwerkingsinstructies).

  3. Schakel het selectievakje gegevens indienen als een tekenreeks .

   Normaal gesproken kunt u dit selectievakje in om in te dienen digitaal ondertekende gegevens selecteren. Schakel dit selectievakje in de meeste gevallen.

  Technische details over ADO.NET DataSet-objecten

  Als de webservice een ADO.NET DataSet-object vereist, selecteert u een gegevensset knooppunt wanneer u deze gegevensverbinding configureren. Als u een ander type knooppunt voor een gegevensverbinding met een webservice die is vereist een ADO.NET DataSet gebruikt, mislukt de indienactie.

 15. Klik op Volgende.

 16. Typ een naam voor de verbinding voor het indienen van gegevens op de volgende pagina van de wizard, en klik vervolgens op Voltooien.

Stap 2: Een besturingselement toevoegen en koppelen aan een veld om weer te geven van de gegevens in een veld

 1. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 2. Sleep een besturingselement op de formuliersjabloon.

 3. Selecteer het veld dat u wilt het besturingselement afhankelijk in het dialoogvenster Besturingselement Binding .

Stap 3: De opties voor indienen configureren

 1. Klik op het menu Extra op Opties voor indienen.

  1. Als u wilt wijzigen op de naam van de knop verzenden die wordt weergegeven op de werkbalk standaard en de opdracht indienen dat wordt weergegeven in het menu bestand wanneer gebruikers het formulier invullen, typt u de nieuwe naam in het vak Bijschrift in de verzenden Opties voor dialoogvenster.

   Als u een sneltoets toewijzen aan deze knop en de opdracht wilt, typt u een en-teken (&) voor het teken dat u wilt gebruiken als sneltoets. Typ bijvoorbeeld als u wilt toewijzen ALT + B als de toetscombinatie voor de knop verzenden en de opdracht, ver & zenden.

 2. Als u niet dat anderen wilt moeten gebruiken van een opdracht indienen of de knop verzenden op de werkbalk standaard wanneer ze uw formulier invullen, schakelt u het selectievakje weergeven de menuopdracht indienen en de werkbalkknop Indienen .

  1. Standaard nadat gebruikers een formulier, indienen InfoPath blijft het formulier geopend en wordt een bericht weergegeven om aan te geven als het formulier is ingediend. Deze om standaardgedrag te wijzigen, klikt u op Geavanceerden voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u wilt sluiten van het formulier of een nieuw, leeg formulier maken nadat de gebruiker een voltooide formulier indient, klikt u op de optie die u wilt dat in de lijst na verzenden .

   • Als u wilt maken van een aangepast bericht om aan te geven als het formulier is ingediend, schakel het selectievakje aangepaste berichten gebruiken en typt u uw berichten in de vakken van slagen en is mislukt .

    Een bericht in het vak op mislukt wilt gebruiken om gebruikers te vertellen wat u moet doen als ze hun formulier niet kunnen verzenden. U kunt bijvoorbeeld voorstellen dat gebruikers hun formulier op te slaan en contact met iemand voor verdere instructies opnemen.

   • Als u niet weergeven van een bericht wilt nadat de gebruiker een formulier indient, schakelt u het selectievakje geslaagde en mislukte berichten weergeven .

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×