Een externe gegevensverbinding in Excel vernieuwen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt uw Excel-werkmap verbinden met een externe gegevensbron, bijvoorbeeld een SQL Server-database, een OLAP-kubus of zelfs met een andere Excel-werkmap. Deze verbinding kan in uw werkmap worden weergegeven als tabel, draaitabelrapport of draaigrafiek.

U kunt de gegevens in uw werkmap up-to-date houden door de koppeling met de bron te 'vernieuwen'. Telkens wanneer u de verbinding vernieuwt, worden de meest recente gegevens getoond, inclusief alles wat nieuw is of is verwijderd.

Gegevens vernieuwen in een Microsoft-query, de wizard Gegevensverbinding of een webquery

 1. Klik op een cel in het bereik of de tabel met de koppeling naar de externe gegevens.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Alles vernieuwen.

  Gegevensverbinding vernieuwen

 3. Klik op Vernieuwen als u alleen de geselecteerde gegevens wilt vernieuwen.

  U kunt ook met de rechtermuisknop in een cel in het bereik of de tabel klikken en Vernieuwen kiezen.

 4. Als u alle gegevensverbindingen in de werkmap wilt bijwerken, klikt u op Alles vernieuwen.

  Opmerking: Als er meerdere werkmappen zijn geopend, moet u deze bewerking in alle werkmappen herhalen.

Gegevens in een geïmporteerd tekstbestand vernieuwen

 1. Klik op een cel in het bereik of de tabel met de koppeling naar het geïmporteerde tekstbestand.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Alles vernieuwen.

  Gegevensverbinding vernieuwen

 3. Klik op Vernieuwen als u alleen de geselecteerde gegevens wilt vernieuwen.

 4. Als u alle gegevensverbindingen in de werkmap wilt bijwerken, klikt u op Alles vernieuwen.

  U kunt ook met de rechtermuisknop in een cel in het bereik of de tabel klikken en Vernieuwen kiezen.

 5. Blader naar het tekstbestand in het dialoogvenster Tekstbestand importeren en klik op Importeren.

Power Pivot-gegevens vernieuwen

 1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Verbindingen.

  Gegevensverbinding

 2. Kies in het dialoogvenster Werkmapverbindingen de verbinding voor uw Power Pivot-gegevens en klik op Vernieuwen.

Een offlinekubusbestand vernieuwen

Als u een offlinekubusbestand vernieuwt, wordt het bestand opnieuw gemaakt op basis van de meest recente gegevens uit de serverkubus. Dit proces kan enige tijd duren en neemt veel tijdelijke schijfruimte in beslag. Start het proces dan ook wanneer u geen directe toegang nodig hebt tot andere bestanden in Excel en zorg ervoor dat er voldoende schijfruimte beschikbaar is om het bestand opnieuw op te slaan.

 1. Klik op de draaitabel die is verbonden met het offlinekubusbestand.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Alles vernieuwen en klik vervolgens op Vernieuwen.

  Gegevensverbinding vernieuwen

Gegevens in een geïmporteerd XML-bestand vernieuwen

 1. Klik op het werkblad op een toegewezen cel om de XML-toewijzing te selecteren die u wilt vernieuwen.

 2. Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is, voert u de volgende stappen uit om het weer te geven:

  1. Klik achtereenvolgens op Bestand, Opties en Lint aanpassen.

  2. Schakel onder Hoofdtabbladen het selectievakje Ontwikkelaar in en klik op OK.

 3. Klik, op het tabblad Ontwikkelaars, in de groep XML, op Gegevens vernieuwen.

  XML-gegevens vernieuwen

Gegevens automatisch vernieuwen wanneer een werkmap wordt geopend

U kunt een extern gegevensbereik automatisch vernieuwen bij het openen van de werkmap. Een optie is om de werkmap op te slaan zonder de externe gegevens, zodat het bestand minder groot is.

 1. Klik op een cel in het externe gegevensbereik.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Alles vernieuwen en klik vervolgens op Eigenschappen van verbinding.

  Eigenschappen van de verbinding

 1. Klik op het tabblad Gebruik.

 2. Schakel onder Vernieuwen het selectievakje Gegevens vernieuwen bij het openen van bestand in.

 3. Als u de werkmap wilt opslaan met de querydefinitie maar zonder de externe gegevens, schakelt u het selectievakje Gegevens verwijderen uit het externe gegevensbereik voordat u het werkblad opslaat in.

Gegevens met regelmatige tussenpozen automatisch vernieuwen

 1. Klik op een cel in het externe gegevensbereik.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Alles vernieuwen en klik vervolgens op Eigenschappen van verbinding.

  Eigenschappen van de verbinding

 3. Klik op het tabblad Gebruik.

 4. Schakel het selectievakje Vernieuwen om de in en geef het aantal minuten op tussen elke vernieuwingsbewerking.

Vragen naar een wachtwoord voor het vernieuwen van een extern gegevensbereik

Opgeslagen wachtwoorden zijn niet versleuteld en worden daarom niet aanbevolen. Als u alleen met een wachtwoord verbinding kunt maken met de gegevensbron, kunt u instellen dat er een wachtwoord moet worden ingevoerd voordat het externe gegevensbereik kan worden vernieuwd. De volgende procedure is niet van toepassing op gegevens die worden opgehaald uit een tekstbestand (.txt) of een webquery (.iqy).

Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen. Zwakke wachtwoorden Combineer geen deze elementen. Bijvoorbeeld sterk wachtwoord: Y6dh! et5. Zwakke wachtwoord: House27. Wachtwoorden moet 8 of meer tekens lang zijn. Een keer zinsdeel met 14 of meer tekens is het beter.

Het is van groot belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, niet nabij de gegevens die erdoor worden beschermd.

 1. Klik op een cel in het externe gegevensbereik.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Alles vernieuwen en klik vervolgens op Eigenschappen van verbinding.

  Eigenschappen van de verbinding

 3. Klik op het tabblad Definitie en schakel het selectievakje Wachtwoord opslaan uit.

Opmerking: Microsoft Office Excel vraagt slechts eenmaal per Excel-sessie om het wachtwoord, wanneer het externe gegevensbereik voor de eerste maal wordt vernieuwd. De volgende keer dat u Excel start, wordt opnieuw om het wachtwoord gevraagd wanneer u de werkmap met de query opent en een vernieuwingsbewerking probeert uit te voeren.

Query's uitvoeren op de achtergrond of terwijl u wacht

Voor zeer grote gegevenssets zou u een vernieuwing op de achtergrond kunnen uitvoeren. Hiermee krijgt u de besturing over Excel weer terug en hoeft u niet enkele minuten of langer te wachten tot de gegevens zijn vernieuwd.

 1. Klik op een cel in het externe gegevensbereik.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Alles vernieuwen en klik vervolgens op Eigenschappen van verbinding.

  Eigenschappen van de verbinding

  Opmerking: U kunt een OLAP-query niet op de achtergrond uitvoeren.

  Opmerking: U kunt een query niet uitvoeren voor verbindingstypen die gegevens voor het gegevensmodel ophalen.

 3. Klik op het tabblad Gebruik.

 4. Als u de query op de achtergrond wilt uitvoeren, schakelt u het selectievakje Vernieuwen op achtergrond inschakelen in. Als u de query wilt uitvoeren terwijl u wacht, schakelt u dit selectievakje uit.

  Wanneer u een macro opneemt die een query bevat, wordt de query niet op de achtergrond uitgevoerd. Als u de opgenomen macro zo wilt wijzigen dat de query op de achtergrond wordt uitgevoerd, bewerkt u de macro in de Visual Basic Editor en wijzigt u de vernieuwingsmethode voor het QueryTable-object van BackgroundQuery := False in BackgroundQuery := True.

Het vernieuwen annuleren of de vernieuwingsstatus controleren

Als uw werkmap is verbonden met een grote gegevensbron, kan het vernieuwen hiervan vrij lang duren. Voer een van de volgende handelingen uit om het vernieuwen te controleren of te annuleren:

 • De status van een query controleren    Er wordt een bericht weergegeven op de Excel-statusbalk om aan te geven dat de query wordt uitgevoerd. Dubbelklik op het bericht om de status van de query te controleren.

 • Vernieuwen op de achtergrond stoppen    Als u een query wilt stoppen die op de achtergrond wordt uitgevoerd, dubbelklikt u op het querystatusbericht op de statusbalk om het dialoogvenster Status externe gegevens vernieuwen weer te geven en klikt u op Vernieuwen stoppen.

 • Een query stoppen    Druk op Esc als u de uitvoering van een query wilt stoppen terwijl het vernieuwen op de achtergrond is uitgeschakeld.

Naar boven

Verwante onderwerpen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×