Een eenvoudige formule maken in Excel

Een eenvoudige formule maken in Excel

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt een eenvoudige formule maken om waarden op uw werkblad op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen. Eenvoudige formules beginnen altijd met een gelijkteken (=), gevolgd door constanten (getalwaarden) en rekenoperatoren, zoals plus (+), min (-), een asterisk (*) of een deelteken (/).

U gaat nu een voorbeeld van een eenvoudige formule.

 1. Klik op het werkblad op de cel waarin u de formule wilt invoeren.

 2. Typ de gelijkteken (=) gevolgd door de constanten en operatoren (maximaal 8192 tekens) die u wilt gebruiken in de berekening opgenomen.

  Typ = 1 + 1in ons voorbeeld.

  Notities : 

  • U hoeft de constanten niet in de formule te typen. U kunt ook de cellen selecteren waar de waarden in staan die u wilt gebruiken, en tussen het selecteren van de cellen door de operatoren typen.

  • Standaard volgorde van wiskundige bewerkingen, vermenigvuldigen en delen wordt uitgevoerd vóór optellen en aftrekken.

 3. Druk op invoeren (Windows) of retourneren (Mac).

Laten we nog een variatie van een eenvoudige formule. Type = 5 + 2 * 3 in een andere cel en druk op Enter of retourneren. In Excel de laatste twee getallen vermenigvuldigen en het eerste nummer toegevoegd aan het resultaat.

AutoSom gebruiken

U kunt AutoSom gebruiken om op te tellen snel een kolom of rij of getallen. Selecteer een cel vervolgens in de getallen die u wilt optellen, klik op AutoSom op het tabblad Start , druk op Enter (Windows) of retourneren (Mac) en dat is het!

AutoSom op het tabblad Start

Wanneer u op AutoSom klikt, wordt automatisch een formule (met de functie SOM) ingevoerd om de getallen op te tellen.

Opmerking : U kunt ook ALT += (Windows) of ALT + OPDRACHT += (Mac) typen in een cel en wordt de functie SOM gebruiken voor het automatisch ingevoegd.

Hier volgt een voorbeeld. Als u de getallen voor januari in dit entertainmentbudget wilt optellen, selecteert u cel B7 (de cel direct onder de kolom met getallen). Klik vervolgens op AutoSom. Er verschijnt dan een formule in cel B7 en de cellen die u optelt worden gemarkeerd.

Formule gemaakt door te klikken op Start > AutoSom

Druk op Enter om het resultaat (95,94) in cel B7 weer te geven. U kunt de formule ook bekijken in de formulebalk boven in het Excel-venster.

Resultaat van AutoSom in cel B7

Notities : 

 • Als u een kolom met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct onder het laatste getal in de kolom. Als u een rij met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct rechts van de rij met getallen.

 • Nadat u een formule hebt gemaakt, kunt u deze naar andere cellen kopiëren in plaats van dat u de formule steeds opnieuw typt. Als u bijvoorbeeld de formule van cel B7 naar cel C7 kopieert, wordt de formule in C7 automatisch aangepast aan de nieuwe locatie en worden de getallen in C3:C6 berekend.

 • U kunt AutoSom ook gebruiken voor meer dan één cel tegelijk. U kunt bijvoorbeeld B7 en C7 markeren en vervolgens op AutoSom klikken om beide kolommen tegelijk op te tellen.

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Zo nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Opmerking : Formules resultaten weergeven, selecteert u deze, drukt u op F2 en druk vervolgens op Enter (Windows) of retourneren (Mac).

Gegevens

2

5

Formule

Beschrijving

Resultaat

=A2+A3

Telt de waarden in de cellen A1 en A2 op

=A2+A3

=A2-A3

Trekt de waarde in cel A2 af van de waarde in A1

=A2-A3

=A2/A3

Deelt de waarde in cel A1 door de waarde in A2

=A2/A3

=A2*A3

Vermenigvuldigt de waarde in cel A1 met de waarde in A2

=A2*A3

=A2^A3

Verheft de waarde in cel A1 tot de exponentiële waarde in A2

=A2^A3

Formule

Beschrijving

Resultaat

=5+2

Telt 5 en 2 bij elkaar op

=5+2

=5-2

Trekt 2 van 5 af

=5-2

=5/2

Deelt 5 door 2

=5/2

=5*2

Vermenigvuldigt 5 met 2

=5*2

=5^2

Verheft 5 tot de macht 2

=5^2

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Zie ook

Overzicht van formules in Excel

SUM, functie

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×