Een eenvoudige formule maken

Belangrijk   Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt een eenvoudige formule voor het toevoegen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen van waarden in uw werkblad kunt maken. Eenvoudige formules beginnen altijd met een gelijkteken (=), gevolgd door numerieke waarden en rekenkundige operatoren zoals plus (+), constanten min (-), sterretje (*) of schuine streep (/) tekens.

Als u bijvoorbeeld de formule =5+2*3 invoert, worden de laatste twee getallen met elkaar vermenigvuldigd en wordt het eerste getal erbij opgeteld. Volgens de standaardvolgorde van wiskundige berekeningen wordt vermenigvuldigen uitgevoerd vóór optellen.

  1. Klik op het werkblad op de cel waarin u de formule wilt invoeren.

  2. Typ het gelijkteken = en vervolgens de constanten en de operatoren die u in de berekening wilt gebruiken.

    U kunt zo veel constanten en operatoren in een formule invoeren als u nodig hebt, maar maximaal 8192 tekens.

    Tip   U hoeft de constanten niet in de formule te typen. U kunt ook de cellen selecteren waar de waarden in staan die u wilt gebruiken, en tussen het selecteren van de cellen door de operatoren typen.

  3. Druk op Enter.

Voorbeelden

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

2

5

Formule

Beschrijving

Resultaat

'=A2+A3

Telt de waarden in de cellen A1 en A2 op

=A2+A3

'=A2-A3

Trekt de waarde in cel A2 af van de waarde in A1

=A2-A3

'=A2/A3

Deelt de waarde in cel A1 door de waarde in A2

=A2/A3

'=A2*A3

Vermenigvuldigt de waarde in cel A1 met de waarde in A2

=A2*A3

'=A2^A3

Verheft de waarde in cel A1 tot de exponentiële waarde in A2

=A2^A3

Formule

Beschrijving

Resultaat

'=5+2

Telt 5 en 2 bij elkaar op

=5+2

'=5-2

Trekt 2 van 5 af

=5-2

'=5/2

Deelt 5 door 2

=5/2

'=5*2

Vermenigvuldigt 5 met 2

=5*2

'=5^2

Verheft 5 tot de macht 2

=5^2

Belangrijk   De berekende resultaten van formules en sommige werkbladfuncties van Excel kunnen enigszins verschillen tussen een Windows-PC met x 86 of x 86-64-architectuur en een PC met Windows RT met ARM-architectuur.

Meer informatie over de verschillen.

Opmerking   Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Is van toepassing op: Excel 2016, Excel 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen