Een eenvoudige formule maken

Een eenvoudige formule maken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt een eenvoudige formule als u wilt toevoegen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen van waarden in het werkblad maken. Eenvoudige formules wordt altijd beginnen met een gelijkteken (=) (=), gevolgd door de constanten die zijn numerieke waarden en operatoren zoals plus (+), min (-), sterretje (*) of schuine streep (/) positief of negatief.

Als u bijvoorbeeld de formule =5+2*3 invoert, worden de laatste twee getallen met elkaar vermenigvuldigd en wordt het eerste getal erbij opgeteld. Volgens de standaardvolgorde van wiskundige berekeningen wordt vermenigvuldigen uitgevoerd vóór optellen.

  1. Klik op het werkblad op de cel waarin u de formule wilt invoeren.

  2. Typ het gelijkteken = en vervolgens de constanten en de operatoren die u in de berekening wilt gebruiken.

    U kunt zo veel constanten en operatoren in een formule invoeren als u nodig hebt, maar maximaal 8192 tekens.

    Tip : U hoeft de constanten niet in de formule te typen. U kunt ook de cellen selecteren waar de waarden in staan die u wilt gebruiken, en tussen het selecteren van de cellen door de operatoren typen.

  3. Druk op Enter.

  • Als u snel waarden wilt toevoegen, kunt u AutoSom gebruiken zodat u de formule niet handmatig hoeft in te voeren (tabblad Start, groep Bewerken).

  • U kunt ook functies (zoals de functie SOM) gebruiken om waarden in het werkblad te berekenen. Zie overzicht van formulesvoor meer informatie.

  • Als u een stap verder wilt gaan, kunt u in een eenvoudige formule celverwijzingen en namen gebruiken in plaats van de waarden zelf. Zie Celverwijzingen gebruiken in formules en Namen definiëren en gebruiken in formules voor meer informatie.

Voorbeelden

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

2

5

Formule

Beschrijving

Resultaat

'=A2+A3

Telt de waarden in de cellen A1 en A2 op

=A2+A3

'=A2-A3

Trekt de waarde in cel A2 af van de waarde in A1

=A2-A3

'=A2/A3

Deelt de waarde in cel A1 door de waarde in A2

=A2/A3

'=A2*A3

Vermenigvuldigt de waarde in cel A1 met de waarde in A2

=A2*A3

'=A2^A3

Verheft de waarde in cel A1 tot de exponentiële waarde in A2

=A2^A3

Formule

Beschrijving

Resultaat

'=5+2

Telt 5 en 2 bij elkaar op

=5+2

'=5-2

Trekt 2 van 5 af

=5-2

'=5/2

Deelt 5 door 2

=5/2

'=5*2

Vermenigvuldigt 5 met 2

=5*2

'=5^2

Verheft 5 tot de macht 2

=5^2

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×