Een e-mailaccount toevoegen of verwijderen in Outlook 2007

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen in Microsoft Outlook moet u eerst een e-mailaccount opzetten en configureren.

In dit artikel

E-mailaccounts

Een Microsoft Exchange-account toevoegen

Een Exchange-account toevoegen en handmatig configureren

Een POP3-, IMAP- of HTTP-e-mailaccount toevoegen

Een POP3-, IMAP- of HTTP-e-mailaccount toevoegen en handmatig configureren

Een e-mailaccount verwijderen

E-mailaccounts

Outlook ondersteunt Microsoft Exchange-, POP3-, IMAP- en enkele HTTP-e-mailaccounts. Uw internetprovider (ISP) of e-mailbeheerder kan u de configuratiegegevens verschaffen die u nodig hebt om uw e-mailaccount handmatig in Outlook in te stellen.

Outlook kan de meeste accounts automatisch herkennen en configureren met behulp van een naam, een e-mailadres en een wachtwoord. Gebruikers van een Exchange-account hoeven gewoonlijk zelfs geen gegevens in te voeren omdat Microsoft Office Outlook 2007 de netwerkreferenties kan identificeren die gebruikt worden om een verbinding te maken met het Exchange-account.

E-mail-accounts zijn opgeslagen in profielen. Een profiel bestaat uit accounts, gegevensbestanden en instellingen die informatie bevatten over waar uw e-mail is opgeslagen. Wanneer u Outlook de eerste keer uitvoert, wordt automatisch een nieuw profiel gemaakt en daarna wordt dat profiel telkens uitgevoerd wanneer u Outlook start.

De meeste mensen gebruiken slechts één profiel. Soms is het echter handig meer dan een profiel te hebben. U kunt bijvoorbeeld met één profiel voor werk en één profiel voor thuisgebruik willen werken. Daarnaast kunnen verschillende personen gebruikmaken van dezelfde computer waarbij ieder een eigen profielbestand heeft met persoonlijke instellingen en e-mailaccounts.

Opmerking : De profielen in Outlook zijn vergelijkbaar met identiteiten in Outlook Express. Outlook-profielen hebben echter niets te maken met de hardware- en softwareprofielen in het Microsoft Windows-besturingssysteem.

U kunt zonodig meerdere e-mailaccounts aan één Outlook-gebruikersprofiel toevoegen. Zo zou u voor uw zakelijke e-mail een Exchange-account en voor uw persoonlijke e-mail een ander internet-e-mailaccount, bijvoorbeeld een POP3-account van uw internetprovider, kunnen toevoegen. Profielen kunnen al uw e-mailaccounts bevatten, maar er is een limiet van één Exchange-account per profiel.

Naar boven

Een Microsoft Exchange-account toevoegen

U kunt Exchange-accounts toevoegen wanneer u Outlook de eerste keer uitvoert of door Outlook te sluiten en in het Configuratiescherm van Windows op het pictogram E-mail te klikken.

Opmerking : Een profiel kan slechts één Exchange-account bevatten.

 1. Sluit Outlook af.

 2. Open het Configuratiescherm en ga naar de module E-mail.

  Opmerking : Het pictogram E-mail in Configuratiescherm verschijnt alleen als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma tenminste één maal hebt uitgevoerd.

  U kunt een Exchange-account toevoegen aan een nieuw profiel dat u maakt of aan een bestaand profiel.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Een nieuw profiel maken   

   1. Klik onder Profielen op Profielen weergeven.

   2. Klik op Toevoegen.

   3. Typ in het dialoogvenster Nieuw profiel een naam voor het profiel en klik op OK.

    Dit is de naam die wordt weergegeven wanneer u Outlook start en u Outlook hebt geconfigureerd om te vragen naar het profiel dat u wilt gebruiken.

  • Een bestaand profiel kiezen   

   De titelbalk van het dialoogvenster E-mailinstellingen bevat de naam van het huidige profiel. Als u een ander profiel wilt gebruiken, klikt u op Profielen weergeven, selecteert u de profielnaam en klikt u op Eigenschappen.

   1. Klik op E-mailaccounts.

   2. Klik op Nieuw.

    Uw Windows-domeinreferenties worden gebruikt om uw Exchange-account automatisch te configureren.

 4. Klik op Volgende.

 5. Klik op Voltooien wanneer de configuratie van uw Exchange-instellingen is voltooid.

  Als uw Exchange-instellingen niet automatisch in Outlook kunnen worden geconfigureerd of als de gegevens in het scherm niet correct zijn, schakelt u het selectievakje Serverinstellingen handmatig configureren in en klikt u op Volgende. Zie de sectie Een Exchange-account toevoegen en handmatig configureren voor instructies voor het handmatig configureren van een account.

Naar boven

Een Exchange-account toevoegen en handmatig configureren

U kunt Exchange-accounts alleen toevoegen wanneer u Outlook de eerste keer uitvoert of door Outlook te sluiten en in het Configuratiescherm van Windows op het pictogram E-mail te klikken.

 1. Sluit Outlook af.

 2. Open het Configuratiescherm en ga naar de module E-mail.

  Opmerking : Het pictogram E-mail in Configuratiescherm verschijnt alleen als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma tenminste één maal hebt uitgevoerd.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Een nieuw profiel maken   

   1. Klik onder Profielen op Profielen weergeven.

   2. Klik op Toevoegen.

   3. Typ in het dialoogvenster Nieuw profiel een naam voor het profiel en klik op OK.

    Dit is de naam die wordt weergegeven wanneer u Outlook start en u Outlook hebt geconfigureerd om te vragen naar het profiel dat u wilt gebruiken.

  • Toevoegen aan een bestaand profiel   
   De titelbalk van het dialoogvenster E-mailinstellingen bevat de naam van het huidige profiel. Als u een ander profiel wilt gebruiken, klikt u op Profielen weergeven, selecteert u de profielnaam en klikt u op Eigenschappen.

   1. Klik op E-mailaccounts.

   2. Klik op Nieuw.

   3. Klik op Microsoft Exchange-, POP3-, IMAP- of HTTP-account en vervolgens op Volgende.

    Uw Windows-domeinreferenties worden gebruikt om uw Exchange-account automatisch te configureren. Ga als volgt te werk als u uw Exchange-account handmatig wilt configureren.

 4. Schakel het selectievakje Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren in en klik op Volgende.

 5. Klik op Microsoft Exchange en vervolgens op Volgende.

 6. Typ de door uw e-mailbeheerder toegewezen naam van de server waarop Exchange wordt uitgevoerd.

 7. Schakel het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken in om Exchange-modus met cache te gebruiken.

  Meer informatie over Exchange-modus met cache

  Als u met een Exchange-account werkt, kunt u uw werkzaamheden eenvoudiger uitvoeren dankzij de Exchange-modus met cache. In deze modus wordt een kopie van uw postvak op uw computer bewaard. Via deze kopie hebt u snel toegang tot uw gegevens en de kopie wordt regelmatig bijgewerkt door de e-mailserver.

  Als het u niet lukt de Exchange-modus met cache in te schakelen, kan dit verschillende oorzaken hebben:

  • De beheerder van de Exchange-server heeft deze functionaliteit uitgeschakeld     Exchange-beheerders kunnen deze functie in Outlook uitschakelen. Neem contact op met de Exchange-beheerder voor meer informatie.

  • U hebt Microsoft Terminal Services geïnstalleerd    De Exchange-modus met cache gebruikt een bestand met offlinemappen (.ost). Deze bestanden kunnen niet worden gebruikt als u Microsoft Terminal Services voor Microsoft Windows Server 2003 hebt geïnstalleerd. De installatie van een Terminal Services-client of een client voor de verbinding met een extern bureaublad veroorzaakt echter geen problemen bij het gebruik van deze functie.

 8. Typ in het vak Gebruikersnaam de gebruikersnaam die u door uw e-mailbeheerder is toegewezen. Dit is gewoonlijk niet uw volledige naam.

 9. Ga eventueel op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Meer instellingen. Ga naar het tabblad Algemeen en typ onder E-mailaccount een naam waarmee u het account beter kunt identificeren, bijvoorbeeld E-mail voor werk.

  • Klik op Meer instellingen. Configureer de gewenste opties op de tabbladen.

  • Klik op Naam controleren om te controleren of de server uw naam herkent en of uw computer is verbonden met het netwerk. De accountnaam en servernaam die u hebt opgegeven in stappen 8 en 10 moeten dan onderstreept worden weergegeven. Neem contact op met uw Exchange-beheerder als de naam niet onderstreept wordt weergegeven.

 10. Wanneer u op Meer instellingen hebt geklikt en het dialoogvenster Microsoft Exchange Server hebt geopend, klikt u op OK.

 11. Klik op Volgende.

 12. Klik op Voltooien.

Naar boven

Een POP3-, IMAP- of HTTP-e-mailaccount toevoegen

Opmerking : U kunt POP3-, IMAP- en HTTP-e-mailaccounts op elk moment toevoegen aan het huidige Outlook-profiel. Daarnaast kunt u deze accounts aan elk ander profiel toevoegen, of aan een nieuw profiel dat u maakt door de module E-mail in het Configuratiescherm van Windows te openen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Een account toevoegen aan het profiel dat u nu gebruikt   

   • Open het menu Extra en klik op Accountinstellingen.

    De opdracht Accountinstellingen ontbreekt

    De opdracht Accountinstellingen vindt u in het menu Extra in Office Outlook 2007. Als u een eerdere versie van Outlook gebruikt, zijn de volgende instructies niet van toepassing. Raadpleeg in dat geval de Help van het product. Als in de titelbalk van het product dat u gebruikt Outlook Express wordt weergegeven, gebruikt u een ander programma dan Outlook. Raadpleeg de Help in Outlook Express voor meer informatie.

  • Een account toevoegen aan een ander bestaand profiel   

   1. Sluit Outlook af.

   2. Open het Configuratiescherm en ga naar de module E-mail.

    Opmerking : Het pictogram E-mail in Configuratiescherm verschijnt alleen als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma tenminste één maal hebt uitgevoerd.

    De titelbalk van het dialoogvenster E-mailinstellingen bevat de naam van het huidige profiel. Als u een ander profiel wilt gebruiken, klikt u op Profielen weergeven, selecteert u de profielnaam en klikt u op Eigenschappen.

   3. Klik op E-mailaccounts.

  • Een account toevoegen aan een nieuw profiel   

   1. Sluit Outlook af.

   2. Open het Configuratiescherm en ga naar de module E-mail.

    Opmerking : Het pictogram E-mail in Configuratiescherm verschijnt alleen als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma tenminste één maal hebt uitgevoerd.

   3. Klik onder Profielen op Profielen weergeven.

   4. Klik op Toevoegen.

   5. Typ in het dialoogvenster Nieuw profiel een naam voor het profiel en klik op OK.

    Dit is de naam die wordt weergegeven wanneer u Outlook start en u Outlook hebt geconfigureerd om te vragen naar het profiel dat u wilt gebruiken.

   6. Klik op E-mailaccounts.

 2. Klik op Nieuw.

 3. Klik op Microsoft Exchange, POP3, IMAP of HTTP en vervolgens op Volgende.

 4. Typ uw naam in het vak Uw naam zoals u deze voor anderen wilt weergeven.

 5. Typ in het vak E-mailadres het volledige e-mailadres dat is toegewezen door uw e-mailbeheerder of internetprovider. Zorg ervoor dat dit uw gebruikersnaam bevat, het teken @ en de domeinnaam, bijvoorbeeld Ilene@contoso.com.

 6. Typ in de vakken Wachtwoord en Geef het wachtwoord nogmaals op het wachtwoord dat u is toegewezen of dat u voor uw e-mailaccount hebt geselecteerd.

  Uw wachtwoord is mogelijk hoofdlettergevoelig. Controleer of CAPS LOCK niet aan staat.

 7. Klik op Volgende.

  Er wordt contact opgenomen met uw e-mailserver en Outlook wordt voor uw account geconfigureerd. Als er geen versleutelde verbinding met de e-mailserver tot stand gebracht kan worden, wordt u gevraagd op Volgende te klikken om te proberen een niet-versleutelde verbinding tot stand te brengen.

  Klik op Voltooien wanneer uw account met succes is geconfigureerd.

  Als uw e-mailaccount niet automatisch in Outlook kan worden geconfigureerd of als de gegevens in het scherm niet correct zijn, schakelt u het selectievakje Serverinstellingen handmatig configureren in en klikt u op Volgende. Zie de sectie Een POP3-, IMAP- of HTTP-e-mailaccount toevoegen en handmatig configureren voor instructies voor het handmatig configureren van een account.

Naar boven

Een POP3-, IMAP- of HTTP-e-mailaccount toevoegen en handmatig configureren

Opmerking : U kunt POP3-, IMAP- en HTTP-e-mailaccounts op elk moment toevoegen aan het huidige Outlook-profiel. Daarnaast kunt u deze accounts aan elk ander profiel toevoegen door op het pictogram E-mail in het Configuratiescherm van Windows te klikken.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Een account toevoegen aan het profiel dat u nu gebruikt   

   • Open het menu Extra en klik op Accountinstellingen.

    De opdracht Accountinstellingen ontbreekt

    De opdracht Accountinstellingen vindt u in het menu Extra in Office Outlook 2007. Als u een eerdere versie van Outlook gebruikt, zijn de volgende instructies niet van toepassing. Raadpleeg in dat geval de Help van het product. Als in de titelbalk van het product dat u gebruikt Outlook Express wordt weergegeven, gebruikt u een ander programma dan Outlook. Raadpleeg de Help in Outlook Express voor meer informatie.

  • Een account toevoegen aan een ander bestaand profiel   

   1. Sluit Outlook af.

   2. Open het Configuratiescherm en ga naar de module E-mail.

    Opmerking : Het pictogram E-mail in Configuratiescherm verschijnt alleen als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma tenminste één maal hebt uitgevoerd.

  • De titelbalk van het dialoogvenster E-mailinstellingen bevat de naam van het huidige profiel. Als u een ander bestaand profiel wilt gebruiken, klikt u op Profielen weergeven, selecteert u de profielnaam en klikt u op Eigenschappen.

   1. Klik op E-mailaccounts.

  • Een account toevoegen aan een nieuw profiel   

   1. Sluit Outlook af.

   2. Open het Configuratiescherm en ga naar de module E-mail.

    Opmerking : Het pictogram E-mail in Configuratiescherm verschijnt alleen als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma tenminste één maal hebt uitgevoerd.

   3. Klik onder Profielen op Profielen weergeven.

   4. Klik op Toevoegen.

   5. Typ in het dialoogvenster Nieuw profiel een naam voor het profiel en klik op OK.

    Dit is de naam die wordt weergegeven wanneer u Outlook start en u Outlook hebt geconfigureerd om te vragen naar het profiel dat u wilt gebruiken.

   6. Klik op E-mailaccounts.

 2. Klik op Nieuw.

 3. Klik op Microsoft Exchange, POP3, IMAP of HTTP en vervolgens op Volgende.

 4. Typ uw naam in het vak Uw naam zoals u deze voor anderen wilt weergeven.

 5. Typ in het vak E-mailadres het volledige e-mailadres dat is toegewezen door uw e-mailbeheerder of internetprovider. Zorg ervoor dat dit uw gebruikersnaam bevat, het teken @ en de domeinnaam, bijvoorbeeld Ilene@contoso.com.

 6. Typ in de vakken Wachtwoord en Geef het wachtwoord nogmaals op het wachtwoord dat u is toegewezen of dat u voor uw e-mailaccount hebt geselecteerd.

  Uw wachtwoord is mogelijk hoofdlettergevoelig. Controleer of CAPS LOCK niet aan staat.

 7. Schakel het selectievakje Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren in.

 8. Klik op Volgende.

 9. Klik op Internet-e-mail.

 10. Klik op E-mail en vervolgens op Volgende.

  Afhankelijk van wat u eerder ingevoerd hebt, kunnen sommige tekstvelden in het dialoogvenster al ingevuld zijn. Controleer of de gegevens correct zijn.

 11. Onder Gebruikersinformatie voert u het volgende in:

  1. Typ uw volledige naam in het tekstvak Uw naam op de manier waarop u deze voor anderen wilt weergeven.

  2. Typ in het vak E-mailadres het volledige e-mailadres dat is toegewezen door uw e-mailbeheerder of internetprovider. Zorg ervoor dat dit de gebruikersnaam bevat, het teken @ en de domeinnaam, bijvoorbeeld Ilene@contoso.com.

 12. Onder Serverinformatie gaat u als volgt te werk:

  1. Kies POP3, IMAP of HTTP in de keuzelijst Type account.

   Tip : Uw internetprovider kan u vertellen welk protocol u moet gebruiken voor toegang tot uw e-mailaccount, maar POP3 is veruit het meest gebruikelijke type. Microsoft Windows Live Mail-accounts gebruiken HTTP. Als u HTTP kiest, moet u ook op een provider in de lijst HTTP-serverprovider klikken en de locatie van de server in het vak URL van server invoeren.

  2. Typ in het vak Server voor inkomende e-mail de volledige naam van de server die u van de internetprovider of e-mailbeheerder hebt ontvangen. Vaak is dit mail. gevolgd door uw domeinnaam, bijvoorbeeld mail.contoso.com.

  3. Typ in het vak Server voor uitgaande e-mail de volledige naam van de server die u van de internetprovider of e-mailbeheerder hebt ontvangen. Vaak is dit mail. gevolgd door uw domeinnaam, bijvoorbeeld mail.contoso.com.

 13. Voer onder Aanmeldingsgegevens het volgende in:

  1. Typ in het vak Gebruikersnaam de gebruikersnaam die u door uw internetprovider of e-mailbeheerder is verstrekt. Dit kan alleen het gedeelte van uw e-mailadres vóór het teken @ zijn, of uw gehele e-mailadres.

  2. Typ in het vak Wachtwoord het wachtwoord dat door uw internetprovider of e-mailbeheerder is verstrekt of een zelfgemaakt wachtwoord.

  3. Schakel het selectievakje Wachtwoord onthouden in.

   Notities : U kunt uw wachtwoord laten onthouden in Outlook door dit te typen in het vak Wachtwoord en het selectievakje Wachtwoord onthouden in te schakelen. Als u uw wachtwoord laat onthouden in Outlook, hoeft u dit niet telkens opnieuw in te voeren wanneer u het account opent. Het betekent echter ook dat iedereen die toegang heeft tot uw computer, ook toegang heeft tot het account.

   Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet gecombineerd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter. Zie voor meer informatie Uw persoonlijke gegeven beveiligen met sterke wachtwoorden.

   Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u uw wachtwoord vergeet, kan Microsoft dit niet voor u achterhalen. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft, op een veilige plaats en niet in de buurt van de gegevens die u met behulp van deze wachtwoorden beveiligt.

 14. Ga op een van de volgende manieren te werk (optioneel):

  1. Klik op Meer instellingen. Typ op het tabblad Algemeen, onder E-mailaccount, een naam waarmee u het account beter kunt identificeren, bijvoorbeeld E-mail van mijn internetprovider.

  2. Klik op Meer instellingen. Ga naar het tabblad Server voor uitgaande e-mail en schakel het selectievakje Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist in als dat voor uw account is vereist.

  3. Klik voor POP3-accounts op Meer instellingen. Ga naar het tabblad Geavanceerd en schakel onder Poortnummers van de server onder Server voor inkomende e-mail (POP3) het selectievakje Voor deze server is een versleutelde verbinding vereist (SSL) in als uw internetprovider u opdraagt deze instelling te gebruiken.

  4. Klik voor IMAP-accounts op Meer instellingen. Ga naar het tabblad Geavanceerd en klik onder Poortnummers van de server, onder Server voor inkomende e-mail (IMAP) voor de optie Gebruik het volgende type versleutelde verbinding op Geen, SSL, TLS of Auto, als uw internetprovider u instrueert een van deze instellingen te gebruiken.

  5. Klik op Meer instellingen. Ga naar het tabblad Geavanceerd en klik onder Poortnummers van de server, onder Uitgaande e-mail (SMTP) voor de optie Gebruik het volgende type versleutelde verbinding op Geen, SSL, TLS of Auto, als uw internetprovider u instrueert een van deze instellingen te gebruiken.

  6. Als u een POP3- of IMAP-serveraccount toevoegt, klikt u op Accountinstellingen testen om te controleren of uw account functioneert. Als er gegevens ontbreken of onjuist zijn, bijvoorbeeld uw wachtwoord, wordt u gevraagd deze alsnog op te geven of te corrigeren. Controleer of uw computer verbinding heeft met internet.

 15. Klik op Volgende.

 16. Klik op Voltooien.

Naar boven

Een e-mailaccount verwijderen

In het profiel dat u nu gebruikt

 1. Open het menu Extra en klik op Accountinstellingen.

  De opdracht Accountinstellingen ontbreekt

  De opdracht Accountinstellingen vindt u in het menu Extra in Office Outlook 2007. Als u een eerdere versie van Outlook gebruikt, zijn de volgende instructies niet van toepassing. Raadpleeg in dat geval de Help van het product. Als in de titelbalk van het product dat u gebruikt Outlook Express wordt weergegeven, gebruikt u een ander programma dan Outlook. Raadpleeg de Help in Outlook Express voor meer informatie.

 2. Selecteer het account dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

 3. Als u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja.

In een ander profiel

 1. Sluit Outlook af.

 2. Open het Configuratiescherm en ga naar de module E-mail.

  De titelbalk van het dialoogvenster E-mailinstellingen bevat de naam van het huidige profiel. Als u een ander bestaand profiel wilt gebruiken, klikt u op Profielen weergeven, selecteert u de profielnaam en klikt u op Eigenschappen.

 3. Klik op E-mailaccounts.

 4. Selecteer het account en klik op Verwijderen.

 5. Als u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja.

Opmerking : Wanneer u een POP3-, IMAP- of HTTP-account verwijdert, worden de items die door het account zijn verzonden en ontvangen niet verwijderd. Als u een POP3-account gebruikt, kunt u het bestand met persoonlijke mappen (.PST) blijven gebruiken om met uw items te werken.

Opmerking : Als u eerder een Exchange-account gebruikte, blijven uw gegevens op de e-mailserver staan tenzij u ze verplaatst naar een PST-bestand. Voor IMAP- en HTTP-accounts worden uw berichten die in Outlook werden weergegeven, opgeslagen in een PST-bestand. In tegenstelling tot POP3-accounts, moet u het PST-bestand echter weer handmatig aan uw Outlook-profiel toevoegen met de opdracht Gegevensbestandsbeheer in het menu Bestand.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×