Een e-mailaccount toevoegen of verwijderen

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen in Microsoft Outlook 2010, moet u een e-mailaccount toevoegen en configureren. Als u een eerdere versie van Microsoft Outlook hebt gebruikt op dezelfde computer waarop u Outlook 2010 installeert, worden de accountinstellingen automatisch geïmporteerd.

In dit artikel

E-mailaccounts

Een e-mailaccount toevoegen wanneer u Outlook 2010 voor het eerst start

Een e-mailaccount toevoegen in Outlook

Een e-mailaccount verwijderen

E-mailaccounts

Outlook ondersteunt Microsoft Exchange-, POP3- en IMAP (Internet Message Access Protocol)-accounts. Uw internetprovider of e-mailbeheerder kan u de configuratiegegevens verschaffen die u nodig hebt om uw e-mailaccount in Outlook in te stellen.

E-mail-accounts zijn opgeslagen in een profiel. Een profiel bestaat uit accounts, gegevensbestanden en instellingen waarmee wordt opgegeven waar uw e-mailberichten worden opgeslagen. Wanneer u Outlook de eerste keer uitvoert, wordt automatisch een nieuw profiel gemaakt. Zie Een profiel maken voor meer informatie over profielen.

Naar boven

Een e-mailaccount toevoegen wanneer u Outlook 2010 voor het eerst start

Als u geen ervaring met Outlook hebt of Outlook 2010 installeert op een nieuwe computer, wordt de functie Automatische accountconfiguratie automatisch gestart om u te helpen bij het configureren van uw e-mailaccounts. Voor deze instelling zijn alleen uw naam, e-mailadres en wachtwoord vereist. Als uw e-mailaccount niet automatisch kan worden geconfigureerd, moet u de vereiste aanvullende informatie handmatig opgeven.

 1. Start Outlook.

 2. Klik op Volgende wanneer u wordt gevraagd om een e-mailaccount te configureren.

  Opstartvenster van Outlook 2010

 3. Klik op Ja en op Volgende om een e-mailaccount toe te voegen.

 4. Geef uw naam, e-mailadres en wachtwoord op en klik op Volgende.

  Dialoogvenster Nieuw account toevoegen met E-mailaccount geselecteerd

  Als u een e-mailadres opgeeft dat eindigt op hotmail.com of msn.com, moet u de Microsoft Outlook Connector voor Windows Live Hotmail gebruiken om het e-mailaccount toe te voegen. Zie Een Windows Live Hotmail-account in Outlook gebruiken voor meer informatie over het toevoegen van dergelijke e-mailaccounts.

  Opmerking    Wanneer de computer is verbonden met een netwerkdomein voor een organisatie die Microsoft Exchange Server gebruikt, worden uw e-mailgegevens automatisch ingevoegd. Het wachtwoordvak wordt niet weergegeven omdat uw netwerkwachtwoord wordt gebruikt.

  Er wordt een voortgangsbalk weergegeven terwijl uw account wordt geconfigureerd. Het instellingsproces kan enkele minuten duren.

  Dialoogvenster Nieuw account toevoegen, waarin wordt aangegeven dat instellingen van de e-mailserver worden geconfigureerd

  Als de eerste poging om uw account te configureren mislukt, kan een tweede poging worden gedaan via een onversleutelde verbinding met de e-mailserver. Als dit bericht wordt weergegeven, klikt u op Volgende om door te gaan. Als de onversleutelde verbinding ook mislukt, kan uw e-mailaccount niet automatisch worden geconfigureerd.

  Dialoogvenster Nieuw account toevoegen, waarin wordt aangegeven dat account niet kan worden geconfigureerd

  Klik op Opnieuw of schakel het selectievakje Serverinstellingen handmatig configureren in. Zie Een e-mailaccount toevoegen met de geavanceerde instellingen voor meer informatie.

  Wanneer het account is toegevoegd, kunt u meer accounts toevoegen door op Een ander account toevoegen te klikken.

  Melding dat account is geconfigureerd

 5. Sluit het dialoogvenster Nieuw account toevoegen door op Voltooien te klikken.

Naar boven

Een e-mailaccount toevoegen in Outlook

Hoewel de meeste mensen een e-mailaccount toevoegen wanneer Outlook voor het eerst wordt uitgevoerd, kunt u uw eerste e-mailaccount of aanvullende accounts op elk gewenst moment toevoegen.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik bij Accountgegevens op Account toevoegen.

  Weergave Backstage en de opdracht Account toevoegen

 3. Geef uw naam, e-mailadres en wachtwoord op en klik op Volgende.

  Dialoogvenster Nieuw account toevoegen met E-mailaccount geselecteerd

  Als u een e-mailadres opgeeft dat eindigt op hotmail.com of msn.com, moet u de Microsoft Outlook Connector voor Windows Live Hotmail gebruiken om het e-mailaccount toe te voegen. Zie Een Windows Live Hotmail-account in Outlook gebruiken voor meer informatie over het toevoegen van dergelijke e-mailaccounts.

  Opmerking    Wanneer de computer is verbonden met een netwerkdomein voor een organisatie die Microsoft Exchange Server gebruikt, worden uw e-mailgegevens automatisch ingevoegd. Het wachtwoordvak wordt niet weergegeven omdat uw netwerkwachtwoord wordt gebruikt.

  Er wordt een voortgangsbalk weergegeven terwijl uw account wordt geconfigureerd. Het instellingsproces kan enkele minuten duren.

  Dialoogvenster Nieuw account toevoegen, waarin wordt aangegeven dat instellingen van de e-mailserver worden geconfigureerd

  Als de eerste poging om uw account te configureren mislukt, kan een tweede poging worden gedaan via een onversleutelde verbinding met de e-mailserver. Als dit bericht wordt weergegeven, klikt u op Volgende om door te gaan. Als de onversleutelde verbinding ook mislukt, kan uw e-mailaccount niet automatisch worden geconfigureerd.

  Dialoogvenster Nieuw account toevoegen, waarin wordt aangegeven dat account niet kan worden geconfigureerd

  Klik op Opnieuw of schakel het selectievakje Serverinstellingen handmatig configureren in. Zie Een e-mailaccount toevoegen met de geavanceerde instellingen voor meer informatie.

  Wanneer het account is toegevoegd, kunt u meer accounts toevoegen door op Een ander account toevoegen te klikken.

  Melding dat account is geconfigureerd

 4. Sluit het dialoogvenster Nieuw account toevoegen door op Voltooien te klikken.

  Als u een Exchange Server-account hebt toegevoegd, moet u Outlook afsluiten en opnieuw starten voordat het account wordt weergeven en kan worden gebruikt in Outlook.

Opmerking    Als uw profiel al een Microsoft Exchange Server-account bevat en u een ander account wilt toevoegen, moet u Automatische accountconfiguratie gebruiken. Als u handmatig een aanvullend Exchange Server-account wilt configureren, moet u Outlook sluiten en vervolgens de module E-mail in het Configuratiescherm gebruiken.

Naar boven

Een e-mailaccount verwijderen

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik onder Accountgegevens op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Selecteer het e-mailaccount dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

 4. Als u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja.

Als u een e-mailaccount uit een ander profiel wilt verwijderen, sluit u Outlook af en start u het programma opnieuw met het andere profiel en volgt u de voorgaande stappen. U kunt accounts ook als volgt uit andere profielen verwijderen:

 1. Sluit Outlook.

 2. Klik of dubbelklik op E-mail in het Configuratiescherm.

Waar vind ik E-mail in het Configuratiescherm?

Het onderdeel E-mail kan op verschillende plaatsen in het Configuratiescherm worden weergegeven, afhankelijk van de gebruikte versie van het Microsoft Windows-besturingssysteem, de geselecteerde weergave van het Configuratiescherm en of u een 32-bits of 64-bits besturingssysteem of versie van Outlook 2010 hebt geïnstalleerd.

U kunt het onderdeel E-mail het gemakkelijkst vinden door het Configuratiescherm in Windows te openen en vervolgens boven aan het venster in het vak Zoeken de tekst E-mail te typen. Typ in het Configuratiescherm van Windows XP de tekst E-mail in het vak Adres.

Opmerking    Het pictogram E-mail wordt weergegeven nadat Outlook voor het eerst is gestart.

De titelbalk van het dialoogvenster E-mailinstellingen bevat de naam van het huidige profiel. Als u een ander bestaand profiel wilt gebruiken, klikt u op Profielen weergeven, selecteert u de profielnaam en klikt u op Eigenschappen.

 1. Klik op E-mailaccounts.

 2. Selecteer het account en klik op Verwijderen.

 3. Als u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja.

  Notities   

  • Wanneer u een POP3- of IMAP-account verwijdert, worden de items die door het account zijn verzonden en ontvangen niet verwijderd. Als u een POP3-account gebruikt, kunt u het Outlook-gegevensbestand (.pst) blijven gebruiken om met uw items te werken.

  • Als u een Exchange-account gebruikt, blijven uw gegevens op de e-mailserver staan, tenzij u deze verplaatst naar een Outlook-gegevensbestand (.PST-bestand.

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen