Een e-mailaccount toevoegen met behulp van geavanceerde instellingen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

De functie Automatische accountconfiguratie wordt automatisch gestart en helpt u bij het configureren van de instellingen voor uw e-mailaccounts wanneer u Microsoft Outlook 2010 voor de eerste keer start. Als uw e-mailaccount niet automatisch kan worden geconfigureerd, moet u handmatig de vereiste aanvullende gegevens invoeren. Het gaat hierbij om geavanceerde instellingen, zoals de namen van servers voor inkomende en uitgaande mail, serverpoortnummers en methoden voor serverauthenticatie.

De handmatige configuratie van een e-mailaccount bestaat uit twee stappen. Nadat u een e-mailaccount hebt toegevoegd, configureert u handmatig de geavanceerde instellingen.

Opmerking : Omdat er veel account configuraties, wordt in dit artikel algemene richtlijnen voor het handmatig configureren van e-mailaccounts bevat. Het wordt aanbevolen dat u de Automatische accountconfiguratie proberen voordat u een e-mailaccount handmatig configureren. Neem contact op met uw internetprovider (Internetprovider) of het e-mailbeheerder voor vragen over uw account.

Wat wilt u doen?

Stap 1: Handmatig een e-mailaccount toevoegen

Toevoegen aan het actieve profiel

Toevoegen aan een bestaand profiel

Toevoegen aan een nieuw profiel

Stap 2: Het e-mailaccount handmatig configureren

POP3- of IMAP-account

Microsoft Exchange Server-account

Stap 1: Handmatig een e-mailaccount toevoegen

U kunt een e-mailaccount op drie manieren handmatig toevoegen. De meeste mensen hebben slechts één profiel en moeten de instructies in de sectie Toevoegen aan het actieve profiel volgen.

Opmerking : Handmatige configuratie van Microsoft Exchange Server-accounts is niet mogelijk terwijl Outlook wordt uitgevoerd. Volg de stappen in de sectie Toevoegen aan een bestaand profiel of andere secties

Toevoegen aan het actieve profiel

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik onder Accountgegevens op Account toevoegen.

  Weergave Backstage en de opdracht Account toevoegen

 3. Klik op Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren en klik vervolgens op Volgende.

  Het dialoogvenster Service kiezen wordt weergegeven.

  De optie Server kiezen in het dialoogvenster Nieuw account toevoegen

 4. Ga naar een van de volgende secties:

Toevoegen aan een bestaand profiel

 1. Sluiten Outlook.

 2. Klik of dubbelklik in het Configuratiescherm op E-mail.

  Waar is het onderdeel E-mail in het Configuratiescherm?

  Het onderdeel E-mail kan op verschillende plaatsen in het Configuratiescherm worden weergegeven, afhankelijk van de gebruikte versie van het Microsoft Windows-besturingssysteem, de geselecteerde weergave van het Configuratiescherm en of u een 32-bits of 64-bits besturingssysteem of versie van Outlook 2010 hebt geïnstalleerd.

  Zo kunt u het onderdeel E-mail gemakkelijk vinden: open het Configuratiescherm in Windows en typ vervolgens in het vak Zoeken boven aan het venster E-mail. In het Configuratiescherm voor Windows XP typt u E-mail in het vak Adres.

  Opmerking : Het pictogram E-mail wordt weergegeven nadat Outlook voor het eerst is gestart.

  De titelbalk van het dialoogvenster E-mailinstellingen bevat de naam van het huidige profiel. Als u een ander bestaand profiel wilt gebruiken, klikt u op Profielen weergeven, selecteert u de profielnaam en klikt u op Eigenschappen.

 3. Klik op E-mailaccounts.

 4. Ga naar een van de volgende secties:

Toevoegen aan een nieuw profiel

 1. Sluiten Outlook.

 2. Klik of dubbelklik in het Configuratiescherm op E-mail.

  Waar is het onderdeel E-mail in het Configuratiescherm?

  Het onderdeel E-mail kan op verschillende plaatsen in het Configuratiescherm worden weergegeven, afhankelijk van de gebruikte versie van het Microsoft Windows-besturingssysteem, de geselecteerde weergave van het Configuratiescherm en of u een 32-bits of 64-bits besturingssysteem of versie van Outlook 2010 hebt geïnstalleerd.

  Zo kunt u het onderdeel E-mail gemakkelijk vinden: open het Configuratiescherm in Windows en typ vervolgens in het vak Zoeken boven aan het venster E-mail. In het Configuratiescherm voor Windows XP typt u E-mail in het vak Adres.

  Opmerking : Het pictogram E-mail wordt weergegeven nadat Outlook voor het eerst is gestart.

 3. Klik onder Profielen op Profielen weergeven.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Typ in het dialoogvenster Nieuw profiel een bestandsnaam voor het nieuwe profiel en klik vervolgens op OK.

  Dit is de naam die u ziet wanneer u Outlook start als u Outlook zo configureert dat u wordt gevraagd welk profiel moet worden gebruikt.

 6. Klik op E-mailaccounts.

 7. Ga naar een van de volgende secties:

Naar boven

Stap 2: Het e-mailaccount handmatig configureren

POP3- of IMAP-account

Een POP3-account is het meest voorkomende type e-mailaccount.

Een IMAP-account is een verbeterd type e-mailaccount dat het hebben van meerdere e-mailmappen op een e-mailserver mogelijk maakt. Zowel Google GMail- als AOL-accounts kunnen in Outlook 2010 worden gebruikt als een IMAP-account.

Als u niet zeker weet welk type account u gebruikt, neem dan contact op met uw internetprovider of e-mailbeheerder.

 1. Klik op Internet-e-mail en klik op Volgende.

  Dialoogvenster Handmatige accountconfiguratie

 2. Voer de volgende handelingen uit onder Gebruikersgegevens:

  1. Typ uw naam in het vak Uw naam, zoals deze voor andere personen zichtbaar moet zijn.

  2. Typ in het vak E-mailadres het volledige e-mailadres dat aan u is toegewezen door uw e-mailbeheerder of internetprovider. Zorg ervoor dat u de gebruikersnaam, het @-symbool en de domeinnaam in het adres opneemt, bijvoorbeeld patrick@contoso.com.

  3. Typ in de vakken Wachtwoord en Typ het wachtwoord opnieuw het wachtwoord dat aan u is toegewezen of dat u hebt gemaakt.

   Tip : Uw wachtwoord is mogelijk hoofdlettergevoelig. Zorg ervoor dat de Caps Lock-toets uitstaat wanneer u uw wachtwoord invoert.

 3. Voer de volgende handelingen uit onder Servergegevens:

  1. Kies in de lijst Type account de optie POP3 of IMAP.

  2. Typ in het vak Server voor inkomende e-mail de volledige naam van de server die is verstrekt door uw internetprovider of e-mailbeheerder. Vaak is dit mail gevolgd door uw domeinnaam, bijvoorbeeld mail.contoso.com.

  3. Typ in het vak Server voor uitgaande e-mail (SMTP) de volledige naam van de server die is verstrekt door uw internetprovider of e-mailbeheerder. Vaak is dit mail gevolgd door uw domeinnaam, bijvoorbeeld mail.contoso.com.

 4. Voer de volgende handelingen uit onder Aanmeldingsgegevens:

  1. Typ in het vak Gebruikersnaam de gebruikersnaam die is verstrekt door uw internetprovider of e-mailbeheerder. Dit kan het deel van het e-mailadres vóór het @-symbool zijn, zoals patrick, of het kan uw volledige e-mailadres zijn, zoals patrick@contoso.com.

  2. Typ in het vak Wachtwoord het wachtwoord dat door uw internetprovider of e-mailbeheerder is verstrekt of dat u zelf hebt gemaakt.

  3. Schakel het selectievakje Wachtwoord onthouden in.

   Opmerking : U kunt desgewenst uw wachtwoord opslaan door dit te typen in het vak Wachtwoord en het selectievakje Wachtwoord onthouden in te schakelen. Als u deze optie kiest, hoeft u niet elke keer dat u het account opent uw wachtwoord te typen. Dit betekent echter ook dat het account toegankelijk is voor iedereen die toegang tot uw computer heeft.

   Meer informatie over aanbevolen werkwijzen voor wachtwoorden

   Gebruik sterke wachtwoorden die bestaan uit een combinatie van minimaal acht hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen, zoals Y6dh!et5. Een langer en complexer wachtwoord helpt de wachtwoordbeveiliging te verbeteren.

   Belangrijk : Het is van groot belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden teruggevonden door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, niet bij de gegevens die erdoor worden beschermd.

 5. Desgewenst kunt u uw e-mailaccount de naam geven zoals deze wordt weergegeven Outlook. Dit is handig als u meer dan één e-mailaccount gebruikt. Klik op Meer instellingen. Typ op het tabblad Algemeen onder E-mailaccount een naam waaraan u het account beter kunt herkennen, bijvoorbeeld E-mail thuis.

 6. U moet voor uw e-mailaccount mogelijk een of meer van de volgende aanvullende instellingen opgeven. Neem contact op met uw internetprovider als u vragen hebt over welke instellingen u voor uw e-mailaccount moet gebruiken.

  1. SMTP-authenticatie     Klik op Meer instellingen. Schakel op het tabblad Uitgaand het selectievakje Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist in, als dit nodig is voor uw account.

  2. POP3-versleuteling    Klik voor POP3-accounts op Meer Instellingen. Ga naar het tabblad Geavanceerd en schakel onder Poortnummers van server, onder Inkomende server (POP3) de optie Voor deze server is een versleutelde verbinding vereist (SSL) in, als deze voor uw internetprovider moet worden gebruikt.

  3. IMAP-versleuteling    Klik voor IMAP-accounts op Meer Instellingen. Ga naar het tabblad Geavanceerd, ga onder Poortnummers van server, onder Inkomende server (IMAP) naar de optie Gebruik het volgende type versleutelde verbinding en klik op Geen, SSL, TLS of Automatisch, als deze voor uw internetprovider moet worden gebruikt.

  4. SMTP-versleuteling    Klik op Meer Instellingen. Ga naar het tabblad Geavanceerd, ga onder Poortnummers van server, onder Uitgaande server (SMTP) naar de optie Gebruik het volgende type versleutelde verbinding en klik op Geen, SSL, TLS of Automatisch, als deze voor uw internetprovider moet worden gebruikt.

 7. Klik op Volgende.

  Het selectievakje Accountinstellingen testen door op de knop Volgende te klikken is standaard ingeschakeld. Deze optie controleert of uw account functioneert. Als er ontbrekende of onjuiste gegevens zijn (zoals uw wachtwoord), wordt u gevraagd deze in te voeren of te corrigeren.

 8. Klik op Voltooien.

Naar boven

Microsoft Exchange Server-account

Microsoft Exchange-accounts worden gebruikt door organisaties als onderdeel van een pakket samenwerkingshulpprogramma’s, waaronder e-mailberichten, agenda en vergadering plannen, en taken bijhouden. Sommige internetproviders bieden ook gehoste Exchange-accounts voor personen. Neem contact op met uw internetprovider of e-mailbeheerder als u niet zeker weet welk type account u gebruikt.

Handmatige configuratie van Microsoft Exchange-accounts is niet mogelijk terwijl Outlook wordt uitgevoerd. Als u een Microsoft Exchange-account wilt toevoegen, volgt u de stappen in Toevoegen aan een bestaand profiel of Toevoegen aan een nieuw profiel. Voer vervolgens de volgende handelingen uit:

 1. Klik op Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren en klik vervolgens op Volgende.

 2. Klik op Microsoft Exchange en daarna op Volgende.

 3. Typ de naam die is toegewezen door uw e-mailbeheerder voor de computer waarop Exchange wordt uitgevoerd.

 4. Schakel het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken in als u de Exchange-modus met cache wilt gebruiken.

  Meer informatie over Exchange-modus met cache

  Exchange-modus met cache werkt prettiger als u een Exchange-account gebruikt. In deze modus wordt een kopie van uw postvak opgeslagen op uw computer. Deze kopie biedt u snel toegang tot uw gegevens en wordt regelmatig bijgewerkt vanaf de server waarop Microsoft Exchange wordt uitgevoerd.

  Als het u niet lukt om de Exchange-modus met cache in te schakelen, kan dit verschillende oorzaken hebben:

  • Uw Microsoft Outlook-profiel bevat geen Exchange-mailaccount     Voor deze functie moet uw Outlook-profiel een Exchange-account bevatten.

  • De beheerder van de Exchange-server heeft deze functionaliteit uitgeschakeld     Beheerders van Exchange kunnen deze functie in uitschakelen in Outlook. Neem voor meer informatie contact op met uw Exchange-beheerder.

  • Microsoft Terminal Services is geïnstalleerd     De Exchange-modus met cache is niet beschikbaar op computers met Windows Server wanneer Microsoft Terminal Services is geïnstalleerd.

 5. Typ in het vak Gebruikersnaam de gebruikersnaam die door uw e-mailbeheerder is toegewezen. Dit is gewoonlijk niet uw volledige naam.

 6. Ga eventueel op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Meer instellingen. Typ op het tabblad Algemeen onder E-mailaccount een naam waaraan u het account beter kunt herkennen, bijvoorbeeld E-mail werk.

  • Klik op Meer instellingen. Configureer de gewenste opties op de tabbladen.

  • Klik op Namen controleren om na te gaan of de server uw naam herkent en of uw computer met het netwerk is verbonden. De account- en servernamen die u hebt opgegeven in stap 3 en 5, zouden nu onderstreept moeten zijn. Als uw naam niet onderstreept is, neemt u contact op met uw Exchange-beheerder.

 7. Als u op Meer instellingen hebt geklikt en u het dialoogvenster Microsoft Exchange Server hebt geopend, klikt u op OK.

 8. Klik op Volgende.

 9. Klik op Voltooien.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×