Een dynamische weergave van inhoud op een pagina weergeven door het webonderdeel Inhoudsquery toe te voegen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met behulp van het webonderdeel Inhoudsquery kunt u dynamische weergaven van uw inhoud maken. U kunt de query aanpassen die bepaalt welke inhoud wordt weergegeven en u kunt de weergave-instellingen aanpassen die bepalen hoe inhoud wordt weergegeven op de pagina.

In dit artikel

Wat is het webonderdeel Inhoudsquery?

Een query maken

De presentatie van gegevens aanpassen

Wat is het webonderdeel Inhoudsquery?

Het webonderdeel Inhoudsquery geeft een dynamische set items weer op basis van een query die u maakt met behulp van een webbrowser. U kunt de query gebruiken om op te geven welke items worden weergegeven en u kunt presentatieopties instellen om te bepalen hoe deze items worden weergegeven op de voltooide pagina.

De items die door het webonderdeel Inhoudsquery worden weergegeven, weerspiegelen altijd de meest recente verzameling items die worden opgehaald door de query en die de Paginaviewer gemachtigd is om te zien. De query wordt uitgevoerd wanneer de pagina met het webonderdeel Inhoudsquery wordt weergegeven. Als nieuwe inhoud wordt toegevoegd en voldoet aan de querycriteria, wordt deze automatisch door het webonderdeel Inhoudsquery weergegeven.

Opmerking:  Er kan een vertraging van een paar minuten zijn tussen het moment dat nieuwe inhoud wordt toegevoegd en het moment dat deze wordt weergegeven door het webonderdeel Inhoudsquery.

Nadat u het webonderdeel Inhoudsquery aan een pagina hebt toevoegd, kunt u wijzigen welke items in het webonderdeel worden weergegeven en hoe ze worden weergeven. Als u het webonderdeel Inhoudsquery wilt bewerken, wijst u het webonderdeel aan, klikt u op de pijl-omlaag in de rechterbovenhoek van het webonderdeel en klikt u op Webonderdeel bewerken. Het taakvenster wordt geopend en hierin worden de instellingen van het webonderdeel Inhoudsquery weergegeven.

Er zijn vijf soorten instellingen:

 • Query   Gebruik deze instellingen om de query te maken.

 • Presentatie   Met deze instellingen kunt u de presentatie aanpassen van de items die door de query worden opgehaald.

 • Vormgeving   Met deze instellingen kunt u het uiterlijk van het webonderdeel zelf aanpassen. U kunt de titel, hoogte, breedte en chrome (de ontwerp- en navigatie-elementen die het webonderdeel afbakenen) van het webonderdeel wijzigen door deze instellingen te wijzigen.

 • Indeling   Met deze instellingen kunt u de indeling van het webonderdeel aanpassen. U kunt wijzigen of het webonderdeel zichtbaar is, welke oriëntatie het heeft (links-naar-rechts, rechts-naar-links of geen van beide), in welke zone het webonderdeel wordt weergegeven (boven, linkerkolom of rechterkolom), en de zone-index van het webonderdeel.

 • Geavanceerd   Met deze instellingen kunt u een reeks meer geavanceerde opties voor het webonderdeel aanpassen.

Naar boven

Een query maken

U kunt de volgende Query-instellingen gebruiken om op te geven welke inhoud met de query moet worden opgehaald.

Bron   Deze instelling bepaalt het bereik van de query. Deze instelling is vereist. Er zijn drie opties:

 • Items weergeven van alle sites in deze siteverzameling   Selecteer deze optie om de query op de gehele siteverzameling uit te voeren. Dit is de standaardinstelling.

 • Items weergeven van de volgende site en alle subsites   Selecteer deze optie om de query te beperken tot een bepaalde site in de siteverzameling. U kunt het adres van de site typen, maar het is raadzaam dat u de knop Bladeren gebruikt om een site te selecteren. Wanneer u klikt op Bladeren, wordt het webonderdeeldialoogvenster Site selecteren geopend en wordt een boomstructuur van de siteverzameling weergegeven. Klik op de site waarop u een query wilt uitvoeren en klik vervolgens op OK.

 • Items weergeven uit de volgende lijst:  Selecteer deze optie om de query beperken tot een specifieke lijst of bibliotheek in de siteverzameling. U kunt het adres van de lijst typen, maar het is raadzaam dat u de knop Bladeren gebruikt om een lijst of bibliotheek te selecteren. Wanneer u klikt op Bladeren, wordt het webonderdeeldialoogvenster Lijst of bibliotheek selecteren geopend en wordt een boomstructuur van de siteverzameling weergegeven. Als de lijst of bibliotheek waarop u een query wilt uitvoeren zich binnen een bepaalde site bevindt, klikt u op het plusteken (+) naast de naam van de site. Als de lijst of bibliotheek waarop u een query wilt uitvoeren wordt weergegeven, klikt u erop en klikt u op OK.

Lijsttype   Deze instelling is vereist. U kunt elk type lijst kiezen dat zich in uw siteverzameling bevindt. Het type lijst dat u kiest, bepaalt welke lijsten of bibliotheken in het bereik van de query worden verwerkt door de query.

Inhoudstype   Er zijn twee instellingen voor Inhoudstype: Inhoudstypegroep en Inhoudstype. Deze instellingen zijn optioneel. U kunt deze instellingen gebruiken om de query beperken tot items van bepaalde inhoudstypen die zijn gedefinieerd voor uw siteverzameling.

Doelgroep   Deze instelling is optioneel. Als u de Doelgroepselecteert, worden de inhoud zodat alleen inhoud die is bedoeld voor de doelgroep die de Paginaviewer behoort gefilterd door de query. Doelgroepen worden gedefinieerd hele systeem en kunnen niet worden gewijzigd met behulp van het webonderdeel Inhoudsquery. Deze instelling wordt alleen bepaald of het webonderdeel houdt rekening doelgroep.
Wanneer u de Doelgroepselecteert, wordt een tweede instelling beschikbaar: niet-gerichte ook items opnemen. Wanneer u deze instelling selecteert, wordt alle inhoud die niet expliciet is gericht op een doelgroep opgehaald door de query, ongeacht wie de pagina bekijkt. Als u Doelgroep selecteert, maar deze instelling niet inschakelt, wordt inhoud die niet expliciet is gericht op een doelgroep niet opgehaald door de query.

Extra Filters Deze instelling is optioneel. Deze instelling kunt u de inhoud die de query worden opgehaald verder te beperken. Kies een filterveld, een vergelijkingsoperator en voer uw criteria. U kunt bijvoorbeeld het filterveld auteuren de vergelijkingsoperator Is gelijk aanhet criterium Toni Poe, van de query resultaten beperken tot items die zijn geschreven door Toni Poe gebruiken. Filteropties varieert afhankelijk van het filterveld die u kiest. Bijvoorbeeld als u het veld gemaakt door selecteert, er verschijnt met de extra opties:

 • [Mij] geeft inhoud weer die door u is gemaakt.

 • Typ of blader naar de persoon, zodat het webonderdeel inhoud weergeeft die door deze persoon is gemaakt.

 • Aangepaste waarde of query: u kunt ook de volgende tokens invoeren als filterwaarden:

  • PageFieldValue: veldnaam: u kunt deze instelling gebruiken om inhoud dynamisch te filteren op basis van het opgegeven veld op de huidige pagina.

  • PageQueryString: naam van queryreeksparameter: u kunt deze instelling gebruiken om inhoud dynamisch te filteren op basis van de waarde van de queryeigenschap die is opgegeven in de huidige pagina-URL.

   Opmerking:  Als de waarde van het paginaveld of van de parameter van de querytekenreeks null is, wordt het filter niet opgenomen in de query.

U kunt maximaal drie filters opgeven met behulp van de instelling Extra filters. Als u meer dan één filter gebruikt, moet u opgeven hoe de filters gezamenlijk worden toegepast met behulp van de opties En en Of die voorafgaan aan de tweede en derde filter.

Opmerking: De opties onder Aanvullende Filters mogelijk afhankelijk van de bron die is geselecteerd.

Naar boven

De presentatie van gegevens aanpassen

U kunt de presentatie van de inhoud die door de query wordt opgehaald, aanpassen met behulp van de volgende instellingen voor Presentatie. Deze instellingen zijn optioneel.

Groeperen en sorteren: met deze instellingen kunt u de items die door de query worden opgehaald rangschikken.

 • Items groeperen op: selecteer een veld dat u wilt gebruiken om items in groepen op te delen. Als u bijvoorbeeld items wilt groeperen op basis van auteur, selecteert u Auteur.

 • Wanneer u een veld selecteert om op te groeperen, kunt u opgeven of de items moeten worden gerangschikt in oplopende of aflopende volgorde. Hiervoor gebruikt u de opties Groepen weergeven in oplopende volgorde en Groepen weergeven in aflopende volgorde.

 • Aantal kolommen: geef het aantal kolommen op dat u wilt gebruiken om de items te rangschikken. Items kunnen worden gerangschikt in maximaal vijf kolommen.

 • Items sorteren op: selecteer het veld waarop u de items wilt sorteren. Als u hebt opgegeven dat items moeten worden gegroepeerd, worden de items in deze groepen gesorteerd.

 • Wanneer u een veld selecteert om op te sorteren, kunt u opgeven of de items moeten worden gerangschikt in oplopende of aflopende volgorde. Hiervoor gebruikt u de opties Items in oplopende volgorde weergeven en Items in aflopende volgorde weergeven.

 • Aantal weer te geven items beperken   U kunt het aantal items dat wordt weergegeven, beperken door deze optie in te stellen. Als u geen beperking opgeeft, worden alle items die worden opgehaald door de query weergegeven. Als er een groot aantal items is, wordt de pagina vergroot om deze weer te geven.

Stijlen   Met deze instellingen kunt u visuele stijlen toepassen op groepen en items.

 • Groepsstijl   Selecteer een stijl om toe te passen op de koptekst van de groep. Als u bijvoorbeeld op auteur groepeert, heeft elke groep items de naam van de auteur als kop en wordt de naam van de auteur weergegeven in de stijl die u opgeeft met deze instelling.

 • Itemstijl   Selecteer een stijl om op items toe te passen.

Velden om weer te geven Afhankelijk van het bereik van de query, kunt u een of meer site- of lijstkolommen selecteren waarvan u de waarden wilt weergegeven in de weergaveruimten voor deze stijl. Als u een kolom voor een bepaalde groep wilt opgeven, typt u de naam van de groep tussen vierkante haken achter de naam van de kolom, bijvoorbeeld Kolom [Groep]. Zorg ervoor dat u tussen elke kolom een puntkomma invoert.

Als de eerste kolom die u opgeeft een lege waarde bevat, wordt de waarde van de volgende kolom weergegeven in het webonderdeel.

Feed   U kunt opgeven dat uw inhoud door het webonderdeel Inhoudsquery moet worden gebruikt als RSS-feed. Dit biedt bezoekers van de pagina de mogelijkheid om zich te abonneren op de resultaten van de query van het webonderdeel, zodat ze nieuwe items ontvangen zodra deze uitkomen en daarvoor niet opnieuw naar de pagina hoeven te gaan. Gebruik deze instellingen om een titel en beschrijving voor de RSS-feed op te geven.

 • Titel van kanaal   Voer een naam die u wilt gebruiken voor de RSS-feed. Deze naam helpt abonnees om de feed te herkennen in hun RSS-lezer.

 • Beschrijving van kanaal   Geef een beschrijving op die u wilt gebruiken voor de RSS-feed. Deze beschrijving helpt abonnees om de feed te herkennen in hun RSS-lezer.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×