Een draaitabel- of draaigrafiekrapport maken of verwijderen

Als u numerieke gegevens uitgebreid wilt analyseren en onverwachte vragen over uw werkbladgegevens of een externe gegevensbron wilt kunnen beantwoorden, kunt u een draaitabelrapport of draaigrafiekrapport maken.

Belangrijk    In Microsoft Excel 2010 is de wizard Draaitabel en draaigrafiek uit eerdere versies van Excel vervangen door de opdrachten Draaitabel en Draaigrafiek op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen. De wizard Draaitabel en draaigrafiek is nog steeds beschikbaar, en u kunt de wizard gebruiken door deze toe te voegen aan de werkbalk Snelle toegang of door op Alt, D, P te drukken om de wizard te starten.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over draaitabel- en draaigrafiekrapporten

Wat is een draaitabelrapport?

Wat is een draaigrafiekrapport?

Een draaitabel maken met werkbladgegevens

Een draaitabel maken van een externe gegevensbron

Een draaigrafiekrapport maken op basis van een bestaand draaitabelrapport

Draaigrafiekrapporten omzetten in standaardgrafieken

Een standaardgrafiek maken van sommige of alle gegevens in een draaitabelrapport

Een draaitabel- of draaigrafiekrapport verwijderen

Een draaitabelrapport verwijderen

Een draaigrafiekrapport verwijderen

Meer informatie over draaitabel- en draaigrafiekrapporten

In een draaitabelrapport kunt u overzichtsgegevens samenvatten, analyseren, verkennen en presenteren. Een draaigrafiekrapport is handig om de overzichtsgegevens in een draaitabelrapport te visualiseren, zodat u vergelijkingen, patronen en trends eenvoudig in kaart kunt brengen. Als u goed geïnformeerd beslissingen over essentiële bedrijfsgegevens moet nemen, zijn een draaitabelrapport en een draaigrafiekrapport hiervoor een uitstekende basis.

Wat is een draaitabelrapport?

Een draaitabelrapport biedt een interactieve methode om snel grote hoeveelheden gegevens samen te vatten. Gebruik een draaitabelrapport om numerieke gegevens uitgebreid te analyseren en onverwachte vragen over uw gegevens te beantwoorden. Een draaitabelrapport is met name ontwikkeld voor de volgende doeleinden:

 • Query's op grote hoeveelheden gegevens uitvoeren op tal van gebruikersvriendelijke manieren.

 • Subtotalen van numerieke gegevens berekenen en numerieke gegevens aggregeren, gegevens in categorieën en subcategorieën samenvatten, en aangepaste berekeningen en formules maken.

 • Gegevensniveaus uitbreiden en samenvouwen voor gerichtere resultaten, en details analyseren vanaf de overzichtsgegevens naar gebieden waarin u geïnteresseerd bent.

 • Rijen naar kolommen of kolommen naar rijen verplaatsen ('draaien') om verschillende samenvattingen van de brongegevens weer te geven.

 • De meest handige en interessante subset van gegevens filteren, sorteren, groeperen en voorwaardelijk opmaken zodat u uw volledige aandacht op de gewenste gegevens kunt richten.

 • Beknopte, visueel aantrekkelijke, geannoteerde rapporten presenteren, zowel online als afgedrukt.

U gebruikt vaak een draaitabelrapport wanneer u verwante totalen wilt analyseren, met name wanneer u een lange lijst met cijfers moet optellen, waarbij samengevoegde gegevens of subtotalen u helpen om de gegevens vanuit een ander perspectief te bekijken en resultaten van gelijksoortige gegevens te vergelijken. In het volgende voorbeeld van een draaitabelrapport kunt u gemakkelijk zien hoe de totale verkoop van de golfafdeling in het derde kwartaal in cel F3 zich verhoudt tot de verkoop voor een andere sport, ander kwartaal of met de totale verkoop van alle afdelingen

Voorbeeld van brongegevens en resulterend draaitabelrapport

1. Brongegevens, in dit geval van een werkblad

2. De bronwaarden voor het overzicht van de verkopen van golfartikelen in het derde kwartaal in het draaitabelrapport

3. Het gehele draaitabelrapport

4. Het overzicht van de bronwaarden in C2 en C8 van de brongegevens

Een voorbeeld van brongegevens en het resulterend draaitabelrapport

In een draaitabelrapport wordt elke kolom of elk veld in de brongegevens omgezet in een draaitabelveld waarin meerdere gegevensrijen worden samengevat. In het vorige voorbeeld wordt de kolom Sport omgezet in het veld Sport en wordt elke record (een verzameling gegevens van een veld) voor Golf samengevat in één scenario Golfitem.

Een waardeveld, zoals Totale verkoop, bevat de waarden die worden samengevat. In het voorgaande rapport bevat het overzicht Kwrt3 de som van de waarden voor Verkopen uit elke rij in de brongegevens waarvoor de kolom Sport de waarde Golf bevat en de kolom Kwartaal de waarde Kwrt3 bevat. Standaard worden de onderliggende gegevens in het draaigrafiekrapport als volgt door de gegevens in het gebied Waarden samengevat: bij numerieke waarden worden de waarden opgeteld met de functie SOM en bij tekstwaarden wordt het aantal waarden opgeteld via de functie AANTAL.

Als u een draaitabelrapport wilt maken, moet u eerst de brongegevens voor het rapport definiëren, een locatie in de werkmap opgeven en de velden opmaken.

Wat is een draaigrafiekrapport?

Een draaigrafiekrapport is een grafische weergave van de gegevens in een draaitabelrapport, dat in dit geval het gekoppeld draaitabelrapport wordt genoemd. Een draaigrafiekrapport is interactief, wat betekent dat u kunt sorteren en filteren om subreeksen van de draaitabelgegevens weer te geven. Als u een draaigrafiekrapport maakt, worden filters voor het draaigrafiekrapport weergegeven in het grafiekgebied, zodat u de onderliggende gegevens van het draaigrafiekrapport kunt sorteren en filteren. Wijzigingen die u aanbrengt in de veldindeling en gegevens van het bijbehorende draaitabelrapport, worden meteen weerspiegeld in het draaigrafiekrapport.

In een draaigrafiekrapport worden gegevensreeks, categorieën, gegevensmarkeringen en assen op dezelfde manier weergegeven als in standaardgrafieken. U kunt ook het grafiektype en andere opties wijzigen, zoals de titels, de positie van de legenda, de gegevenslabels en de grafieklocatie.

Een draaigrafiekrapport

Een draaigrafiekrapport van de sportverkopen per kwartaal

U kunt automatisch een draaigrafiekrapport maken wanneer u eerst een draaitabelrapport maakt, of u kunt een draaigrafiekrapport maken op basis van een bestaand draaitabelrapport.

Naar boven

Een draaitabel maken met werkbladgegevens

Wanneer u een draaitabelrapport maakt op basis van werkbladgegevens, worden die gegevens de brongegevens voor het draaitabelrapport.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u werkbladgegevens wilt gebruiken als gegevensbron, klikt u op een cel in het cellenbereik dat de gegevens bevat.

  • Als u gegevens in een Excel-tabel wilt gebruiken als gegevensbron, klikt u op een cel in de Excel-tabel.

   Opmerking    Zorg ervoor dat het bereik kolomkoppen heeft of dat er koppen in de tabel worden weergegeven en dat er geen lege rijen in het bereik of de tabel staan.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen op Draaitabel of klik op de pijl onder Draaitabel en klik op Draaitabel.

  afbeelding van excel-lint

  Het dialoogvenster Draaitabel maken wordt weergegeven.

  Tip    Als u tegelijk een draaitabel- en draaigrafiekrapport wilt maken, klikt u op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen op de pijl onder Draaitabel en klikt u vervolgens op Draaigrafiek. Het dialoogvenster Draaitabel maken met draaigrafiek wordt weergegeven.

 3. Zorg ervoor dat onder De gegevens selecteren die u wilt analyseren de optie Selecteer een tabel of bereik is geselecteerd en controleer in het vak Tabel/bereik het cellenbereik dat u als onderliggende gegevens wilt gebruiken.

  Excel bepaalt automatisch het bereik voor het draaitabelrapport, maar u kunt het vervangen door een ander bereik of een naam te typen die u voor het bereik hebt gedefinieerd. Zie Namen definiëren en gebruiken in formules voor meer informatie over het definiëren van namen.

  Voor gegevens in een ander werkblad of een andere werkmap neemt u de naam van het werkblad en de werkmap op. Gebruik de volgende syntaxis: ([werkmapnaam]bladnaam!bereik).

  Tip    U kunt ook klikken op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen. Selecteer vervolgens het bereik in het werkblad en klik op Dialoogvenster uitvouwen Knopafbeelding .

 4. Geef onder Selecteer de locatie voor het draaitabelrapport een locatie op door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Als u het draaitabelrapport op een nieuw werkblad wilt plaatsen, beginnend bij cel A1, klikt u op Nieuw werkblad.

  • Als u het draaitabelrapport in een bestaand werkblad wilt zetten, selecteert u Bestaand werkblad en geeft u in het vak Locatie de eerste cel in het cellenbereik op waar u het draaitabelrapport wilt neerzetten.

 5. Klik op OK.

  Op de opgegeven locatie wordt een leeg draaitabelrapport toegevoegd en de lijst met draaitabelvelden wordt weergegeven, zodat u velden kunt toevoegen, een indeling kunt maken en het draaitabelrapport kunt aanpassen.

  Opmerking    Als u tegelijk zowel een draaitabelrapport als een draaigrafiekrapport maakt, wordt het draaigrafiekrapport door Excel weergegeven boven het bijbehorende gekoppeld draaitabelrapport. Een draaigrafiekrapport en het bijbehorende draaitabelrapport moeten zich altijd in dezelfde werkmap bevinden.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit om velden aan het rapport toe te voegen:

  • Als u een veld in het standaardgebied van de indelingssectie wilt plaatsen, schakelt u het selectievakje naast de veldnaam in de veldsectie in.

   Standaard worden niet-numerieke velden toegevoegd aan het gebied Rijlabels, numerieke velden aan het gebied Waarden en OLAP-datum- en tijdhiërarchieën aan het gebied Kolomlabels.

  • Als u een veld in een specifiek gebied van de indelingssectie wilt plaatsen, klikt u met de rechtermuisknop op de veldnaam in de veldsectie en selecteert u vervolgens Toevoegen aan rapportfilterToevoegen aan kolomlabelsToevoegen aan rijlabels of Toevoegen aan waarden.

  • Als u een veld naar het gewenste gebied wilt slepen, houdt u de muisknop ingedrukt boven de veldnaam in de veldsectie en sleept u het veld naar een gebied in de indelingssectie.

   Tips

 7. U kunt de lijst met draaitabelvelden gebruiken om de velden op elk moment opnieuw te rangschikken. Hiervoor klikt u met de rechtermuisknop op de velden in de indelingssectie en selecteert u het gewenste gebied, of u sleept de velden tussen de gebieden in de indelingssectie. Zie Overzicht van draaitabelrapporten en draaigrafiekrapporten en Gegevens in een draaitabel- of draaigrafiekrapport draaien op Office.com voor meer informatie over de veldlijst en hoe u de velden opnieuw kunt rangschikken.

 8. Wijzigingen die u in de brongegevens aanbrengt nadat u het draaitabelrapport hebt gemaakt, worden in het rapport weergegeven wanneer u het geselecteerde draaitabelrapport vernieuwt (Hulpmiddelen voor{b> <b}draaitabellen, tabblad Opties, groep Gegevens, knop Vernieuwen).

 9. Als u rijen aan het bereik van brongegevens toevoegt, kunt u die rijen in het draaitabelrapport opnemen door de brongegevens te wijzigen (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Opties, groep Gegevens, knop Brongegevens wijzigen). Als de brongegevens in een Excel-tabel staan, worden er automatisch extra rijen weergegeven wanneer u het draaitabelrapport vernieuwt.

Naar boven

Een draaitabel maken van een externe gegevensbron

Wanneer u een draaitabelrapport maakt van externe gegevens, maakt u een verbinding met brongegevens die buiten Excel zijn opgeslagen, bijvoorbeeld in een databaseprogramma zoals Microsoft Access of Microsoft SQL Server, of een OLAP-kubus (Online Analytical Processing).

 1. Klik op een cel in het werkblad.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen op Draaitabel of klik op de pijl onder Draaitabel en klik op Draaitabel.

  afbeelding van excel-lint

  Het dialoogvenster Draaitabel maken wordt weergegeven.

  Tip    Als u tegelijk een draaitabel- en draaigrafiekrapport wilt maken, klikt u op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen op de pijl onder Draaitabel en klikt u vervolgens op Draaigrafiek. Het dialoogvenster Draaitabel maken met draaigrafiek wordt weergegeven.

 3. Klik onder De gegevens selecteren die u wilt analyseren op Een externe gegevensbron gebruiken.

 4. Klik op Verbinding kiezen.

 5. Selecteer in het vak Weergeven boven aan in het dialoogvenster Bestaande verbindingen de verbindingscategorie waarvoor u een verbinding wilt opgeven, of selecteer Alle verbindingen (standaard).

 6. Selecteer een verbinding onder Selecteer een verbinding en klik op Openen.

  Opmerking    Als u een verbinding selecteert in de categorie Verbindingen in deze werkmap, gebruikt u een bestaande verbinding opnieuw of deelt u deze. Als u een verbinding selecteert in de categorie Verbindingsbestanden op het netwerk of Verbindingsbestanden op deze computer, wordt het verbindingsbestand (een .odc-bestand) als een nieuwe werkmapverbinding naar de werkmap gekopieerd en vervolgens als nieuwe verbinding voor het draaitabelrapport gebruikt.

 7. Geef onder Selecteer de locatie voor het draaitabelrapport een locatie op door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Als u het draaitabelrapport op een nieuw werkblad wilt plaatsen, beginnend bij cel A1, klikt u op Nieuw werkblad.

  • Als u het draaitabelrapport in een bestaand werkblad wilt zetten, selecteert u Bestaand werkblad en geeft u in het vak Locatie de eerste cel in het cellenbereik op waar u het draaitabelrapport wilt neerzetten.

 8. Klik op OK.

  Op de opgegeven locatie wordt een leeg draaitabelrapport toegevoegd en de lijst met draaitabelvelden wordt weergegeven, zodat u velden kunt toevoegen, een indeling kunt maken en het draaitabelrapport kunt aanpassen.

  Opmerking    Als u tegelijk zowel een draaitabelrapport als een draaigrafiekrapport maakt, wordt het draaigrafiekrapport door Excel weergegeven boven het bijbehorende gekoppeld draaitabelrapport. Een draaigrafiekrapport en het bijbehorende draaitabelrapport moeten zich altijd in dezelfde werkmap bevinden.

 9. Voer een van de volgende handelingen uit om velden aan het rapport toe te voegen:

  • Schakel het selectievakje in naast elke veldnaam in het veldgebied. Het veld wordt in een standaardgebied van de indelingssectie geplaatst, maar u kunt de velden desgewenst opnieuw rangschikken.

   Standaard worden niet-numerieke velden toegevoegd aan het gebied Rijlabels, numerieke velden aan het gebied Waarden en OLAP-datum- en tijdhiërarchieën aan het gebied Kolomlabels.

  • Klik met de rechtermuisknop op de veldnaam en selecteer de gewenste opdracht, Toevoegen aan rapportfilter, Toevoegen aan kolomlabel, Toevoegen aan rijlabel of Toevoegen aan waarden, om het veld in een bepaald gebied van de indelingssectie te plaatsen.

   Tip    U kunt ook op een veldnaam klikken en vervolgens het veld slepen tussen de veldsectie en een gebied in de indelingssectie.

Tip    U kunt de lijst met draaitabelvelden gebruiken om de velden op elk moment opnieuw te rangschikken. Hiervoor klikt u met de rechtermuisknop op de velden in de indelingssectie en selecteert u het gewenste gebied, of u sleept de velden tussen de gebieden in de indelingssectie. Zie Overzicht van draaitabelrapporten en draaigrafiekrapporten en Gegevens in een draaitabel- of draaigrafiekrapport draaien op Office.com voor meer informatie over de veldlijst en hoe u de velden opnieuw kunt rangschikken.

Naar boven

Een draaigrafiekrapport maken op basis van een bestaand draaitabelrapport

 1. Klik op het draaitabelrapport.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor draaitabellen weergegeven, waarbij de tabbladen Opties en Ontwerp beschikbaar komen.

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep Hulpmiddelen op Draaigrafiek.

  afbeelding van excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Grafiek invoegen op het gewenste grafiektype en grafieksubtype. U kunt een willekeurig grafiektype gebruiken behalve een xy-diagram (spreiding), ballondiagram of hoog/laag/slot-diagram.

  Zie Beschikbare grafiektypen voor meer informatie over grafiektypen.

 4. Klik op OK.

  Het weergegeven draaigrafiekrapport heeft draaigrafiekrapportfilters die u kunt gebruiken om de gegevens te wijzigen die in de grafiek worden weergegeven.

Opmerkingen    

 • Een draaigrafiekrapport en het bijbehorende gekoppeld draaitabelrapport moeten altijd in dezelfde werkmap staan.

 • Als u een standaardgrafiek voor de draaitabelgegevens invoegt (tabblad Invoegen, groep Grafieken), wordt de grafiek een draaigrafiek die aan het draaitabelrapport is gekoppeld.

Naar boven

Draaigrafiekrapporten omzetten in standaardgrafieken

U kunt een draaigrafiekrapport omzetten in een standaardgrafiek door het gekoppeld draaitabelrapport te verwijderen. Als er meerdere draaitabelrapporten en draaigrafiekrapporten in de werkmap staan, moet u misschien eerst het bijbehorende draaitabelrapport met dezelfde naam als het draaigrafiekrapport zoeken.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u weet welk draaitabelrapport aan het draaigrafiekrapport is gekoppeld dat u wilt wijzigen, klikt u op dat draaitabelrapport.

  • Als u niet weet welk draaitabelrapport aan het draaigrafiekrapport is gekoppeld dat u wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

   1. Klik op het draaigrafiekrapport dat u wilt wijzigen.

    Hiermee worden de Hulpmiddelen voor draaigrafieken weergegeven, met daarin de tabbladen Ontwerp, Indeling, Opmaak en Analyseren.

   2. Zoek de naam van het bijbehorende draaitabelrapport als volgt:

  • Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Gegevens op Gegevens selecteren.

   afbeelding van excel-lint

  • Zoek in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren in het vak Gegevensbereik van grafiek de naam van het bijbehorende draaitabelrapport (de tekst na het uitroepteken) en klik op OK.

   1. Voer de volgende handelingen uit om het bijbehorende draaitabelrapport te zoeken:

  • Klik op een draaitabelrapport in de werkmap.

  • Klik op het tabblad Opties in de groep Draaitabel op Opties en klik op Opties.

   Groep Draaitabel op het tabblad Opties onder Hulpmiddelen voor draaitabellen

  • Kijk in het vak Naam of de naam overeenkomt met de naam van het bijbehorende draaitabelrapport.

  • Herhaal stap 1 tot en met 3 van deze procedure voor elk draaitabelrapport in de werkmap tot dezelfde naam in het vak Naam wordt weergegeven.

  • Klik op OK en selecteer het bijbehorende draaitabelrapport met dezelfde naam als het draaigrafiekrapport dat u wilt wijzigen.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor draaitabellen weergegeven, waarbij de tabbladen Opties en Ontwerp beschikbaar komen.

 2. Ga naar het tabblad Opties en klik in de groep Acties op Selecteren. Klik vervolgens op Hele draaitabel.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Druk op Delete.

Naar boven

Een standaardgrafiek maken van sommige of alle gegevens in een draaitabelrapport

 1. Selecteer de gegevens in het draaitabelrapport die u in de grafiek wilt gebruiken.

  Tip    Als u veldknoppen en gegevens wilt opnemen in de eerste rij en kolom van het rapport, sleept u vanaf de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren.

  afbeelding van excel-lint

  Sneltoets  U kunt ook op Ctrl+C drukken.

 3. Klik op een lege cel buiten het draaitabelrapport.

 4. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op de pijl onder Plakken, en klik onder Waarden plakken op Waarden, Opmaak van waarden en getallen of Opmaak van waarden en bronnen.

  afbeelding van excel-lint

 5. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Grafieken op het gewenste grafiektype en klik vervolgens op een grafieksubtype.

  afbeelding van excel-lint

  Zie Beschikbare grafiektypen voor meer informatie over grafiektypen.

Naar boven

Een draaitabel- of draaigrafiekrapport verwijderen

Een draaitabelrapport verwijderen

 1. Klik ergens in het draaitabelrapport dat u wilt verwijderen.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor draaitabellen weergegeven, waarbij de tabbladen Opties en Ontwerp beschikbaar komen.

 2. Ga naar het tabblad Opties en klik in de groep Acties op de pijl onder Selecteren. Klik vervolgens op Hele draaitabel.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Druk op Delete.

Opmerking    Als u een draaitabelrapport verwijdert dat is gekoppeld aan een draaigrafiekrapport, wordt een standaardgrafiek gemaakt die u niet meer kunt draaien of bijwerken.

Een draaigrafiekrapport verwijderen

 1. Klik ergens in de draaigrafiek die u wilt verwijderen.

 2. Druk op Delete.

Opmerking    Als u een draaigrafiekrapport verwijdert, wordt het gekoppelde draaitabelrapport niet verwijderd.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×